профілактика алкоголізму в школі

Профілактика алкоголізму.

Профілактика алкоголізму залишається однією з актуальних проблем в Росії. Зростання алкоголізації населення Росії свідчить про необхідність розробки нових концепцій в профілактиці алкоголізму . Профілактика алкоголізму складається з двох стратегій :

Зниження факторів ризику призводять до алкоголізму; посилення факторів, які знижують сприйнятливість до алкоголізму.

Ні для кого не секрет, що певні життєві ситуації можуть сприяти, або перешкоджати початку вживання алкоголю. Обставини сприяють вживанню алкоголю-називаються факторами ризику. А обставини знижують вживання алкоголю – називаються факторами захисту.

Фактор ризику:

Проблеми з психічним або фізичним здоров’ям індивіда; Діти, народжені і виховані батьками алкоголіками; Спілкування з людьми, які регулярно вживають алкоголь і відсутність стійкості до тиску однолітків; Особистісні якості (низький інтелект, низька самооцінка, мінливість настрою, невпевненість у собі, небажання дотримуватися соціальних норм, цінностей і поведінки тощо); Ранній початок статевого життя; Часті конфлікти в сім’ї, низький рівень доходів сім’ї; Погана успішність у школі, небажання вчитися; Проблеми при спілкуванні з родичами, однолітками.

По змісту

Фактори захисту:

Благополуччя в родині, згуртованість членів сім’ї, гарне виховання, відсутність конфліктів у сім’ї; Високий рівень інтелекту, фізичне і психічне здоров’я, стійкість до стресів; Хороший рівень достатку, забезпеченість житлом; Регулярне медичне спостереження; Низький рівень криміналізації у населеному пункті; Висока самооцінка, здатність ефективно вирішувати проблеми, що виникли, стійкість до тиску, вміння контролювати емоції і свою поведінку; Дотримання суспільних норм.

З наведеного вище стає зрозуміло, що профілактика алкоголізму має перед собою мету посилити чинники захисту і по можливості усунути фактори ризику. В процесі свого життя на людину впливають як фактори ризику, так і фактори захисту і чим більше факторів ризику, тим більше шанс стати алкоголіком. Немає єдиного фактора, який би сприяв розвитку алкоголізму.

Профілактика алкоголізму підрозділяється:

Первинна профілактика алкоголізму; Вторинна профілактика алкоголізму; Третинна профілактика алкоголізму.

Первинна профілактика алкоголізму має на меті попередити початок вживання алкоголю особами, які раніше його не вживали. Первинна профілактика алкоголізму націлена, перш за все, на дітей, підлітків, молодь. Первинна профілактика алкоголізму сприяє зменшенню кількості людей, у яких може виникнути алкоголізм, а її зусилля спрямовані не стільки на попередження алкоголізму, скільки на збереження або зміцнення здоров’я.

Вторинна профілактика алкоголізму є виборчою. Вона спрямована на людей, які вже спробували алкоголь або на людей, у яких вже формуються ознаки алкогольної залежності.

Третинна профілактика алкоголізму спрямована на людей залежних від алкоголю і є переважно медичною. Третинна профілактика алкоголізму має два напрямки: 1. направлено на попередження подальшого зловживання алкоголем або на зменшення майбутньої шкоди від його вживання, на надання допомоги в подоланні алкогольної залежності; 2. направлено на попередження рецидиву у людей які припинили вживати алкоголь.

Підходи в профілактиці алкоголізму.

Розроблені підходи враховують психосоціальні та особистісні фактори, що перешкоджають початку алкоголізації.

1. Підхід, заснований на поширенні інформації про алкоголь. Даний підхід є найбільш поширеним, суть його зводиться в наданні інформації про алкоголь, його шкоду для організму і наслідки вживання. Існує три варіанти даного підходу: a. Надання інформації про факти впливу алкоголю на організм людини, поведінку, а також статистичних даних про поширеність алкоголізму; b. Стратегія залякування мету, якої – це надання інформації застрашливого характеру (описуються небезпечні боку вживання алкоголю); c. Надання інформації про те, як змінюється особистість питущого людини. 2. Підхід, заснований на емоційному навчанні. У рамках цього підходу підвищується самооцінка, визначаються значимі особистісні цілі, розвиваються навички вираження своїх почуттів і емоцій, розвиваються навички прийняття рішень, розвиваються навички успішної боротьби зі стресами. 3. Підхід, заснований на ролі соціальних факторів. Профілактичні програми, націлені на соціальні фактори, що сприяють вживанню алкоголю. Даний підхід ґрунтується на визнанні того, що вплив друзів і членів сім’ї грає не останню роль у формуванні алкогольної залежності. Поведінка людини поступово формується в результаті позитивних і негативних наслідків його власної поведінки і впливу прикладів (позитивних чи негативних) поведінки оточуючих. У цьому підході так само проводяться вправи зі стійкості до соціального тиску, засобів масової інформації та реклами. 4. Підхід, в основі якого лежить формування життєвих навичок. Життєві навички – це навички особистої поведінки та міжособистісного спілкування, які дозволяють людям контролювати і спрямовувати свою життєдіяльність, розвивати вміння жити разом з іншими людьми і вносити позитивні зміни в навколишній світ. Проблемна поведінка-таке, як вживання алкоголю розглядається з точки зору функціональних проблем і має на увазі допомогу молодим людям в досягненні особистих цілей. Початкова фаза вживання алкоголю спостерігається переважно в молодому віці і може бути: демонстрацією дорослого поведінки, формою протесту батьківському вихованню, вираженням соціального протесту, прагненням отримати нові відчуття, бажання влитися в групу дорослих, актом відчаю, відповіддю на певні порушення в психологічному розвитку. Мета полягає в підвищенні у підлітків несприйнятливості до різних соціальних явищ, в тому числі і до вживання алкоголю, в підвищенні індивідуальної компетентності. 5. Підхід, заснований на альтернативній споживанню алкоголю діяльності. Передбачалося виходити з психологічної моделі вживання алкоголю. Вживання алкоголю є спробою уникнути негативних моментів різних фаз розвитку в житті підлітка. Формується специфічна позитивна активність (подорож з пригодами), яка викликає сильні емоції, так і навчає долати різні труднощі. Участь в таких видах активності заохочується, і залучаються інші молоді люди для підтримки. 6. Підхід, заснований на зміцненні здоров’я. Підлітків навчають методам зміцнення і підтримки власного здоров’я, долучають до здорового способу життя, вчать уникати факторів негативно впливають на здоров’я. 7. Комбінований підхід. У профілактиці алкоголізму зазвичай використовуються всі вище перераховані підходи.

Технології та методи профілактики алкоголізму.

1. Формування мотивації на здоровий спосіб життя. Вченими встановлено, що настрій людини на позитивне ставлення та здоровий спосіб життя більш ефективно, ніж залякування наслідками вживання алкоголю. 2. Формування мотивації на підтримку. Кожна людина повинна мати можливість поділитися своїм нещастям або навпаки щастям з іншими і отримати значиму підтримку. Важливо навчити людей допомагати іншим і знати, що в разі необхідності до них теж прийдуть на допомогу. Люди, у яких є підтримуючі друзі (сім’я, друзі, колеги) легше справляються зі стресами без вживання алкоголю і можуть ефективно вирішувати завдання. 3. Розвиток захисних факторів здорової та соціально-ефективної поведінки. Люди, що мають поведінкові стратегії і розвинені особистісні, фізичні, психічні ресурси, більш стійкі до стресів і у них менше ймовірність формування алкогольної залежності. 4. Надання знань і навичок у сфері протидії вживанню алкоголю у школярів, студентів, батьків, вчителів і ін Достатні знання про шкідливий вплив алкоголю і способи відмови від його вживання ведуть до формування здорового способу життя. 5. Настрій на здоровий спосіб життя вже приймають алкоголь людей. Для того щоб налаштувати питущого людини на здоровий спосіб життя, необхідно сформувати у нього активне бажання, рішучість і готовність вести здоровий спосіб життя. 6. Заохочення людини робить перші кроки кинути пити. Формування прагнення на припинення вживання алкоголю. 7. Розробка альтернативних програм дозвілля людей.

Профілактика алкоголізму серед підлітків.

У зв’язку із збільшеним кількістю зафіксованих випадків підліткового і дитячого алкоголізму в даний час велика увага приділяється заходам профілактичного характеру, які покликані обмежити зростання алкоголізації молодого населення Росії. За 20 років стався величезний стрибок числа страждають алкогольної залежності молоді. Якщо раніше офіційні джерела називали в якості показника підліткового алкоголізму цифру в 28-35% від загального числа школярів, не рахуючи початкові класи, то сьогодні це число зросло до 70%.

У чому полягає профілактика алкогольної залежності у підлітків?

Існують особливі життєві обставини, які можуть стати причиною раннього вживання спиртних напоїв. Вони називаються факторами ризику. Але у цих факторів є певні протидіючі аспекти життя, які носять назву факторів захисту. Важливим моментом у попередженні алкогольної залежності у дітей є культивування факторів, що відповідають за захист від алкоголізації молоді.

До профілактики алкоголізму в підлітковому середовищі можна віднести ряд заходів, спрямованих на отримання школярами знань про алкоголізм, до яких відносяться:

причини і механізми виникнення залежності від алкогольних напоїв; наслідки вживання алкоголю на фізичне і психічне здоров’я; методи протистояння залученню в алкоголізм.

Досягнення цих базових знань стало можливим після того, як міністерством освіти спільно з представниками охорони здоров’я була розроблена єдина програма профілактики алкоголізму в школі, яка активно розвивається і доповнюється різними методиками.

Основні методи профілактики алкоголізму діляться на три групи, які сприяють не тільки отримання знань про шкоду алкоголю, але і істотно посилюють природні захисні фактори. Це просвітницький метод, особистісне орієнтування і пропаганда здорового способу життя.

Найпершим методом попередження вживання алкоголю дітьми є просвітницький метод, до якого відносяться такі види впливу на школярів як:

лекції та бесіди в навчальних закладах різного рівня про шкоду алкоголю і наслідки його вживання; розробка та випуск плакатів і бігбордів спільно з дитячими організаціями та школами; випуск періодичних друкованих видань (брошур, буклетів тощо) про підлітковому алкоголізмі для дітей; випуск відеоматеріалів, які пропагують здоровий спосіб життя серед школярів.

Крім того, профілактика підліткового алкоголізму повинна включати в себе такий метод, як особистісне орієнтування школяра. Що в нього входить:

формування сильної особистості, здатної в будь-якій ситуації сказати «ні»; мати власну негативну думку щодо алкоголю, яке не буде залежати від соціальних установок; вміння самостійно приймати рішення, яке не буде залежати від нав’язуваних ЗМІ та іншими аспектами сучасного життя правил; уміння долати життєві негаразди без вживання психостимуляторів, до яких відноситься алкоголь; уміння розв’язувати конфлікти, долати власні комплекси без вживання алкоголю.

Методика, що пропагує здоровий спосіб життя, реалізується за допомогою таких засобів:

залучення підлітків в спортивні та інші види діяльності: танці, театр та інше; заохочення за досягнення в галузі культури і фізичного розвитку.

Дана методика дозволяє дитині побачити альтернативи, які перешкодять появі у них бажання спробувати алкоголь.

Профілактика підліткового алкоголізму в сім’ї.

Проте профілактика алкоголізму в школі не завжди може повністю вирішити проблему дитячого захоплення спиртними напоями шляхом прищеплення культури тверезого життя підліткам. Основа для алкоголізму завжди закладається в сім’ї, тому важлива роль у профілактиці алкоголізму серед молоді відводиться саме батькам. Адже часто відбувається так, що дитині протягом навчального дня доступно і просто розповідали про шкідливі наслідки пияцтва, а на протязі всього часу, що залишився він спостерігає за батьками, які у вживанні алкоголю нічого поганого не бачать і прямо заявляють підлітку про це.

Які види профілактики алкоголізму можна застосовувати в сім’ї:

відмова від вживання алкоголю батьками з різних приводів і без них; бесіди з дитиною про переваги тверезого життя; заохочення навіть невеликих успіхів у навчанні; збереження сприятливої для розвитку атмосфери в сім’ї; психологічний комфорт в будинку.

Програма профілактики алкоголізму в школі повинна бути підкріплена підтримкою батьків, інакше всі зусилля педагогів по залученню дитини в культурну, тверезе життя не увінчаються успіхом. Крім того, несозріла психіка дитини може негативно відреагувати на настільки неоднозначну ситуацію, що викличе тотальну недовіру до тверджень дорослих.

Доповідь дитячий алкоголізм. Причини підліткового алкоголізму. Профілактика алкоголізму серед дітей і підлітків»

Дитячий алкоголізм. Причини підліткового алкоголізму.

Профілактика алкоголізму серед дітей і підлітків.

Відео — профілактика алкоголізму в школі (Відео)

Статистика показує, що підлітки витрачають свій вільний час на примітивні, безцільні заняття: ігри в карти, не рідко на гроші, прослуховування музики, безцільні прогулянки по вулицях, просиджування в барах або кіно. Прийом алкогольних напоїв приймає регулярний характер і стає неодмінним атрибутом проведення часу, збільшується число приводів і мотивів пияцтва: «п’ю для поліпшення настрою», щоб «розслабитися», «тому що подобається пити» та інші. В результаті цього вживання спиртного непомітно стає практично головним сенсом життя. Як уникнути? Змусити підлітка припинити пити не можна. досить зацікавити його тим, щоб він за власним бажанням прийшов в ізо-студію, в спортзал, захопився, нарешті, тим, що підняло б його самооцінку.

Вміст розробки.

Дитячий алкоголізм. Причини підліткового алкоголізму.

профілактика алкоголізму в школі

Профілактика алкоголізму серед дітей і підлітків.

На жаль, останнім часом відзначається зростання захворюваності на алкоголізм серед підлітків, вік хворих на алкоголізм з кожним роком зменшується, статистика вживання алкоголю дітьми ще більш невтішна. А ми тим часом займаємося власними проблемами і часом забуваємо про дітей, які надані самим собі і згубних спокус нашого світу.

Причини підліткового алкоголізму Причини першого вживання алкоголю можуть бути абсолютно різними. Але можна простежити закономірність в їх зміні при дорослішанні підлітка. У десятирічному віці вперше пробують алкогольні напої або випадково, або алкоголь дають батьки «для підняття апетиту» або коли лікують вином, іноді діти можуть і самі спробувати спиртне з інтересу. У більш пізньому віці підлітки вживають алкоголь за досить традиційним приводів: «сімейні свята», «торжество», «прихід гостей» та інші. Після 14-15 років найбільш характерними стають такі причини: «всі п’ють і я пив», «умовили», «для сміливості» та інші. Це показує, що залучення до алкоголю в сім’ї є однією з основних проблем. Діти, спостерігаючи за дорослими на святах, починають думати, що вживання алкоголю є нормою і обов’язковою складовою сімейних «свят». Велику роль в привчанні підлітків до алкоголю чинять телебачення, реклама та інші засоби масової інформації. Реклама показує алкогольні напої як неодмінний атрибут будь-якого відпочинку і розваг, закликаючи до веселого «пивного» способу життя. Велика кількість алкогольної продукції в продуктових магазинах і відносна її дешевизна також підштовхує підлітків до вживання алкоголю. Різноманітні коктейлі, які нібито містять справжній ром або джин в суміші з натуральними соками, теж не безпечні. Після двох років постійного прийому таких малоалкогольних напоїв людина настільки звикає до алкоголю, що без н його жити стає вже неможливо.

На тлі пропаганди способу життя в ім’я отримання задоволення сьогодні життя підлітка розвивається за схемою «задоволення – гроші – задоволення». Все це призводить до духовної і демографічної кризи і в кінцевому підсумку до алкоголізму. Крилатий вислів «П’яниці народжують п’яниць» все ще продовжує бути актуальним. Діти питущих батьків відрізняються підвищеною схильністю до вживання спиртних напоїв, зачатки пияцтва у потомства закладаються ще задовго до його народження, тобто свої вади батьки передають дітям у спадок. Ще однією причиною розвитку підліткового алкоголізму можна вважати взаємини в сім’ї дитини. Підштовхнути підлітка до алкоголізму можуть: негативні міжособистісні стосунки всередині сім’ї; надмірна опіка з боку батьків; насильство; поклоніння і вседозволеність, потурання всім примхам і бажанням дитини. І на додаток до вищесказаного, в нашій країні практично не працюють закони, що передбачають адміністративну і кримінальну відповідальність за залучення неповнолітніх в пияцтво.

Зміна стилю життя під впливом алкоголю У підлітків, які вперше спробували алкоголь, стійкість до алкоголю дуже низька (50 – 100 мл горілки), при цьому, чим менше вік, в якому вперше відбулося сп’яніння, тим вона нижче. При постійному прийомі алкоголю (до 2 – 3 разів протягом місяця) стійкість до дії алкоголю у підлітка збільшується. Спосіб життя, характерний для «алкогольної» компанії, помилково сприймається підлітком як нормальний і природний. Природним вважається прийом алкогольних напоїв у вихідні дні, перед танцями і під час відпочинку з друзями. Замість активного соціального життя коло інтересів звужується до проблем, обговорюваних в «алкогольній» компанії. Статистика показує, що підлітки витрачають свій вільний час на примітивні, безцільні заняття: ігри в карти, не рідко на гроші, прослуховування музики, безцільні прогулянки по вулицях, просиджування в барах або кіно. Прийом алкогольних напоїв приймає регулярний характер і стає неодмінним атрибутом проведення часу, збільшується число приводів і мотивів пияцтва: «п’ю для поліпшення настрою», щоб «розслабитися», «тому що подобається пити» та інші. В результаті цього вживання спиртного непомітно стає практично головним сенсом життя.

Статистика підліткового алкоголізму Результати опитувань, що проводилися в школах Росії, показали, що більша частина учнів 6-го класу вже не тільки спробували спиртні напої, але і купували різні алкогольні напої, а також вино, пиво і шампанське. Головним фактом є те, що дітей «пригощав» алкоголем батько, дідусь або хтось із родичів. До 8-го класу кількість підлітків регулярно приймають алкоголь зростає: 54% учнів приймають алкоголь раз на місяць, 7% – 2 рази протягом місяця, при цьому 11% входять до групи ризику з розвитку алкоголізму. До 11 класу пристрасть підлітків до алкоголю збільшується: 45% вживають алкоголь один раз в місяць, 20,8% – раз на два тижні, 29% – вживають алкоголь не менше одного разу на тиждень. 39% підлітків 8-11-х класів вживають алкоголь щотижня. Це серйозний привід для занепокоєння, оскільки вживання алкогольних напоїв з такою частотою викликає розвиток алкоголізму. Лише 4% учнів жодного разу не пробували алкоголю. Наведемо приклади статистики, пов’язаної з вживанням алкоголю підлітками: Батьки залучають дітей до алкоголю в 60,5% випадків, переважно у віці до 10 років, прилучення до випивки серед друзів зазвичай відбувається в більш пізньому віці. Дівчата пробують спиртне в ранньому віці в 4 рази рідше, в порівнянні з хлопчиками. Залучення до алкоголю дівчаток відбувається не так швидко. Вони в середньому на два роки пізніше, ніж хлопчики, пробують алкоголь. Найбільше залучення до алкогольних напоїв відбувається у дівчаток в більш пізньому віці-в 15-16 років (у хлопчиків в 13-14 років). 76,9% підлітків, систематично приймають алкоголь, вчаться погано, 23% навчаються на середньому рівні і лише близько 1,5% показують результати трохи краще середнього рівня. Приблизно 50% підлітків, що вживають алкогольні напої, мало читають, при цьому 19% з них не читають книг взагалі. І це в тому віці, коли інтенсивність читання у людини найбільша. У сім’ях підлітків, часто приймають алкоголь, приблизно в 6% випадків алкоголь вживають обоє батьків, в 58% сімей алкоголь вживає тільки батько, і немає жодної сім’ї, де алкогольні вироби б не вживалися взагалі. 53% дітей, які приймають спиртне, не мають достатнього контролю та уваги з боку батьків. У 54,1% сімей підлітків, що вживають спиртне, батьки мають тільки початкову або неповну середню освіту. За даними науки, 51,7% сімей підлітків, часто вживають алкоголь, характеризуються напруженим психологічним кліматом, між батьками відбуваються постійні сварки, скандали і навіть бійки. У сім’ях підлітків, що вживають спиртні напої, відсоток неповних сімей або повторних шлюбів відзначається в 27-50% випадків. Неповна сім’я, наявність вітчима (мачухи) зустрічається у підлітків, часто вживають спиртне, в 2,5 рази частіше, ніж у підлітків, які не споживають алкоголь. 91% сімей, де підлітки регулярно вживають алкоголь, соціально нестійкі сім’ї.

Наслідки. Наслідки регулярного вживання алкоголю підлітками набагато серйозніше і небезпечніше, ніж алкоголізм в зрілому віці. Тому що в цей час відбувається зростання і розвиток всіх життєво важливих систем і функцій людини, і вплив алкоголю на ці процеси, безсумнівно, призведе до жахливих результатів. Відзначимо лише деякі з цих наслідків: Передчасне початок статевого життя, яка виснажує організм, що росте, викликаючи перенапруження нервово-статевої сфери, і як результат – раннє ослаблення статевих функцій. Безпліддя і нездатність виносити, народити і виховати повноцінне потомство. Сексуальні контакти підлітків без контрацепції призводять до ранніх абортів, і подальших серйозних ускладнень. Виникає велика небезпека зараження венеричними хворобами або інфекціями, що передаються статевим шляхом, гепатитами В або С, ВІЛ-інфекцією. Спостерігаються збої в роботі шлунково-кишкового тракту. Характерно пошкодження печінки, розвиток гепатиту, цирозу печінки. Порушення в роботі підшлункової залози (панкреатит, перитоніт). Порушення діяльності серцево-судинної системи (тахікардія, проблеми з артеріальним тиском та ін). Розвиваються запальні захворювання нирок і сечовивідних шляхів (уретрит, цистит, пієлонефрит). Поява різних запальних захворювань в легенях, бронхах, гортані, носоглотки (хронічний бронхіт, бронхоектатична хвороба, пневмосклероз, туберкульоз легенів). Зниження імунного захисту організму, що веде до підвищеної сприйнятливості до інфекційних захворювань. Алкоголь завдає непоправної шкоди ендокринній системі підлітка. Можливий розвиток і дуже складний перебіг цукрового діабету. Зміна складу крові, анемія і т. д. Спостерігаються різноманітні розлади, переважно в емоційній і вольовій сфері, падає громадська активність, згасають трудові навички, страждають здорове честолюбство і моральні якості. На перший план виступають такі емоційні порушення, як огрубіння, вибуховість, безпечність, безініціативність, сугестивність.

Лікування дитячого алкоголізму Лікування алкоголізму у підлітків має свій характер і особливості. Тут дуже важливо якомога раніше діагностувати захворювання і почати лікування, щоб уникнути розвитку ускладнень. Підлітковий алкоголізм досить складно піддається лікуванню, з-за нездатності використовувати деякі лікарські препарати через раннього віку хворого. Краще лікування проводити в стаціонарі під обов’язковим контролем лікарів, домашнє лікування виключається. Для досягнення хорошого результату в лікуванні можна порадити застосування лікарських зборів і трав, що мають сечогінні, загальнозміцнюючі, відновлюють імунітет діями. Також можна рекомендувати фізичні вправи, заняття спортом і активний відпочинок.

Профілактика підліткового алкоголізму Особистість формується з дитинства. Тому профілактика алкоголізму починається, перш за все, з дитячого та підліткового віку, з формування здорової в психічному і фізичному плані особистості. Профілактика дитячого та підліткового алкоголізму повинна проходити одночасно в декількох напрямках: профілактика алкоголізму на рівні сім’ї: створення здорового способу життя, відмова від зловживання алкоголем в сім’ї, раціональне харчування, дотримання режиму дня і сну, антиалкогольне виховання в сім’ї і т. п. профілактика алкоголізму на рівні школи: педагогічний такт, встановлення контакту вчителя з учнями, залучення до активного заняття фізкультурою і спортом, організована робота шкільного лікаря з профілактики алкогольної продукції дітям молодше 18 років; заборона рекламування пива по телебаченню до 21: 00; передбачення суворої кримінальної відповідальності за втягнення неповнолітніх в пияцтво, доведення до стану алкогольного сп’яніння; заборона прийому неповнолітніх на роботу, пов’язану з виробництвом, зберіганням і торгівлею спиртними напоями і т. п. проблеми підліткового алкоголізму потрібно приділяти особливу увагу, не пускати все на самоплив. Діти – наше майбутнє, і якщо не звернути на це увагу сьогодні, завтра, можливо, буде вже пізно!

Профілактика алкогольної залежності у підлітків.

Алкоголь-це внутрішньоклітинна отрута, яка руйнує життєво важливі органи людини – печінку, серце, мозок . 100 грамів горілки вбивають 7,5 клітин головного мозку, 30% всіх злочинів скоюються в стані сп’яніння. П’яниця в сім’ї-це горе в першу чергу дітям. Алкоголь особливо шкідливий для зростаючого організму і «дорослі» дози для дітей можуть стати смертельними або привести до інвалідності. На жаль, проблема вживання алкоголю підлітками досі не втрачає своєї актуальності. Всім відомо про шкоду алкоголю для підлітків, але ми досі продовжуємо ігнорувати те, що неповнолітні п’ють прямо на наших очах, нічого не соромлячись і не боячись.

Алкоголізм у підлітків — досить часто зустрічається явище, яке зазвичай починає розвиватися в 13-15 років, рідше в більш ранньому віці (дитячий алкоголізм). За даними статистики кожен третій молодший школяр вже знайомий з алкоголем. Майже 40% з них вперше спробували спиртне в 7 років, близько 5% — в 8 років, а 15% — ще в дошкільному віці; приблизно 25% підлітків не вважають пиво алкогольним напоєм. Кожен третій підліток у віці 12 років вживає алкоголь, а у віці 13 років – двоє з кожних трьох. Головним фактором є те, що дітей «пригощали» алкоголем батько, дідусь або хтось із родичів.

Підлітки і алкоголь несумісні: неповнолітній через вживання спиртних напоїв може почати відставати не тільки у фізичному, але і в психічному розвитку. Змінюється звичний світогляд, батьки перестають бути авторитетами і здаються кимось на кшталт ворогів, від яких добра чекати не варто. Також успішність в навчанні різко знижується, і з’являється апатія до подій навколо. Вплив алкоголю на організм підлітка згубно і може привести до непередбачуваних результатів.

Ось деякі з порушень, які чекають підлітка вживає спиртне:

· Спостерігаються збої в роботі шлунково-кишкового тракту;

· Характерно пошкодження печінки, розвиток гепатиту, цирозу печінки;

· Порушення в роботі підшлункової залози (панкреатит, перитоніт);

· Порушення діяльності серцево-судинної системи (тахікардія, проблеми з артеріальним тиском та ін);

· Розвиваються запальні захворювання нирок і сечовивідних шляхів (уретрит, цистит, пієлонефрит);

· Поява різних запальних захворювань в легенях, бронхах, гортані, носоглотки (хронічний бронхіт, бронхоектатична хвороба, пневмосклероз, туберкульоз легенів);

· Зниження імунного захисту організму, що веде до підвищеної сприйнятливості до інфекційних захворювань;

* Алкоголь завдає непоправної шкоди ендокринній системі підлітка;

· Можливий розвиток і дуже складний перебіг цукрового діабету;

· Зміна складу крові, анемія і т. д.

Щоб уберегти дитину від раннього залучення до алкоголю.

і розвитку алкогольної залежності необхідно:

1. Спілкування.

Відсутність спілкування з мудрими батьками і педагогами змушує дітей звертатися до інших людей, які могли б з ним поговорити.

2. Увага.

Вміння слухати означає:

— бути уважним до дитини;

— вислуховувати його точку зору;

профілактика алкоголізму в школі

— приділяти увагу поглядам і почуттям дитини, не сперечаючись з нею.

Не треба наполягати, щоб вислуховував і приймав ваші уявлення про що-небудь. Важливо знати, чим саме займається ваш дитина.

3. Здатність поставити себе на місце дитини.

Підлітку часто здається, що його проблеми ніхто і ніколи не переживав. Було б непогано показати, що Ви усвідомлюєте, наскільки йому складно. Домовтеся, що він може звернутися до вас в будь-який момент, коли йому це дійсно необхідно. Головне, щоб дитина відчувала, що Вам завжди цікаво, що з нею відбувається.

4. Організація дозвілля.

Дуже важливо, коли батьки вміють разом займатися спортом, музикою, малюванням або іншим способом влаштовувати з дитиною спільний дозвілля або вашу спільну діяльність. Для дитини важливо мати інтереси, які будуть найдієвішим засобом захисту від алкоголю.

5. Знання кола спілкування.

Дуже часто дитина вперше пробує алкоголь в колі друзів (сильний тиск з боку друзів). Саме від оточення багато в чому залежить поведінка дітей, їх ставлення до старших, до своїх обов’язків і т. д.

6. Пам’ятайте, що ваша дитина унікальна.

Будь-яка дитина хоче відчувати себе значущим, особливим і потрібним. Коли дитина відчуває, що досяг чогось, і ви радієте її досягненням, підвищується рівень його самооцінки. А це, в свою чергу, змушує дитину займатися більш корисними і важливими справами, ніж вживання алкоголю.

7. Батьківський приклад.

Вживання дорослими алкоголю і декларована заборона на нього дітей дає привід до звинувачення в нещирості, в»подвійній моралі».

Не можна прагнути до ідеалу в дитині, не виховуючи ідеал в собі!

Необхідно пам’ятати, що є обставини, що сприяють вживанню алкоголю – фактори ризику. Обставини, що знижують ризик вживання алкоголю-фактори захисту.

Фактори ризику для підлітків:

* Популяризація алкогольних напоїв у кіно, на телебаченні, в рекламних виданнях.

* Домагання на дорослість (прийом алкоголю представляється ознакою самостійності, дорослішання, мужності).

· Алкогольне оточення (батьки, однолітки і сторонні особи).

· Приклади однолітків, пошуки дворових компаній з розпиванням спиртних напоїв.

* Розвиток під впливом опіки батьків безволія, залежності, безвідповідальності, непідготовленості до життя зовні благополучних дітей, які бояться долати труднощі, швидко піддаються поганим впливам.

· Особливості особистості підлітка, пов’язані з мозковою недостатністю через неблагополучно протікала вагітності, родовими та черепно-мозковими травмами із затримкою фізичного і психічного розвитку.

· Ранній початок статевого життя.

* Часті конфлікти в сім’ї, низький рівень доходів в сім’ї.

* Погана успішність в школі, небажання вчитися.

· Проблеми при спілкуванні з родичами, однолітками.

Фактори захисту для підлітків.

* Благополуччя в сім’ї, згуртованість членів сім’ї, гарне виховання, відсутність конфліктів в сім’ї.

· Високий рівень інтелекту, фізичне і психічне здоров’я, стійкість до стресів.

* Хороший рівень достатку в сім’ї і забезпеченість житлом.

профілактика алкоголізму в школі

· Регулярне медичне спостереження.

* Низький рівень криміналізації в населеному пункті.

* Висока самооцінка, здатність ефективно вирішувати виниклі проблеми, стійкість до тиску, вміння контролювати свої емоції і свою поведінку.

· Дотримання суспільних норм.

Профілактика алкоголізму у підлітків має перед собою мету.

посилити фактори захисту і по можливості.

усунути фактори ризику.

Сподіваємося, що ці рекомендації допоможуть Вам застерегти дітей, від неправильних вчинків, знайти з ними спільну мову і стати друзями один одному.

У висновку хотілося б представити Вам чудовий вірш Дороті Л. Нолт.

«Діти вчаться життя, яким вони живуть»

Якщо дітей критикувати, вони вчаться звинувачувати.

Якщо діти бачать ворожість, вони вчаться битися.

Якщо діти живуть в страху, вони вчаться боятися.

Якщо дітей висміювати, вони вчаться бути сором’язливими.

Якщо діти бачать ревнощі, вони дізнаються, що таке заздрість.

Якщо дітей соромити, вони вчаться відчувати себе винними.

профілактика алкоголізму в школі

Якщо діти живуть в атмосфері терпимості, вони вчаться бути терплячими.

Якщо дітей підбадьорювати, вони виростуть впевненими в собі.

Якщо дітей хвалити, вони вчаться подобатися собі.

Якщо дітей приймати такими, якими вони є, вони вчаться бачити в світі любов.

Якщо діти отримують визнання, вони вчаться бути благородними і щедрими.

Якщо діти бачать чесність і справедливість, вони знають, що таке, правда і справедливість.

Якщо діти живуть в атмосфері дружелюбності, вони вчаться тому, що світ прекрасний.

Якщо діти живуть в атмосфері душевної чистоти, вони вчаться душевному спокою.

Як попередити дитячий алкоголізм.

Зараз особливо багато говорять про підлітковий алкоголізм і активно шукають вирішення цієї проблеми. Профілактика підліткового алкоголізму, розроблена ще в минулому столітті, не працює, пора це визнати і відмовитися від шаблонних методів впливу на школярів за допомогою лекцій і фільмів. Перш за все потрібно розібратися, з яких причин виникає ця проблема, а потім почати шукати рішення.

Дитячий алкоголізм потребує активної профілактики.

Витоки проблеми.

П’ють діти викликають огиду або сльози жалю у перехожих, але мало хто замислювався, чому ця дитина п’яний. Не потрібно звинувачувати рекламу, продавців, що продали пляшку спиртного підлітку. Держава не вливає насильно в дітей алкоголь, інтернет рясніє заголовками «Випий і ти станеш щасливішим».

У маленької людини почалися проблеми дорослішання, він не знає, як їх вирішити самостійно, тому дивиться на дорослих, намагаючись знайти відповідь. Батьки – головний об’єкт уваги підлітка. Всі свої проблеми більшість дорослих заливають алкоголем, таким же чином надходить і дитина.

З покоління в покоління звичка випивати при перших же незначних труднощах вдавалася. Деякі матері досі вірять, що якщо додати пару крапель коньяку в пляшечку немовляті, він буде міцніше спати. Більш варварського ставлення до немовлят не можна придумати.

Причина.

Дитячий алкоголізм є бичем всього світу, чимало страждають від залежності і в Росії. Не завжди ці діти походять з неблагополучних сімей. Часто це всім забезпечені, але кинуті напризволяще підлітки, які вступають на хибну дорогу.

Безліч невиліковних на сьогоднішній день алкоголіків почали пити в 10-13 років. Кожен другий у віці 14 років пробував алкоголь. Кожен третій вживає його не рідше, ніж раз в тиждень!

Причини, за якими діти починають пити і стають залежними від алкоголю:

батьки самі дозволяють дітям у віці до 10 років випити в 60% випадків; погано встигають за шкільною програмою діти, щиро вірять у свою нікчемність, це 70% випадків; мала зайнятість і слабка мотивація серед молоді стала причиною 40% випадків; 91% алкозалежних дітей з неблагополучних сімей, іноді з одним або двома питущими батьками; 53% алкозалежних дітей недоотримують уваги своїх батьків.

На даний момент профілактика алкоголізму серед підлітків починає приносити свої плоди. Багато підлітки долучилися до ЗСЖ і вважають за краще з користю проводити свій час: читати, ходити в кіно і т. д.

Мода на спорт і правильне харчування зростає з кожним днем не тільки серед дорослих, але і серед дітей. Вже сьогодні тисячі людей намагаються вилікуватися від алкозалежності, чим подають хороший приклад підростаючому поколінню.

Пити і курити більше не круто, але старі звички все ще міцно тягнуть підлітків на соціальне дно.

Причини алкоголізму серед дітей.

Профілактика в школі.

Значний внесок у профілактику алкоголізму серед підлітків вносять педагоги. В школі у дитини виникають перші проблеми з соціальною адаптацією і статевим дозріванням. Там же підліток вперше пробує алкоголь в компаніях. Дуже велика відповідальність лягає на плечі педагога, враховуючи, що в класі зазвичай більше 20 дітей, кожного з яких потрібно індивідуально простимулювати до прагнення бути краще.

Основне завдання школи-правильно сформувати в учнів мету життя. Перш за все підростаючому поколінню необхідно прищепити огиду до алкоголю, прагнення до здорового і міцного тіла, бажання досягти великих результатів.

Принципи профілактики алкоголізму у підлітків у школі:

організація системи протиалкогольного виховання: необхідно проводити заходи та конкурси проти алкогольної залежності протягом усього навчання; протиалкогольну виховання повинно передбачити поступове просвітництво про мінуси сп’яніння та вплив алкоголю на організм, необхідно врахувати вікову категорію та психологічні особливості учнів; якщо є можливість, запросити на відкритий урок медика, поліцейського, людини, преодолевшего проблему. Можна попросити їх розповісти дітям про особливості алкогольної залежності та її наслідки; необхідно підключити батьків до виховання відрази до алкоголю.

У початковій школі профілактика дитячого алкоголізму проводиться в кілька етапів. Дітям молодших класів даються антиалкогольні уроки при вивченні теми «Охорона здоров’я». З 5 класу проводяться бесіди із запрошеними людьми, що розповідають про шкоду алкоголю і про те, як він впливає на життя людини.

У 8-11 класі проводяться окремі лекції на тему безпліддя через алкогольну залежність, про те, до чого призводить сп’яніння.

Також школа може впливати на долю батьків-алкоголіків. Профілактика алкоголізму в школі зачіпає і таку тему, як позбавлення батьківських прав, штрафи. Тут можна використовувати профілактичні бесіди з психологом. Часто страх втратити найдорожче змушує непутящих батьків відмовитися від спиртного і почати змінювати своє життя в кращу сторону.

Профілактика в сім’ї.

Якщо з народження ваш малюк спостерігає за поведінкою п’яного батька чи матері, не раз піднімають келих або чарку, його чекає та ж доля алкоголіка. Деякі матері вживають міцне ще при виношуванні дитини і годуванні грудьми, в цьому випадку залежність набуває вроджений характер, і від неї вже не позбутися.

Щоб уникнути біди, необхідно створити сприятливе середовище для вашого чада в сім’ї:

налагодити відносини з усіма родичами; навчити підлітка правильному ставленню до свого здоров’я; мотивувати його на вчинки і проявляти інтерес до його захоплень і досягнень; проводити бесіди про шкоду алкоголю якомога частіше, але робити це ненав’язливо; подавати приклад тверезого життя, оскільки ваші діти прагнуть бути схожими тільки на вас.

Те, що він встав на ноги і пішов до школи, не означає, що він більше не потребує вашої захисту і підтримки. Навчальна організація не може виховати гідну людину поодинці. Проявляйте інтерес до своєї дитини, запитайте, як пройшов його день, вислухайте. Це ваше чадо, і тільки Ви несете відповідальність за те, що з ним трапиться в майбутньому.

Профілактика підліткового алкоголізму.

Ознаки залежності.

Іноді лідером групи підлітків стає алкозалежна дитина, яка намагається долучити до шкідливої звички своїх друзів. В цьому випадку варто звернути увагу на його поведінку. Можна виділити наступні дивацтва:

різка зміна настрою; поява секретів від батьків і вчителів; втрата інтересу до хобі; різко впали оцінки; несподівано йому знадобилося більше кишенькових грошей без будь-якої причини.

Якщо від нього тхне спиртним, ви знайшли в його рюкзаку пляшку пива, не варто тішити себе самообманом – у вашої дитини залежність.

Ви повинні донести всю суть справи, допомогти вирішити проблему і повернути його на правильний життєвий шлях. Завдання будь-якого з батьків-не залишатися осторонь.

Кишенькові гроші дитина може витрачати на алкоголь.

Наслідки.

Наслідки підліткового алкоголізму не зцілити, здоров’я назавжди залишиться пошкодженим. Розлади ШКТ, тахікардія, варикоз, підвищення артеріального тиску, аритмія. Імунітет сильно слабшає. Найнебезпечніше і незворотне наслідок дитячого алкоголізму-порушення функцій головного мозку, особистість незворотно деградує.

Профілактика алкоголізму у підлітків – одна з актуальних тем у батьків і загальноосвітніх установ. Незважаючи на всі вжиті заходи для заборони продажу алкоголю неповнолітнім, обмеження на відпуск продукції після 22:00, проблема дитячого алкоголізму залишається важливою і сьогодні.

Біда дитячої залежності в тому, що вона залишає непоправний слід, оскільки зростаючий організм з легкістю звикає до отрути.

Наївно вважати, що проблема вирішиться сама собою не можна. Сьогодні ваш підліток тільки спробує, а потім алкоголь знищить його життя і здоров’я. Не дозволяйте і Вашому чаду стати жертвою цієї шкідливої звички.

Профілактика алкоголізму в школі: загальні поняття.

Рейтинг ефективних засобів від алкоголізму за 2018 рік # Назва Ціна % лікування 1 Alcolock 990 руб. 94% 2 Alconex 147 крб. (промо) 90% 3 АлкоПрост 1000 руб. 85% 4 Еспераль 1243 руб. 50% 5 Метадоксил 1359 руб. 40%

Коли у школяра проблеми спілкування з однолітками, з батьками, низька самооцінка, багато вільного часу, він намагається самовиразитися, вживаючи спиртні напої. Багато підлітків пробують спиртне із солідарності, щоб показати себе перед ровесниками дорослими і незалежними. Якщо доросла людина може протистояти факторам ризику виникнення алкоголізму, то дитині, що потрапила в залежність від спиртного, практично немає шансів впоратися самостійно. Тому важливим моментом в попередження пияцтва у дітей, є профілактика алкоголізму в школі.

Цілі і завдання.

Робота по профілактиці алкоголізму в школі в першу чергу повинна допомогти підлітку сформувати негативне ставлення до алкоголю,допомогти йому справлятися з тимчасовими труднощі без спиртного, показати, якої шкоди завдає алкоголь організму.

Багато школярів і їх батьки не здогадуються, до яких проблем може привести вживання навіть слабоалкогольних напоїв. Тому профілактичні заходи умовно діляться на чотири завдання:

Виховна робота. Санітарно-гігієнічна профілактика. Формування тверезницьких установок. Профілактична робота з батьками.

Виховна робота.

Починати роботи по антиалкогольному виховання потрібно з початкової школи. З хлопцями необхідно проводити бесіди про шкоду алкоголю, показувати на дослідах, як спиртне діє на рослини і тварин. У середніх класах у заходах з профілактики алкоголізму в школі повинні, крім вчителів, брати участь лікарі і соціологи. Підліткам повинні показуватися відеоматеріали про шкоду алкоголю. У старших класах до бесід зі школярами залучаються вже юристи, поліцейські. Під час предметних занять в рамках шкільної програми передбачаються різні протиалкогольні теми.

Санітарно-гігієнічна профілактика.

Алкоголь в дитячому віці приносить величезну шкоду несформованому організму. Мало хто з тих, хто почав вживати алкоголь думає про ті хвороби, які супроводжують навіть помірного вживання. А це:

Лікарі рекомендують.

Для ефективного лікування алкоголізму фахівці радять засіб «AlcoLock» . Цей препарат: Усуває тягу до алкоголю Відновлює пошкоджені клітини печінки Виводить токсини з організму Заспокоює нервову систему, Не має смаку і запаху Складається з натуральних компонентів і повністю безпечний AlcoLock має доказову базу, засновану на численних клінічних дослідженнях. Засіб не має протипоказань і побічних ефектів.

гепатит; панкреатит; цироз печінки; хвороби серця; ендокринні захворювання; порушення репродуктивних функцій.

Тому при проведенні профілактичних заходів особливе місце варто приділити темам про згубний вплив алкоголю на фізичне і психічне здоров’я.

Формування тверезницьких установок.

У школі необхідно створити умови, щоб школяр міг бачити альтернативу вживання алкоголю. Підліток повинен мати можливість проявити себе, знайти цікаве заняття, позбавлятися від стресу без допомоги спиртного. Для цього в школах повинні бути організовані спортивні секції, гуртки за інтересами, театральні та мистецькі студії. У школі бажано розробити систему заохочення за досягнення в спорті і культурі.

Профілактична робота з батьками.

Без допомоги батьків всі зусилля школи, спрямовані на боротьбу з підлітковим алкоголізмом, матимуть незначний ефект. Адже в школі він отримує теоретичні знання, а модель поведінки копіює в сім’ї. Профілактичну роботу з батьками треба вести під час проведення батьківських зборів, залучати їх на спільні позакласні заходи.

Мами і тата повинні розуміти, що прищеплення культури тверезості без їх діяльної участі неможлива. Реалізація всіх заходів з профілактики алкоголізму серед підлітків допоможе їм:

сказати «ні» в будь-якій ситуації; долати життєві негаразди без алкоголю; вирішувати конфлікти без спиртного; сформувати власну негативну думку до алкоголю.

Профілактика алкоголізму в школі.

Алкоголізм-психічне захворювання, обумовлено залежністю до вживання спиртовмісних напоїв. Характеризується психічним і фізіологічним пристрастю.

Вживання алкоголю, як і тютюнопаління, має широке поширення в підлітковому середовищі. Основними причинами розвитку шкідливих звичок є:

перехідний вік, особливості психіки оточення, середовище спілкування відсутність зайнятості (підліток не відвідує ніяких спортивних секцій або гуртків, відсутність хобі, захоплень) вроджені захворювання нервової системи бездоглядність з боку батьків і педагогів особливості виховання в сім’ї, атмосфера в сім’ї.

Під особливостями сімейного виховання слід розуміти, що пристраститися до алкоголю може підліток з неблагополучної сім’ї, так і цілком благополучною. Наприклад, стимулюючим фактором для вживання алкоголю може стати гіперопіка з боку занадто дбайливих батьків, тиранія, або ж навпаки повне потурання і бездоглядність.

Ознаками регулярного або досить частого вживання підлітком алкоголю можуть бути:

зниження успішності в школі зниження працездатності гиперсенсетивность, ініціація конфліктів у родині, психічна неврівноваженість (можуть природними переходновозрастными ознаками) втрата інтересу до раніше цікавили сфер неохайний зовнішній вигляд, неохайність погіршення здоров’я зміна лексики, поява ненормативних елементів.

Завдання шкільних педагогів і батьків полягає в попередженні розвитку алкоголізму у підлітків, проведення відповідних профілактичних заходів, своєчасному розпізнаванні ознак, що характеризують пристрасть до алкоголю.

Основною частиною профілактики є позитивна атмосфера в сім’ї та довірчі комунікації між дітьми та батьками. Позитивними факторами, що попереджають розвиток алкогольної залежності є:

повноцінна сім’я, що складається з двох батьків насичене дозвілля, спільне проведення вільного часу, заняття спортом, туристичні походи відсутність в сім’ї хронічних алкоголіків або наркозалежних відсутність в сім’ї стресогенних факторів (скандали, насильство тощо) правильно збудовані комунікації між членами сім’ї помірна опіка з боку батьків, прояв непідробного уваги до інтересів підлітка, мотивація, своєчасна похвала і т. д.

Профілактика алкоголізму серед неповнолітніх.

Особистість людини починає формуватися вже в ранньому віці. Саме тому профілактика алкоголізму серед неповнолітніх повинна починатися якомога раніше. Важливо приділити увагу формуванню здорової і високоморальної особистості. З раннього дитинства показати людині вірні орієнтири в житті.

На даний момент профілактика алкоголізму серед неповнолітніх вкрай не ефективна. Дуже низька увага приділяється профілактичним програмам. Засоби масової інформації майже не задіяні в профілактичній і просвітній роботі. Громадські і державні програми, які спрямовані на боротьбу з алкоголізмом, а також на профілактику алкоголізму, слабо працюють.

Для того щоб профілактика алкоголізму серед неповнолітніх мала свої дії, потрібно проводити її на різних рівнях.

Профілактика алкоголізму серед неповнолітніх на рівні сім’ї.

У сім’ї повинні бути створені умови для ведення здорового способу життя. Батьки зобов’язані бути прикладом для своїх дітей. У зв’язку з цим батьки, які не вживають алкоголь, є відмінним прикладом для них. Виховання дітей спрямоване на формування негативної думки про алкоголь, повинно мати важливе місце.

Профілактика алкоголізму серед неповнолітніх на рівні школи.

Неповнолітні проводять значну кількість часу в школі. Саме там закладається думка про оточуючих людей: однолітків, дорослих. У школі потрібно створювати умови заохочують заняття спортом, фізичними вправами. Вчителі повинні володіти потрібними якостями і бути прикладом для неповнолітніх. Повинні проводитися профілактичні заходи, що вказують на згубний вплив алкоголю.

Профілактика алкоголізму серед неповнолітніх з боку держави.

Держава повинна застосовувати різні профілактичні заходи, які сприяють виробленню у громадян, такого способу життя, при якому вживання алкоголю виключалося б взагалі, або значно обмежувалася. Для цього потрібно застосовувати:

· Контроль за якістю алкогольної продукції, що випускається в державі;

* Заборона і обмеження вживання алкоголю неповнолітніми;

* Заборона продажу спиртних напоїв особам молодше 18 років;

профілактика алкоголізму в школі

* Передбачити кримінальну відповідальність за втягування неповнолітніх у розпивання алкоголю, а також за доведення до алкогольного сп’яніння;

· Створення умов, при яких вживання алкоголю у виробничому колективі, було б неможливим;

· Кримінальне та адміністративне покарання осіб, що з’являються в нетверезому вигляді в громадських місцях;

· Заохочення і стимулювання реклами, що розповідає про шкоду алкоголю.

Заборона брати на роботу неповнолітніх, пов’язану з виробництвом, торгівлею, зберіганням алкогольних напоїв.

Поради батькам по профілактиці алкоголізму.

Останнім часом відзначається зростання захворюваності на алкоголізм серед підлітків, вік хворих на алкоголізм з кожним роком зменшується.

Причини підліткового алкоголізму.

Одна з основних причин підліткового алкоголізму-взаємини в сім’ї. Підліток може почати вживати алкоголь, якщо в сім’ї негативні міжособистісні відносини, насильство, нерозуміння, надмірна опіка з боку батьків. Часто Підлітки пробують алкоголь в сім’ях, де прийнято зі спиртним відзначати «сімейні свята», «прихід гостей» розслаблятися у вихідні.

Для підлітків дуже важливими є відносини з друзями. Тому вони можуть вживати алкоголь: • щоб не відставати від своїх випивають друзів, бути більш комунікабельним, багато говорити, не боятися сторонньої оцінки своїх суджень; • щоб відчувати себе сексуально привабливим, подобатися протилежній статі; • бути сміливіше і впевненіше в собі; • щоб відволіктися від складної дійсності.

Наслідки вживання алкоголю підлітками.

Регулярне вживання алкоголю підлітками набагато серйозніше і небезпечніше, ніж алкоголізм в зрілому віці. Тому що в цей час відбувається зростання і розвиток всіх життєво важливих систем органів і функцій людини. Алкоголь впливає на всі системи органів людини: • відбуваються збої в роботі шлунково-кишкового тракту; • ушкоджується печінка, розвивається гепатит, цироз печінки; • порушується робота підшлункової залози; • діяльність серцево-судинної системи; • розвиваються запальні захворювання нирок. * з’являються різні запальні захворювання в легенях, бронхах, гортані, носоглотці; • знижується імунний захист організму.

У підлітка з’являються емоційні порушення: огрубіння, вибуховість, безпечність, сугестивність. Відсутній контроль за своєю поведінкою. Природним вважається прийом алкогольних напоїв у вихідні дні, під час відпочинку з друзями. Випивка приймає регулярний характер. В результаті цього, вживання спиртного непомітно стає практично головним сенсом життя.

Як розпізнати що підліток почав вживати алкоголь.

Необхідно звернути увагу на різку зміну в поведінці дитини. • Якщо з’явилися такі риси, як грубість, агресія, дратівливість. * Дитина стала замкнутою, потайливою. • У будинку пропадають гроші, речі. • У дитини різко знизилася успішність. • Приходить пізно додому з запахом алкоголю.

Що робити якщо підліток прийшов додому п’яним.

З підлітком необхідно поговорити. Але розмова краще відкласти до ранку, в стані алкогольного сп’яніння підліток не стане слухати ніякі доводи.

В розмові з підлітком необхідно з’ясувати причини, за якими він вирішив спробувати алкоголь і знайти спосіб досягти тих же цілей, але без спиртного. Навчити підлітка відстоювати свою думку, говорити «Ні». Це допоможе підлітку завоювати авторитет серед однолітків, без випивки.

Якщо дитина серйозно цікавиться спиртним, необхідно звернутися за допомогою до лікаря або психолога, фахівці дадуть відповідні рекомендації і при необхідності проведуть анонімне лікування алкоголізму.

Підлітки з благополучних сімей і алкоголізм.

Багато людей думають, що дитячий алкоголізм поширений тільки в неблагополучних сім’ях, де батьки часто самі страждають від алкогольної залежності. Часто алкоголіками стають діти з благополучних сімей, де батьки страждають алкоголізмом і в матеріальному плані повністю забезпечують своїх дітей.

У таких сім’ях батьки часто зайняті, і не завжди стежать за розвитком своєї дитини.

Часто батьки не знають, з ким спілкується їхня дитина, чим вона займається у вільний час, як, де і з ким вона проводить свій час. Батьки часто вважають, що головне у вихованні дитини, це забезпечити його здоровим харчування, хорошим одягом і кишеньковими грошима.

Коли підліток починає поводитися дивно, часто зухвало і нахабно, вони виправдовують його поведінку перехідним віком або ще чим-небудь, і вирішують всі труднощі і суперечки подарунками і кишеньковими грошима, навіть не підозрюючи, що ці гроші продовжують спонсорувати дитячий алкоголізм.

Як уберегти дітей і підлітків від алкоголізму.

Підліток повинен відчувати себе комфортно в своїй родині, відчувати, що його розуміють. Сприймати своїх батьків в якості найрозумніших наставників в життєвих питаннях.

• Проявляйте повагу до підлітка. Не маніпулюйте своїм досвідом і віком. Не показуйте свою перевагу. * Знайдіть загальне захоплення. Воно дозволить з великим задоволенням проводити спільно вільний час. • Допоможіть підлітку стати особистістю, гідною дорослою людиною. * Будьте завжди авторитетні, а для цього завжди ведіть собі гідно в будь-яких ситуаціях.

ПРОФІЛАКТИКА ПІДЛІТКОВОГО АЛКОГОЛІЗМУ В ШКОЛІ.

Причини і наслідки підліткового алкоголізму.

Існує кілька визначень алкоголізму. З медичної точки зору алкоголізм — це хронічне захворювання, що характеризується нескоримим потягом до спиртних напоїв. Із соціальних позицій алкоголізм — форма девіантної поведінки, що характеризується патологічним потягом до спиртного і подальшою деградацією особистості.

Вивчення вживання алкоголю серед підлітків в Росії багато в чому спирається на досвід аналогічних досліджень за кордоном, які проводилися в кінці XIX — початку XX ст. ст. і велися в наступних напрямках:

· вивчалися середня поширеність і характер вживання алкоголю учнями; · визначалося наявність закономірностей між успішністю і вживанням алкоголю; · досліджувався вплив алкоголю, шкоду алкоголю на дитячий і підлітковий організм; · розроблялися і апробовувалися програми антиалкогольного навчання.

У Росії були широко поширені питні звичаї, що сприяють звикання до алкоголю з дитинства. За заявою В. Ф. Якубовича (1894, 1900) серед населення «нижчого стану» було прийнято привчати дітей до горілки з грудного віку з поступовим підвищенням дози спиртного до кількох чарок. За спостереженнями Г. П. Горячкіна (1896), спиртні напої зазвичай дають слабким, виснаженим, рахітичним дітям для «зміцнення організму»,» поліпшення » апетиту і сну.

Серед досліджень впливу алкоголю на дитячий організм, перш за все, виділяється робота І. В. Сажина «вплив алкоголю на нервову систему і особливості організму, що розвивається» (1902). У ній містяться численні досліди впливу алкоголю на нервову систему дитини; переконливими прикладами доводиться, що навіть невеликі дози алкоголю згубно впливають на формується мозок і загальну фізіологію дитини.

Таким чином, економічні умови, питні звичаї, неправильне виховання, прагнення наслідувати старшим, погані приклади, анатомо-фізіологічні особливості дитячого та юнацького організму все це було умовами, що визначають розвиток алкоголізму в молодому віці. Головна роль у цьому, на переконання більшості авторів, належала глибоко внедрившемуся в суспільстві помилкової думки про «заспокійливу», «поживному» впливі спиртовмісних продуктів.

Сучасний період вивчення ранньої алкоголізації відзначений численними спробами більш глибоко розкрити і зрозуміти причини зловживання спиртними напоями. М. А. Галагузова та інші автори відзначають, що причинами залучення до спиртних напоїв в підлітковому віці є:

· неблагополуччя сім’ї; · позитивна реклама в засобах масової інформації; незайнятість вільного часу; відсутність знань про наслідки алкоголізму; · відхід від проблем; · психологічні особливості особистості; · самоствердження [18].

З іншого боку, психіатри і психологи намагаються пояснити розвиток алкоголізму у молодому віці переважно внутрішніми причинами (спадковість, особливості преморбідної особистості). На захист своїх поглядів висуваються численні теорії походження алкоголізму: генетотрофічна, алергічна, эндокринопатическая, психоаналітична й інші, які причину алкоголізму відносять до різних біологічних зрушень в організмі або до підсвідомим прагненням людини («потреба саморуйнування», оральна фіксація, латентний гомосексуалізм). Важливою ланкою в розвитку алкоголізації школярів є залучення їх до алкогольних звичаїв сім’ї та вживання спиртних напоїв у групі однолітків.

Спираючись на дослідження учених Науково-дослідного інституту фізіології дітей і підлітків РАВ, які провели обстеження 1700 підлітків в різних регіонах країни, можна виділити сім рівнів залученості дітей до вживання спиртних напоїв.

1. Нульовий рівень характеризує підлітків, які ніколи не вживали алкоголю завдяки особистій установці на повну тверезість. Мотиви відмови: переконаність в негативному впливі спиртного на організм, поведінку. 2. Початковий рівень характеризується одиничними або дуже рідкісними випадками вживання спиртних напоїв. Мотиви: долучитися до світу дорослих, чинити як усі. Стадія триває 1-2 місяці. 3. Рівень епізодичного вживання алкоголю характеризується знайомством з різними напоями, що містять алкоголь. Мотиви: підвищити настрій, набути впевненості в собі, підвищити комунікабельність. Тривалість періоду 3-4 місяці. 4. Рівень високого ризику відрізняється тим, що розширюється число приводів для випивок. Мотиви: підвищити свій тонус, весело провести час в компанії. Період 4-12 місяців. 5. Рівень вираженої психічної залежності від алкоголю. Алкогольне сп’яніння перетворюється в найбільш бажаний психічний стан. Мотиви: тимчасово піти від реальності, підвищити упевненість в собі. Формується протягом 1, 5 років. 6. Рівень фізичної залежності від алкоголю. Формується підвищена переносимість спиртного, з’являється синдром похмілля. Мотиви: усунути погане самопочуття внаслідок попередньої випивки, підвищити життєвий тонус. Фізична залежність формується протягом 3-5 років вживання алкоголю. 7. Рівень алкогольного розпаду особи характеризується розвитком запійного пияцтва, психічна залежність від алкоголю, яка перекрита важкою фізичною залежністю. Мотиви: прагнення усунути хворобливий стан [18].

У дослідженнях Б. С. Братусь, П. І. Сидорова відзначені наступні види мотивації в розвитку алкогольного поведінки підлітків:

· Атарактическая мотивація — прагнення до прийому алкоголю з метою пом’якшити або усунути явища емоційного дискомфорту, тривоги, зниженого настрою; · Субмиссивная мотивація — небажання образити людей, що пропонують алкоголь, що відображає виражену тенденцію до підпорядкування та залежності від думки оточуючих; · Гедоністична мотивація — прагнення підвищити настрій, отримати задоволення. · Псевдокультурная мотивація — прагнення справити враження на оточуючих рідкісними і дорогими алкогольними напоями, продемонструвати «вишуканий смак» [2].

Соціологи і психологи в якості основних причин тяги підлітків до алкоголю вказують на зростаючу психологічне напруження, невміння правильно використовувати вільний час, відчуження, неустроенную життя і неспроможність сім’ї у питаннях виховання. Неблагополуччя в сім’ї і зіткнення з дійсністю, мода або конфлікт з громадськими нормами-такі причини зростання алкоголізації і алкоголізму серед підлітків.

Розглянемо фізіологічний характер впливу алкоголю на організм людини, який давно і докладно вивчений фізіологами і медиками. В цілому клінічна картина вираженого сп’яніння підлітка виглядає в більшості випадків так: короткочасне збудження змінюється потім загальним пригніченням, наростаючою сонливістю, млявістю, сповільненій незв’язною мовою, втратою орієнтації.

За даними В. Ф. Матвєєва з співавторами (1979), при перших вживаннях алкоголю 53% підлітків відчували огиду. Згодом, зі збільшенням «стажу» вживання алкоголю, об’єктивна картина, однак, разюче змінюється. Більше 90% опитаних підлітків з дворічним і великим «стажем» вважали мотивами вживання алкоголю є: відчуття припливу сил, почуття достатку, комфорту, підвищення настрою, з’являються ті атрибути психічного стану, які буденна свідомість часто приписує дії.

У клінічній літературі перераховуються різні риси молодих алкоголіків. В. Л. Злотників та інші автори відзначають рано з’являються у підлітків зміни особистості, до яких вони відносять: збудливість, вибуховість, загострення характерологічних рис, швидкий розвиток порушень соціальної адаптації, вузьке коло інтересів, емоційне огрубіння, конфлікти з батьками. М. А. Чалисов і Ст. Ст. Веселовський знаходять у юнаків, які страждають алкоголізмом, зміни характеру у вигляді грубості, емоційної холодності, цинічності, втрати прихильності до батьків і членів сім’ї, в деяких — агресивності.

Отже, підлітки стають неуважними до близьких, до колишніх друзів, нещирими, холодними, замкнутими і недовірливими. Невимушено вони відчувають себе тільки в «своєму колі». Що стосується зовнішніх манер поведінки, то неповнолітнім хворим властиві — безцеремонність, розв’язність, хвастощі, які, однак, в умовах суворого контролю легко змінюються пригніченістю, безпорадністю [4].

Підіб’ємо підсумок аналізу порушень діяльності та смислової сфери підлітків при алкоголізмі: установка на швидке задоволення потреб при малих витратах зусиль; установка на уникнення відповідальності за вчинені вчинки; установка на пасивні способи захисту при зустрічах з труднощами; установка задовольнятися тимчасовим, не цілком адекватним потреби результатом діяльності.

Отже, в ході вживання алкоголю перед нами вже фактично нова особистість з якісно новими мотивами і потребами, з нової їх внутрішньою організацією.

Аналіз результатів досліджень алкоголізації молоді показує, що рівень споживання спиртного вище в середовищі підлітків, що перебувають на обліку в міліції, що мають аномалії характеру, і дітей з сімей алкоголіків. Завданням подальших соціально-психологічних досліджень буде розробка системи методів імовірнісного прогнозування алкоголізації для тих чи інших типів підлітків групи ризику.

Профілактика алкоголізму: програма заходів.

Стійка залежність від алкоголю – небезпечне захворювання, пов’язане з фізичною і психічною деградацією. Однією з найактуальніших проблем в Росії була і залишається профілактика алкоголізму, особливо серед підлітків, адже пияцтво молодого покоління завдає шкоди майбутньому країни. Програма захисту населення складається з декількох стратегій, які ведуть до посилення факторів, що знижують сприйнятливість до алкоголю і до зниження причин, що призводять до згубної звички.

Що таке профілактика.

Сукупність заходів, спрямованих на попередження будь-яких захворювань, називають профілактикою. Алкоголізм-важке захворювання, від якого щорічно гине більше людей, ніж за часів епідемій чуми, холери, тифу. Завдання сучасного суспільства-захистити від небезпеки, переконати в згубності вживання спиртних напоїв. З цією метою серед людей проводиться профілактика алкоголізму, що включає різні напрямки і форми. Завдяки заходам, спрямованим на вироблення заперечення алкоголю, мінімізується його вживання серед дорослих і підлітків.

Види профілактики алкоголізму.

Швидкого лікування від алкогольної залежності не існує. Протягом багатьох століть ефективного рецепту позбавлення від хронічного алкоголізму ніхто не винайшов, а терапія досі залишається складним і тривалим процесом. Найкраще піддаються викорінення алкогольні звички на самій ранній стадії формування, тому профілактика пияцтва необхідна для всіх вікових категорій, особливо для підлітків і дітей.

Як і будь-яке інше захворювання, алкоголізм простіше запобігти, ніж лікувати. З важкою залежністю розлучаються не всі, а результати – висока алкогольна смертність. Короткочасна відмова від спиртних напоїв для багатьох людей часто змінюється знову виникла і набагато посилилася тягою. Щоб попередити зловживання алкоголем, викорінити негативні наслідки патології, слід проводити кілька етапів профілактики.

Первинний.

Формування антиалкогольних настроїв починається з бесід. Первинна профілактика алкогольної залежності – це попередження про шкоду алкоголю у вигляді перегляду відеороликів, прослуховувань інтерв’ю з колишніми алкоголіками. Для такої тактики найкращою аудиторією є діти і підлітки. Фахівці, що ведуть боротьбу із захворюванням, приходять в школи й інші навчальні заклади і пропагують здоровий спосіб життя. Бесіди зводяться до розповідей про хвороби, які викликає прийом алкоголю:

порушується серцева діяльність; руйнується печінка; страждають нирки і шлунково-кишковий тракт; відбувається деградація особистості на тлі психологічних патологій.

До складу цільової групи первинних заходів також входять батьки, вчителі, учасники молодіжних колективів. Психологічний вплив проводиться і на дітей, які не відвідують освітні установи, які не мають батьків і постійного місця проживання. Первинна профілактика включає:

антиалкогольне навчання; роботу засобів масової інформації; організацію дитячої та молодіжної активності; розвиток особистісних ресурсів; розвиток адаптивних форм поведінки; формування соціальної компетентності.

Вторинний.

профілактика алкоголізму в школі

Алкоголізм підступний тим, що вплив його на людину індивідуально, оскільки звичка складається під впливом комплексу факторів: спадкова схильність, психічна неврівноваженість, вплив соціальних чинників. Вторинна профілактика алкогольної залежності спрямована на тих людей, хто потребує лікування алкоголізму. У цю програму входить зустріч алкоголіка з колишніми заручниками згубної звички, робота з його родиною, широка соціально-психологічна допомога.

Обов’язковий етап вторинної профілактики – групова терапія з близькими людьми. Вона включає в себе співбесіди з психологом, різні тренінги. Мета цієї допомоги – усвідомлення проблеми в сім’ї, підтримка хворого і спільне прийняття рішення для подальших кардинальних дій. Важливим моментом виступає націленість самої людини на лікування від алкоголізму. Суть вторинної профілактики – зупинка алкоголіка до моменту, коли організм зазнає патологічних змін, які позбавлять можливості повноцінно жити.

Третинний.

Це суспільство анонімних алкоголіків. Третинна профілактика вживання алкоголю являє комплекс заходів, які проводяться з людьми, які пройшли терапію проти алкоголізму, що знаходяться на реабілітації. Це дуже складний період, тому важливо будь-якими способами утримати людину від зриву, допомогти протистояти поверненню до згубної звички. Організм на фізичному і психологічному рівні ще пам’ятає дію спиртного, тому колишньому п’яниці вистачить одного ковтка алкоголю, щоб знову впасти в серйозну залежність.

Третинна профілактика спрямована на формування здорового способу життя під час відвідування груп анонімних алкоголіків. Людям необхідно промовляти свої проблеми вголос, але нелегко знайти співрозмовника, який вислухає, зрозуміє, не засудить, допоможе впоратися із залежністю. З цією метою створюються товариства людей з однаковими труднощами, де вони розмовляють, діляться переживаннями, працюють з професійними психологами.

Програма профілактики алкоголізму.

Вводити профілактичні програми з профілактики наркоманії, тютюнопаління та алкоголізму потрібно ще в початковій школі. Дитячий алкоголізм – це особливо небезпечне захворювання, адже у дитини ще повністю не сформовані системи та органи, тому спиртне завдає непоправної шкоди здоров’ю. Крім цього, прийом міцних напоїв малолітніми дітьми викликає незворотні порушення психіки, що призводить до особистісної деградації.

Середній вік, в якому діти починають пробувати спиртовмісні напої-10 років. Як правило, їм наливають спиртне у свята дорослі, не замислюючись про наслідки. Формування особистості починається з раннього дитинства, тому профілактика повинна стартувати якомога раніше. Запобіжні заходи дитячого алкоголізму:

здорове харчування; лікування від спиртного батьків; антиалкогольне виховання; повноцінний сон; залучення до спорту.

Серед підлітків.

Раннє попередження дитини про те, наскільки небезпечний алкоголізм, повинні робити батьки. Якщо підлітки спостерігають в сім’ї побутове пияцтво і беруть участь у спільних застіллях, то у них формується неправильне ставлення до алкоголю. Діти підліткового віку повинні бачити, як цікаво жити без міцних напоїв. Велику роль в цьому відіграє роз’яснювальна робота в школі, технікумі, інституті.

Діти в навчальних закладах повинні отримувати інформацію про шкоду для здоров’я і про соціальні наслідки алкоголізму. Бігборди, плакати, брошури-неефективні в боротьбі з хворобою, так як вони несуть заборонений характер, а для молоді потрібен більш тонкий підхід. Ефективна профілактична міра-це попередження причин і отримання інформації про щасливе життя без допінгу. Особливо успішно діють приклади оточуючих людей.

Профілактика жіночого алкоголізму.

Повинна проводитися активна робота серед жінок, адже вони рідко можуть позбутися залежності назавжди, навіть після успішного спочатку лікування. Вченими доведено факт, що жіночий алкоголізм невиліковний. Хвороба характеризується окремими законами, які впливають на її розвиток, перебіг і результати. До них відносяться:

Психо-емоційна лабільність. Вища нервова діяльність жінок влаштована в бік переважання інтуїції над логікою, у зв’язку з чим жіночий організм більш схильний до впливу стресів. Висока чутливість печінки до токсичного впливу алкоголю. Це призводить до впливу навіть невеликих доз алкоголю до швидкого руйнування органу з трансформацією в цироз. Тендітна структура міжнейронних зв’язків і нервових клітин. Вже на початкових стадіях алкоголізму це призводить до порушення нервових імпульсів нервових розладів).

До профілактичних заходів жіночого алкоголізму відноситься формування негативного ставлення до вживання спиртних напоїв. Щоб потрапити в стійку і безповоротну алкогольну залежність, жінці необхідно випивати 1-2 рази в тиждень. Вибратися з цього болота вдається лише одиницям, тому перш ніж шукати істину у вині, потрібно думати про власне здоров’я і майбутнє свого потомства.

Чоловіче пияцтво.

За статистикою, чоловічий алкоголізм зустрічається в два рази частіше, ніж жіночий. З роками він стрімко молодіє. У деяких випадках згубна звичка починається в дитячому віці і досягає свого розвитку вже до 14 років. Перш ніж сформувати стійку залежність, чоловікові потрібно пройти три стадії пияцтва: випивка по святах з друзями, вживання спиртного поодинці по вихідним і непереборне бажання вжити алкоголь, незалежно від місця і часу.

Спиртне поступово призводить чоловіка до розвитку багатьох захворювань, порушуючи фізичний і психічний стан. Сильно страждає серце, тому алкоголіки часто гинуть від аритмії. Наслідки алкоголю проявляються в ураженні м’язової і кісткової тканини, розвитку остеопорозу, переломами кісток. У кожного третього хворого спостерігається втрата ваги, в’ялість м’язів, порушення репродуктивної системи. Головний наслідок алкоголізму – порушення психіки, деградація особистості.

Для профілактики чоловічого алкогольної залежності використовують групові бесіди, які психологи вважають більш ефективними, ніж індивідуальні розмови. У чоловічих колективах необхідно культивувати здоровий спосіб життя, пропагувати спорт. Роботодавцям потрібно влаштовувати регулярні матчі, наприклад, з футболу, волейболу та інших видів спорту між цехами, робочими бригадами, офісними працівниками.

Пивний алкоголізм.

Серед молоді пиво стало символом спілкування з друзями, перегляду футболу та інших заходів веселого проведення часу. На жаль, рідко хто замислюється, що це теж алкогольний напій, який призводить до алкоголізму. Пиво руйнує тіло і мозок людини не менше, ніж напої з високим вмістом спирту. Пивний алкоголізм – це хвороба така ж, як і інші наркологічні захворювання.

На ранніх етапах людина не усвідомлює залежності, випиваючи по 1 літру хмільного напою в день. Навіть коли вже намітився «пивний» живіт, любителі пива не б’ють на сполох. Нерідко людина починає усвідомлювати проблему на третій стадії захворювання, коли звичайні методи лікування не допомагають і врятувати хворого вже не можна (набряк головного мозку, онкологія та інші хвороби). Основна міра профілактики пивної залежності – обмеження пропагування напою по телебаченню, в магазинах, барах.

Розробка позакласного заходу «Профілактика підліткового алкоголізму»

Йде прийом заявок.

Для учнів 1-11 класів та дошкільнят.

Тема уроку: Профілактика алкоголізму. Алкоголь і ти.

Формувати в учнів усвідомлене негативне ставлення до алкоголю (зокрема до пива).

Вести роз’яснювальну роботу про шкоду алкоголю, показати його згубний вплив на організм людини, розвіяти міфи про «корисність» алкоголю.

розвивати вміння учнів працювати в групі;

розвивати творчі та комунікативні здібності хлопців.

Форма роботи: групова.

Психологічний настрій учнів-2 хв:

Привіт, хлопці! Посміхніться один одному, отримаєте заряд позитивних емоцій, які знадобляться вам в подальшій роботі. Сьогодні на нас чекає важка розмова-розмова про підступного ворога людства алкоголь. Я запрошую вас усіх до розмови непростого, відвертого.

Вступне слово вчителя: Ми розглянемо різні аспекти: історію виникнення алкоголю, види алкогольних напоїв, причини вживання, вплив на здоров’я, і психологічний комфорт людини, наслідки вживання.

Вивчення нового матеріалу — 30 хв:

профілактика алкоголізму в школі

1. Історія виникнення та розвитку алкоголізму (розповідає вчитель)

Слово «алкоголь» має арабське походження і означає «щось ефірне». Припускають, що з дією алкоголю люди знайомі з незапам’ятних часів, коли для втамування спраги вживали ферментовані соки різних плодів, мед. Проте лише з появою керамічного посуду, приблизно за 8 тисяч років до нашої ери, виникла можливість виготовлення у великих кількостях слабких алкогольних напоїв з меду, соків різних плодів, в тому числі і винограду. З соку пальм, хлібного сусла і меду в Стародавній Греції та Єгипті вміли отримувати хмільну брагу. Римляни виготовляли вино з винограду. Вони називали вино божественним даром, про нього складали легенди, воно згадувалося в міфах, служили йому боги, йому присвячувалися свята, на яких панували веселощі до самозабуття: Бахусу — богу вина, родючості і веселощів у стародавніх римлян — свято Бахуса, Діонісу — богу вина у стародавніх греків — свято Діоніса. Культ Діоніса був поширений і серед фракійців, а Гомер і Софокл оспівали середземномор’ї як батьківщину винограду і вина. Фортеця вин цього часу не перевищувала 10-20 градусів.

Цікаво відзначити, що різні релігійні навчання по-різному ставилися до вживання алкоголю. Одні (буддистська, конфуціанська релігії) виступали проти всякого вживання всяких спиртних напоїв, інші (християнство) проявляли велику терпимість. Це накладало певний відбиток вживання алкоголю населенням, але ні в найменшій мірі не було вирішальним обмеженням, так як алкогольні напої приймалися і при релігійних церемоніях.

Горілка була одним з тих коштів, за допомогою яких панівні класи проводили свою політику національного гноблення далеких околиць. Купці і царські чиновники разом з феодально-родової верхівкою окраїнних народів в корисливих цілях споювали місцеве населення. На горілку купці вимінювали у мисливців Сибіру цінні хутра, у кочівників Середньої Азії — продукти тваринництва і так далі. Ось так алкоголь з давніх часів прийшов і до нас, руйнуючи на своєму шляху всі перепони, які йому ставило людство. Все починалося з пари ковтків заграв соку плодів і закінчилося 14-18 літрами алкоголю на душу населення в рік. На своєму шляху він змінив безліч облич: був і богом, і еквівалентом грошей. Але завжди він залишався і залишається отрутою цивілізації.

Надання слова медсестрі Одинецькій.

Хлопці, я пропоную вам сьогодні стати вченими, який вивчать шкоду алкоголю з різних точок зору, тому ви розділилися на групи. У кожної групи буде своє завдання на картці, яке ви повинні виконати і представити у вигляді кластера.

Робота в групах (кожна група отримує проблемне завдання) на картках — учні досліджують тему з наступних проблем з допомогою своїх знань:

Завдання: Скласти кластер «Алкоголь і здоров’я», «Надання шкоди алкоголю на здоров’я» зробити висновок.

Завдання: Скласти кластер «Алкоголь і злочини», зробити висновок.

Завдання: Скласти кластер «Алкоголь і сім’я», зробити висновок.

V. Закріплення уроку: виконайте тестові завдання-3 хв:

Мета : визначити рівень знань про алкоголізм в учнів. Вступ: Вашій увазі пропонується ряд питань, які допоможуть визначити рівень ваших знань про алкоголізм. Сподіваюся на щирість ваших відповідей. Заздалегідь вдячна. Інструкція: необхідно вибрати букву, яка, на вашу думку, відповідає правильній відповіді на поставлене запитання. Питання. 1. Пиво пити не шкідливо, так як в ньому міститься мало алкоголю? А Так В Ні 2. Алкоголь шкідливий навіть в малих дозах? А Так В Ні 3. У віці вживання алкоголю не шкодить здоров’ю? А до 16 років в з 16 до 21 С після 21 Д інший відповідь 4. Який орган людського тіла в першу чергу схильний до негативного впливу алкоголю? А серце в шлунок з печінку 5. Чи вірно твердження: «Чим раніше людина починає вживати спиртне, тим менше шансів, що він буде алкоголіком»? А Так В Ні 6. Першою ознакою алкоголізму є: А Поява галюцинацій В Тремтіння в руках З Тяга до спиртного 7. У підлітків алкоголізм протікає так само як і у дорослих а так в ні 8. З якого віку дозволяється законом купувати алкогольні напої? А з 16 років в з 18 років з з 21 9. Чи можна отруїться алкоголем? А так ні з так, якщо алкогольний напій не якісний 10. Виберіть вірне твердження: А алкоголізм це не хвороба в алкоголізм це не виліковна хвороба з алкоголізм це виліковна хвороба 11. Скільки існує стадій алкоголізму? А 2 В 3 З 4 12. Алкоголь впливає на : А Тільки на людину, його вживає В На людину і його сім’ю З Людини, сім’ю і суспільство 13. Чи існує пивний алкоголізм? А так в ні обробка результатів.

Критерії оцінювання: 0-4 Низький рівень знань, необхідно антиалкогольне просвіта 5-10 Середній рівень, рекомендується антиалкогольне просвіта 11-13 Високий рівень, антиалкогольне просвітництво не обов’язково.

Скласти чотиривірш на тему » здорове покоління»

Прийом «Дерево Блоба»

Закінчуючи обговорення цього питання необхідно кожному для себе вирішити: перш ніж взяти чарку спиртного, ким би вона не була запропонована, подумай про наслідки і визнач, що ти хочеш: бути здоровим, життєрадісним, здатною втілювати свої бажання в життя, чи ти з цього кроку почнеш знищувати себе. Подумай і прийми правильне рішення.

Закінчити наш диспут хотілося б віршем нашої сучасниці, якій всього 16 років.

Важко в цьому житті не зламатися, Важко вижити, але треба виживати, Що ж робити? Як в ній розібратися? Який шлях, скажіть, вибирати? Є такий: наркотики і горілка. Приймаючи їх, забудеш про все, А на ранок ти знову прокинешся, Будеш знову думати, для чого живемо? Увечері ти знову весь в угарі, ти не думаєш, що буде з тобою завтра, а на завтра теж саме знову. Але подумай, що в один прекрасний вечір По-іншому ти захочеш жити, Але як важко буде це зробити: Знайти сили в собі щось змінити.

Проблема алкоголізму у підлітків: основи профілактики.

З кожним роком дитячий і підлітковий алкоголізм стає більш поширеним явищем. Перший раз дитина пробує алкогольні напої у віці 10 років. Причому в сім’ях, де батьки випивають, ризик розвитку алкоголізму у дітей зростає в кілька разів. Зафіксовані випадки, коли батьки пропонують дітям алкоголь, як лікарський засіб від хвороби. Тому профілактика дитячого алкоголізму, як і профілактика підліткового алкоголізму, не має належного ефекту. Але це не привід для того, щоб кардинально відмовлятися від подібних заходів застереження.

Статистика.

Всесвітня організація охорони Здоров’я надала рейтинг країн по дитячому алкоголізму, де Росія займає одну з лідируючих позицій. 80% підлітків молодше 18 років вже пробували спиртні напої. 25% з них регулярно вживають пиво і слабоалкогольні напої, вважаючи, що це не шкодить здоров’ю, тому що в них мінімальний відсоток спирту.

Причина.

Вживання алкогольних напоїв неповнолітніми практично завжди є прямим наслідком взаємодії дитини з соціумом. У підлітковий період відбувається формування мотивації і особистості людини, ламаються колишні стереотипи. До всього цього можна додати зміни в організмі: гормональні та емоційні зриви. Найсприятливіша картина для розвитку алкогольної залежності-у підлітків. Сьогодні молоді нав’язуються стереотипи того, що спиртні напої – це круто, бо вони допомагають розслабитися і отримати максимум задоволення від того, що відбувається. Через особливості підліткового організму у дитини швидко розвивається толерантність (звикання) до алкоголю, тому буквально за пару місяців у нього розвивається повна залежність.

6 частих причин розвитку залежності:

оточення або поганий вплив груп підлітків, що вживають спиртне; стан постійної психологічної напруженості і спроби піти від турбот і проблем; відсутність власної думки, підпорядкування більш сильним людям штовхають неповнолітнього на те, що перша проба відбувається «за компанію»; зайві кишенькові кошти; бажання бути «не гірше інших», самоствердитися, не відставати від друзів; надлишок вільного часу і брак уваги з боку батьків.

Дуже часто батько і мати стають тими, хто підштовхує чадо до спиртних напоїв. У гонитві за комфортом і бажанням досягти кар’єрних цілей вони не приділяють належної уваги своїй дитині, тому діти починають шукати розуміння і любов до інших людей — у своїх же однолітків, разом з якими вони розпивають спиртне.

Ознаки залежності.

Профілактика алкоголізму серед неповнолітніх є важливою темою, яка зачіпає різні аспекти проблеми. Основною ознакою розвитку дитячої залежності є хороша стійкість до великих доз спиртного. Після прийняття першої дози виникає стан ейфорії і повного задоволення, потім настає стадія сп’яніння. Після великої порції алкоголю почуття радості і веселощів притупляється і настає стадія депресії, під час якої можлива і часткова втрата пам’яті. На наступний день, коли починається процес очищення від інтоксикації, у підлітків спостерігаються апатія, перепади настрою і агресивність.

Ще одна ознака, яка часто зачіпає профілактика алкоголізму в школі, — це часте розпивання спиртних напоїв, що супроводжується розв’язною поведінкою і неможливістю контролю дитини. Підліток перестає вчитися, на тлі цього у нього починаються проблеми з законом. Він стає замкнутим і надмірно агресивним. Всі перераховані вище симптоми свідчать про те, що школяр потребує професійної допомоги.

Щоб у дитини розвинулася залежність, йому досить випивати по 2-3 рази на місяць.

Спирт небезпечний тим, що в будь-якому віці він надає токсичну дію не тільки на мозок, але і на всі органи, приводячи до їх руйнування, а також до розвитку ряду соматичних і психічних розладів. Негативний вплив фіксується після першого вживання, коли з’єднання етилового спирту потрапляють у кров і він дуже швидко розноситься по всьому організму. Як тільки долається гематоенцефалічний бар’єр, у людини починається звикання.

Алкогольні сполуки розщеплюються за допомогою роботи печінки і нирок. У підлітків йде процес формування органів, тому розщеплення і переробка етилового спирту ферментами печінки відбувається повільніше, з-за чого показник впливу токсинів набагато вище.

Виходячи з причинно-наслідкових зв’язків, можна зробити висновок, що наслідки залежать від кількості вживаного напою, а також — від стадії розвитку організму. Грунтуючись на цьому, лікарі виділяють наступне:

Органи і системи.

Нервова система і головний мозок Вживання алкоголю призводить до погіршення реакції і пам’яті, зниження мозкової активності. На тлі цього дитина перестає вчитися, у нього починається процес розумової і моральної деградації. Це може також призвести до важких психічних захворювань. Шлунок і печінку Швидкість виділення ферментів печінки у дітей набагато нижче, тому алкоголізм призводить до швидкого руйнування печінки і розвитку такої хвороби, як жирова дистрофія. Алкоголізм також згубно відбивається на стані ШКТ: порушується обмін вуглеводів і білків, підвищується виділення шлункового соку, відбувається дисфункція підшлункової залози, внаслідок чого розвиваються цукровий діабет і панкреатит. Дуже багато підлітків вважають, що шкода пива мінімальний, але це не так. Він не тільки виводить корисні речовини з організму, але і стає причиною розвитку багатьох хвороб. Пивний алкоголізм у підлітків максимально негативно позначається на печінці. Репродуктивна система Одним з найнебезпечніших наслідків алкоголізму стає статева дисфункція і безпліддя. В алкогольному Чаді Підлітки не контролюють свою поведінку, тому часто вступають в безладні статеві зв’язки. Це призводить до гепатиту, венеричних захворювань і ВІЛ.

Попередження пияцтва-це важливе завдання кожного з батьків. Якщо підліток вже зловживає алкоголем, то у нього можуть виникнути такі проблеми:

затримка росту; погіршення зору; зниження імунітету, гіпо — і авітаміноз; аритмія, міокардіодистрофія, варикоз; руйнування і збої в роботі внутрішніх органів.

При сильному сп’янінні у підлітка необхідно звертатися за допомогою до фахівця, тому що цей стан може розвинутися у важке отруєння. Якщо в цей момент людині не надати кваліфіковану допомогу, то можливий летальний результат. Організм дуже чутливий до спирту, тому він може не впоратися з кількістю випитого.

Способи лікування.

профілактика алкоголізму в школі

Однією з серйозних проблем лікування алкоголізму у підлітків є несвоєчасне звернення до лікаря. Проблему краще лікувати на ранніх стадіях, тоді можна буде попередити багато захворювань. Не можна сподіватися на те, що він самостійно припинить це робити: алкоголізм – хвороба. Тому необхідно бути готовим до того, що лікування зажадає багато фізичних і психологічних сил.

Процес лікування підлітків відрізняється від дорослих людей. З огляду на молодого віку неможливо застосування безлічі лікарських препаратів. Тому основним методом боротьби з цією проблемою буде психотерапія. Фахівці допомагають знайти корінь всіх проблем, що сприяє вирішенню тих ситуацій, які штовхають підлітка до пляшки. Лікувальна терапія проводиться до того моменту, поки неповнолітній пацієнт повністю не відмовиться від спиртних напоїв на користь повноцінної та вільної життя.

Допомога батьків.

не давати зайві кишенькові гроші, для цього можна разом з підлітком піти в магазин і придбати все необхідне; обмежити контакти з питущими знайомими і друзями дитини; постаратися налагодити зіпсовані відносини; відправити підлітка на гурток за інтересами або в спортивну секцію, щоб його день був максимально розписаний і не було часу для неробства.

У лікування також входять правильне харчування, хороший відпочинок і створення режиму дня. Це необхідні компоненти, які передбачають не тільки процес відновлення після інтоксикації, але і профілактику алкоголізму у підлітків. Найрадикальніший метод лікування-кодування спеціалізованими препаратами. Ця процедура проводиться тільки після згоди хворого, так як подібне втручання може спричинити за собою безліч побічних ефектів.

Профілактичні заходи.

Особистість і характер людини формуються протягом тривалого часу, тому в певні періоди життя профілактика дитячого алкоголізму просто необхідна. Батьки повинні постаратися налагодити хороші довірчі відносини, які дозволяють з ранніх років прищепити дитині любов до спортивного способу життя. Для того щоб отримати авторитет у підлітка, мамі і татові необхідно відмовитися від вживання спиртного, почати правильно харчуватися і дотримуватися режиму сну і відпочинку. З дитиною треба розмовляти, ділитися таємницями, брати активну участь в його житті, тоді батько буде не безликим контролером, а другом, наставником та прикладом.

Величезну роль в цій справі відіграє школа, яка повинна займати активну позицію в цьому питанні. Учитель – це другий батько, в його обов’язки входить уважний контроль поведінки підлітків, і як тільки він починає помічати якісь зміни, він повинен відразу ж повідомити про це батькам. Вчителі повинні проводити виховні бесіди, підкріплені правильно підібраним відеоматеріалом, для того щоб підлітки могли побачити, що відбувається в організмі під час алкогольного сп’яніння.

Розробка заходу з профілактики алкоголізму серед учнів.

Муніципальне освітній заклад середня освітня школа № 62.

Розробка заходу з профілактики алкоголізму серед учнів.

Виконино: соціальним педагогом школи № 62 Снировій Г. К.

Нижній Новгород, 2012 року.

1.Ритуал привітання 1.1 розминка 2. Актуалізація мети проведеного заходу 3.Прийняття правил групи 4.Тренінг 5. Просунута лекція з використанням інформаційних технологій 6. Мозковий штурм 7. Рольова Гра 8 Підсумковий тест 9 Ритуал прощання.

Профілактика алкоголізму серед учнів.

Мета: зниження ризику залучення учнів до вживання спиртних напоїв. Завдання: 1. створити атмосферу довіри, взаємної поваги і взаєморозуміння групи; 2.дати правдиву інформацію про спиртні напої, наслідки їх вживання і впливу на всі сфери життя людини; 3. Відпрацювання навички вміння сказати » ні » в ситуаціях, коли підлітку пропонують спиртне.

Використовувані форми роботи:

Дискусія, рольова гра, мозковий штурм, тренінг з тренування технології «відмови». Хід заняття 1. Вітання.

Хлопці сидять у колі. Ведучий пропонує учням розділитися на дві групи «європейців», «японців». Інструкція: Кожен з учасників йде по колу і вітається з усіма «своїм способом»: «європейці» тиснуть руку, «японці» кланяються. Ця вправа сприяє позитивному емоційному настрою, заряджає групу позитивною енергією. 1.2. Розминка. Вправа на згуртованість групи. Ведучий пропонує хлопцям розминку на тему: «у чому мені пощастило в цьому житті?» Інструкція: Ведучий пропонує учасникам групи розбитися по парам. Протягом двох хвилин розповісти своєму партнерові про те, в чому вам пощастило в цьому житті. Через дві хвилини помінятися ролями. Після вправи проводиться короткий обмін враженнями, обговорення. це вправа крім власної цінності, підвищує рівень життєвого оптимізму, створює хороший настрій на роботу.

2. Актуалізація мети проведеного заходу. Ведучий: «Хлопці, ми зустрілися для того, щоб разом з Вами поміркувати над тими проблемами, які є в нашому житті, разом з Вами знайти шляхи їх вирішення. За час заняття ви краще дізнаєтеся самих себе, зможете прийняти правильне рішення і протистояти пропозиції про прийняття алкоголю.

3. Прийняття правил роботи групи в групі.

Правила групи. (правила написані на плакаті). 1. Давати можливість висловитися. 2. Кожен говорить від свого імені. 3. Безоценочность і повагу. 4. Активність. 5. Правило «Стоп». 6. Правило зворотного зв’язку. 7. Тут і зараз. 8. Слова не переходять в дію.

Основні правила роботи ведучого в групі: -підтримувати самооцінку учасників; — створювати сприятливу групову атмосферу на основі довіри і прийняття один одного; — забезпечити безпеку саморозкриття дітей. 4. Тренінг.

Ведучий: «Хлопці, Ви напевно не раз стикалися з людьми, які вживають алкоголь. Пригадайте і назвіть ті почуття, які Ви відчуваєте, стикаючись з такими людьми».

Завдання: Вибираємо секретаря, виписуємо на дошку затвердження дітей. На дошці: жалість, страх, злість, безсилля, ненависть, і так далі (пропоновані відповіді учнів).

Почуття, перераховані Вами суперечливі. Одні ставляться до питущим людям, як до хворих, інші як до злочинців. Давайте разом з вами обговоримо, що знаєте про наслідки вживання алкоголю.

5. Просунута лекція з використанням інформаційних технологій.

Ведучий: розгляньте цей набір фотографій, що зображують людей знаходяться в стані алкогольного сп’яніння. Ведучий доповнює і узагальнює інформацію.

Наслідки вживання алкоголю: 1.Соціальні: ДТП, втрата роботи, розпад сім’ї, злочини.

2. Органічні наслідки: Діти, народжені від алкоголіків, мають наступні патології: розумове недорозвинення, відставання в масі тіла, хвороби серця, анемія кісток і суглобів.

Цироз печінки-це омертвіння клітин печінкової тканини, в 70% Алкогольного Походження.

Вплив на головний мозок. Зниження розумової здатності.

Суїциди – кожне п’яте самогубство на ґрунті пияцтва.

Деградація особистості – дратівливість, злість, агресивність, безвідповідальність.

4.Псевдопозитивні ефекти: заспокоєння, розслаблення, підйом настрою.

5.Псевдолікувальний ефект в результаті розширення судин виникає короткочасне зігрівання організму, при цьому йде Надлишкова віддача тепла в навколишнє середовище з подальшим переохолодженням.

Ознаки формування хвороби:

профілактика алкоголізму в школі

1.розширення кола приводів для випивки; 2.наростання частоти випивок; 3.ослаблення ситуаційного контролю; 4. Зростання особистої переносимості дози алкоголю від 50-100 мл. горілки до 300-400 мл. тобто мінімум в 5 разів; 5. втрата захисного рефлексу на збільшену дозу спиртного; 6. ранкова забудькуватість; 7. зусилля симптомів поганого самопочуття на наступний ранок після випивки; 8. Смертельна доза для дорослих 6-8 грам на 1 кілограм ваги, для дитини 1-2 грами на 1 кілограм ваги.

Хвороба-залежність-виникає в зв’язку з систематичним споживанням алкоголю, проявляється запоями, обов’язковим похмеленням. При скасуванні вина з’являється дискомфорт, депресія з потребою знову випити, самостійно без алкоголю людина не може заспокоїтися.

Інструкція. Ведучий пропонує учням виявити причини вживання спиртних напоїв однолітками.

Хлопці вільно висловлюються з приводу причин, що спонукають людину вживати алкоголь. Секретар фіксує на дошці відповіді. ведучий заохочує активність всіх учнів. Зразкові відповіді: — людина вживає алкоголь, тому що це допомагає йому: знімати бар’єри в спілкуванні, задовольняти свою цікавість, знімати напругу і тривожність, стимулювати активність, дотримуватися прийнятої традиції і так далі.

Ведучий підводить підсумок і робить узагальнення. Питання ведучого: Що було важко? Були зроблені якісь відкриття? В ході обговорення головна увага звертається на те, які людські потреби нібито задовольняються з допомогою алкоголю? Якщо інші способи досягти того ж ефекту? Наприклад, людина вживає алкоголь, щоб зняти психічне напруження. Це ж можна досягти за допомогою фізичних вправ, прогулянок, відвідування дискотеки, розмови з одним і так далі.

Рольова гра спрямована на відпрацювання навички сказати «ні».

Двоє бажаючих беруть на себе ролі, юнак і дівчина зустрілися на квартирі у молодої людини, поки батьків немає вдома. Вмовляє стороною може бути хлопець, а відмовляється дівчина; передбачається, що між ними є симпатія. Тривалість такої взаємодії 10-15 хвилин. По закінченню гри інші учасники дають «зворотній зв’язок» дівчині, яка відмовлялася, з метою виявити моменти, найбільш вдалі в плані відстоювання своєї позиції, і те, що було непереконливо. Обговорення питання: «Що з отриманого під час гри досвіду Ви перенесли б у своє життя і як?»Ігри служать розвитку самостійності, підкріплюють впевненість у власних силах. Ігри припускають апробування нового для себе в даній ситуації.

8. Підсумковий тест.

Хлопці заповнюють тест «Міф і реальність про алкоголь».

Ведучий: Хлопці життя досить складна, в ній виникають ситуації, в яких Ви повинні сказати «ні» алкоголю. Я сподіваюся, що Ви виберете здоров’я, а значить життя.

9. Ритуал прощання.

На закінчення тренінгу Учасники в загальному колі тісно триматися за плечі один одного. Дивляться один на одного і сприймають своє згуртування. Далі коло з хвилину розгойдується вправо-вліво. В кінці всі хором вимовляють по команді ведучого «Молодці!» «До побачення».

1.Моісеєв О. П., Добролюбов О. В., Куковенко О. П., Левицька О. О. профілактика споживання ПАР серед дітей та підлітків. Методичний посібник для соціальних педагогів. Н. Новгород, 2004.

2.Нелідов А. Л., Попова Т. А., Леднева Л. В. Програма семінару-тренінгу підготовки учнів-волонтерів » місія доброї волі!» по обласній програмі « Профілактика асоціальної поведінки серед дітей та молоді». Н. Новгород, 2007.

3. Шпаков А. О. Алкоголізм, Наркоманія. Токсикоманія, Куріння. Природні та побутові отрути. Довідник для батьків і дітей. СПб.: Зеніт, Енергія,2000.

Заходи по профілактиці алкоголізму неповнолітніх.

Профілактика правопорушень – це важливе питання, яке включає в свою роботу будь-класний керівник. Проаналізуємо значимість подібної діяльності, а також ті заходи, які можна проводити в загальноосвітніх закладах у даному напрямку.

Актуальність проблеми.

Держава вважає дитинство важливим і відповідальним етапом життя людини, виходить з принципів пріоритетної підготовки до повноцінного життя в суспільстві. Окрема увага приділяється формуванню у підростаючого покоління суспільно-творчої активності, високих моральних якостей: громадянськості і патріотизму.

Економічні та соціальні проблеми, характерні для сучасного російського суспільства, суттєво знизили інститут сім’ї, послабили її вплив на виховання підлітків.

В результаті даного процесу зростає чисельність бездоглядних дітей, збільшується поширення наркотиків і різних психотропних препаратів, алкогольних напоїв.

У країні щорічно відбувається більше 300 тисяч кримінальних злочинів, скоєних неповнолітніми.

Близько ста тисяч діянь вчиняють діти, які не досягли віку кримінальної відповідальності. Наприклад, насильство в сім’ях, зростання числа дітей, які залишилися без піклування батьків.

Саме педагоги повинні продумувати та організовувати заходи з профілактики алкоголізму, вести роз’яснювальну роботу з батьками, підлітками на уроках, класних годинах, у позаурочний час.

Завдання шкіл.

Профілактика алкоголізму неповнолітніх — це прямий обов’язок освітніх установ. Педагоги проводять серйозну роботу з класними колективами, спрямовану на формування в підростаючому поколінні уявлень про здоровий спосіб життя.

Крім того, вчителі надають учням психологічну підтримку, виявляють сім’ї, які знаходяться в соціально небезпечному становищі.

Повноцінна програма профілактики алкоголізму сприяє формуванню благополучного клімату в сім’ї.

Профілактика захворювань, залежностей, асоціальної поведінки не може проводитися без системного формування у підлітків, дітей, молоді особливостей здорового способу життя.

Всі заходи, які педагог планує в класі, мають певний напрямок.

Профілактика алкоголізму серед підлітків здійснюється не тільки в рамках класних годин, позаурочних заходів, але і шляхом залучення підростаючого покоління до різних акцій, пов’язаних з формуванням навичок правильної суспільної поведінки.

Говорячи про профілактику зловживання наркотичних і психотропних речовин, в першу чергу потрібно залучати до діяльності батьків школярів.

Теоретичні аспекти.

Профілактика алкоголізму серед неповнолітніх повинна починатися з пояснення термінів алкоголізму, наркоманії, тютюнопаління.

Наркоманією називають пристрасть, хворобливий потяг до постійного вживання наркотиків, яке призводить до істотних порушень фізичних і психічних функцій.

Токсикоманія — це захворювання, яке викликається споживанням токсичних речовин, тобто вживання кофеїну, транквілізатора, вдиханням ароматичних речовин.

При сп’янінні з’являються зорові галюцинації. У процесі вживання наркотиків, токсичних сполук у підлітка з’являється фізична і психічна залежність, бажання будь-якими способами задовольнити потребу в наркотику.

Профілактика алкоголізму серед підлітків сприяє своєчасному запобіганню розвитку залежності. При розповіді про шкоду алкоголю педагог може залучати медичних працівників. Вони роз’яснять підліткам, що зловживання спиртними напоями призводить до соціально-моральної деградації особистості. Розвивається така залежність поступово, супроводжується складними процесами в організмі, які відрізняються незворотними змінами. Спирт стає обов’язковим елементом для регулювання і підтримки обмінних процесів.

Підлітковий період.

Профілактика алкоголізму серед підлітків необхідна, так як для даного віку характерні поведінкові, фізіологічні особливості розвитку. Всі діти проходять через стадію «мавпочок», які, наслідуючи іншим ровесникам, копіюють їх риси. Така поведінкова особливість дитячого віку в психології називається реакцією імітації. Вона вважається природною, необхідною для повноцінного психологічного розвитку. У подібних ситуаціях дитина вчиться приміряти на себе різні соціальні ролі, вибудовувати взаємини з іншими людьми.

З-за недостатньої сформованості в такому віці аналітико-прогностичного компонента розумової діяльності підлітки не можуть підбирати правильні зразки для наслідування.

Для того щоб профілактика алкоголізму серед підлітків була ефективною і результативною, на допомогу педагогам повинні приходити батьки учнів.

Саме вони знайомлять дітей з «легальними наркотиками»: нікотином, алкоголем.

Спостерігаючи за дорослими, підліток дізнається про традицію вживання алкогольних напоїв у свята. Дитина починає сприймати це як необхідність при створенні атмосфери веселощів, свята в будинку.

Прагнучи бути схожим на тата, маму, їхніх друзів, Підлітки вперше пробують алкоголь. Результати психологічних досліджень свідчать про те, що більша частина підлітків, які вчиняють правопорушення, виховувалися в неблагополучних сім’ях. Помилки сімейного виховання підштовхують дитину до прірви алкогольної та наркотичної залежності. Ніякі інноваційні методики не принесуть бажаного результату, якщо формовані установки не підтримуються в сім’ї.

Організація психолого-педагогічної роботи.

Профілактика алкоголізму в школі здійснюється в рамках виховної програми. Цю діяльність курирує соціальний педагог.

Від того, наскільки ефективно продуманий план заходів з профілактики алкоголізму, залежить успіх всієї антинаркогенної діяльності вчителя.

Лекція.

Дана форма є найпопулярнішим варіантом проведення педагогічної профілактики. Як підвищити коефіцієнт її корисної дії? Можна вибрати її в якості самостійної форми при роботі зі старшокласниками, які можуть сприймати на слух великий обсяг теоретичної інформації.

Тривалість лекцій в початковій школі не повинна перевищувати 10-15 хвилин. Їх потрібно комбінувати з рольовою грою, тренінгом.

Для проведення подібних заходів можна користуватися послугами співробітників поліції, медичних працівників. Підлітки сприймають цих фахівців набагато краще, ніж звичайних шкільних вчителів.

Організація опитувань.

Процес організації педагогічної профілактики правопорушень передбачає проведення різноманітних анонімних опитувань. Вони виконують кілька важливих функцій:

дозволяють аналізувати ефективність профілактичної діяльності; отримана інформація дає можливість виявляти найважливіші напрямки подальшої роботи педагога; результати анкетування можуть стати показником результативності проведеної профілактичної діяльності.

Тренінг.

профілактика алкоголізму в школі

Дана форма організована для спілкування в групах. Такі заняття дозволяють успішно вирішувати багато проблем формування особистості підлітка, впоратися з якими іншими шляхами педагогу не вдається. Тренінги повинні проводити тільки кваліфіковані фахівці-психологи. Подібні заняття проводять тільки з підлітками, які досягли п’ятнадцятирічного віку.

Хлопці отримують відмінні навички міжособистісної взаємодії, набувають додаткову компетентність у сфері спілкування. При роботі в групі підлітки освоюють різні стилі спілкування, усвідомлюють небезпеку вживання алкогольної продукції.

Рольові ігри.

Їх педагоги застосовують в роботі з підлітками не тільки під час уроків, але і в процесі позаурочної діяльності. «Приміряючи» на себе різні ролі, школярі освоюють конструктивне спілкування, вчаться чинити опір зовнішньому тиску, вивчають ефективні поведінкові схеми в складних ситуаціях наркогенного зараження.

Подібна підготовка, яка передує реальне зіткнення підлітка зі спробою його одурманення, досить корисна.

Програючи різноманітні варіанти відмови дитини від пропозиції вжити алкогольні напої, педагог формує в своїх вихованцях негативне ставлення до шкідливих звичок. Особливо ефективні рольові ігри в роботі з підлітками, які вже мають досвід вживання одурманюючих речовин.

Проектна діяльність.

З’явився він на початку минулого століття в США. В даний час проектна технологія стала повноцінним компонентом педагогічних систем. Орієнтується цей метод на самостійну роботу підлітків, спрямовану на профілактику вживання алкогольної продукції.

Укладення.

Організація ефективної профілактичної діяльності передбачає включення в план роботи з класним колективом певних заходів. Бесіди, спрямовані на запобігання вживання підлітками алкогольної продукції, можуть бути проведені за такими темами: «Про алкоголь начистоту», «Здоров’я і алкоголь», «Скажемо пияцтву «Ні!», «Кримінальна відповідальність за розпивання спиртних напоїв неповнолітніми особами».

Для залучення уваги до проблеми дитячого алкоголізму в план роботи школи включають різні акції. Вони спрямовані на формування в підростаючому поколінні інтересу до ведення здорового способу життя, формування навичок правильного харчування. Наприклад, такою масштабною акцією може стати загальношкільний похід, в якому візьмуть участь не тільки діти і педагоги, а й батьки школярів.

Профілактика підліткового алкоголізму проект по темі.

Тема «Підлітковий алкоголізм» вибрана не випадково, так як у підлітковому віці діти багато в чому не усвідомлюють всю складність і серйозність ситуації і їм необхідна додаткова допомога.

Скачавши:

Вкладення Розмір pedagogicheskiy_proekt.docx 52.92 КБ.

Попередній перегляд:

Тамбовський обласний державний бюджетний освітній заклад » Красівський дитячий будинок»

Автор: Казакова Наталія Володимирівна — соціальний педагог ТОГБОУ «Красівський дитячий будинок» Инжавинский район, Тамбовська область.

На жаль, останнім часом відзначається зростання захворюваності на алкоголізм серед підлітків, вік хворих на алкоголізм з кожним роком зменшується, статистика вживання алкоголю дітьми ще більш невтішна.

Збільшення числа підлітків, що зловживають спиртними напоями.

Чому цю проблему важливо обговорювати і вирішувати.

Актуальність. Останнім часом все частіше можна побачити підлітків у стані алкогольного сп’яніння, все частіше можна побачити дівчат, відкрито розпивають спиртні напої. Ця проблема торкнулася і нашого села і дитячого будинку. Вже з малих років батьки дозволяють пробувати спиртні напої своїм дітям. Потім підлітки починають вживати алкоголь за компанію, потім п’ють просто так, без причин. Часте вживання алкоголю стає шкідливою звичкою і може привести до алкоголізму.

Важливим наслідком зростання залежності від алкоголю стали збільшення рівнів безпеки, соціального сирітства та підліткової злочинності.

При цьому спостерігається зниження народжуваності, збільшення смертності, зниження середньої тривалості життя, зростання захворюваності, особливо серед дітей і підлітків.

Що ж стосується підлітків, то в цьому віці, вони багато в чому не усвідомлюють всю складність і серйозність ситуації і їм необхідна додаткова допомога, щоб впоратися з нею.

Тема «Підлітковий алкоголізм» була обрана не випадково, так як дитячий і підлітковий вік – це особливий період в житті людини, в цей час закладаються основи фізичного і душевного здоров’я. Розвивається мозок підвищено чутливий до дії токсичних, отруйних речовин.

Ця проблема актуальна стала і для нашого району, і для нашого села, і для нашого дитячого будинку, де спостерігається зростання числа, що вживають спиртні напої серед дітей і підлітків.

Причини вживання алкогольних напоїв в підлітковому віці.

Причинами алкоголізації підлітків нашого села можна вважати:

доступність алкогольної продукції; розширення асортименту алкогольних напоїв; негативний приклад дорослих, відсутність життєвих ідеалів і прагнень у молоді та підлітків, проблема вільного часу.

Гіпотеза. Учні нашого дитячого будинку, хоча б один раз в житті пробували спиртні напої, а деякі їх вживають досить часто.

Залучення підлітків до алкоголю спостерігається в середньому в 13-14 років, і, як правило, відбувається або в сім’ї, або серед однолітків.

Знання підлітків про вплив алкоголю на організм є загальними і поверхневими. По нашим даним, більшість школярів вважають алкоголь шкідливим для здоров’я, однак це не зупиняє їх від його вживання. Так, в 8 класі 75% учнів вживають алкоголь, знаючи про його шкоду, а до 11 класу їх число зростає до 98%. Пивопитие сьогодні стало і модним, і недорогим. Наприклад, у старшій школі 60% учнів регулярно вживають на дискотеках пиво, 2% — міцні спиртні напої. Велика частина школярів і молоді в селі не відвідують спортивні секції, гуртки, які проводяться всередині школи, вважаючи це заняття дурним, марною тратою часу.

Збільшується число дівчат вживають алкогольні напої до 58% серед 16-17 річної молоді, що особливо небезпечно для жіночого організму, так як алкоголь негативно впливає на здоров’я майбутньої матері.

Вживання алкоголю завдає шкоди не тільки здоров’ю самого вживає, але і має величезні соціальні наслідки:

зростання злочинності; збільшення смертності; збільшення числа дітей-сиріт і дітей, що залишилися без піклування батьків.

профілактика алкоголізму в підлітковому віці при спільній роботі дитячого будинку, педагогів школи з батьками.

Зменшення вживання підлітками алкоголю можливе при обмеженні продажу алкогольних напоїв дітям на території нашого села. Велике значення для формування тверезого способу життя має небайдужість дорослих неповнолітніх до пияцтва.

Профілактику алкоголізму в підлітковому та юнацькому віці необхідно будувати на трьох принципах:

Перший принцип : спрямованість виховання не проти алкоголізму в цілому, а проти кожного з його елементів, кожного його прояви.

Другий принцип : спрямованість виховання в першу чергу на запобігання негативних наслідків вживання алкоголю, які можуть розвиватися в найближчий час, а не через 10-15 років і навіть пізніше. Підлітки і юнаки, а тим більше діти не схильні (а часто не здатні у зв’язку з віком) реально задуматися над тим, що може трапитися з ними через 10-15 років. Але для них може бути переконливою думка про те, що в даний конкретний період життя вони втрачають багато через вживання алкоголю.

Третій принцип : виробляти негативне ставлення до алкоголю слід не тільки на основі роз’яснення негативних наслідків зловживання ним, але і шляхом оцінки всіх окремих моментів непривабливого поведінки питущого, розкриття неспроможності всіх тих «переваг» і «переваг», якими хваляться алкоголіки метою самоствердження .

Тому завдання профілактики – зробити так, щоб ті, хто не вживає – не вживали, а ті, хто вживає – не вживали. На наш погляд, найголовніша форма профілактики – це зайнятість.

Вихованці дитячого будинку, педагоги дитячого будинку, педагоги школи.

Формування потреби бути здоровим через відмову від вживання алкоголю та алкогольних напоїв (пиво, джин-тонік, т. д.).

Формувати у дітей і підлітків уявлення про соціальних і психологічних наслідках алкоголізму (у тому числі пивного алкоголізму); Визначити заходи профілактики вживання спиртних напоїв; Створювати в дитячому будинку середовище, що забезпечує фізичне, моральне і емоційне здоров’я учасників освітнього процесу; Забезпечити зайнятість дітей у вільний час, попередження бездоглядності неповнолітніх; Вивчити ситуацію вживання алкогольних напоїв у дитячому будинку; Оцінити соціальні наслідки алкоголізму в нашому селі; Привернути увагу громадськості, педагогів, адміністрації сільської Ради до даної проблеми.

Проект буде проводитися в дитячому будинку з дітьми підліткового віку. Учасники проекту : педагоги дитячого будинку, співробітники РВВС, ППДН, МОУ «Красівський сільська рада», МОБУ «Красивская ЗОШ», психолог, соціальний педагог, медичні працівники дитячого будинку, працівник бібліотеки.

Проект включатиме різні види діяльності (ігрові та лекційні).

При роботі над проектом використовувалися наступні методи: збір інформації, вивчення науково-популярної літератури, анкетування, інтерв’ювання, аналіз, узагальнення.

Даний проект має практико-орієнтовану спрямованість, оскільки пропонує заходи профілактики вживання алкогольних напоїв.

Етапи та план реалізації проекту.

I етап – Організаційна робота.

профілактика алкоголізму в школі

1.Вивчення статистичних та інформаційно-аналітичних даних (група аналітиків).

2.Вивчення законодавчих актів (група правознавців).

3.Отримання конкретної достовірної інформації від компетентних осіб (група експертів).

4. Соціологічні дослідження серед вихованців дитячого будинку (група соціологів):

Виявлення ставлення підлітків до даної проблеми ;

Виявлення інформованості підлітків про шкоду алкоголю.

5.Залучення до участі в проекті : співробітників РВВС, МОУ «Красівський сільська рада», МОБУ «Красивская ЗОШ», психолог, соціальний педагог, медичні працівники дитячого будинку, працівник бібліотеки.

II етап-основний.

Формування у дітей і підлітків уявлень про соціальні та психологічні наслідки алкоголізму (в тому числі пивного алкоголізму )

1. Оформлення стенду » Шкода алкоголю на організм людини»

2. Позакласне заняття » нове покоління вибирає здоров’я»

3. Круглий стіл » найцікавіше в твоєму житті тільки починається»

Адміністрація дитячого будинку.

4. Створення інформаційних зон «Крута тусовка»

Заст. директора з ВР.

5. Бесіда «Історія появи алкогольних напоїв»

6. Соціологічне дослідження на теми: «Проблема пияцтва в молодіжному середовищі»,

«Вплив алкоголю на потомство»

7.Молодіжна акція » немає шкідливих звичок»

Зам. директора з УВР, соціальний педагог, бібліотекар, медики.

профілактика алкоголізму в школі

8. Правовий лікнеп «Крок за кроком до погибелі»

Створювати в дитячому будинку середовище, що забезпечує фізичне, моральне і емоційне здоров’я вихованців.

1.Індивідуальне консультування з вузькими фахівцями.

Нарколог, співробітник ПДН, психолог.

По мірі необхідності.

2.Конкурс малюнка «Життя без пива».

3.Творчий конкурс «Відкритий лист ровеснику»: «Скажи «ні» шкідливим звичкам»

4. Дискусія «Алкоголь — наш ворог»

Забезпечення зайнятості у вільний час, попередження бездоглядності неповнолітніх.

1. Молодіжно-фізкультурний фестиваль » Спорт-альтернатива згубним звичкам»

2. Акція «Не допустити біди»

3. Конкурс художньої самодіяльності «Молодь за здоровий спосіб життя»

4.Організація та проведення спортивних заходів.

Профілактика алкоголізму в школі.

Профілактичні заходи проти алкоголізму повинні торкатися всіх учнів: як учнів молодших класів, так і старшокласників.

Основна увага в профілактичній роботі з учнями початкової школи необхідно звернути на роботу з батьками. Класний керівник повинен зуміти розпізнати випивають батьків.

Потрібно проводити батьківські збори стабільно раз в місяць. Батьківські збори можуть допомогти скласти загальну картину і оцінити ситуацію. Якщо батьки дитини постійно ходять на збори, живуть активним класним і шкільним життям, знають все про життя своєї дитини, значить в сім’ї все в нормі. Якщо ж батьки не відвідують батьківські зустрічі з яких-небудь причин, то, можливо, це привід задуматися про проблеми з алкогольною залежністю. Якщо вчасно не розпізнати, що батьки якого-небудь дитину з класу страждають від алкоголізму і що дитина отримує неправильне моральне виховання, то можна упустити той момент, коли і сам дитина почне перетворюватися в алкоголіка.

З такими безвідповідальними батьками потрібно призначати особисті зустрічі у зручний для них час, провести профілактичну бесіду про шкільне життя, про важливість участі батьків у житті класу, а також, звичайно, про успішність, поведінку їх дитини. Слід також проводити шкільні заходи та позакласні активності: поїздки в музеї, театри, походи.

Профілактика пияцтва і алкоголізму необхідна для підлітків, молоді. У Росії, за статистикою, діти починають пити вже з 14 років. Причиною цього може стати не тільки атмосфера вдома, але також те оточення, в якому живе підліток, взаємини з однолітками, прагнення до популярності, бажання комусь щось довести. Досить багато хлопців вважають, що спиртне допоможе їм стати більш популярними, товариськими і розкутими, познайомитися з представниками протилежної статі, почати цікаву особисте життя. Зрозуміло, така думка помилкова.

Профілактика алкоголю в даному випадку повинна розуміти те, що у підлітків практично не повинно залишатися вільного часу на алкоголь. Їх потрібно залучати в різні активності, заходи в школі, а також поза нею, але під контролем вчителів. Необхідно проводити якомога частіше масові спортивні, освітні і розважальні активності, на які потрібно буде не за бажанням, а з обов’язковою явкою. А якщо кожен підліток буде регулярно відвідувати ще яку-небудь секцію в школі, у нього просто не залишиться часу на прояв алкогольної активності.

Активний спосіб життя і спорт-це відмінна профілактика алкоголю серед всіх людей, особливо серед підлітків.

Профілактика алкогольної залежності у підлітків.

Великою проблемою будь-якого суспільства є така недуга, як алкоголізм. Для боротьби з ним людина докладає багато зусиль і в деяких випадках йому вдається перемогти цю проблему. Існують спеціальні заходи профілактики алкоголізму. Всі вони спрямовані на формування негативного ставлення до спиртних напоїв. Необхідно показувати на своєму прикладі, як можна обійтися без спиртних напоїв: в навколишньому світі існує безліч інших захоплень та цікавих занять.

Профілактика алкогольної залежності в сім’ї.

Найчастіше таке захворювання, як алкоголізм, так само як і багато інших потребує профілактичних діях. В першу чергу необхідно створити вірну тезу, яка буде підтримувати негативне ставлення до алкогольних напоїв. Потрібно створювати атмосферу, при якій небуде виникати бажання приймати спиртні напої. Часто в цілях профілактики алкоголізму серед підлітків використовують безліч занять, намагаються захопити його різними видами спорту і навчання.

Найважливіші аспекти в таких дії профілактики алкоголізму це гуманність і спрямованість. Кожна людина це особистість, і в будь-яких його бажаннях потрібна підтримка і розуміння. Тоді коли досягається повний психологічний комфорт, не залишається місця і час для алкоголю і залежності. Для цього необхідно проводити бесіди на теми, що стосуються алкогольної залежності.

Необхідна підтримка будь-якої людини в його починаннях і розвиток творчої думки, все це спрямовано на профілактику алкоголізму. В сім’ї відбувається профілактика на рівні спілкування. Кожна людина в сім’ї має право голосу і висловлювання своєї думки. Створюючи обстановку комфорту, тепла і затишку, людина відмовляється від думки вживання алкоголю.

Профілактика залежності серед підростаючого покоління.

Підліткова залежність від алкоголю, досить важко вирішувана проблема і зажадає додатки чималих праць і сил. Проблема полягає як у фізіологічному, так і в моральному плані, для цього і проводиться профілактика алкоголізму. У підлітковому віці алкоголь завдає серйозної шкоди здоров’ю, незважаючи на його дозування. Страждають в основному такі категорії підлітків:

Діти з неблагополучних сімей потребують профілактики алкоголізму. Підлітки, що зв’язалися з непростою компанією, повинні потрапляти під профілактику алкогольної залежності. Діти, яким не вистачає спілкування і уваги, потребують такої профілактики. Підлітки, які нічим не зайняті, повинні також отримувати профілактичні бесіди на тему шкоди алкоголізму.

Важливу роль у профілактиці підліткового алкоголізму відіграють організаційні та виховні заходи. Необхідно докласти зусилля і донести до свідомості підлітка, якої шкоди може завдати алкоголь не тільки його здоров’ю, але і психіці. В цілях профілактики алкоголізму необхідно посилено проводити різні бесіди.

Потрібно спробувати стимулювати будь-яке починання підлітка, підвищити його коло інтересів, направити в потрібне русло навчання за спеціальною програмою. Саме в підлітковій профілактиці дуже важливу роль відіграє поведінка батьків. Вони повинні показати на своєму прикладі, так і оточуючих, що не існує нешкідливих алкогольних напоїв і будь-який алкоголь завдає шкоди організму людини. Проводити профілактику алкоголізму серед підлітків, це важливий аспект у виховній роботі.

У школах створюються спеціальні програми з доповідями профілактики підліткового алкоголізму. Вони направлено ведуть психологічну боротьбу з такою недугою і допомагають у профілактиці алкоголізму. Здатність долати будь-які кризові ситуації, адаптуватися в суспільстві і колективі, все це виражається в спрямованості таких дій педагогів. Досвідчені фахівці допомагають своїми діями відвернути підлітка від згубної пристрасті.

Навчання і оволодіння новою професією також допомагає справлятися з проблемою алкоголізму серед підлітків. Необхідно переконати дітей підліткового віку у всій згубності такої пристрасті. Для профілактики алкоголізму проводяться не тільки шкільні бесіди, доповіді і лекції, але й індивідуальні заняття, на яких дитина отримує повну інформацію про шкоду алкогольної залежності і розуміє всю серйозність його лікування.

Фактори захисту від алкоголізму серед школярів.

Психіка дитини шкільного віку набагато слабкіше, ніж у дорослої людини, у тих випадках, коли проводиться профілактика захворювання у більш старшого покоління, вона страждає набагато менше. Необхідно дотримуватися деяких правил, впливаючи на психологічну картину підлітка:

Необхідно підтримувати сприятливу і благополучну атмосферу в сім’ї. Відсутність конфліктних ситуацій і повноцінні довірчі відносини, не зможуть спровокувати тягу до алкоголю. У дитини має виробитися стійкість до стресів, розвиватися нормально інтелектуальні здібності. Постійний медичний контроль за здоров’ям, різне лікування підлітка, може допомогти захистити його від прийняття алкоголю. З боку зовнішнього соціального фактора, необхідно забезпечити його проживання в нормальному некримінальному районі. Якщо будуть дотримуватися всі соціальні норми і правила, то дитина не стане замислюватися про вживання алкоголю. Для того щоб захистити і провести профілактику алкоголізму, не треба діяти жорсткими методами. Необхідно повністю розібратися в проблемі пов’язаної з такою пристрастю. Всі заходи повинні бути чітко спрямовані на виправлення цієї проблеми, необхідно повністю відвернути підлітка від теми алкоголю. Не можна поступатися в тих випадках, коли підліток вже має сильну пристрасть до алкоголю, необхідно якомога швидше провести профілактику алкоголізму серед його кола спілкування.

Заходи профілактики алкоголізму.

профілактика алкоголізму в школі

Пияцтво в сім’ї підлітка є одним з основних проблем. Для того щоб провести заходи профілактики алкоголізму в таких неблагополучних сім’ях, необхідно попереджати батьків про шкоду пияцтва. Перебуваючи в оточенні питущих батьків, підліток відчуває сильне емоційне напруження, яке знімає таким же способом. Для того щоб такі зриви не траплялися, потрібно надавати якомога більшу моральну і психологічну підтримку. Намагатися займати його різними виховними і навчальними програмами, з метою профілактики алкоголізму.

Для підлітка необхідно організувати його соціальний і культурний дозвілля з метою профілактики алкоголізму. Тільки в цих випадках можна запобігти алкоголізм серед неповнолітніх і не доводити ситуацію до лікування у фахівців. Пияцтво в сім’ї це основний порок, який оточує неповнолітніх. Профілактика алкоголізму просто необхідна в цьому випадку. Існує певна схильність до алкогольної залежності, яка з часом веде вимушене лікування у лікаря. Тут необхідно підходити з різних сторін вирішення проблеми алкоголізму.

Не можна залишатися осторонь і спостерігати за тим, як підліток пристрастився до алкогольної залежності, потрібно надавати всіляку допомогу, інакше все може закінчитися лікуванням у фахівців цієї області. Лікування алкогольної залежності проводиться під наглядом досвідчених фахівців, і не завжди з першого разу дає свої результати. Для того щоб цього не траплялося і необхідно проводити профілактику алкоголізму.

Найчастіше з метою профілактики алкоголізму використовують психологічний фактор. Фізичні вплив не допомагає і не робить позитивного впливу на психіку підлітка. Необхідно підійти до профілактики з різних сторін. Сім’я, школа і соціальне коло спілкування повинен бути для підлітка виражений тільки з позитивного боку. Профілактика алкоголізму полягає в тому, щоб якомога сильніше захистити підлітка від багатьох факторів, що впливають на розвиток залежності.

Проблема алкоголізму серед підлітків, стоїть досить гостро і необхідно робити якомога більше дій для її профілактики. Не варто перекладати вирішення проблеми на школу і вчителів, необхідно виявити джерело і постаратися усунути проблему за допомогою різних підходів до неї.

Профілактика алкоголізму в роботі соціального педагога серед підлітків у школі.

Причини і наслідки підліткового алкоголізму. Формування антиалкогольної установки підлітків в загальноосвітній школі. Профілактика підліткового алкоголізму в роботі соціального педагога. Розробка програми антиалкогольного виховання.

Рубрика Педагогіка Вид курсова робота Мова російська Дата додавання 18.02.2010 Розмір файлу 92,6 K.

Надіслати свою хорошу роботу в базу знань просто. Використовуйте форму, розташовану нижче.

Студенти, аспіранти, молоді вчені, які використовують базу знань у своєму навчанні та роботі, будуть Вам дуже вдячні.

Введення Глава 1. Теоретичні основи роботи соціального педагога з підлітками в школі по профілактиці алкоголізму 1.1 Причини і наслідки підліткового алкоголізму 1.2 Формування антиалкогольної установки підлітків в умовах загальноосвітньої школи 1.3 Профілактика підліткового алкоголізму в роботі соціального педагога Глава 2. Аналіз результатів роботи соціального педагога по профілактиці алкоголізму серед підлітків в умовах загальноосвітньої школи 2.1 Виявлення початкового рівня алкогольної залежності серед підлітків 2.2 Розробка програми антиалкогольного виховання для підлітків загальноосвітньої школи 2.3 Організація роботи соціального педагога по профілактиці алкоголізму серед підлітків Висновок Список використаної літератури Додатки.

Введення.

Неконтрольоване зростання вживання алкогольних напоїв, обумовлений, насамперед, відсутністю системи пропагандистської діяльності з боку держави проти вживання спиртних напоїв, висуває на перший план проблеми профілактики алкоголізму серед підлітків. Вирішити проблему їх алкоголізації тільки за допомогою заборонних, медичних та юридичних обмежень неможливо. Основні зусилля повинні бути зосереджені на формуванні «внутрішніх» обмежувачів, вихованні особистісної стійкості до алкогольного спокусі. Це обумовлює необхідність застосування соціально-педагогічних підходів у профілактиці алкоголізму в умовах загальноосвітньої школи, що підкреслює актуальність даної теми дослідження.

Однак питання профілактики алкоголізму в роботі соціального педагога з підлітками в умовах загальноосвітньої школи все ще не є предметом спеціального дослідження, хоча дана проблема досить актуальна і в теоретичному і в практичному відношеннях.

До проблем соціальної педагогіки, а також співвідношення її з соціальною роботою звертаються в своїх працях такі російські вчені як В. Р. Бочарова, Б. З. Вульфів, М. А. Галагузова, в. І. Загвязинский, В. А. Зимова, В. А. Нікітін, А. В. Мудрик, В. А. Мавріна, В. П. Малихін та ін.

Проблема дослідження : які умови проведення ефективної діяльності соціального педагога по профілактиці алкоголізму серед підлітків у загальноосвітній школі?

Об’єкт дослідження : підлітки групи ризику алкоголізації.

Предмет дослідження : методи і форми роботи соціального педагога з профілактики алкоголізму.

Мета дослідження: теоретичний опис та методичне вивчення діяльності соціального педагога з профілактики алкоголізму серед підлітків у загальноосвітній школі.

Завдання дослідження :

2. Розглянути причини і наслідки підліткового алкоголізму.

3. Виявити особливості профілактичної діяльності соціального педагога з підлітками групи ризику алкоголізації.

4. Розробити програму антиалкогольного виховання для підлітків загальноосвітньої школи.

5. Виявити умови ефективної організації роботи соціального педагога з профілактики алкоголізму серед підлітків.

Методи дослідження :

емпіричне дослідження профілактичної діяльності соціального педагога з підлітками групи ризику алкоголізації в школі з використанням спостереження, бесіди, анкетування, опитувань, проективних методик, діагностик.

Глава 1. Теоретичні основи роботи соціального педагога з підлітками в школі з профілактики алкоголізму.

1.1 Причини і наслідки підліткового алкоголізму.

Серед досліджень впливу алкоголю на дитячий організм, перш за все, виділяється робота І. В. Сажина «вплив алкоголю на нервову систему і особливості організму, що розвивається» (1902). У ній містяться численні досліди впливу алкоголю на нервову систему дитини; переконливими прикладами доводиться, що навіть невеликі дози алкоголю згубно впливають на формується мозок і загальну фізіологію дитини. М. А. Галагузова та інші автори відзначають, що причинами залучення до спиртних напоїв в підлітковому віці є: неблагополуччя сім’ї; позитивна реклама в засобах масової інформації; незайнятість вільного часу; відсутність знань про наслідки алкоголізму; відхід від проблем; психологічні особливості особистості; самоствердження [23].

З іншого боку, психіатри і психологи намагаються пояснити розвиток алкоголізму у молодому віці переважно внутрішніми причинами (спадковість, особливості преморбідної особистості). Важливою ланкою в розвитку алкоголізації підлітків є залучення їх до алкогольних звичаїв сім’ї та вживання спиртних напоїв у групі однолітків. Спираючись на дослідження учених Науково-дослідного інституту фізіології дітей і підлітків РАВ, які провели обстеження 1700 підлітків в різних регіонах країни, можна виділити сім рівнів залученості дітей до вживання спиртних напоїв [18, c.87]:

1. Нульовий характеризує підлітків, які ніколи не вживали алкоголю завдяки особистій установці на повну тверезість. Мотиви відмови: переконаність в негативному впливі спиртного на організм, поведінку.

2. Початковий рівень характеризується одиничними або дуже рідкісними випадками вживання спиртних напоїв. Мотиви: долучитися до світу дорослих, чинити як усі. Стадія триває 1-2 місяці.

3. Рівень епізодичного вживання алкоголю характеризується знайомством з різними напоями, що містять алкоголь. Мотиви: підвищити настрій, набути впевненості в собі, підвищити комунікабельність. Тривалість періоду 3-4 місяці.

4. Рівень високого ризику відрізняється тим, що розширюється число приводів для випивок. Мотиви: підвищити свій тонус, весело провести час в компанії. Період 4-12 місяців.

5. Рівень вираженої психічної залежності від алкоголю. Алкогольне сп’яніння перетворюється в найбільш бажаний психічний стан. Мотиви: тимчасово піти від реальності, підвищити упевненість в собі. Формується протягом 1, 5 років.

6. Рівень фізичної залежності від алкоголю. Формується підвищена переносимість спиртного, з’являється синдром похмілля. Мотиви: усунути погане самопочуття внаслідок попередньої випивки, підвищити життєвий тонус. Фізична залежність формується протягом 3-5 років вживання алкоголю.

7. Рівень алкогольного розпаду особи характеризується розвитком запійного пияцтва, психічна залежність від алкоголю, яка перекрита важкою фізичною залежністю. Мотиви: прагнення усунути хворобливий стан [18].

У дослідженнях Б. С. Братусь, П. І. Сидорова відзначені наступні види мотивації в розвитку алкогольного поведінки підлітків [32, c.23]:

Атарактическая мотивація — прагнення до прийому алкоголю з метою пом’якшити або усунути явища емоційного дискомфорту, тривоги, зниженого настрою;

Субмісивна мотивація-небажання образити людей, що пропонують алкоголь, що відображає виражену тенденцію до підпорядкування і залежності від думки оточуючих;

Гедоністична мотивація — прагнення підвищити настрій, отримати задоволення.

Псевдокультурная мотивація — прагнення справити враження на оточуючих рідкісними і дорогими алкогольними напоями, продемонструвати «вишуканий смак» [2, c.67].

Соціологи і психологи в якості основних причин тяги підлітків до алкоголю вказують на зростаючу психологічне напруження, невміння правильно використовувати вільний час, відчуження, неустроенную життя і неспроможність сім’ї у питаннях виховання. Неблагополуччя в сім’ї і зіткнення з дійсністю, мода або конфлікт з громадськими нормами-такі причини зростання алкоголізації і алкоголізму серед підлітків. Прояви алкогольної залежності у підлітків відрізняються прискореним розвитком і атиповістю багатьох проявів. Психіатри вважають, що між віком, коли починається зловживання алкоголем, і вагою даного прояву існує пропорційна залежність — чим раніше починається споживання алкоголю, тим важче протікає захворювання. Алкогольна залежність у підлітків формується швидше, ніж у дорослих. Набагато швидше, ніж у дорослих, настає і прогресує у підлітків психічна деградація. П’ють підлітки тупіють, їх інтелектуальний розвиток значно відстає від вікових норм, вони не здатні концентрувати увагу і засвоювати новий матеріал, швидко прогресують порушення пам’яті. Молоді люди стають апатичними. Вони відстають від однолітків у загальному фізичному розвитку і зростання, худнуть, шкіра набуває сірувато-блідий колір, млява, можуть з’явитися передчасні ознаки постаріння — деякі які пристрастились до алкоголю підлітки виглядають, як маленькі старички. В цілому прогноз алкогольної залежності у підлітків несприятливий на будь-якій стадії. Вони дуже важко піддаються лікуванню. Частіше, ніж дорослі, вони гинуть від нещасних випадків, в бійках, бувають і самогубства. Шкідливий вплив алкоголю позначається на всіх системах молодого організму людини [22, c.132].

Алкоголь негативно впливає не тільки на здоров’я підлітка, але і руйнує його відношення з близькими, призводить до різних нещасних випадків і пригод, штовхає на правопорушення, руйнує особистість, її індивідуальність та в цілому негативно діє на суспільство і на оточуючих людей.

1.2 Формування антиалкогольної установки підлітків в умовах загальноосвітньої школи.

У загальноосвітніх школах застосовуються наступні моделі профілактики [6, C. 91]:

1. Освітня модель профілактики — заснована на виховно-педагогічних методах діяльність фахівців освітніх установ, спрямована на формування у дітей і молоді знань про соціальні та психологічні наслідки наркоманії з метою формування стійкого альтернативного вибору на користь відмови від прийому ПАР.

2. Медична модель профілактики — заснована на інформаційно-лекційному методі спільна діяльність фахівців освітніх і лікувально-профілактичних (наркологічних) установ, спрямована на формування у дітей і молоді знань про негативний вплив наркотичних та інших психоактивних речовин на фізичне і психічне здоров’я людини, а також гігієнічних навичок, що попереджають розвиток найбільш важких медичних наслідків наркоманії — зараження ВІЛ-інфекцією, гепатитом, венеричними хворобами.

3. Психосоціальна модель профілактики — заснована на биопсихосоциальном підході до попередження зловживання психоактивними речовинами, спільна діяльність фахівців освітніх і лікувально-профілактичних установ, спрямована на формування у дітей і молоді особистісних ресурсів, що забезпечують домінування цінностей здорового способу життя, дієвої установки на відмову від прийому психоактивних речовин, а також розвиток психологічних навичок, необхідних у вирішенні конфліктних ситуацій та у протистоянні груповому тиску, у тому числі пов’язаного із зловживанням ПАР [15, c.65].

Профілактична робота може включати в себе три компоненти [3]:

1. Освітній компонент.

Специфічний — дати учням уявлення про дію хімічних речовин, що змінюють стан свідомості, про хвороби і про наслідки, до яких призводить хімічна залежність. Мета: навчити підлітка розуміти і усвідомлювати, що відбувається з людиною при вживанні алкоголю.

Неспецифічний-допомогти дітям знайти знання про особливості свого психофізичного здоров’я, навчити піклуватися про себе. Мета: формувати у молодої людини розвинену концепцію самопізнання.

2. Психологічний — корекція психологічних особливостей особистості, що створюють залежність до вживання алкоголю, створення сприятливого клімату в колективі, психологічна адаптація підлітків з групи ризику та ін. Цілі: психологічна підтримка дитини, формування адекватної самооцінки, формування навичок прийняття рішень.

3. Соціальний компонент-допомога в соціальній адаптації дитини до умов навколишнього середовища, навчання навички спілкування, здорового способу життя. Мета: формування соціальних навичок, необхідних для здорового способу життя і комфортного існування в навколишньому соціальному дійсності [10, c.243].

До основним способам профілактики алкоголізму серед дітей підліткового віку фахівці відносять [14, c.34]:

1. Просвітництво батьків у формі лекцій, бесід;

2. Формування моральної особистості учнів і усвідомлення підлітком цінності свого здоров’я;

3. Своєчасне визначення феномену психологічної готовності до вживання алкоголю у підлітків;

4. Ознайомлення підлітків зі спеціальною літературою про шкоду алкоголю. Всі ці способи можуть бути використані педагогами для профілактики підліткового алкоголізму [10, c.98]].

1.3 Профілактика підліткового алкоголізму в роботі соціального педагога.

1. Виявлення найбільш сприятливих для навчання і виховання його особливостей і можливостей.

2. Виявлення недоліків його особистості і організму.

3. Оцінка ефективності використовуваних засобів його навчання і виховання.

На першому етапі роботи (перше півріччя) соціальний педагог повинен скласти загальне уявлення про учневі. Для цього вони знайомляться з його особистою справою, з умовами його життя і виховання в сім’ї, розмовляють з ним, його батьками, спостерігають за її поведінкою.

На другому етапі виявляються найбільш сильні сторони і гідності учня, а також його недоліки і складається програма педагогічних дій, яка знаходить своє відображення в плані індивідуальної роботи з підлітком. Третій етап вивчення — визначення ефективності педагогічного впливу на учня. Як до виховання в цілому необхідний комплексний підхід, також треба комплексно підходити й до визначення ефективності педагогічного впливу [9, c.98]].

Перша умова комплексного підходу — оцінка його розвитку в умовах спілкування, пізнання і праці. Друга умова — порівняльна оцінка розвитку учня і умов його мікросередовища. Третя умова-порівняльний аналіз змісту і методів педагогічного впливу і подальшої поведінки (діяльності) учня.

Детальне, глибоке і різнобічне вивчення учнів можна здійснювати за програмою-схемою. Програма вивчення особистості і складання характеристики учня дозволяє зрозуміти його досить повно і різнобічно, не упускаючи найбільш значущих переваг і недоліків.

Бажано, щоб вже при першому знайомстві з учням бесіда була активно впливає на нього. П’ять головних умов визначають успіх бесіди [17, c.31]:

1. Чітка постановка мети.

2. Правильний вибір місця і часу бесіди.

3. Щиро повага і доброзичливе ставлення до учня.

4. Уміння не тільки говорити, але і слухати.

профілактика алкоголізму в школі

5. Знання, хоча б орієнтовно, індивідуальних особливостей учня.

Багато чого можна дізнатися, систематично спостерігаючи за учням в різних умовах його діяльності та поведінки. Основні умови ефективності спостереження як методу вивчення учня [29, c.65]:

1. Цілеспрямованість спостереження. При цьому важливо визначити, чи буде спостереження суцільним, коли фіксуються всі прояви учня, всі його дії, вчинки, або вибірковим, з метою вивчення якихось окремих сторін особистості.

2. Забезпечення природних умов спостереження, коли учень знаходиться в звичайній для нього обстановці. Ніяке втручання в його поведінку неприпустимо.

3. Фіксування матеріалів спостереження, їх систематична обробка, роздуми над фактами, порівняння і зіставлення їх [1].

В цьому відношенні велике значення має ведення педагогічного щоденника. Знання про учнів доповнює вивчення продуктів їх діяльності: офіційних письмових і графічних робіт (диктантів, творів, креслень тощо), виробів, виготовлених у навчальних майстернях, продуктів технічної творчості, різних виробів, результатів художньої творчості — малюнків, картин, віршів та ін

Отже, основними завданнями профілактики в даному віці є:

Оволодіння достовірною інформацією про вплив шкідливих звичок (алкоголю) на організм людини;

Уміння протистояти тиску однолітків;

Уміння чітко формулювати аргументи проти шкідливих звичок [23, c.65].

Основний акцент роботи соціального педагога з профілактики алкоголізму серед підлітків здійснюється за наступними напрямками [5]:

1. Профілактика причин і наслідків алкоголізму за допомогою групових дискусій на теми алкоголізму; проведення рольових ігор, які допомагають протистояти умовлянням вжити спиртне, навичок спілкування в колективі. Основні соціальні вміння, які зможе сформувати педагог, це: вміння чітко формувати аргументи проти алкоголю і вміння протистояти тиску однолітків. Форми роботи: диспут, ділова гра, екскурсія, бесіда.

2. Організація вільного часу підлітків, так як беззмістовний дозвілля є фактором ризику у вживанні алкоголю. Для цього соціальний педагог повинен знати інтереси, захоплення схильності підлітка. Важливо організовувати групові форми дозвілля, заняття спортом.

3. Антиалкогольне виховання, що проводиться соціальним педагогом має бути спрямоване на формування у підлітка твердих антиалкогольних переконань. Важливо звертати увагу не тільки на шкоду вживання алкоголю на здоров’я, скільки на шкоду його в соціальному плані — взаємовідносини дитини з навколишнім світом.

4. Антиалкогольна Просвіта педагогічного колективу школи. На основі знайомства з освітньою програмою учнів соціальний педагог може запропонувати включити елементи антиалкогольного виховання в усі предмети шкільного циклу.

5. Посередницька діяльність соціального педагога-підключення до профілактичної роботи не тільки батьків учнів, а й співробітників міліції, лікарів, працівників довколишніх підприємств, громадськості.

6. Подолання соціально-педагогічної занедбаності підлітка, що виявляється у вигляді обмеженості словникового запасу, бідності знань про навколишній світ, недостатньою освоєності багатьох навчальних навичок.

У своїй профілактичній роботі з підлітками соціальний педагог використовує різні форми.

Анкетування — широко використовуваний педагогікою, психологією, соціологією та іншими науками метод. Найчастіше він застосовується, коли треба отримати велику кількість потрібних відомостей. Однак для максимальної ефективності анкетування необхідно дотримання ряду умов, з яких вкажемо найбільш важливі [12, C.187].

Повинна бути чітко визначена мета анкетування. Необхідно ясно уявити, що має бути отримано в результаті такого опитування, кого треба опитати, скільки має бути анкетованих. Питання повинні формулюватися гранично зрозуміло; неприпустимо їх різне тлумачення.

Текст анкети повинен містити чітку інструкцію, що розкриває цілі даної анкети, і те, як відповідати на її запитання.

Один з найпоширеніших методів вивчення учнів — бесіда. Якщо її мета — лише отримання якихось відомостей — це інтерв’ю. Один запитує, інший відповідає і тільки. Але такого роду бесідам в педагогічній практиці треба ставитися дуже обережно. Ніхто, і особливо підліток, не хоче відчувати себе об’єктом вивчення і впливу. Справжня бесіда має на увазі обмін думками між співрозмовниками, їх взаємний вплив один на одного. Бесідою як методом вивчення учнів та індивідуального впливу на них, розуміється спеціально підготовлений, а іноді і випадково виник, але доцільно побудований розмова між соціальним педагогом і підлітком [19, c.219].

При вивченні колективу учнів, позиція кожного з них корисні відомості може дати так званий метод соціометрії. Існують експериментальні методики вивчення учнів. Соціометрія — один з них. Це констатуючий або діагностичний метод. Такі методи лише виявляють якусь особливість окремого учня або колективу, але не грають активної педагогічної ролі.

У профілактичній роботі з підлітками у соціального педагога безліч інших форм, крім перерахованих вище, — це лекції, семінари, конференції, акції, тренінги і т. д.

Акція. Вони цінні для підлітків тільки тим, що вхід на дискотеки і концерти з нагоди акцій буває безкоштовним або оплачується чисто символічно. Жоден підліток після акцій або дискотек ще не прийняв рішення про те, чи буде він вживати чи ні. Хоча організація часу і дозвілля підлітків-теж важливий момент профілактики.

Тренінги бувають різними: хорошими і поганими, ефективними і неефективними, дурними і «прикольними». Є інші групи, на яких підлітки розігрують сценки, рольові ігри, за сюжет яких беруть власні ситуації життя. Суть цих інформаційних заходів полягає у підвищенні інформаційної грамотності з питань: причини і ознаки алкоголізму; місця звернення за допомогою, як вести себе з батьками, якщо дитина-алкоголік і як не стати алкоголіком [25, c.51].

Важливими тут є два моменти: не залякати підлітка і його батьків і не розбудити інтерес до алкоголю [4, c.32]. По-перше, Підлітки формують очікування і будують плани з приводу власного майбутнього, і ці очікування в якійсь мірі залежать від соціальної обстановки, в якій вони живуть. Дорослим досить ділитися своїми переживаннями, вислуховуючи думки підлітка, показуючи, таким чином, готовність співпрацювати і повагу до їхньої думки. По-друге, увагу на підлітка треба звертати не тільки тоді, коли він щось накоїв або захворів. Це провокація. Це запрошення до вічної хвороби і вічного хуліганства, що успішно поєднує в собі наркоманія. Підлітки, незважаючи на зовнішнє відчуження від дорослих, все ще прислухаються до їхньої думки, а іноді спілкування з ними стає для них життєво важливим [5, c.82]. Отже, для проведення антиалкогольної профілактики варто пам’ятати наступне:

Робота соціального педагога з профілактики алкоголю серед підлітків — це комплексний підхід, що включає індивідуальне вивчення підлітків, їх соціальне оточення, вивчення сімей. Основними напрямками є: профілактика причин і наслідків алкоголізму, організація вільного часу підлітків, антиалкогольне виховання і просвіта не тільки підлітків, але і батьків, і педагогів школи. Форми і методи, що застосовуються у профілактичній роботі — це анкети, опитування, бесіди, лекції, тренінги, ігри і т. д. І, звичайно, взаємодію з психологами, медичними працівниками, правоохоронними органами, що зробить цю роботу набагато ефективною.

Глава 2. Аналіз результатів роботи соціального педагога з профілактики алкоголізму серед підлітків в умовах загальноосвітньої школи.

У дослідженні брали участь школярі 11-а та 11-Б класів.

В 11-А 13 учнів — 6 юнаків та 7 дівчат. В 11-Б 15 учнів — 12 дівчат і 3 хлопців. Наш вибір був обумовлений тим, що це випускні класи і в них навчаються окремі школярі, помічені у вживанні спиртного. За статистикою, в цьому віці найбільш часто підлітки долучаються до алкоголю.

З метою виявлення рівня знань школярів про алкогольної залежності нами був проведений тест, що складається з 13 питань (Додаток 1) і розроблений А. Н. Маюровим [35, c.98]. Для виявлення рівня сформованості алкогольної залежності були проведені скринінг — анкети (Додаток 2) також розроблені А. Н. Маюровим [35, c.112].

При аналізі даних ми отримали наступні результати:

В 11-А класі середній рівень знань про алкогольної залежності у 9 учнів, високий рівень знань у 4 учнів, низький рівень знань не виявлено. В 11-Б класі середній рівень знань про алкогольної залежності виявлений у 9 учнів, високий рівень знань у 6 учнів, низький рівень знань не виявлено. Як видно з цих даних в учнів 11-А і 11-Б класу переважає середній рівень знань. Більш високий рівень знань у 11-Б класу. Це пояснюється тим, що вони в цілому володіють великим обсягом знань і життєвим досвідом (рис.1).

Рис.1. Результати опитування щодо сформованості рівнів знань школярів про алкогольну залежність на констатуючому зрізі.

Серед хлопчиків 11-А класу мають нульовий-перший рівні алкогольної залежності 3 підлітка, другий рівень те ж 3 підлітка. Серед юнаків 11-Б класу нульовий — перший рівні алкогольної залежності має один учень, другий рівень мають 2 учнів. Третій-четвертий рівні алкогольної залежності не виявлені ні в кого з чоловічої половини 11-А і 11-Б класів (рис.2). Під нульовим першим рівнями алкогольної залежності вважають повну тверезість або одиничне й епізодичне вживання алкоголю, що супроводжується неприємними відчуттями. Другий рівень-епізодичне вживання алкоголю, з ейфорією і вже хорошою переносимістю. Третій рівень — для нього характерний високий ризик розвитку алкоголізму, коли і ексцеси виникають на ґрунті вживання алкоголю і трапляються прийоми невеликих доз вранці, що б підняти настрій. Четвертий рівень — це формування психічної залежності від алкоголю, що супроводжується активним прагненням до випивки.

Рис.2. Результати скринінг-анкети про сформованість алкогольної.

залежності у юнаків на констатуючому зрізі.

Серед дівчаток 11-А класу нульовий — перший рівні алкогольної залежності виявлені у 2 учнів, другий рівень — у 4 учнів, третій — четвертий не виявлено. В 11-Б класі нульовий — перший рівні виявлено у 4 дівчат, другий рівень виявлений у 7 дівчат, і третій рівень виявлено у 1 учнівської. Четвертий рівень не виявлено (рис.3).

Рис.3. Результати скринінг-анкети про сформованість алкогольної.

залежності у дівчат на констатуючому зрізі.

Значить алкогольної залежності більшою мірою схильні дівчата ніж юнаки, і особливо дівчата старшокласниці. Представлені висновки свідчать про те, що проблема профілактики алкоголізму в роботі соціального педагога актуальна, рівень знань школярів про алкогольної залежності недостатній, усвідомлення школярами обставин, що ускладнюють відмова від алкоголю, носить поверхневий характер. Ці обставини не проектуються підлітками на свої особистісні особливості, тому необхідно спеціальним чином проводити соціальним педагогом роботу по профілактиці алкоголізму серед підлітків.

2.2 Розробка програми антиалкогольного виховання для підлітків загальноосвітньої школи.

Обґрунтування актуальності програми :

Мета програми :

2. Виховна — через різні форми виховної роботи розширити кругозір школярів, підвести до думки про те, що життя без алкоголю змістовна.

Завдання програми :

2. Зміна ціннісного ставлення підлітків і батьків до алкоголю і формування антиалкогольних установок.

3. Пропаганда здорового способу життя.

профілактика алкоголізму в школі

4. Розвиток у підлітків поведінкової саморегуляції, усвідомлення особистої відповідальності за свою поведінку.

Вік: старший підлітковий вік 15-17 років (10-11 класи).

Учасники реалізації : соціальний педагог, педагог-психолог, педагог-організатор, класний керівник, самі підлітки.

Напрямок :

інформаційне забезпечення учнів по даній проблемі;

формування негативного ставлення до вживання алкоголю;

спільна діяльність учнів з усвідомлення та профілактики вживання алкоголю;

проведення заходів, спрямованих на формування емоційного неприйняття вживання алкоголю;

індивідуальна робота з учнями, схильними до вживання алкоголю;

Очікувані результати :

Формування негативного ставлення до алкоголю у більшості підлітків;

Зниження можливості проби спиртовмісних речовин, тобто вдасться утримати деяких підлітків від пристрасті до алкоголю;

Підвищення духовно-морального, інтелектуального, творчого потенціалу учнів.

Зміст програми представлено в Додатку 5.

2.3 Організація роботи соціального педагога з профілактики алкоголізму серед підлітків.

Кінцевою сходинкою є активна тверезницька діяльність, що стала потребою. Для підлітків вона проявляється в усвідомленій тверезості, в самостійному оволодінні науковими тверезницькими знаннями; у виробництві відповідних засобів наочності; в пропаганді ідей тверезого способу життя; у проведенні дослідницької роботи з даної проблеми; у виявленні учнів, схильних до вживання алкогольних виробів, і проведення з ними індивідуальної профілактичної роботи; в обговоренні проблем формування тверезого способу життя в колективі учнів.

На наш погляд, необхідно проводити наступні заходи соціальним педагогом з профілактики алкоголізму серед підлітків у школі:

1. Тиждень пропаганди знань про тверезий спосіб життя (Додаток 3).

2. Рольова гра «Антиалкогольний трибунал» (Додаток 4).

3. Бесіда з профілактики зловживання алкоголем серед школярів. Бесіда супроводжувалася демонстрацією досвіду про руйнівну дію алкоголю на клітини і сюжетно-рольовою грою.

4. Колективний перегляд відеофільму з циклу катарсис, про наслідки алкогольної залежності.

5. Участь в організації виступу на общешкольном батьківських зборах інспектора у справах неповнолітніх з питань відповідальності батьків за вживання дітьми алкоголю.

6. Організація в шкільній бібліотеці виставки книг з проблеми алкогольної залежності.

7. Організація конкурсу малюнків і плакатів під час тижня здоров’я і спорту.

8. Індивідуальна робота з батьками та окремими учнями. Сюди входять: відвідування сімей і бесіда з батьками з питання вживання алкоголю їх дітьми та індивідуальні заняття з учнями, поміченими у вживанні алкоголю.

Організація кожного антиалкогольного заходу включає наступні стадії:

а) попередня робота (вивчення сформованості антиалкогольної стійкості у школярів, знання цілей і завдань, поставлених суспільством і сформульованих в рішеннях уряду про необхідність дотримуватися і стверджувати тверезість, володіння педагогом комплексом різноманітних елементів змісту, методів, прийомів і організаційних форм антиалкогольного виховання та ін.);

б) планування;

в) підготовка заходу:

г) проведення його;

д) підведення підсумків;

е) найближчі наслідки.

профілактика алкоголізму в школі

Укладення.

Аналіз теоретичних і методичних аспектів діяльності соціального педагога по профілактиці алкоголізму серед підлітків у загальноосвітній школі дозволив зробити наступні висновки:

Проблема алкогольної залежності має глибоке історичне коріння. Боротьбу з алкогольною залежністю почали вести майже з моменту його появи, але поки безуспішно. На сучасному етапі проблема алкогольної залежності стоїть дуже гостро, особливо серед підлітків.

Алкоголь негативно впливає на всі органи молодої людини. Він порушує діяльність серцево-судинної системи, функцію дихання, діяльність травної системи, діяльність нирок, діяльність імунної системи, діяльність нервової системи.

Виділяють ряд особливостей алкогольної залежності серед підлітків: швидке звикання до алкоголю; швидкий розвиток алкогольної залежності; злоякісне протягом алкогольної залежності; низька ефективність лікування.

Метою соціально-педагогічної діяльності по формуванню антиалкогольної стійкості серед підлітків є усунення негативних факторів, що сприяють алкогольної залежності: індивідуально-психологічний, індивідуально-соматичного, соціально-позашкільної, соціально-шкільного.

Зміст соціально-педагогічної діяльності по профілактиці алкоголізму серед підлітків у загальноосвітній школі реалізується в наступних напрямках:

Діяльність з підвищення рівня соціальної адаптації молодої людини, схильної до вживання спиртних напоїв.

Діяльність з профілактики алкогольної залежності, що включає протиалкогольне навчання і виховання молодих людей з формуванням у них негативного ставлення до вживання алкоголю.

Діяльність по освіті батьків.

Діяльність з реабілітації підлітків, що мають психічну або фізичну залежність.

Посередницька діяльність між підлітком і оточуючим його соціумом.

Можна відзначити ефективність розробленої програми антиалкогольного виховання для підлітків загальноосвітньої школи і умов ефективної організації роботи соціального педагога по профілактиці алкоголізму серед підлітків.

Таким чином, мета дослідження, що полягає в теоретичному описі і методичному вивченні діяльності соціального педагога з профілактики алкоголізму серед підлітків в загальноосвітній школі досягнута, завдання виконані.

Список літератури.

1. Андрєєва, Л. В. Підлітки групи ризику [Текст] / Л. В. Андрєєва // Виховання школярів. — 2000. — № 4. — С. 45-53.

2. Березін, С. В. Психологія раннього алкоголізму [Текст] / С. В. Березін. — Самара, 2005. — 68 с.

3. Блінов А. С. Удосконалення змісту форм і методів антиалкогольного виховання школярів різних вікових груп у комплексі з профілактикою куріння, наркоманії [Текст] / А. С. Млинців. — Благовєщенськ, 2008. — 47. с.

4. Борисов, Є. В. Алкоголь і діти [ Текст] / Є. В. Борисов. — М., 2001. — 243 с.

5. Бородкін, Ю. С. алкоголізм: причини, наслідок, профілактика [ Текст] / Ю. С. Бородкін. — СПб., 2007. — 73 с.

6. Брокан, Е. Д. рекомендації щодо протиалкогольної пропаганди [ Текст] / Е. Д. Брокан. — Рига, 2007. — 34 с.

7. Васильков, Ю. В. Соціальна педагогіка [ Текст] / Ю. В. Васильков. — М., 2003. — 342 с.

8. Галагузова, М. А. Антологія соціальної роботи [Текст] / М. А. Галагузова. — М.: Сварогъ-НВФ, 2004. — 111 с.

9. Галагузова, М. А. Соціальна педагогіка. Курс лекцій [Текст] / М. А. Галагузова. — М., 2000. — 352 с.

10. Дерюгін, в. І. Спеціальні методи соціально-профілактичного впливу і впливу на людей [Текст] / в. І. Дерюгін. — Челябінськ, 2005. — 316 с.

11. Еникеева, Д. Д. як попередити алкоголізм і наркоманію у підлітків [Текст] / Д. Д. Еникеева. — М., 2001. — 134 с.

12. Зайнишев, І. Г. технологія соціальної роботи [ Текст] / І. Г. Зайнишев. — М, 2004. — 56 с.

13. Калінін, М. А. Методичні рекомендації для проведення бесід з антиалкогольного виховання школярів [Текст] / М. А. Калінін. — Архангельськ: АГПИ, 2007. — 18 с.

14. Колесов, Д. В. бесіди про антиалкогольне виховання [Текст] / Д. В. Колесов. — М, 2007. — 97 с.

15. Колесов, Д. В. Актуальні питання антиалкогольної пропаганди та шляхи підвищення її ефективності [Текст] / Д. В. Колесов. — М.: Знання, 2000. — 64 с.

16. Копит, Н.Я. Алкоголь і підлітки [Текст] / Н.Я. Копит. — М., 2004. — 145 с.

17. Лісняк, л. І. подолання алкоголізму у підлітків і юнаків: психолого-фізіологічний аспект [ Текст] / Л. І. Лесняк. — М: Педагогіка, 2000. — 112 с.

18. Маюров, А Н. Антиалкогольне виховання [Текст] / А. Н. Маюров. — М: Просвітництво, 2007. — 189 с.

19. Мустаєва, Ф. А. Соціальна педагогіка: курс лекцій;навч. посібник для студентів вищий. пед. навчання. закладів [Текст] / Ф. А. Мустаєва. — М: Академічний проект, 2005. — 67 с.

20. Павленка, П. Д. Основи соціальної роботи [Текст] / П. Д. Павленка. — М: Інфра-М, 2004 — 143 с.

21. Перишов, Д. А. Соціальна профілактика правопорушень: поради, рекомендації [Текст] / Д. А. Перишов. — М, 2005. — 145 с.

22. Попов, в. Т. Соціальна політика та соціальна робота [Текст] / В. Т. Попов. — М.: Соціально — технологічний інститут, 2005. — 17 с.

23. Преображенський, І. Д. Методика соціально-психологічної діагностики та групи [ Текст] / І. Д. Преображенський. — М, 2005. — 125 с.

24. Сидоров, П. І. підходи до антиалкогольного виховання в школі [ Текст] / П. І. Сидоров. — Казань: МНАТ, 2006. — 43 с.

25. Соловйов, А. А. Антиалкогольне виховання школярів [Текст] / А. А. Соловйов. — Кострома, 2008. — 24 с.

26. Стриж, Е. А. Методичні рекомендації для педагогів з протиалкогольної роз’яснювальної і виховної роботи серед учнів [Текст] / Е. А. Стриж. — Таллінн: PC ДОБТ. 2006. — 54 с.

27. Суслова, В. С. Соціальна діагностика: методи і способи її здійснення [Текст] / В. С. Суслова. — М, 2003. — 87 с.

28. Фіцула, М. І. антиалкогольна Виховна робота в школі [ Текст] / М. І. Фіцула. — К.: Радий. школа, 2004. — 104 с.

29. Чуянов, а. Ф. питання соціальної роботи [ Текст] / А. Ф. Чуянов. — М., 2001. — 265 с.

30. Шаригіна, І. а. труднощі дорослішання і алкоголь [Текст] / І. А. Шаригіна / / Народна освіта. — 2000. — № 9. — С. 17-25.

31. Шичко, Г. А. основна тверезницька термінологія [ Текст] / Г. А. Шичко. — Л.: Оптималіст, 2000. — 97 с.

32. Шпаков, А. О. Ілюзія раю [Текст] / А. О. Шпаков. — СПб., 2003. — 62 с.

33. Щуркова, Н.Е. Погляд з боку: шлях від алкоголізму [Текст] / Н.Е. Щуркова // Класний керівник. — 2003. — № 1. — С. 27-33.

34. Ентін, Р. М. Тверезість — норма життя радянської людини [Текст] / Р. М. Ентін. — М, 2007. — 15 с.

Докладання.

Анкета з визначення рівня знань про алкогольну залежність.

Мета: визначити рівень знань про алкогольну залежність в учнів.

Вступ: Шановні учні, вашій увазі пропонується ряд питань, які допоможуть визначити рівень ваших знань про алкогольної залежності. Сподіваємося на щирість ваших відповідей. Заздалегідь вдячні.

Інструкція: необхідно вибрати букву, яка, на вашу думку, відповідає правильній відповіді на поставлене запитання.

1. Пиво пити не шкідливо, так як в ньому міститься мало алкоголю?

2. Алкоголь шкідливий навіть в малих дозах?

3. У віці вживання алкоголю не шкодить здоров’ю?

А до 16 років в з 16 до 21 С після 21 Д іншу відповідь.

4. Який орган людського тіла в першу чергу схильний до негативного впливу алкоголю?

А Серце В шлунок З Печінку.

профілактика алкоголізму в школі

5. Чи вірно твердження: «Чим раніше людина починає вживати спиртне, тим менше шансів, що він буде алкоголіком»?

6. Першою ознакою алкогольної залежності є:

А Поява галюцинацій В Тремтіння в руках З Тяга до спиртного.

7. У молоді алкогольна залежність протікає, так само як і у дорослих.

8. З якого віку дозволяється законом купувати алкогольні напої?

А з 16 років в з 18 років з з 21.

9. Чи можна отруїться алкоголем?

А так ні з так, якщо алкогольний напій не якісний.

10. Виберіть правильне твердження: А Алкогольна залежність це не хвороба В Алкогольна залежність це не виліковна хвороба З Алкогольна залежність це виліковна хвороба.

11. Скільки існує стадій алкогольної залежності?

12. Алкоголь впливає на:

А Тільки на людину, його вживає В На людину і його сім’ю З Людини, сім’ю і суспільство.

13. Чи існує пивна алкогольна залежність?

0-8 балів-низький рівень знань (необхідна антиалкогольна Просвіта).

8-10 балів-середній рівень (рекомендується антиалкогольне просвітництво).

20-26 балів — Високий рівень (антиалкогольне просвящение не обов’язково).

Скринінг-анкета на визначення рівня алкогольної залежності.

Скринінг-анкета, що дозволяє визначити рівень алкогольної залежності, складається з 15 питань, на які слід відповідати «так» або «ні». Відповіді за допомогою ключа переводяться в бали і підсумовуються.

Всього налічується шість рівнів алкогольної залежності:

Поодиноке або епізодичне вживання алкоголю, що супроводжується неприємними відчуттями.

Епізодичне вживання з ейфорією і вже хорошою переносимістю.

Для нього характерний високий ризик розвитку алкогольної залежності, коли і виникають ексцеси на грунті вживання алкоголю.

Це формування психічної залежності, що супроводжується активним прагненням до випивки.

Це формування фізичної залежності від алкоголю, з підвищеною його переносимістю, активним похмільним синдромом і прагненням пити ще й ще.

Це алкогольний розпад особистості, запійні пияцтва, що викликають злість і агресію.

Пробували ви алкогольні напої?

Перше в житті вживання алкоголю викликало у вас приємні спогади?

профілактика алкоголізму в школі

Алкоголь для вас — засіб зайняти вільний час?

Ваші друзі випивають частіше двох разів на місяць?

Розмови про випивку викликають у вас бажання випити?

Чи Приходила вам коли-небудь думка про необхідність скоротити вживання алкоголю?

З’являлося у вас почуття провини або досади у зв’язку з вживанням алкоголю?

Чи вважають деякі ваші знайомі, що ви багато п’єте?

Чи вважають ваші рідні і близькі, що ви багато п’єте?

Чи можна весело провести день народження, абсолютно не випиваючи?

Чи буває вам важко утриматися від прийому алкоголю?

Чи були у вас неприємності в навчанні через вживання спиртного?

Чи затримувалися ви співробітниками міліції в стані сп’яніння?

Чи забували Ви частину минулого вечора після випивки?

Чи траплялося вам випивати вранці натщесерце, що б поліпшити свій настрій?

Значення відповідей для юнаків.

Значення для дівчат.

Для юнаків: 0-1 рівень — 0-10 балів, 2 рівень — 10-23 бали, 3-4 рівні -23-61 балів.

Для дівчат: 0-1 рівень — 0-8 балів, 2 рівень — 8-20 балів, 3-4 рівні — 20-58 балів.

Тиждень пропаганди знань про тверезий спосіб життя і дій по його затвердженню.

підвищити методичну майстерність педагогів з формування тверезого способу життя молоді;

підвищити культуру тверезого способу життя батьків;

поліпшити якість засвоєння тверезницьких знань молоддю;

профілактика алкоголізму в школі

активізувати діяльність молоді щодо дотримання та утвердження тверезого способу життя.

За півтора-два місяці до проведення тижня:

1. Створити ініціативну групу (організаційний комітет) молоді та педагогів, яка розробляє план заходів з підготовки тижні і програму її здійснення.

2. Провести засідання методичної ради класних керівників у школі мікрорайону за темою «Методика тверезницького виховання школярів».

3. В системі народного університету педагогічних знань прочитати лекцію на тему «Тверезість, сім’я, здоров’я».

4. Редколегії мікрорайону підготувати стінну газету «Тверезість і як її розуміє молодь».

5. Лекторської секції студентського або учнівського наукового товариства «Тверезість» підготувати для школярів листівки: «Пільги, що вживають алкоголь», «Пільги тверезого способу життя», а також радіопередачі Нам писали — відповідаємо», «Правда і брехня про алкоголь», «З історії формування тверезого способу життя молоді», «Тверезість життя чудових людей», «Нові обряди і традиції».

6. Бібліографічної секції бібліотеки підготувати виставку книг з антиалкогольної тематики.

7. Дослідної секції студентів вивчити рівень сформованості антиалкогольної стійкості молоді.

8. Раді місцевого музею, відповідно до експозицій, включити до змісту екскурсій відомості і факти, що відображають шкоду пияцтва і алкоголізму і переваги тверезого способу життя.

9. Редколегії «молодіжного прожектора» підготувати випуск «тютюновий та алкогольний Єралаш».

10. Учням школи 8-9 класів запропонувати вдома написати твір » в чому справжнє щастя тверезого життя?»

11. Провести «День здоров’я».

12. Організувати роботу «Експрес-центру».

13. Профкому та оргкомітету підготувати програму вечора відпочинку.

14. У міській фільмотеці замовити кінофільм з антиалкогольної тематики.

15. Зацікавленим організаціям та установам у проведенні тижня (інспекції у справах неповнолітніх, комісії у справах неповнолітніх, наркологическому диспансеру, будинку санітарної освіти, товариств тверезості та ін. запропонувати свої заходи для включення їх у програму тижня.

16. Підготувати та розіслати запрошення учасникам тижня.

1. Провести загальношкільні лінійки 10-11 класів школи на яких виступають представники наркологічного диспансеру, інспекції у справах неповнолітніх, товариства тверезості, педагогічного і медичного внз з питань надалі пияцтва і алкоголізму, наркоманії, способів боротьби з цими явищами.

2. Поширити серед студентів та школярів тверезницькі листівки.

3. Організувати виставку студентських тверезницьких стінних газет.

4. Членам бібліографічної секції районної бібліотеки познайомити присутніх з виставкою книг з антиалкогольної та антинаркотичної тематики і пропагувати їх зміст.

5. Організувати радіопередачі на тему: «З історії формування тверезого способу життя молоді».

6. Провести засідання профкому, студентського, учнівського наукового товариства «Тверезість», клубів «Старшокласник», Юний непитущий», університету «Здоров’я», учнівського самоврядування, ради районного музею, на яких розглянути питання тверезницької активності молоді.

7. Членам районної лекторської секції передати трудовим колективам шефських підприємств запис радіопередачі «П’ють батьки — страждають діти» для прослуховування в цехах і лабораторіях.

8. Членам лекторської секції та іншим її активістам виступити в ЖЕУ, дитячих клубах з повідомленнями з проблем тверезого способу життя підлітків.

1. Організувати перегляд спеціального випуску «тютюновий та алкогольний Єралаш».

2. Виходячи з можливостей навчальних програм, вчителям-предметникам школи включити до змісту уроків поняття про тверезий спосіб життя.

3. У кінотеатрі організувати перегляд художнього фільму «Біда» з подальшим його обговоренням.

Комплексний план заходів з профілактики Дитячо-підліткового алкоголізму, тютюнопаління та наркоманії на 2018-2019 навчальний рік.

Комплексний план заходів.

по профілактиці дитячо-підліткового алкоголізму, тютюнопаління.

і наркоманії на 2018-2019 навчальний рік.

Мета: формування в учнів школи негативного ставлення до тютюнопаління, до вживання спиртних напоїв, наркотичних та психотропних речовин через виховання мотивації здорового способу життя.

Завдання:

Продовжити формування знань про небезпеку різних форм залежностей, негативного ставлення до них шляхом просвітницької та профілактичної діяльності з учнями, педагогами, батьками. Сприяти забезпеченню умов для організації і проведення заходів, спрямованих на формування в учнів прагнення до ведення здорового способу життя; підвищувати значущість здорового способу життя, престижність здорової поведінки через систему виховних заходів. Систематизувати спільну роботу з батьками, педагогами, медиками та громадськістю з профілактики вживання вживання спиртних напоїв, наркотичних і психотропних речовин, тютюнових виробів. Продовжувати роботу з розвитку інформаційного поля з профілактики вживання спиртних напоїв, наркотичних і психотропних речовин, тютюнових виробів. Продовжити розвиток комунікативних і організаторських здібностей учнів, здатності протистояти негативному впливу з боку.

Перегляд вмісту документа «Комплексний план заходів з профілактики дитячо-підліткового алкоголізму, тютюнопаління та наркоманії на 2018-2019 навчальний рік.»

до перспективного плану роботи соціального педагога.

і педагога-психолога на 2018-2019 н. рік.

Комплексний план заходів.

по профілактиці дитячо-підліткового алкоголізму, тютюнопаління.

і наркоманії на 2018-2019 навчальний рік.

профілактика алкоголізму в школі

Мета: формування в учнів школи негативного ставлення до тютюнопаління, до вживання спиртних напоїв, наркотичних та психотропних речовин через виховання мотивації здорового способу життя.

Продовжити формування знань про небезпеку різних форм залежностей, негативного ставлення до них шляхом просвітницької та профілактичної діяльності з учнями, педагогами, батьками.

Сприяти забезпеченню умов для організації і проведення заходів, спрямованих на формування в учнів прагнення до ведення здорового способу життя; підвищувати значущість здорового способу життя, престижність здорової поведінки через систему виховних заходів.

Систематизувати спільну роботу з батьками, педагогами, медиками та громадськістю з профілактики вживання вживання спиртних напоїв, наркотичних і психотропних речовин, тютюнових виробів.

Продовжувати роботу з розвитку інформаційного поля з профілактики вживання спиртних напоїв, наркотичних і психотропних речовин, тютюнових виробів.

Продовжити розвиток комунікативних і організаторських здібностей учнів, здатності протистояти негативному впливу з боку.

Заходи для реалізації поставлених завдань.

Профілактика алкоголізму в школі.

придбати профілактика алкоголізму і наркоманії в школі скачати (110.5 kb.) Доступні файли (1):

n1.doc 111kb. 13.09.2012 14: 32 скачати.

Реферат — Проблеми жіночого алкоголізму (Реферат) Шпаргалка — Залік по Профілактиці наркоманії та алкоголізму (Шпаргалка) Зміст роботи соціального педагога з профілактики наркоманії у підлітків (Документ) Реферат — Наркоманія (Реферат) Бабаян Е. А., Гонопольський М. Наркологія (Документ) Ясюкова Л. А. Методики дослідження рівня готовності дітей до навчання в школі (Документ) Березіна С. В., Лисецького К. С. (ред) Попередження підліткової і юнацької наркоманії (Документ) Презентація — Профілактика наркоманії (Реферат) Реферат — Наркоманія та її соціальну шкоду (Реферат) Профілактика короткозорості у дітей і підлітків (Документ) Курсова робота — Теоретичні основи проблеми профілактики наркоманії серед підлітків (Курсова) Реферат — Проблеми наркоманії серед молоді та способи її профілактики (Реферат)

n1.doc.

2 . Алкоголізм, його поняття, стадії алкоголізму…………………………. 3.

3 . Причини вживання алкоголю, його вплив на підлітка…………..5.

5 . Наркоманія, поняття наркотичної речовини…………………………8.

6 . Причини вживання наркотиків, їх вплив на підлітка…………9.

9 . Список літератури…………………………………………………………15 вступ. Пияцтво, алкоголізм, наркоманія несумісні з соціальним способом життя, проблема утвердження якого не носить абстрактно-абстрактного характеру. Вона пов’язана з повсякденним життям людей і тому викликає підвищений інтерес цілком певного практичного властивості. Особливо така його категорія, як стиль життя, що відображає або характеризує поведінку людей в цілому. Питуща людина живе і працює серед людей, і збиток, що наноситься зловживанням алкоголю, стосується широкого кола медичних, соціальних, моральних та інших проблем як самого питущого, так і його родини, виробничого колективу, суспільства в цілому. Наркоманія і алкоголізм породжують безліч соціальних проблем, хоча взаємозв’язок ступеня алкоголізації з частотою і тяжкістю соціальних проблем не завжди очевидна і прямолінійна.

Алкоголізм і наркоманія, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, перестали бути сьогодні медичними або моральними проблемами тільки окремих осіб, вони зачіпають здоров’я, благополуччя і безпеку всього населення, впливають на національний розвиток, алкоголізм і наркоманія — це трагедія не тільки родини, але й суспільства в цілому і вирішувати її необхідно спільними зусиллями. Алкоголізм, наркоманія, токсикоманія, куріння і пов’язані з ними проблеми, стоять зараз в одному ряду з такими поширеними захворюваннями, як серцево-судинні та онкологічні, а за економічним і соціальним збитком навіть перевершують їх. Отже, тема алкоголізму і наркоманії, особливо серед підлітків є актуальною і однією з серйозних соціально-педагогічних проблем на сьогоднішній день. Школа є одним з основних соціальних інститутів, здатних активно протистояти поширенню вживання наркотичних речовин та алкоголю серед школярів. Профілактична роль сім’ї зараз активно зменшилася з відновленням колишніх обсягів споживання алкоголю дорослими.

Соціальна значимість алкоголізму і наркоманії визначається матеріальним збитком, який вони завдають суспільству, а також медико-біологічними наслідками для здоров’я нинішніх і наступних поколінь. Економічні умови, питні звичаї, неправильне виховання, прагнення наслідувати старшим, погані приклади, анатомо-фізіологічні особливості дитячого та юнацького організму все це було умовами, що визначають розвиток алкоголізму і наркоманії в молодому віці.

Соціологи і психологи в якості основних причин тяги підлітків до алкоголю і наркотиків вказують на зростаючу психологічне напруження, невміння правильно використовувати вільний час, відчуження, неустроенную життя і неспроможність сім’ї у питаннях виховання.

АЛКОГОЛІЗМ, ЙОГО ПОНЯТТЯ, СТАДІЇ АЛКОГОЛІЗМУ.

Сьогодні в Росії проблема дитячого алкоголізму помітно загострилася, причиною цього стало: поява комерційних торгових точок, які продають спиртні напої навіть неповнолітнім, прагнення наслідувати дорослим і намагатися виглядати як вони, а зрештою наслідування своїх однолітків, які вже і так вживають алкоголь чи палять, що б не здаватися серед них «білою вороною».

Завдання всебічного і гармонійного розвитку підростаючого покоління нерозривно пов’язана з вихованням у нього позитивних моральних установок, у тому числі й негативного ставлення до проявів пияцтва.

Існує кілька визначень алкоголізму. З медичної точки зору алкоголізм — це хронічне захворювання, що характеризується нескоримим потягом до спиртних напоїв. Із соціальних позицій алкоголізм — форма девіантної поведінки, що характеризується патологічним потягом до спиртного і подальшою деградацією особистості.

Дитяча наркоманія і алкоголізм в Росії прийняли загрозливі розміри, проблема вимагає втручання законодавців. Такий висновок зробили в Генпрокуратурі, підвівши підсумки масштабної перевірки по країні.

Підлітки сьогодні п’ють, колються, нюхають і ковтають всяку погань нарівні з дорослими. Причому не стільки по квартирах, де їх можуть застукати батьки, а в підвалах, на вулиці, в парках, на дискотеках і навіть у громадському транспорті.

Сучасний період вивчення ранньої алкоголізації відзначений численними спробами більш глибоко розкрити і зрозуміти причини зловживання спиртними напоями. М. А. Галагузова та інші автори відзначають, що причинами залучення до спиртних напоїв в підлітковому віці є:

· позитивна реклама в засобах масової інформації;

· незайнятість вільного часу;

· відсутність знань про наслідки алкоголізму;

* догляд від проблем;

· психологічні особливості особистості;

профілактика алкоголізму в школі

Алкогольна залежність як соціальна проблема: стадії і профілактика.

Алкоголізм являє собою одну з форм токсикоманії, характеризуються пристрастю до вживання речовин, що містять етиловий спирт, розвитком психічної і фізичної залежності, абстинентного синдрому, психічної, фізичної та соціальної деградації особистості. Як і будь-яка інша хвороба, алкоголізм не виникає раптом, а має свої доклінічні прояви-побутове пияцтво.

Алкоголізм відрізняється від побутового пияцтва чітко окресленими і біологічно зумовленими ознаками, хоча побутове пияцтво завжди передує алкоголізму. Побутове пияцтво, звичне зловживання алкоголем – це завжди порушення особистістю соціально-етичних правил. Внаслідок цього в профілактиці пияцтва вирішальне значення мають заходи адміністративно-правового і виховного характеру. На відміну від пияцтва алкоголізм є захворюванням, яке завжди вимагає застосування активних заходів медичного характеру, комплексу лікувально-реабілітаційних заходів.

Найбільш суттєвими факторами ризику раннього зловживання алкоголем вважаються конфліктні стосунки в сім’ї, аномалії характеру, ранній початок девіантної поведінки (імпульсивність, непослух, агресивність, антисоціальні вчинки), інфантилізм, невисокий інтелектуальний рівень, низька шкільна успішність, відсутність планів на продовження освіти. До алкоголізму таких дітей штовхає внутрішній дискомфорт, створюваний відсутністю необхідного для правильного розвитку схвалення дорослих і однолітків, незадоволена потреба в самоповазі. Правильне ставлення до таких дітей, відповідна допомога з боку батьків, педагогів і бібліотекарів, знаходження для них сфери діяльності, де підліток може показати успіхи, перешкоджає розвитку раннього алкоголізму.

Алкоголь приймають для підняття настрою, для зігрівання організму, для попередження і лікування хвороб, зокрема як дезинфікуючий засіб, а також як засіб підвищення апетиту і енергетично цінний продукт.

Потреба в алкоголі не входить у число природних життєвих потреб людини, як, наприклад, потреба в кисні або їжі, і тому сам по собі алкоголь не має спонукальної сили для людини. Потреба ця, як і деякі інші «потреби» людини (наприклад, паління) з’являється тому, що суспільство, по-перше, виробляє даний продукт. По-друге « «відтворює» звичаї, форми, звички і забобони, пов’язані з його споживанням.

При вживанні алкоголю підлітки стають неуважними до близьких, до колишніх друзів, нещирими, холодними, замкнутими і недовірливими. Невимушено вони відчувають себе тільки в «своєму колі». Що стосується зовнішніх манер поведінки, то неповнолітнім хворим властиві — безцеремонність, розв’язність, хвастощі, які, однак, в умовах суворого контролю легко змінюються пригніченістю, безпорадністю.

Розрізняються три стадії алкоголізму:

Початкова стадія характеризується появою потягу до алкоголю. Це результат психічної залежності, зростання стійкості до прийнятих доз: для досягнення сп’яніння потрібна велика доза алкоголю. Вживання алкоголю стає систематичним.

Середня стадія характеризується наростаючим потягом до алкоголю, зміною характеру сп’яніння, подальшим забуванням минулого, втратою контролю над кількістю випитого, появою стану похмілля. На цій стадії відзначаються порушення психіки, зміни у внутрішніх органах і нервовій системі.

Остання стадія характеризується зниженням стійкості до прийнятих доз алкоголю, розвитком запійного пияцтва. Виникають важкі нервово-психічні порушення, глибокі зміни у внутрішніх органах.

Коли з’являється психічна залежність від алкоголю, людина найчастіше не вважає себе хворим. Слідом за психічною залежністю настає фізична: алкоголь включається в процеси обміну речовин, позбавлення його призводить до тягостному захворювання – похмілля, яке характеризується тремтінням рук, тривожним настроєм, важким сном з кошмарами, неприємними відчуттями з боку внутрішніх органів. На кожній з наступних стадій збільшуються зміни в організмі, психіці і поведінці хворого. Йому стає не під силу творча діяльність; різко послаблюється воля – людина не може керувати своїми вчинками, потрапляє під чужий вплив; емоції огрубляются, настає емоційний занепад і деградація особистості. ПРИЧИНИ ВЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ, ЙОГО ВПЛИВ НА ПІДЛІТКА. Спираючись на дослідження вчених науково-дослідного інституту фізіології дітей і підлітків можна виділити сім рівнів залученості дітей у вживання спиртних напоїв.

1. Нульовий рівень характеризує підлітків, які ніколи не вживали алкоголю завдяки особистій установці на повну тверезість. Мотиви відмови: переконаність в негативному впливі спиртного на організм, поведінку.

2. Початковий рівень характеризується одиничними або дуже рідкісними випадками вживання спиртних напоїв. Мотиви: долучитися до світу дорослих, чинити як усі. Стадія триває 1-2 місяці.

3. Рівень епізодичного вживання алкоголю характеризується знайомством з різними напоями, що містять алкоголь. Мотиви: підвищити настрій, набути впевненості в собі, підвищити комунікабельність. Тривалість періоду 3-4 місяці.

4. Рівень високого ризику відрізняється тим, що розширюється число приводів для випивок . Мотиви: підвищити свій тонус, весело провести час в компанії. Період 4-12 місяців.

5. Рівень вираженої психічної залежності від алкоголю. Алкогольне сп’яніння перетворюється в найбільш бажаний психічний стан. Мотиви: тимчасово піти від реальності, підвищити упевненість в собі. Формується протягом 1, 5 років.

6. Рівень фізичної залежності від алкоголю. Формується підвищена переносимість спиртного, з’являється синдром похмілля. Мотиви: усунути погане самопочуття внаслідок попередньої випивки, підвищити життєвий тонус. Фізична залежність формується протягом 3-5 років вживання алкоголю.

7. Рівень алкогольного розпаду особи характеризується розвитком запійного пияцтва, психічна залежність від алкоголю, яка перекрита важкою фізичною залежністю. Мотиви: прагнення усунути хворобливий стан.

У дослідженнях Б. С. Братусь, П. І. Сидорова відзначені наступні види мотивації в розвитку алкогольного поведінки підлітків:

· Атарактическая мотивація — прагнення до прийому алкоголю з метою пом’якшити або усунути явища емоційного дискомфорту, тривоги, зниженого настрою;

* Субмісивна мотивація-небажання образити людей, що пропонують алкоголь, що відображає виражену тенденцію до підпорядкування і залежності від думки оточуючих;

· Гедоністична мотивація — прагнення підвищити настрій, отримати задоволення.

· Псевдокультурная мотивація — прагнення справити враження на оточуючих рідкісними і дорогими алкогольними напоями, продемонструвати «вишуканий смак».

У загальноосвітніх школах необхідно створювати антиалкогольні профілактичні програми для підлітків групи ризику, вести цілеспрямовану роботу серед батьків і педагогів щодо навчання їх різним формам і методам антиалкогольної пропаганди здорового способу життя. ПРОФІЛАКТИКА АЛКОГОЛІЗМУ. Робота з профілактики алкоголізму може включати в себе три компоненти:

1. Освітній компонент .

Специфічний — дати учням уявлення про дію хімічних речовин, що змінюють стан свідомості, про хвороби і про наслідки, до яких призводить хімічна залежність. Мета: навчити підлітка розуміти і усвідомлювати, що відбувається з людиною при вживанні алкоголю.

Неспецифічний-допомогти дітям знайти знання про особливості свого психофізичного здоров’я, навчити піклуватися про себе . Мета: формувати у молодої людини розвинену концепцію самопізнання.

2. Психологічний компонент — корекція певних психологічних особливостей особистості, що створюють залежність до вживання алкоголю, створення сприятливого клімату в колективі, психологічна адаптація підлітків з групи ризику та ін . Мета: психологічна підтримка дитини, формування адекватної самооцінки, формування навичок прийняття рішень.

3. Соціальний компонент-допомога в соціальній адаптації дитини до умов навколишнього середовища, навчання навички спілкування, здорового способу життя. Мета: формування соціальних навичок, необхідних для здорового способу життя і комфортного існування в навколишній соціальній дійсності.

До основним способам профілактики алкоголізму серед дітей підліткового віку фахівці відносять:

1. Просвітництво батьків у формі лекцій, бесід;

2.Формування моральної особистості учнів і усвідомлення підлітком цінності свого здоров’я;

3. Своєчасне визначення феномену психологічної готовності до вживання алкоголю у підлітків;

4. Ознайомлення підлітків зі спеціальною літературою про шкоду алкоголю.

Всі ці способи можуть бути використані педагогами для профілактики підліткового алкоголізму в школах.

Дитячий алкоголізм в більшості випадків є причиною підліткової злочинності. Це явище зазвичай зустрічається в неблагополучних сім’ях. Коли діти ще не можуть заробляти гроші, вони починають красти, щоб придбати алкоголь і прийняти чергову дозу. Для дітей, які страждають алкоголізмом, існують спеціальні заклади, в яких лікарі, психологи, терапевти докладають всіх зусиль, щоб викорінити цю небезпечну залежність.

Батьки і школа грають головну роль у вихованні дитини. Коли розвиток тільки починається, дуже важливо не впадати в крайність.

Якщо батьки будуть занадто строго ставитися до дитини, він буде шукати свободу поза домом, де немає ніяких заборон, ніяких правил. Якщо йому давати надто багато свободи, не втручатися в його особисте життя, він може відчути себе знедоленим і непотрібним. Все це може послужити причиною для дитячого алкоголізму.

Батьки повинні бути прикладом для дітей. Дуже важливо вислухати дитину, зрозуміти його проблеми і постаратися допомогти або радою або дією. Кожна дитина повинна відчувати себе комфортно і вільно, спілкуючись з батьками на актуальні теми. Їм необхідно більше приділяти часу своїм дітям, можна здійснювати спільні прогулянки, пікніки, сімейні обіди і вечері і т. д.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я дослідження, проведені серед підлітків-школярів, виявили, що основну роль у залученні до алкоголю зіграли існуючі традиції та звичаї. 57,7 % хлопчиків і 73,4 % дівчаток вперше познайомилися зі спиртними напоями будинку в дні свят і сімейних торжеств. На розвиток схильності до алкоголізму у дітей молодшого підліткового віку виявлено також вплив однолітків. Серед мотивів вживання алкоголю підлітки 12-16 років називають: самоствердження – 56,9 %, символічне участь (тиск з боку підлітків того ж віку) – 31,1 %, зняття психічної напруги – 12 %.

Завдання вчителів включають наступні методи профілактики:

1. Навчальна — дати інформацію про шкоду алкоголю, сформувати негативне ставлення до вживання алкоголю, розвинути прагнення учнів до здорового способу життя.

2. Виховна — через різні форми виховної роботи розширити кругозір школярів, підвести до думки про те, що життя без алкоголю змістовна.

Мета профілактичних заходів.

1. Створення умов для гармонійного розвитку підлітків у шкільному середовищі.

2. Зміна ціннісного ставлення підлітків і батьків до алкоголю і формування антиалкогольних установок.

3. Пропаганда здорового способу життя.

4. Розвиток у підлітків поведінкової саморегуляції, усвідомлення особистої відповідальності за свою поведінку.

Проблема вживання алкоголю дуже актуальна в наші дні. Зараз споживання спиртних напоїв у світі характеризується величезними цифрами. Від цього страждає все суспільство, але в першу чергу під загрозу ставиться підростаюче покоління: діти, підлітки, молодь. Адже алкоголь особливо активно впливає на несформований організм, поступово руйнуючи його.

Велике значення має організація виховного процесу серед учнів по профілактиці алкоголізму. У центрі уваги виховного процесу в цьому напрямку — головні етичні цінності, як основа позитивних рис характеру. Критеріями оцінки виховної роботи повинні служити моральна атмосфера в установі, ефективність роботи викладацького складу і здатність учнів проявляти позитивні риси характеру в реальному житті.

НАРКОМАНІЯ, ПОНЯТТЯ НАРКОТИЧНОЇ РЕЧОВИНИ. Наркоманія – захворювання, обумовлене залежністю від наркотичного засобу або психотропної речовини. Проблема наркоманії існує більшою чи меншою мірою практично у всіх країнах, і в цьому відношенні Росія по праву входить до світової спільноти. Наркотики зараз називають третьою загрозою людству після ядерної зброї та глобальної екологічної катастрофи.

Наркотики – це хімічні речовини рослинного або синтетичного походження, здатні викликати зміни психічного стану, систематичне застосування яких призводить до залежності.

Самооцінка підлітка при вживанні наркотиків.

Незалежно від якості самооцінки на момент ініціації в процесі вживання наркотиків самооцінка знижується. Перш за все, про це свідчить зовнішній вигляд підлітка. Багато наркоманів байдужі до свого зовнішнього вигляду, виглядають неохайно, не дбають про чистоту свого тіла і одягу. Сексуальність не хвилює їх, оскільки більшість з них набувають імпотенцію. Заради дози вони йдуть на будь-які приниження, аж до продажу власного тіла.

ПРИЧИНИ ВЖИВАННЯ НАРКОТИКІВ, ЇХ ВПЛИВ НА ПІДЛІТКА.

Слід зазначити, що серед причин зловживання наркотиками найбільш часто згадуються наступні :

· Соціальна узгодженість. Якщо використання того чи іншого наркотику прийнято в групі, до якої людина належить або з якою.

він себе ідентифікує, він відчує необхідність застосовувати цей наркотик, щоб показати свою приналежність до цієї групи. Це відноситься до всіх наркотиків, від нікотину і алкоголю до героїну.

· Задоволення. Одна з головних причин, чому люди вживають наркотики, — це супутні і приємні відчуття, від хорошого самопочуття і релаксації до містичної ейфорії.

· Доступність. Нелегальне споживання наркотиків найбільш високо там, де вони легше доступні, наприклад, у великих містах. Застосування легальних котиків також зростає з доступністю, наприклад, алкоголізм поширений серед торговців спиртними напоями.

· Цікавість щодо наркотиків змушує деяких людей почати самим приймати наркотики.

· Ворожість. Застосування наркотиків може виглядати символом опозиції цінностям суспільства. Коли людина відкидає суспільство і всі альтернативи, включаючи самого себе, свої надії і цілі, що виникає почуття безглуздості життя, ізоляції і неадекватності робить його схильним до хронічної наркоманії.

* Достаток і дозвілля можуть привести до нудьги і втрати інтересу до життя, і виходом і стимуляцією в цьому випадку можуть здатися наркотики.

* Догляд від фізичного стресу. Більшості людей вдається справлятися з найбільш стресовими ситуаціями їх життя, але деякі намагаються знайти притулок у формі наркотичної залежності. Наркотики часто стають хибним центром, навколо якого обертається їх життя. Проблема наркоманії досягла глобальних масштабів, має багатогранний характер, включає економічний, медичний, соціальний, правовий, виховний аспекти.

Проблема » наркотики і наркоманія» у всьому світі сприймається, перш за все, як молодіжна. Головним фактором збільшення масштабів наркоманії стає віковий вектор. Наркоманія стрімко «молодіє», сьогодні можна констатувати не тільки підліткову, але і дитячу наркоманію. Наркотики – це хімічні речовини рослинного або синтетичного походження, здатні викликати зміни психічного стану, систематичне застосування яких призводить до залежності.

Стан психічної залежності виявляється в тому, що людина за допомогою наркотику бажає досягти внутрішньої рівноваги і прагне знову і знову відчути дію наркотику. Наркотик, його дія, поступово заміщає собою всі звичайні для людини позитивні емоції. На цьому етапі людина ще зберігає здатність контролювати вживання, він ще може вибирати, в яких ситуаціях, і в який момент прийняти наркотик. При цьому бажання вжити наркотик зберігається завжди, але розум може перемогти в боротьбі мотивів.

Часткова можливість контролювати прийом наркотику створює у споживача ілюзію того, що наркотики ще не впливає на його життя, він вільний у своїх рішеннях і зможе припинити вживання в будь-який момент.

Наслідки прийняття наркотиків.

Після сп’яніння будь-якою наркотичною речовиною настає ломка. Стан нагадує стан після сп’яніння алкоголем з апатією, млявістю, загальним нездужанням. Переважає тужливий, похмурий, пригнічений настрій. Чим більше була прийнята доза, тим гірше самопочуття наркомана. В цей час вони озлоблені, дратівливі, плаксиві, примхливі, запальні, конфліктні, байдужі до оточуючих і близьким. У них може наступати безпричинне почуття страху, незрозуміле збудження; пальці тремтять, зіниці звужуються або розширюються. Організм не здатний переносити психічні і фізичні навантаження. Навіть дуже сильні і терплячі люди насилу переносять цей стан, болі часом настільки інтенсивні, що можливі спроби самогубства. Ломка – вірна ознака того, що організм людини не може нормально функціонувати без наркотику, а в окремих випадках настає смерть. Вся поведінка наркомана під час ломки направлено на пошук наркотику. ПРОФІЛАКТИКА НАРКОМАНІЇ Профілактика наркоманії являє собою стратегії, спрямовані на зниження факторів ризику хвороби, або на посилення дії чинників, які знижують сприйнятливість до хвороби. Відпрацьовані профілактичні підходи шикуються в залежності від рівня проблеми і наявності досвіду вживання наркотичних речовин.

Профілактика ділиться на: первинну, вторинну, третинну.

1. До первинної профілактики відносяться заходи, спрямовані на особи, які не вживають наркотичні засоби. Тут основна мета – попередити початок вживання психоактивних речовин особами, які раніше їх не вживали. Вона є переважно соціальною, найбільш масовою і орієнтована на загальну популяцію дітей, підлітків, молоді. Первинна профілактика прагне зменшити число осіб, у яких може виникнути захворювання, а її зусилля спрямовані не тільки на запобігання розвитку хвороби, скільки на формування здатності зберегти або зміцнити здоров’я.

2. Вторинна профілактика наркоманії є виборчою. Вона орієнтована на особи, у яких вже відзначені епізоди вживання наркотичних речовин, або на особи, що мають ознаки формується залежності в її початковій стадії.

3. Третинна профілактика залежності від психоактивних речовин є переважно медичною, індивідуальною та орієнтованою на контингенти хворих, залежних від психоактивних речовин.

Профілактика наркоманії в школах .

Якщо говорити про профілактику в школах, хлопцям потрібна, правда, про страшні наслідки вживання наркотиків, про їх підступність, про те, як важко потім позбуватися від наркозалежності. Хлопцям необхідно допомагати сформувати налаштованість жити без наркотиків, налаштованість на моральні та культурні цінності, творчість, спорт, бажання всього досягати своєю головою і своїми руками, налаштованість на доброту, справедливість, відповідальність. Це чітка і доступна інформація для дітей, підлітків, батьків, вчителів з метою роз’яснення не стільки шкоди наркотиків, скільки користі здорового способу життя, формування здорового морально — психологічного клімату, створення умов для розумної організації у проведенні вільного часу, роз’яснення певних норм поведінки. Робота повинна проводитися за певними принципами: 1. індивідуальна спрямованість;

2. виявлення груп ризику з використанням різних методів (медичних, психологічних, педагогічних та ін.);

3. робота з особами груп ризику за груповими та індивідуальними програмами; 4. організація спеціальних таборів для дітей з девіантною поведінкою. Слід мати на увазі, що частіше в «рядах наркоманів» можуть виявитися Підлітки з акцентуаціями і психічними захворюваннями.

Перше-це робота вчителя і класного керівника, турбота батьків і рідних, увага шкільного психолога і лікаря. Це повсякденна робота, що вимагає певних знань з проблеми.

Друге — це раннє виявлення, діагностика і лікування хворих. Цим займаються в спеціалізованих дитячих наркологічних диспансерах. Труднощі в проведенні профілактики стосуються педагогів, батьків, психологів, лікарів. Перш за все, це пов’язано з практичною відсутністю підготовлених з проблеми кадрів. Велика частина педагогів шкіл, середніх і вищих навчальних закладів не мають знань з діагностики корекційного виховання дітей і підлітків у сучасних соціальних умовах нашої країни.

Завдання вчителів-не допустити, щоб в це коло залучилися інші Підлітки. Якщо хоча б один учень страждає алкоголізмом або наркоманіями, то вживання спиртного або наркотиків може прийняти характер епідемії в класі.

Отже, що ж робити педагогам? В першу чергу звернути пильну увагу на три групи учнів:

Перша — стабільні двієчники-трієчники.

Друга-учні, які постійно порушують дисципліну.

Третя-хлопці з неблагополучних сімей.

Це групи ризику. Швидше за все, вийде, що кілька учнів в класі володіють всіма трьома характеристиками, а саме: в сім’ї випиває батько або мати, підліток вчиться з трійок на двійки і регулярно порушує правила і норми поведінки.

Наркоманія і торгівля наркотичними речовинами – явище для Російської Федерації щодо не нове, але для суспільства воно являє постійно зростаючу загрозу. Погіршення умов життя і розпад системи звичних морально-етичних цінностей самим негативним чином позначилися на стані моральності в суспільстві.

Сьогодні в Росії не залишилося жодного регіону, де б не були зафіксовані випадки вживання наркотиків або їх поширення. Наркоманія остаточно перетворилася на загальнонаціональну проблему, що несе пряму загрозу державі.

Організація заходів з профілактики наркоманії будується на основі цільових програм, об’єднаних загальною концепцією профілактичної роботи.

Цілі такої роботи-створення в молодіжному середовищі ситуації, що перешкоджає зловживанню наркотиками і знижує шкоду від їх вживання. Будь-яка профілактична програма повинна включати в себе певні види діяльності в кожному з наступних напрямків:

Поширення інформації про причини, форми і наслідки зловживання наркотичних засобів;

Формування у підлітків навички аналізу і критичної оцінки інформації, одержуваної про наркотики, і вміння приймати правильні рішення. УКЛАДЕННЯ. Сьогодні увага суспільства прикута до однієї з головних загроз — до боротьби з соціально-обумовленими захворюваннями: алкоголізмом, наркоманією, токсикоманією. Кожному добре відомо, що в дитячому та підлітковому віці відбувається формування особистості, становлення характеру. Від того, як складеться цей період в житті людини, в значній мірі залежить вся його подальше життя. До вживання алкоголю і наркотиків все частіше вдаються зовсім юні.

Найперспективніший метод боротьби з наркоманією — це профілактика-комплекс соціальних, освітніх та медико-психологічних заходів, які спрямовані на запобігання розповсюдження та споживання психоактивних речовин, а також попередження і ліквідації бездоглядності, злочинності, зростання супутніх наркоманії та алкоголізму захворювань. Таким чином, можна відзначити наявність трьох основних цілей профілактичної роботи: первинна, вторинна і третинна профілактика.

Первинна профілактика — робота з популяцією умовно здорових людей, а також з так званою групою ризику наркотизації, яка спрямована на попередження залучення до вживання психоактивних речовин, що викликають хворобливу залежність.

Вторинна профілактика — робота з тими, хто зловживає наркотиками, але без сформованої фізичної залежності, яка спрямована на запобігання формування залежності від психоактивних речовин і передбачає роботу з людьми, що вживають ці речовини, але не виявляють ознак наркоманії як хвороби.

Третинна профілактика-реабілітація, яка передбачає проведення комплексу заходів, що сприяють відновленню особистісного і соціального статусу хворого наркоманією, включаючи алкоголізм. Повернення його в сім’ю, в освітній заклад, до суспільно корисної діяльності.

Найбільш важливою у справі формування здорового способу життя серед підростаючого покоління є роль учителя. Саме вчитель може і повинен сформувати систему ціннісних орієнтацій щодо здоров’я.

Тому поточний етап розвитку педагогічної освіти висуває нові вимоги до професійної підготовки вчителя. З одного боку, це — озброєння педагога новітніми методами і технологіями навчання, з іншого — це — освоєння виховних технологій, спрямованих на формування особистості учня — громадянина своєї республіки, країни і всього світу.

Сучасна школа повинна, як відомо, готувати молоду людину до життя в суспільстві ринкового типу, в якому, перш за все, виживає здорова, енергійна, соціально адаптована і активна людина.

Базовою основою всіх профілактичних заходів, є інформаційно-освітній напрям. Добре відомо, наскільки важлива просвітницько-освітня і корекційно-психологічна діяльність. Первинна профілактична допомога повинна спиратися на шкільну психологічну службу, на підрозділи центрів психолого-педагогічної реабілітації, на формування широкої мережі консультативних пунктів для дітей та підлітків.

Первинна антинаркотична профілактична робота в освітніх закладах проводиться переважно через дві основні форми: проведення бесід, читання лекцій фахівцями батьківської аудиторії, сімейне консультування з виховним, психологічним проблемам розвитку і поведінки дитини, у позакласній і позашкільній діяльності з учнями, роботі за місцем проживання, навчальної роботи, організації індивідуального шефства, колективних творчих справах, роботі клубно-спортивних секцій, занять за інтересами.

У роботі з профілактики асоціальної поведінки педагогічними колективами широко використовуються перегляди відеофільмів з попередження наркоманії, бесіди і класні години з антиалкогольної пропаганди, конкурси плакатів і малюнків з пропаганди здорового способу життя. Завдяки цим заходам і заходам щорічно знижується рівень підліткової злочинності.

В даний час профілактика споживання психоактивних речовин в багатьох шкільних колективах представлена найчастіше тематичними лекціями шкільних психологів, лікарів психіатрів-наркологів, або працівників органів внутрішніх справ, а також тематичними навчальними заняттями, які проводяться за типом дискусії на задану тему. Подібний підхід не відповідає основним вимогам до попередження вживання психоактивних речовин, у зв’язку з тим, що в ньому відсутня послідовність, безперервність, врахування реальної ситуації. Необхідно також враховувати, що первинна профілактика входить в сферу діяльності наркологічної служби тільки в рамках професійної компетенції лікарів психіатрів-наркологів. Подібні питання є прямим обов’язком педагогів і шкільних психологів, тобто тих фахівців, які мають постійний і безпосередній контакт з дітьми і підлітками, займаються їх навчанням і вихованням — педагогів-превентологов. Реалізація даної роботи ускладнена, внаслідок недостатнього рівня знань у фахівців освітніх установ з проблеми наркоманії та первинної антинаркотичної профілактичної роботи.

Для ефективного вирішення зазначеної проблеми необхідно в першу чергу ввести в компонент основних навчальних планів освітніх установ дисципліни з пропаганди здорового способу життя.

Підсумовуючи вищесказане, хотілося б ще раз підкреслити, що тільки послідовне, поетапне і комплексне виконання заходів, спрямованих на вирішення виділених ключових проблем, зробить роботу з профілактики наркоманії та алкоголізму серед дітей і підлітків дійсно системної, конструктивної та дозволить подолати негативні тенденції наркоситуації та алкоголізму в дитячо-підлітковому середовищі. ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. А. А. Реан – навчальний посібник «Психологія підлітка. Важкий вік від 11 до 18 років», Санкт-Петербург 2007р.

2. А. А. Реан — «психологія підлітка» Навчальний посібник для психологів, педагогів і батьків. Санкт-Петербург 2008р.

3. Горанский А. Н. Наркоманія: причини, наслідки, заходи захисту. – Видавництво Ю. Мандрики. Тюмень. 2000 р.

4. Коробкіна З. В. Профілактика наркотичної залежності у дітей та молоді: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів – Москва: Видавничий центр «Академія». 2002 р.

5. Максимова Н.Ю. Психологічна профілактика алкоголізму та наркоманії неповнолітніх. Навчальний посібник. – Ростов-на-Дону: «Фенікс». 2000 р.

6. Сирота Н.А., Ялтонский В. М. Профілактика залежності від наркотиків, алкоголю та інших психоактивних речовин. Керівництво по наркології. — Москва: ІД Медпрактика. 2002 р.

Особистість людини починає формуватися вже в ранньому віці. Саме тому профілактика алкоголізму серед неповнолітніх повинна починатися якомога раніше. Важливо приділити увагу формуванню здорової і високоморальної особистості. З раннього дитинства показати людині вірні орієнтири в житті.

На даний момент профілактика алкоголізму серед неповнолітніх вкрай не ефективна. Дуже низька увага приділяється профілактичним програмам. Засоби масової інформації майже не задіяні в профілактичній і просвітній роботі. Громадські і державні програми, які спрямовані на боротьбу з алкоголізмом, а також на профілактику алкоголізму, слабо працюють.

Для того щоб профілактика алкоголізму серед неповнолітніх мала свої дії, потрібно проводити її на різних рівнях.

Профілактика алкоголізму серед неповнолітніх на рівні сім’ї.

У сім’ї повинні бути створені умови для ведення здорового способу життя. Батьки зобов’язані бути прикладом для своїх дітей. У зв’язку з цим батьки, які не вживають алкоголь, є відмінним прикладом для них. Виховання дітей спрямоване на формування негативної думки про алкоголь, повинно мати важливе місце.

Профілактика алкоголізму серед неповнолітніх на рівні школи.

Неповнолітні проводять значну кількість часу в школі. Саме там закладається думка про оточуючих людей: однолітків, дорослих. У школі потрібно створювати умови заохочують заняття спортом, фізичними вправами. Вчителі повинні володіти потрібними якостями і бути прикладом для неповнолітніх. Повинні проводитися профілактичні заходи, що вказують на згубний вплив алкоголю.

Профілактика алкоголізму серед неповнолітніх з боку держави.

Держава повинна застосовувати різні профілактичні заходи, які сприяють виробленню у громадян, такого способу життя, при якому вживання алкоголю виключалося б взагалі, або значно обмежувалася. Для цього потрібно застосовувати:

Контроль за якістю алкогольної продукції, що випускається в державі; Заборона та обмеження вживання алкоголю неповнолітніми; Заборона продажу спиртних напоїв особам віком до 18 років; Передбачити кримінальну відповідальність за втягнення неповнолітніх у вживання алкоголю, а також за доведення до алкогольного сп’яніння; Створення умов, при яких вживання алкоголю у виробничому колективі, було б неможливим; Кримінальне та адміністративне покарання осіб, що з’являються в нетверезому вигляді в громадських місцях; Заохочення і стимулювання реклами, що розповідає про шкоду алкоголю.

Заборона брати на роботу неповнолітніх, пов’язану з виробництвом, торгівлею, зберіганням алкогольних напоїв.

Поради батькам по профілактиці алкоголізму.

Останнім часом відзначається зростання захворюваності на алкоголізм серед підлітків, вік хворих на алкоголізм з кожним роком зменшується.

Причини підліткового алкоголізму.

Одна з основних причин підліткового алкоголізму-взаємини в сім’ї. Підліток може почати вживати алкоголь, якщо в сім’ї негативні міжособистісні відносини, насильство, нерозуміння, надмірна опіка з боку батьків. Часто Підлітки пробують алкоголь в сім’ях, де прийнято зі спиртним відзначати «сімейні свята», «прихід гостей» розслаблятися у вихідні.

Для підлітків дуже важливими є відносини з друзями. Тому вони можуть вживати алкоголь: • щоб не відставати від своїх випивають друзів, бути більш комунікабельним, багато говорити, не боятися сторонньої оцінки своїх суджень; • щоб відчувати себе сексуально привабливим, подобатися протилежній статі; • бути сміливіше і впевненіше в собі; • щоб відволіктися від складної дійсності.

Наслідки вживання алкоголю підлітками.

Регулярне вживання алкоголю підлітками набагато серйозніше і небезпечніше, ніж алкоголізм в зрілому віці. Тому що в цей час відбувається зростання і розвиток всіх життєво важливих систем органів і функцій людини. Алкоголь впливає на всі системи органів людини: • відбуваються збої в роботі шлунково-кишкового тракту; • ушкоджується печінка, розвивається гепатит, цироз печінки; • порушується робота підшлункової залози; • діяльність серцево-судинної системи; • розвиваються запальні захворювання нирок. * з’являються різні запальні захворювання в легенях, бронхах, гортані, носоглотці; • знижується імунний захист організму.

У підлітка з’являються емоційні порушення: огрубіння, вибуховість, безпечність, сугестивність. Відсутній контроль за своєю поведінкою. Природним вважається прийом алкогольних напоїв у вихідні дні, під час відпочинку з друзями. Випивка приймає регулярний характер. В результаті цього, вживання спиртного непомітно стає практично головним сенсом життя.

Як розпізнати що підліток почав вживати алкоголь.

Необхідно звернути увагу на різку зміну в поведінці дитини. • Якщо з’явилися такі риси, як грубість, агресія, дратівливість. * Дитина стала замкнутою, потайливою. • У будинку пропадають гроші, речі. • У дитини різко знизилася успішність. • Приходить пізно додому з запахом алкоголю.

Що робити якщо підліток прийшов додому п’яним.

З підлітком необхідно поговорити. Але розмова краще відкласти до ранку, в стані алкогольного сп’яніння підліток не стане слухати ніякі доводи.

В розмові з підлітком необхідно з’ясувати причини, за якими він вирішив спробувати алкоголь і знайти спосіб досягти тих же цілей, але без спиртного. Навчити підлітка відстоювати свою думку, говорити «Ні». Це допоможе підлітку завоювати авторитет серед однолітків, без випивки.

Якщо дитина серйозно цікавиться спиртним, необхідно звернутися за допомогою до лікаря або психолога, фахівці дадуть відповідні рекомендації і при необхідності проведуть анонімне лікування алкоголізму.

Підлітки з благополучних сімей і алкоголізм.

Багато людей думають, що дитячий алкоголізм поширений тільки в неблагополучних сім’ях, де батьки часто самі страждають від алкогольної залежності. Часто алкоголіками стають діти з благополучних сімей, де батьки страждають алкоголізмом і в матеріальному плані повністю забезпечують своїх дітей.

У таких сім’ях батьки часто зайняті, і не завжди стежать за розвитком своєї дитини.

Часто батьки не знають, з ким спілкується їхня дитина, чим вона займається у вільний час, як, де і з ким вона проводить свій час. Батьки часто вважають, що головне у вихованні дитини, це забезпечити його здоровим харчування, хорошим одягом і кишеньковими грошима.

Коли підліток починає поводитися дивно, часто зухвало і нахабно, вони виправдовують його поведінку перехідним віком або ще чим-небудь, і вирішують всі труднощі і суперечки подарунками і кишеньковими грошима, навіть не підозрюючи, що ці гроші продовжують спонсорувати дитячий алкоголізм.

Як уберегти дітей і підлітків від алкоголізму.

Підліток повинен відчувати себе комфортно в своїй родині, відчувати, що його розуміють. Сприймати своїх батьків в якості найрозумніших наставників в життєвих питаннях.

• Проявляйте повагу до підлітка. Не маніпулюйте своїм досвідом і віком. Не показуйте свою перевагу. * Знайдіть загальне захоплення. Воно дозволить з великим задоволенням проводити спільно вільний час. • Допоможіть підлітку стати особистістю, гідною дорослою людиною. * Будьте завжди авторитетні, а для цього завжди ведіть собі гідно в будь-яких ситуаціях.

Профілактика алкоголізму в школі.

Що таке профілактика алкоголізму? Це система заходів, спрямованих на посилення факторів захисту серед населення від алкоголізму. Як відомо, певні життєві ситуації можуть сприяти, або навпаки перешкоджати початку вживання алкоголю. Ті обставини, що сприяють вживанню алкоголю, називаються факторами ризику, а ті, що сприяють зниженню – чинники захисту. Протягом життя на людину впливає як ті, так і інші фактори, профілактика алкоголізму ж спрямована на посилення факторів захисту. До числа останніх можна віднести: благополуччя в сім’ї, фізичне і психічне здоров’я, регулярне медичне спостереження, стійкість до стресів, хороший рівень достатку, дотримання суспільних норм і інші.

У Республіці Білорусь профілактика алкоголізму залишається однією з найактуальніших проблем. Зростання алкоголізації населення показує, що робота в цьому напрямку необхідна. І особливе місце, звичайно, тут займає профілактика алкоголізму серед підростаючого покоління, серед дітей і підлітків.

Первинна профілактика алкоголізму.

Фахівці поділяють профілактику алкоголізму на три стадії: первинна, вторинна і третинна. Нас же буде цікавити головним чином первинна профілактика алкоголізму.

Мета. Ця стадія має на меті попередити початок вживання алкоголю серед тих, хто ще не вживав алкоголь. Тому вона націлена, перш за все, на дітей, підлітків і молодь. Головна мета цього етапу полягає в тому, щоб сформувати негативне ставлення до зловживання алкоголем, сприятиме зменшенню кількості людей, у яких може виникнути алкоголізм. Більш того, в загальному, можна сказати, що цей етап профілактики припускає навіть не стільки попередження алкоголізму, скільки збереження і зміцнення здоров’я людини, формування здорового способу життя серед населення.

Завдання. Для первинної профілактики алкоголізму в школі характерні три головних завдання. По-перше, проведення широкої виховної роботи серед учнів. По-друге, санітарно-гігієнічне протиалкогольне виховання. І останнє, формування тверезницьких установок.

Принцип. Основу профілактики алкоголізму в школі складають наступні принципи:

1. Протиалкогольну просвіта повинно бути представлено у вигляді цілісної системи протиалкогольного виховання проводиться протягом усіх років навчання і спрямована на формування у свідомості дітей та підлітків нетерпимого ставлення до будь-яких проявів пияцтва і алкоголізму;

2. Програма протиалкогольного виховання повинна передбачати поступове з обліком вікових і психологічних особливостей учнів, розкриття сторін негативного впливу алкоголю на здоров’я людини і життя суспільства в цілому;

3. Протиалкогольна робота в школах повинна проводитися переважно силами вчителів із запрошенням для читання окремих фахівців;

4. Протиалкогольна Просвіта має поширюватися і на батьків учнів.

Профілактика алкоголізму підрозділяється:

профілактика алкоголізму в школі

Первинна профілактика алкоголізму; Вторинна профілактика алкоголізму; Третинна профілактика алкоголізму.

Первинна профілактика алкоголізму має на меті попередити початок вживання алкоголю особами, які раніше його не вживали. Первинна профілактика алкоголізму націлена, перш за все, на дітей, підлітків, молодь. Первинна профілактика алкоголізму сприяє зменшенню кількості людей, у яких може виникнути алкоголізм, а її зусилля спрямовані не стільки на попередження алкоголізму, скільки на збереження або зміцнення здоров’я.

Вторинна профілактика алкоголізму є виборчою. Вона спрямована на людей, які вже спробували алкоголь або на людей, у яких вже формуються ознаки алкогольної залежності.

Третинна профілактика алкоголізму спрямована на людей залежних від алкоголю і є переважно медичною. Третинна профілактика алкоголізму має два напрямки: 1. направлено на попередження подальшого зловживання алкоголем або на зменшення майбутньої шкоди від його вживання, на надання допомоги в подоланні алкогольної залежності; 2. направлено на попередження рецидиву у людей які припинили вживати алкоголь.

Підходи в профілактиці алкоголізму.

Розроблені підходи враховують психосоціальні та особистісні фактори, що перешкоджають початку алкоголізації.

1. Підхід, заснований на поширенні інформації про алкоголь. Даний підхід є найбільш поширеним, суть його зводиться в наданні інформації про алкоголь, його шкоду для організму і наслідки вживання. Існує три варіанти даного підходу: a. Надання інформації про факти впливу алкоголю на організм людини, поведінку, а також статистичних даних про поширеність алкоголізму; b. Стратегія залякування мету, якої – це надання інформації застрашливого характеру (описуються небезпечні боку вживання алкоголю); c. Надання інформації про те, як змінюється особистість питущого людини. 2. Підхід, заснований на емоційному навчанні. У рамках цього підходу підвищується самооцінка, визначаються значимі особистісні цілі, розвиваються навички вираження своїх почуттів і емоцій, розвиваються навички прийняття рішень, розвиваються навички успішної боротьби зі стресами. 3. Підхід, заснований на ролі соціальних факторів. Профілактичні програми, націлені на соціальні фактори, що сприяють вживанню алкоголю. Даний підхід ґрунтується на визнанні того, що вплив друзів і членів сім’ї грає не останню роль у формуванні алкогольної залежності. Поведінка людини поступово формується в результаті позитивних і негативних наслідків його власної поведінки і впливу прикладів (позитивних чи негативних) поведінки оточуючих. У цьому підході так само проводяться вправи зі стійкості до соціального тиску, засобів масової інформації та реклами. 4. Підхід, в основі якого лежить формування життєвих навичок. Життєві навички – це навички особистої поведінки та міжособистісного спілкування, які дозволяють людям контролювати і спрямовувати свою життєдіяльність, розвивати вміння жити разом з іншими людьми і вносити позитивні зміни в навколишній світ. Проблемна поведінка-таке, як вживання алкоголю розглядається з точки зору функціональних проблем і має на увазі допомогу молодим людям в досягненні особистих цілей. Початкова фаза вживання алкоголю спостерігається переважно в молодому віці і може бути: демонстрацією дорослого поведінки, формою протесту батьківському вихованню, вираженням соціального протесту, прагненням отримати нові відчуття, бажання влитися в групу дорослих, актом відчаю, відповіддю на певні порушення в психологічному розвитку. Мета полягає в підвищенні у підлітків несприйнятливості до різних соціальних явищ, в тому числі і до вживання алкоголю, в підвищенні індивідуальної компетентності. 5. Підхід, заснований на альтернативній споживанню алкоголю діяльності. Передбачалося виходити з психологічної моделі вживання алкоголю. Вживання алкоголю є спробою уникнути негативних моментів різних фаз розвитку в житті підлітка. Формується специфічна позитивна активність (подорож з пригодами), яка викликає сильні емоції, так і навчає долати різні труднощі. Участь в таких видах активності заохочується, і залучаються інші молоді люди для підтримки. 6. Підхід, заснований на зміцненні здоров’я. Підлітків навчають методам зміцнення і підтримки власного здоров’я, долучають до здорового способу життя, вчать уникати факторів негативно впливають на здоров’я. 7. Комбінований підхід. У профілактиці алкоголізму зазвичай використовуються всі вище перераховані підходи.

Профілактика алкоголізму в школі.

Проблема алкоголізму в підлітковому віці в останні роки стала надзвичайно актуальною. За статистикою лікарів-наркологів і співробітників правоохоронних органів кількість підлітків, які вживають алкоголь, на жаль, з кожним роком зростає. Дуже часто ні педагоги, ні батьки навіть не підозрюють, що підліток регулярно вживає спиртне, а дізнаються про це лише тоді, коли він потрапляє в психіатричну лікарню або органи поліції.

Навіть епізодичне вживання алкоголю в підлітковому віці має розглядатися як надзвичайна подія, тому що це відразу позначається на психіці, поведінці підлітка, на навчанні в школі і взаєминах з батьками. Алкоголізм у підлітків розвивається набагато швидше, ніж у дорослих, і за своїми наслідками набагато важче. За статистичними даними, до 80% дорослих, хворих на алкоголізм, почали зловживати алкоголем саме в підлітковому віці.

Переважаючим мотивом вживання алкоголю за соціологічними даними були свята в колі сім’ї. В цілому, більше половини підлітків з числа вживають вперше познайомилися з алкогольними напоями будинку в дні свят і сімейних торжеств. Поряд з цим кожен четвертий підліток вживає алкогольні напої з нагоди свята в компанії друзів. Просто так «за компанію» пили спиртне 7,8% підлітків з числа вживали. Решта мотивів першого знайомства з алкоголем такі: «випадково», «хотіли здаватися дорослими».

Причин, за якими підлітки починають вживати спиртні напої, безліч. Серед найбільш частих причин алкоголізму у підлітків виділяють наступні:

— несприятливий вплив питущих друзів і оточення;

— спроби забутися, піти від проблем у школі, компанії, сім’ї;

— наявність великої кількості зайвих кишенькових грошей;

— слабодухість, що штовхає випити «за компанію»;

— брак уваги або надлишок вільного часу;

— бажання самоствердитися, похвалитися перед друзями.

Алкоголізм у підлітків має наступні наслідки: затримка росту; проблеми з психікою; деградація особистості; статева дисфункція; погіршення зору; порушення травлення; авітаміноз і зниження імунітету; ураження внутрішніх органів і т. п.

Ознаки вживання алкоголю підлітками можуть залежати від індивідуальних генетичних особливостей організму, наявності лікарських засобів, кількості випитого, частоти, з якою дитина вживає алкоголь. Найбільш поширені ознаки і симптоми зловживання алкоголем підлітків включають:

Поведінкові симптоми: кардинальні зміни успішності. Нехтування навчанням, обов’язками в школі, часті прогули (пояснює втомою і хворобою). Зміна кола друзів. Категорично відмовляється знайомити батьків з новими друзями. Втрата інтересу до минулих захоплень, цілей. Зниження особистої гігієни. Зазвичай підлітки приділяють багато часу, уваги своїй зовнішності, тому раптова зневага гігієною, зовнішністю (брудний зовнішній вигляд) може бути першою ознакою. Явні зміни поведінки: пасивність, агресивність. Раптова незрозуміла потреба в грошах; часта пропажа грошей або цінностей з дому. Змінилися відносини з членами сім’ї або друзями: нервозність, нескінченні відмовки з будь-якого приводу. Ухильні відповіді на питання «де ти був?»Злість, гнів, агресія до підозрюваних їх у вживанні спиртного. Відчайдушне водіння, ДТП або незрозумілі вм’ятини автомобіля. Правові проблеми: бійки, хуліганство, крадіжка. Нетовариськість, скритність, звідси небажання впускати когось в свою кімнату, тому двері завжди тримає на замку. Приховані телефонні дзвінки. Фізичні симптоми: Запах перегару, одяг просякнутий запахом алкоголю. Засклені, налиті кров’ю очі. Бажання уникнути зорового контакту зі співрозмовником (боїться дивитися в очі). Часті головні болі, нудота, чутливість до звуку (особливо вранці через похмілля). Почервоніння на щоках і обличчі. Нечленораздельная, невиразна мова, плутанина. Зовнішні прояви сп’яніння. Зміни в структурі сну. Різке, раптове збільшення або втрата ваги. Проблеми з координацією руху, повільні рефлекси. Когнітивні симптоми : Проблеми з концентрацією уваги. Дефіцит короткострокової пам’яті (не в змозі пояснити, згадати, що відбувалося протягом якихось певних періодів часу). Забудькуватість і часті запізнення куди-небудь. Психосоціальні симптоми : Депресія. Часті перепади настрою, емоційна нестабільність, дратівливість. Занепокоєння. Використання алкоголю, щоб заглушити емоції. Підвищена стомлюваність. Відхід з дому, бажання уникати спілкування з сім’єю, проводити більше часу на самоті.

Можуть спостерігатися й інші ознаки алкогольної залежності підлітка, які безпосередньо не пов’язані з фізичними, соціальними, психологічними симптомами. Наприклад, не виявляється вдома пропажа алкоголю або зменшення вмісту в пляшках домашнього бару? Підлітки, не маючи коштів або можливості придбання алкогольних напоїв, можуть легко скористатися домашнім баром. Важливо пам’ятати: вище перераховані симптоми — неабсолютне керівництво для визначення алкоголізму у підлітків. Підростаючи, дитина проходить через фази дорослішання, які можуть змінювати його поведінку, настрій. На певному етапі дорослішання всі підлітки експериментують, це нормально! Один з таких експериментів — трохи спиртного, щоб відчути себе дорослішим. Тоді досить просто відвертої, чесної і спокійної розмови з ними. Ненормально тоді, коли більшість описаних ознак проявляються протягом тривалого часу.

Для запобігання алкоголізму серед підлітків необхідно проводити постійну профілактичну робіт у.

Ранні методи профілактики повинні починатися з власного будинку, тому що найбільший вплив на підлітка мають, перш за все, батьки.

Що важливо робити батькам, щоб прищепити здоровий спосіб життя своїй дитині:

Відкрите спілкування про особисті та правові наслідки. Нехай підліток знає, що батьки відкриті для спілкування з ним в будь-який час доби. Вчіться спокійно, відверто говорити з ними про небезпеки, наслідки вживання спиртних напоїв. Особисті наслідки. Поясніть, що вживання спиртних напоїв може призвести до небезпечного раннього сексу, згвалтувань, інших наслідків, які тривають все життя. Говоріть, як алкоголь може вплинути на майбутній шлюб, роботу, життєвий успіх. Правові наслідки. Нагадуйте підліткам, що незаконно в такому віці вживання спиртного і будь-яких наркотиків. Говоріть про підвищення ризику скоїти ДТП, насильство, злочин через алкогольне сп’яніння. Навіть мала кількість алкоголю може призвести до поганих наслідків. Дослідження показують: підлітки, з якими батьки говорять про алкоголь і наркотики на 42% рідше вживають їх, ніж молоді люди, з якими ніколи не обговорювалися такі питання. Встановіть час, до якої години підліток може гуляти. Сядьте разом з підлітком і розробіть правила, за які він не повинен заходити і принципи, які не слід порушувати. Нехай дитина точно знають ваші очікування від нього. Якщо підліток допомагає встановити батькам правила, графік, то буде більш схильний підкорятися їм. Послідовність і справедливість у дисциплінарних заходах. Це означає Не бути занадто жорстким, дисциплінуючи підлітка. Помічайте в Підлітку хороші якості, будь-які успіхи і хваліть за них. Вселяє впевненість, що у нього вийде не піддатися спокусі пити.

Рекомендації батькам:

Будьте обережні, щоб не приписати дитині того, чого немає. Не робіть його алкоголіком, звинувачуючи в зловживанні спиртним, якщо у вас немає чітких доказів. Особистий приклад. Батьки можуть допомогти, подаючи особистий приклад помірного вживання алкоголю-це означає, обмежувати особисте вживання спиртного і ніколи не братися за водіння автомобіля після вживання алкоголю. Пам’ятайте: діти схильні поведінку батьків брати за модель для власної поведінки. Розвінчання помилок . Молоді люди можуть засвоїти ідею, що всі п’ють, в цьому немає нічого поганого, це нешкідливо. Фільми, телепередачі, музика, відеоігри можуть зображувати вживання алкоголю в позитивному світлі. Реаліті-шоу часто зображують розпивання спиртного молоддю як щось, дійсно заспокоює нерви або освіжаючим напоєм (пиво), навіть дещо смішним, веселим, принаймні, для підлітків. Тому важливо батькам говорити зі своїми дітьми, допомагаючи їм зрозуміти, чому алкоголь в реальному житті не так нешкідливий або весело, як це показується по телевізору. Зберігайте мир дому . Будь-яка профілактика в боротьбі з алкоголізмом буде зведена нанівець, коли вдома немає миру. Багато молодих людей п’ють, бажаючи втекти від домашніх проблем: скандалів, бійок, лайки. Алкоголь для них, як засіб заспокоїтися, забутися на деякий час. Тому мирна, спокійна обстановка в будинку сприяє емоційній стабільності підлітка. Як результат, у нього буде менше бажання вживати алкогольні напої. Заохочуйте займатися корисною діяльністю . Наприклад, заняття спортом, хобі, активний відпочинок, релігійна діяльність. Це допомагає підліткам відчувати свою значимість, менше відчувати стресу. Коли вони відчувають себе добре, менш імовірно, що будуть використовувати алкоголь і наркотики. Педагогічно просвіщайтеся: читайте літературу з даної проблематики. Чим більше батьки буде обізнаний з даної проблематики, тим впевненіше зможе переконати і аргументувати наслідки негативного впливу алкоголю на організм і подальше життя дитини. Цікавтеся у педагогів, яка профілактична робота ведеться в школі, в якій навчається ваша дитина. Релігія і відносини з Богом — ще один метод профілактики алкогольної залежності. Читання Біблії допомагає встановити духовну, емоційну рівновагу, усвідомити свої духовні потреби. Усвідомлення своєї відповідальності перед Богом за свої вчинки, може також уберегти від зловживання спиртним. Медична допомога як спосіб вилікуватися від алкогольної залежності. Якщо підліток вже залежний від алкоголю, розгляньте допомогу спеціальних установ, як спосіб впоратися з цією залежністю. Що може надати вам рішучості звернутися за такою допомогою? Спонукайте думати про те, як добре знову відчути себе вільним, вирвався з алкогольної залежності людиною. Як добре знову жити нормальним життям. Підозрюючи підлітка в «пустощі» з алкоголем, не бійтеся помилитися в бік обережності. Краще щиро попросити потім вибачення за можливий перегин, ніж недоглядеть перші ознаки, залежності від алкоголізму, що зашкодить дитині. Скажіть йому про це. Нехай знає, що ви дбаєте суто про його здоров’я.

Алкоголізм в підлітково-молодіжному середовищі — це загальна проблема, яку потрібно вирішувати тут і зараз. Тому важливо помічати ознаки алкоголізму серед підлітків і більше уваги приділяти профілактиці і вдома, і в школі. Це набагато легше, результативніше, ніж намагатися змінити свідомість алкозалежного підлітка.

Список використовуваної літератури:

Ахмерова С. Г., Мубінова З. Ф., Іжбулатова Е. А. Профілактика.

наркоманії, алкоголізму та тютюнопаління в освітніх закладах: Навчально-методичний посібник для вчителів.- Уфа, Информреклама, 2005.

Березіна С. В. попередження підліткової та юнацької.

наркоманії та алкоголізму. М.: Изд-во Інституту Психотерапії, 2003.

Галагузова М. А. Соціальна педагогіка. Курс лекцій. — Гуманітарний центр «Владос». — М., 2002. Єгоров А. Ю. Рано починається алкоголізм. — М., 2002.

Деякі питання профілактики алкоголізму і наркоманії серед підлітків.

Дата публікації : 30.06.2019 2019-06-30.

профілактика алкоголізму в школі

Стаття переглянута: 58 разів.

Бібліографічний опис:

Фортова Л. К. Деякі питання профілактики алкоголізму та наркоманії серед підлітків // Молодий вчений. — 2019. — №26. — С. 333-335. — URL https://moluch.ru/archive/264/61333/ (дата звернення: 25.11.2019).

У даній статті розглядаються деякі заходи щодо превенції вживання підростаючим поколінням таких психоактивних речовин, як алкоголь і наркотичні засоби. Вивчаються думки інших вчених з даної проблематики, демонструється і обґрунтовується авторська позиція по розглянутій темі.

Ключові слова: профілактика, алкоголізм і наркоманія, підлітки, школа, сім’я, педагог, вчитель.

Не секрет, що сучасні умови розвитку вітчизняного суспільства характеризуються непростими процесами, зумовленими сукупністю політичних, економічних, соціальних та інших факторів. Швидко мінливі цінності в поєднанні з несвоєчасною адаптацією можуть породжувати моральні патології підростаючого покоління, які, в свою чергу, можуть призвести до порушення соціалізації.

Все це призводить до того, що молодь втрачає відчуття сенсу того, що відбувається і не має певних життєвих навичок, які дозволили б сформувати здоровий спосіб життя. Аналіз тенденцій розвитку суспільства показує, що діти і підлітки, знаходячись під впливом безперервно зростаючих інтенсивних стресових ситуацій, не готові до їх подолання і страждають від їх наслідків, а прогресивно зростаючі вимоги соціального середовища викликають появу масових станів психоемоційного напруження, збільшення форм саморуйнівної поведінки, на перше місце з яких виходять такі антигромадські явища, як алкоголізм і наркоманія, які стають найважливішими проблемами сучасного суспільства. Проблема вживання алкоголю дуже актуальна в наші дні і буде залишатися такою до тих пір, доки в суспільстві не зміниться ставлення до вживання спиртних напоїв. Починається пияцтво з епізодичного вживання алкоголю, а потім робиться все більш систематичним, стаючи шкідливою звичкою, що досягає ступеня згубної пристрасті. Останнім часом відбувається неухильне «омолодження» алкоголізації: середній вік початку вживання алкоголю в Росії серед хлопчиків знизився до 12 років, серед дівчат до 13 років. Відзначається помітне зростання числа підлітків, які зловживають алкоголем; для них характерна більш низька успішність, конфліктні відносини з оточуючими, високий рівень невротизації, прогресування поширеності адиктивної поведінки [1].

Наркоманія сьогодні поширюється у всіх без винятку соціальних групах і верствах суспільства і, особливо, в молодіжному середовищі. Подальше зростання числа наркозалежних серед дітей і підлітків створює передумови загрози національній безпеці країни, пов’язаної з епідемією наркозалежності серед молоді. Ситуація, що склалася, викликає гостру необхідність рішучих і активних дій по припиненню зловживання психоактивними речовинами [2].

Робота з профілактики алкоголізму і наркоманії серед підлітків не повинна бути ізольованою від загальної виховної роботи в школі. Вона органічно входить в єдиний цілісний процес морального виховання. Оскільки більшість підлітків цієї категорії — важкі і педагогічно запущені підлітки, то основна задача школи — попередження трудновоспитуемости, організація систематичної роботи з «важкими» школярами.

Також важливо пам’ятати про те, що вживають алкоголь і наркотичні засоби навчаються можуть залучити в свою групу та інших підлітків. У зв’язку з цим важливим завданням стає своєчасне виявлення споживачів і розповсюджувачів алкоголю і наркотичних засобів. Щоб оперативно визначити пристрасть підлітка до даних психоактивних речовин педагог повинен бути обізнаний про характерні ознаки наркоманії та алкоголізму.

Важливе завдання вчителя — вчасно помітити в учня раптову немотивовану втрату інтересу до навчання, агресивність, або, навпаки, надмірну апатію, загальмованість, загальний стан, схоже на наслідки алкогольного сп’яніння, але без характерного запаху.

Поспішні висновки робити недоцільно, оскільки стани, подібні з наркотичною або алкогольною опьянениями можуть виникати і з інших причин (психічні та соматичні захворювання, дисфункції тощо). У тому випадку, якщо педагог переконаний, що підліток дійсно регулярно вживає алкоголь або наркотичні засоби, він, тим не менш, не може взяти на себе медичні функції. Йому необхідно уважно вивчити наявну інформацію про школяра, включаючи соціальні мережі, відвідати родину, поговорити з вчителями-предметниками, однокласниками, друзями.

Що може зробити педагог, який помітив в класі таких підлітків? Перш за все, йому необхідно проявляти особливу нетерпимість до батьків, що сприяють алкоголізації і наркотизації підлітків, необхідно підвищувати загальну педагогічну культуру таких сімей, допомагати їм налагодити психологічний контакт з дітьми, доступно і наочно продемонструвати деструктивні наслідки вживання алкоголю та наркотиків у дитячому віці.

Педагоги Росії кінця 19 — початку 20 ст. ст. (А. Григор’єв, Н. Агєєв) неодноразово говорили про те, що у всіх школах, а потім і спеціальних училищах необхідно проводити антиалкогольне навчання в контексті всіх предметів шкільної програми, акцентуючи увагу на згубність впливу наркотичних засобів, т. к. описуючи ейфорію, можна, навпаки викликати зворотний ефект, посиливши інтерес до цього явища.

На жаль, засоби масової інформації не завжди ефективно проводять антинаркотичну роботу, а в ряді випадків, з допомогою реклами, викликають нездоровий інтерес до спиртних напоїв.

Протинаркотична пропаганда повинна проводитися з урахуванням віку, статі, індивідуальних особливостей учнів. Акцент в цій роботі необхідно робити на психологічні особливості віку. В пубертатному періоді провідними рисами особистості підлітків є прагнення стати незалежним, сильним, мужнім. Звідси — вчитель повинен пояснити їм, що вживання алкоголю і наркотиків призводить до передчасного зношування організму, порушуються процеси мислення, пам’яті, координації, волі, слабшають м’язи.

Грунтуючись на психологічній особливості дівчат бути красивими, вчителю слід продемонструвати з допомогою доступних прикладів, випадків з повсякденного життя про вплив алкоголю і наркотиків на зовнішність: блідість обличчя, помутніння очей, в’ялість і передчасне старіння шкіри. Наслідки алкоголізму і наркоманії самим негативним чином позначаються на репродуктивній функції підлітків. У юнаків розвивається статева дисфункція, відбувається стерилізація статевих клітин; у дівчат — передчасні пологи, викидні, каліцтва.

Ефективність профілактичної роботи буде підвищуватися якщо школа буде залучати компетентних фахівців з даної проблеми: психологів, психіатрів, сексологів, генетиків, соціологів, юристів. Особливо важливо це при роботі зі старшокласниками, які відрізняються надмірним максималізмом, недовірою. Водночас окремі бесіди з фахівцями не можуть замінити кропіткої, систематичної та послідовної роботи педагогічного колективу школи з профілактики алкоголізму та наркоманії серед учнів. Найважливішим завданням педагогічних працівників є виявлення джерела негативної інформації (однолітки, друзі, засоби масової інформації і т. д.) і переорієнтація на соціально значущу поведінку.

Таким чином цілеспрямована і систематична робота по залученню учнів в різноманітні види діяльності, залучення їх до розумової і фізичної праці, продуманий цікаве дозвілля, здоровий моральний клімат в сім’ї і школі — основа профілактики алкоголізму і наркоманії серед підлітків.

Профілактика алкоголізму серед підлітків у школі Класна година.

Зараз особливо багато говорять про підлітковий алкоголізм і активно шукають вирішення цієї проблеми. Профілактика підліткового алкоголізму, розроблена ще в минулому столітті, не працює, пора це визнати і відмовитися від шаблонних методів впливу на школярів за допомогою лекцій і фільмів. Перш за все потрібно розібратися, з яких причин виникає ця проблема, а потім почати шукати рішення.

Дитячий алкоголізм потребує активної профілактики.

П’ють діти викликають огиду або сльози жалю у перехожих, але мало хто замислювався, чому ця дитина п’яний. Не потрібно звинувачувати рекламу, продавців, що продали пляшку спиртного підлітку. Держава не вливає насильно в дітей алкоголь, інтернет рясніє заголовками «Випий і ти станеш щасливішим».

У маленької людини почалися проблеми дорослішання, він не знає, як їх вирішити самостійно, тому дивиться на дорослих, намагаючись знайти відповідь. Батьки – головний об’єкт уваги підлітка. Всі свої проблеми більшість дорослих заливають алкоголем, таким же чином надходить і дитина.

З покоління в покоління звичка випивати при перших же незначних труднощах вдавалася. Деякі матері досі вірять, що якщо додати пару крапель коньяку в пляшечку немовляті, він буде міцніше спати. Більш варварського ставлення до немовлят не можна придумати.

Дитячий алкоголізм є бичем всього світу, чимало страждають від залежності і в Росії. Не завжди ці діти походять з неблагополучних сімей. Часто це всім забезпечені, але кинуті напризволяще підлітки, які вступають на хибну дорогу.

Безліч невиліковних на сьогоднішній день алкоголіків почали пити в 10-13 років. Кожен другий у віці 14 років пробував алкоголь. Кожен третій вживає його не рідше, ніж раз в тиждень!

Причини, за якими діти починають пити і стають залежними від алкоголю:

батьки самі дозволяють дітям у віці до 10 років випити в 60% випадків; погано встигають за шкільною програмою діти, щиро вірять у свою нікчемність, це 70% випадків; мала зайнятість і слабка мотивація серед молоді стала причиною 40% випадків; 91% алкозалежних дітей з неблагополучних сімей, іноді з одним або двома питущими батьками; 53% алкозалежних дітей недоотримують уваги своїх батьків.

На даний момент профілактика алкоголізму серед підлітків починає приносити свої плоди. Багато підлітки долучилися до ЗСЖ і вважають за краще з користю проводити свій час: читати, ходити в кіно і т. д.

Мода на спорт і правильне харчування зростає з кожним днем не тільки серед дорослих, але і серед дітей. Вже сьогодні тисячі людей намагаються вилікуватися від алкозалежності, чим подають хороший приклад підростаючому поколінню.

Пити і курити більше не круто, але старі звички все ще міцно тягнуть підлітків на соціальне дно.

Причини алкоголізму серед дітей.

Значний внесок у профілактику алкоголізму серед підлітків вносять педагоги. В школі у дитини виникають перші проблеми з соціальною адаптацією і статевим дозріванням. Там же підліток вперше пробує алкоголь в компаніях. Дуже велика відповідальність лягає на плечі педагога, враховуючи, що в класі зазвичай більше 20 дітей, кожного з яких потрібно індивідуально простимулювати до прагнення бути краще.

Основне завдання школи-правильно сформувати в учнів мету життя. Перш за все підростаючому поколінню необхідно прищепити огиду до алкоголю, прагнення до здорового і міцного тіла, бажання досягти великих результатів.

Принципи профілактики алкоголізму у підлітків у школі:

організація системи протиалкогольного виховання: необхідно проводити заходи та конкурси проти алкогольної залежності протягом усього навчання; протиалкогольну виховання повинно передбачити поступове просвітництво про мінуси сп’яніння та вплив алкоголю на організм, необхідно врахувати вікову категорію та психологічні особливості учнів; якщо є можливість, запросити на відкритий урок медика, поліцейського, людини, преодолевшего проблему. Можна попросити їх розповісти дітям про особливості алкогольної залежності та її наслідки; необхідно підключити батьків до виховання відрази до алкоголю.

У початковій школі профілактика дитячого алкоголізму проводиться в кілька етапів. Дітям молодших класів даються антиалкогольні уроки при вивченні теми «Охорона здоров’я». З 5 класу проводяться бесіди із запрошеними людьми, що розповідають про шкоду алкоголю і про те, як він впливає на життя людини.

У 8-11 класі проводяться окремі лекції на тему безпліддя через алкогольну залежність, про те, до чого призводить сп’яніння.

Також школа може впливати на долю батьків-алкоголіків. Профілактика алкоголізму в школі зачіпає і таку тему, як позбавлення батьківських прав, штрафи. Тут можна використовувати профілактичні бесіди з психологом. Часто страх втратити найдорожче змушує непутящих батьків відмовитися від спиртного і почати змінювати своє життя в кращу сторону.

Якщо з народження ваш малюк спостерігає за поведінкою п’яного батька чи матері, не раз піднімають келих або чарку, його чекає та ж доля алкоголіка. Деякі матері вживають міцне ще при виношуванні дитини і годуванні грудьми, в цьому випадку залежність набуває вроджений характер, і від неї вже не позбутися.

Щоб уникнути біди, необхідно створити сприятливе середовище для вашого чада в сім’ї:

налагодити відносини з усіма родичами; навчити підлітка правильному ставленню до свого здоров’я; мотивувати його на вчинки і проявляти інтерес до його захоплень і досягнень; проводити бесіди про шкоду алкоголю якомога частіше, але робити це ненав’язливо; подавати приклад тверезого життя, оскільки ваші діти прагнуть бути схожими тільки на вас.

Те, що він встав на ноги і пішов до школи, не означає, що він більше не потребує вашої захисту і підтримки. Навчальна організація не може виховати гідну людину поодинці. Проявляйте інтерес до своєї дитини, запитайте, як пройшов його день, вислухайте. Це ваше чадо, і тільки Ви несете відповідальність за те, що з ним трапиться в майбутньому.

Профілактика підліткового алкоголізму.

Іноді лідером групи підлітків стає алкозалежна дитина, яка намагається долучити до шкідливої звички своїх друзів. В цьому випадку варто звернути увагу на його поведінку. Можна виділити наступні дивацтва:

різка зміна настрою; поява секретів від батьків і вчителів; втрата інтересу до хобі; різко впали оцінки; несподівано йому знадобилося більше кишенькових грошей без будь-якої причини.

Якщо від нього тхне спиртним, ви знайшли в його рюкзаку пляшку пива, не варто тішити себе самообманом – у вашої дитини залежність.

Ви повинні донести всю суть справи, допомогти вирішити проблему і повернути його на правильний життєвий шлях. Завдання будь-якого з батьків-не залишатися осторонь.

Кишенькові гроші дитина може витрачати на алкоголь.

Наслідки підліткового алкоголізму не зцілити, здоров’я назавжди залишиться пошкодженим. Розлади ШКТ, тахікардія, варикоз, підвищення артеріального тиску, аритмія. Імунітет сильно слабшає. Найнебезпечніше і незворотне наслідок дитячого алкоголізму-порушення функцій головного мозку, особистість незворотно деградує.

Профілактика алкоголізму у підлітків – одна з актуальних тем у батьків і загальноосвітніх установ. Незважаючи на всі вжиті заходи для заборони продажу алкоголю неповнолітнім, обмеження на відпуск продукції після 22:00, проблема дитячого алкоголізму залишається важливою і сьогодні.

Біда дитячої залежності в тому, що вона залишає непоправний слід, оскільки зростаючий організм з легкістю звикає до отрути.

Наївно вважати, що проблема вирішиться сама собою не можна. Сьогодні ваш підліток тільки спробує, а потім алкоголь знищить його життя і здоров’я. Не дозволяйте і Вашому чаду стати жертвою цієї шкідливої звички.

Класна година, присвячена проблемі пивного алкоголізму, яка вже випереджає проблему наркоманії і токсикоманії. Пиво і слабоалкогольні напої стали частиною молодіжної субкультури, невід’ємним атрибутом відпочинку.

Мета : профілактика вживання спиртних напоїв серед підлітків.

-надання допомоги в подоланні до вживання спиртного через роз’яснення надалі;

-виховання в учнів негативного ставлення до проблеми.

— виховувати повагу до законів, відповідальність за свою поведінку; спонукати до активного протистояння шкідливим звичкам, до дотримання здорового способу життя.

Актуальність класної години: пропонований захід-це година спілкування на актуальну для підлітків тему пивного алкоголізму .

Проведенню заходу передує групова робота дітей. Бажано, щоб кожна група вибрала лідера, який буде розподіляти і координувати роботу. Інакше всі завдання будуть виконувати один-два члена групи. В ході заходу кожна група покаже результати своєї роботи.

Пиво і підлітковий алкоголізм.

Класний керівник: Гуляєва Л. Д.

Пиво і підлітковий алкоголізм.

Від пива робляться ледачими, дурними і безсилими.

профілактика алкоголізму в школі

Класна година, присвячена проблемі пивного алкоголізму, яка вже випереджає проблему наркоманії і токсикоманії. Пиво і слабоалкогольні напої стали частиною молодіжної субкультури, невід’ємним атрибутом відпочинку.

Мета : профілактика вживання спиртних напоїв серед підлітків.

-надання допомоги в подоланні до вживання спиртного через роз’яснення надалі;

-виховання в учнів негативного ставлення до проблеми.

— виховувати повагу до законів, відповідальність за свою поведінку; спонукати до активного протистояння шкідливим звичкам, до дотримання здорового способу життя.

Актуальність класної години: пропонований захід-це година спілкування на актуальну для підлітків тему пивного алкоголізму .

Проведенню заходу передує групова робота дітей. Бажано, щоб кожна група вибрала лідера, який буде розподіляти і координувати роботу. Інакше всі завдання будуть виконувати один-два члена групи. В ході заходу кожна група покаже результати своєї роботи.

c)-підсумки проведеного тестування. -Підведення підсумків. Корисні поради; -Подяка за участь.

Добридень. Сьогодні ми з вами будемо говорити про проблему, яка торкнулася практично кожного. І про яку написано і сказано стільки, що вистачило б ні на одну зустріч. Це спиртні напої, а точніше алкоголь.

«Дія алкоголю позначається своїм згубним впливом на якості та кількості нашої роботи, на нашому здоров’ї, в тому числі і на здоров’я нового покоління, на нашій родині і, нарешті, на всьому нашому побуті». Ці слова належать А. В. Луначарському. І, що парадоксально всі про це знають, але все одно продовжують губити своє життя. Зазвичай це буває, так сказати, «безневинна» чарочка на честь дня народження або іншого торжества, але саме з цього і починається прилучення до спиртного.

Мистецтво виготовлення спиртних напоїв виникло за багато століть до нашої ери. Численні історичні дослідження переконливо показують, що пияцтво було вже в перших суспільних формаціях – у стародавніх китайців, єгиптян, індусів, греків та інших народів. І ще до нашої ери людство почало розуміти згубні наслідки пияцтва, про що свідчать окремі обмеження спиртних напоїв.

Деякі китайські імператори стратили п’яниць. У Стародавній Індії служителів культу (брамінів), викритих у пияцтві, змушували пити кипляче вино. Дружинам брамінів за пияцтво чоловіків випалювали на лобі зображення пляшки. За законами Греції невиправних п’яниць карали смертною стратою або піддавали посиланню. Заборонялося вживання вина благородним римлянам, які не досягли 30-річного віку і жінкам.

Під час розкопок в Стародавньому Єгипті були знайдені порожні амфори, на дні і стінах яких були залишки якоїсь рідини. Після аналізу і досліджень було встановлено, що це були залишки пива, був відновлений рецепт пива «давньоєгипетського». А єгипетським царям і жерцям вина дозволялося вживати в невеликих кількостях.

У середньовічній Англії пияцтво вважалося ганьбою, викритих в ньому водили по вулиці з ярмом на шиї. У Голландії невиправним п’яницям обрізали вуха і виганяли з країни. Карл Великий спочатку катував п’яниць таємно, при відсутності ефекту – публічно, а якщо і це не допомагало, піддавав страти.

Передбачається, що першими пивоварами в Європі були монахи. Вважається, що темне пиво – дуже ситний і калорійний напій. Якщо світлим добре втамовувати спрагу, то темним можна вгамувати голод. Репутація «рідкого хліба», що закріпилася за пивом, дозволяла вживати його в дні посту. Досі в Баварії зберігся жіночий монастир, який не так славний своїми церквами і благочестям, як відмінно оснащеним пивоварним заводом!

Найбільше поширення пиво отримало в Центральній Європі – в Німеччині, Австрії, Чехії. Популярним за старих часів воно було і на Русі. Це був святковий напій і варили його: «чотири рази на рік, звичайно на Великий День (Великдень), Дмитрівську суботу, на масляну на Різдво Христове, а також з приводу хрестин та весіль!»- написано в словнику Ф. Броггауза і І. Ефрона.

Підліткам заборонялося пити до 16-18 років, тобто до тих пір, поки молода людина не зміцніє фізично.

Але часи і звичаї змінюються. В сьогоднішньому житті, «щоб жити красиво, треба пити пиво». Лише зовсім недавно, а точніше з 8 серпня 2004 року. Почав діяти закон про обмеження реклами пива. А 9 березня 2005 року президент РФ (В. Путін) підписав Федеральний закон » про організацію роздрібного продажу і споживання (розпивання) пива і напоїв, виготовлених на його основі». Закон, який не допускає продаж пива неповнолітнім.

Але шкода, яка принесла недавня реклама пива, орієнтована на молодь, сьогодні цілком може називатися «підлітковий пивний алкоголізм». Ті, кому в 1995 р. було від 5 до 11 років, дивилися на рекламу пива як на прояв життя, і це покоління отруєне рекламою. Зараз такі люди вживають спиртне без внутрішньої мотивації протесту – це для них норма. Результати на обличчя: 59% московських школярів почали пити пиво в 13 років, 39% роблять це регулярно. За останні чотири роки кількість підлітків в Єкатеринбурзі, які страждають дитячим алкоголізмом зросла в 20 разів. На обліку в дитячих наркологічних центрах стоять сотні людей. Найменші пацієнти – підлітки 12-14 років, з діагнозом «пивний алкоголізм» можуть випивати в день до 10-ти пляшок пива. Сьогодні Підлітки п’ють пиво у всіх громадських місцях.

Оскільки пиво зазвичай не викликає такого міцного сп’яніння, як міцні напої, і менше заважає роботі, його споживання лояльно сприймається родиною та суспільством. Може і справді пиво-квіточки в порівнянні з горілкою? Аж ніяк – головна діюча речовина в пиві – етиловий спирт, етанол. Точно так само як і в горілці. Якщо проаналізувати відомості, які медики отримують від осіб, які страждають алкоголізмом, то можна побачити чітку картину. Тих, хто вперше спробував алкоголь після 20 років і спився – лічені одиниці. Основна маса пацієнтів наркологічних клінік – тобто, хто почав вживати алкоголь і відчувати потяг до стану сп’яніння у віці 15-16 років. Будь-який дорослий алкоголізм практично завжди має «коріння» в підлітковому середовищі. Абсолютно очевидно, що підлітковий вік-найнебезпечніший вік для залучення до алкоголю. Після повноліття – зовсім інша картина. Сформовані всі фізіологічні системи, стереотипи поведінки, професійні цілі, те, що називається системою цінностей. А підлітковий вік-якраз час пошуку, формування цих цілей і цінностей. І якщо сунути тут підлітку пляшечку пива в якості головної цінності, головною метою дуже скоро стане прагнення до «кайфу» — стану сп’яніння, і ні кроку далі. А пивний алкоголізм протікає ще важче, ніж будь-який інший. І якщо раніше пиво було «стартовим» напоєм, з якого починали практично всі алкоголіки, поступово переходячи до більш міцних напоїв. Тепер же часто буває інакше: почавши з пива, їм же і закінчують. Цей суспільно-медичний феномен дуже небезпечний – пивний алкоголізм набагато гірше горілчаного. Пиво – це бомба уповільненої дії.

Пивний алкоголізм розвивається непомітно, але розвинувшись, відразу переходить у важку форму. Пиво швидко всмоктується в організм, переповнюючи кровоносні судини, при великій кількості випитого виникає варикозне розширення вен і розширення меж серця. Виникає синдром «пивного серця» або синдром «капронової панчохи», серце провисає, стає в’ялим і качає кров все гірше і гірше.

У чоловічому організмі починає виділятися речовина, яка пригнічує вироблення чоловічого гормону тестостерону і починає продукування жіночих статевих гормонів, у чоловіка стає ширше таз, розростаються грудні залози. У жінок зростає ймовірність захворіти на рак, а якщо вона годує матір, то у малюка можливі епілептичні судоми.

У великих кількостях пиво виявляється клітинною отрутою, тому при зловживанні ним розвиваються міокардіодистрофія, цироз печінки, гепатит, уражаються клітини головного мозку (в першу чергу), порушується інтелект, розвиваються різні психопатії. Боротися з потягом до пива складніше, ніж з потягом до горілки.

Пивний алкоголізм-це важкий, важко піддається лікуванню варіант алкоголізму.

За оцінками експертів, у середині 90-х років Росія посіла перше місце за абсолютним вживання алкоголю на душу населення: від 14 до 18 літрів спирту в рік. І молодь, як виявилося, не тільки не відстає від старшого покоління, але іноді і перевершує його. За федеральними законами пиво виключено зі списку алкогольних напоїв. А статистика 2002 року показала, що більшість молодих людей, що йдуть служити в армію, мають II стадією алкоголізму в повному розвитку.

Протягом останніх трьох років (2003, 2004, 2005) серед підлітків показник захворювання на алкоголізм збільшився на 15%. Пиво п’ють не замість міцних напоїв, а на додаток до них. За статистикою кожен росіянин випиває в рік 14 літрів спирту і запиває їх 30 літрами пива. Зростання споживання алкоголю в 90-і роки супроводжувалося зростанням наркоманії.

Влада Свердловської області одними з перших в Росії забили тривогу з приводу боротьби з алкоголізмом і наркоманією на Середньому Уралі.

У регіоні, як і в цілому по країні, все більше поширюється підлітковий алкоголізм (за деякими даними «пивний алкоголізм» як діагноз в офіційному списку хвороб, затвердженому ВООЗ – Всесвітня організація охорони здоров’я – не фігурує…).

У першому півріччі 2004р. до адміністративної відповідальності за розпивання алкоголю в громадських місцях залучили 20 тисяч 74 підлітка, а рік тому (2003р.) – лише близько 3 тисяч.

За даними обласного МОЗ кількість хворих на алкоголізм На Середньому Уралі може досягти 600 000 осіб. З зеленим змієм пов’язані близько 1/3 всіх смертей: через пияцтво відбувається 80% пожеж, вбивств; 49% суїцидів, дев’ять з десяти ДТП. Ненабагато від «п’яної» відстає наркозлочинність. Причому вона стрімко молодіє. Якщо раніше наймолодшим наркоманам було 15 років, то тепер зустрічаються і 11-річні. Ситуацію погіршує і те, що в багатьох муніципалітетах немає фахівців для роботи з наркозалежною молоддю. А в 1996р. в області не відкрито жодного медвитверезника, а в деяких закривають існуючі.

На жаль, у спиртних напоїв, зокрема пива, дуже багато союзників – це виробники алкоголю, прагнучи збільшити прибуток, і держава, що думає про збір податків (а які податки з «великого і середнього пивного бізнесу», що належав здебільшого іноземним компаніям?), сьогоднішня масова культура (де слово «культура», як смислове поняття відсутнє). І недавня потужна рекламна компанія.

Так, алкоголь – це легальне психоактивна речовина, навряд чи є сенс боротися за те, щоб заборонити його по всій земній кулі, не дивлячись навіть на ті факти, що росіяни вживають 42-44 літра пива на душу населення в Центральній та Східній Європі – 68 літрів, в Західній Європі – 75 літрів, а «німецька душа» п’є і зовсім 170 літрів в рік. Завдання в іншому: максимально відсунути термін залучення людини до алкоголю, тим більше вік систематичного вживання спиртних напоїв.

Рішення проблеми дитячого алкоголізму фахівці пов’язують не лише з обмеженням відкритої пропаганди пінного напою, скільки у вирішенні інших проблем, які існують у сучасному суспільстві як макросоціальної групі і сім’ї як в групі мікросоціальної. Думати треба про те, як не допустити дитину до алкоголю, як формувати грамотну культуру споживання алкогольних напоїв. Медики закликають подивитися правді в очі: безалкогольного пива не буває, все-таки 0,5% спирту в ньому присутня. Вживання дитячого шампанського і безалкогольного пива – це привчання до ритуалу розпивання спиртного, і чим пізніше дитина почне поглинати псевдоалкогольні напої, тим буде краще.

І тут постає цілий комплекс питань, таких як зайнятість батьків, відсутність взаєморозуміння з дітьми, дефіцит турботи про них, ласки та любові, у процесі вирішення яких повинні взяти участь урядовці, політики, ЗМІ, вчителі, медики, і в першу чергу батьки.

Що страждає і на що впливає надмірне вживання пива?

Пиво порушує роботу серця («Пивне серце»)

Пиво робить чоловіків жіночними, а жінок – чоловікоподібними.

Від пива страждає серцева система. У любителів пива з’являється так зване «пивне серце». В’яле, провисло — його ще називають «капронову панчоху». Таке серце в півтора рази більше нормального і погано качає кров.

Як же нормальні, здорові діти стають пивними алкоголіками?

Як стають пивними алкоголіками?

Отруєння всього організму.

c) Тест, що дозволяє з’ясувати обізнаність неповнолітніх бо алкоголі і його вплив на організм людини.

На запропоновані питання підліток повинен відповісти «вірно» або «невірно» 1. Спиртні напої в більшості випадків діють на людину збудливо.

2. Алкоголь в будь-якій кількості шкідливий для організму людини.

Всі алкогольні напої-горілка, вино, коньяк, пиво — надходять в кров однаково швидко.

Якщо випити міцної кави або прийняти холодний душ, це прискорить процес протверезіння,

Одне і те ж кількість алкоголю впливає на всіх однаково.

Пияцтво і алкоголізм-це одне і те ж.

Якщо одночасно прийняти спиртне і який-небудь заспокійливий препарат, дія того й іншого різко посилиться.

Якщо випити різні алкогольні напої, то не сп’янієш.

Алкоголь засвоюється організмом таким же чином, як і їжа.

1. Невірно Спиртні напої в більшості випадків діють заспокійливо. Оскільки знімається напруга, з’являється відчуття легкості, людина розслабляється і відчуває себе спокійніше, ніж до того, як випив.

Невірно невелика кількість алкоголю не заподіє шкоди організму, але постійне і надмірне вживання спиртних напоїв може пошкодити серцю, головному мозку, печінки та іншим органам.

Невірно горілка та інші міцні спиртні напої надходять в кров швидше, ніж вино або пиво.

Невірно Кави може підбадьорити, а холодний душ — намочити, але алкоголь залишиться в крові до тих пір, поки не буде перероблений печінкою зі швидкістю 15 грамів на годину.

Невірно дія алкоголю залежить від цілого ряду факторів, наприклад ваги людини, і того, чи поїв він перед тим, як випити.

Невірно Пияцтво-це непомірне вживання спиртного. Алкоголізм-це непереборний потяг до спиртного.

Вірно. Деякі лікарські препарати і алкоголь значно підсилюють дію один одного. Спиртний напій в поєднанні з заспокійливим засобом призведе до серйозних наслідків.

8.Невірно. До стану сп’яніння призводить загальна кількість випитого спиртного, незалежно від того які напої вживалися.

9. Невірно Алкоголь засвоюється організмом швидше ніж їжа. Приблизно 20% алкоголю, проходячи через стінки шлунка, відразу ж надходять в кров. Інша частина надходить зі шлунка в тонку кишку, а вже звідти е кров.

1 Результати тесту не завжди повідомляються підліткам, оголошується лише загальний показник обізнаності, або необізнаності про алкоголь, але не розшифровуються пункти, на них акцентуируется медик, не рекомендуємо згадувати про ефект розслаблення і спокою.

-Підведення підсумків. Корисні поради; -Подяка за участь.

профілактика алкоголізму в школі

1. Формування почуття необхідності боротьби з пияцтвом.

2. Виховання поняття, що тверезість — норма життя.

3. Утвердитися в позиції — материнство і алкоголізм несумісні.

4. Закріплення розуміння згубного впливу алкоголю на виховання підростаючого покоління, моральний вигляд і свідомість людини.

1. Вивчити причини виникнення пияцтва в сім’ї та побуті.

2. Виявити ставлення оточуючих до вживання алкоголю.

3. Розповісти про шкоду алкоголю для підлітків.

Оформлення: кабінет оформлений плакатами і виставкою дитячих малюнків, присвячених профілактиці алкоголізму серед підлітків і про шкоду алкоголю.

Можуть бути запрошені гості — адміністрація школи, юрист, медичний працівник, психолог, вчителі-предметники (хімії, біології, фізкультури, ОБЖ) та класні керівники.

Класна година проводиться у формі семінару. Учасники семінару-учні, які обрали собі ролі історика, медика, психолога, тренера і юриста.

Ведучий. Мільйони людей в нашій країні і в усьому світі страждають пристрастю до спиртного, приносячи чимало бід собі і ближнім. Алкоголізм — страшне зло, яке «пожирає» в першу чергу чоловіків, потім і жінок, і старих людей, і навіть дітей.

Пияцтво — це лихо. У вині «топлять» невдачі, сімейне неблагополуччя, нерозділене кохання або подружню зраду; знімають напруженість і високий темп життя. Всіх причин не перелічити.

Історична приреченість пияцтва і алкоголізму.

Відомо, що вживання алкогольних напоїв виникло на певному, порівняно недавньому етапі розвитку людства. При первіснообщинному ладі люди не знали алкоголю. Його п’янкої дії не знали і ближчі предки сучасної людини. Найбільш поширена точка зору, згідно з якою виноробство і виготовлення пива виникли лише приблизно вісім тисячоліть тому, коли люди поряд із землеробством, виноградарством і плодівництвом освоїли гончарне виробництво. Воно дозволило створити умови для зброджування цукру при його взаємодії з мікроорганізмами без доступу (або з невеликим доступом) кисню. Тоді ж стали виготовляти слабкі алкогольні напої при зброджуванні плодових соків, меду, молока.

Стародавні люди таємничого для них стану сп’яніння давали містичне тлумачення. Вживання одурманюючих речовин відбувалося рідко, як правило, носило колективний, обрядовий характер і регламентувалася певними звичаями. Прийом хмільного ставав традицією, освяченою релігійними догмами.

Однак незабаром були усвідомлені шкідливі наслідки пияцтва-хвороби, потворності в розвитку потомства, злочинність та ін. це змушувало людей приймати різні протиалкогольні заходи, про що свідчать багато історичних фактів.

Не було держави, де не велася б боротьба зі зловживаннями спиртними напоями шляхом застосування найсуворіших заходів. У законодавстві різних країн-Стародавньої Греції, Єгипту, Індії та інших — передбачалися заходи щодо обмеження поширення спиртних напоїв, покарання за пияцтво. У Греції заборонялося вживати вино на весіллях. У Римі алкоголь дозволялося пити тільки після тридцятирічного віку.

Особи, які зловживали вином, каралися шляхом публічного осміяння, бичування, тортур. У Стародавньому Китаї п’яниць навіть стратили. Пияцтво було заборонено буддистської та конфуціанської релігіями. Іудаїзмом передбачалося вживання алкоголю лише в невеликій кількості в певні релігійні свята. Пияцтво засуджувалося і християнством, особливо в його початковий період.

Ніяке тіло не може бути настільки міцним, щоб вино не могло пошкодити його.

АЛКОГОЛЬ відноситься до отруйних речовин, що вбивають все живе. Зерна злаків, политі розчином алкоголю, не проростають. Перш за все, алкоголь — це удар по нервовій системі. Під впливом етилового спирту вміст кисню в крові зменшується, що призводить до виснаження нервових клітин. Алкоголь шкідливо впливає на легені і бронхи. Туберкульоз розвивається у питущих в 16-18 разів частіше, ніж у непитущих. Алкоголь впливає на травлення, печінку, підшлункову залозу і серце — головний життєвий орган людини.

Алкоголь є причиною атеросклерозу судин мозку. Перші ознаки атеросклерозу проявляються у вигляді порушення розумового сприйняття, появи забудькуватості, головного болю, запаморочення, зниження працездатності. Деякі люди похилого віку випивають чарку горілки як ліки від безсоння. Але це допомагає на перших етапах, потім безсоння знову повертається до людини. А процес звикання вже почався.

Те ж відбувається і з підтримкою апетиту.

Але найнебезпечніший вплив робить алкоголь на підлітків.

Підлітковий вік — це перехід від дитинства до дорослості, період становлення і формування зрілого організму. У період отроцтва йде розвиток психіки, починають формуватися вищі етичні і моральні категорії, естетичні поняття. При концентрації алкоголю в крові 0,5-0,6 %, що відповідає 0,5 л горілки, у підлітка може наступити смерть.

Ознаками алкоголізму є:

1. Часте вживання алкоголю.

2. Виникнення сімейних проблем у зв’язку з постійним пияцтвом.

3. Зниження оцінки власної поведінки.

4. Рішення припинити прийом алкоголю або зменшити його кількість постійно порушується.

5. Поява провалів в пам’яті після випивки.

профілактика алкоголізму в школі

6. Пошук приводів і виправдань свого пияцтва.

7. Пошук винних у своєму пияцтві серед членів сім’ї, оточуючих, важкої дійсності.

Найбільш поширеними мотивами для вживання алкоголю у підлітків є:

Самоствердження:

Символічна участь:

«Щоб легше спілкуватися з іншими»;

Зняття психічної напруги:

Особливо небезпечний жіночий алкоголізм який має ряд особливостей:

1. Розвивається прискореними темпами (1-2 роки).

3. Лікується дуже важко — стрімкі психічні зміни.

4. Важко діагностувати (через незручності, сорому перед людьми).

Наслідки жіночого алкоголізму більш небезпечні, так як шкідливий вплив алкоголю поширюється не тільки на організм матері, але і на організм плода і новонародженого, а також на подальший розвиток дитини.

Алкоголізм знижує відчуття материнства.

«Діти питущих батьків завжди слабкі, болючі і часто вмирають ще в ранньому віці». (М. Гусе.) Питуща мати здатна на антисоціальні вчинки заради придбання спиртного. Діти, народжені від матері-алкоголічки, відрізняються збудженням з озлобленістю, агресивністю, схильністю до злочинів.

Ведучий. «Фізкультура і пияцтво несумісні». (Н. С. Семашко.)

А на питання «чи Можна поєднати алкоголь і спорт?» — відповість тренер спортивної школи.

Тренер спортивної школи. Серед деякої частини людей існує думка про те, що можна іноді допускати вживання алкоголю і при цьому успішно займатися фізичною культурою і спортом. Така думка глибоко помилкова. Людям, що займаються фізичними вправами, алкоголь приносить велику шкоду.

Фізичні навантаження пред’являють до людини підвищені вимоги. Тренування призводять до істотних зрушень в стані багатьох систем організму і до вдосконалення його функціональних можливостей. При цьому формуються нові тимчасові зв’язки в корі головного мозку, що викликає поліпшення координації рухів і сприяє злагодженості в діяльності органів і систем. Алкоголь все це губить, губить здоров’я спортсмена.

Експериментальні дані показують, що після вживання спортсменами перед змаганнями на байдарках і каное 100 г горілки швидкість руху на воді зменшується на 20 — 30 %. Прийом перед змаганнями ковзанярами і плавцями літра пива приводив до зменшення швидкості руху на 20 %. Саме на таку величину падає сила м’язів і зростає час, що витрачається на виконання рухів.

Згубний вплив алкоголю на спортивні результати відзначали багато видатних спортсменів і тренерів, підкреслюючи, що споживання алкогольних напоїв навіть в найменшій кількості несумісне із заняттями фізичними вправами, спортом.

Кращі спортсмени не вживають спиртних напоїв. Це правило все більш поширюється і на інших спортсменів. Бо фізична культура залишається однією з найважливіших складових загальної культури людини і її представники повинні бути зразком тверезого і здорового життя.

Ведучий. Ще в XIV столітті руху за тверезий спосіб життя сприяли такі великі письменники, як Л. Н. Толстой, Н. Р. Чернишевський, Н. А. Добролюбов і багато інших. Лев Толстой сам керував одним з товариств тверезості.

Історик. Перші держави, які стали боротися з пияцтвом, — Стародавня Греція, Єгипет, Індія, в яких особливо жорстоко карали питущих жінок. У Стародавньому Китаї п’яниць навіть стратили. В Ісландії в 1910 р. був прийнятий «сухий закон», який діяв 11 років.

США-1920 Р. введений «сухий закон» (діяв 13 років). У Росії з 1858-1859 рр. почався рух за тверезість. Перше товариство тверезості засноване в 1874 Р. до 1900 р. налічувалося 15 міських і 10 фабрично-заводських товариств тверезості. У 1910 р. «Московське ТОВАРИСТВО тверезості» налічувало 434 людини. 7 квітня 1948 р. була створена «Всесвітня організація охорони здоров’я». В наш час теж існують товариства тверезості: «Здоров’я», «Анонімні алкоголіки» та інші.

Психолог. «Всякому розумному і доброму людині слід було б не тільки самому не вживати п’яні напої і не пригощати ними, але і всіма силами намагатися знищити звичай вживання цього марного і шкідливого отрути». (Л. Н. Толстой.)

Антиалкогольне виховання і активна пропаганда здорового способу життя повинні проводитися з ранніх років. Пропаганда шкоди алкоголю повинна бути доступною, ілюстративною, емоційною, підкріпленою переконливими фактами і рішучими заходами. Бесіди повинні проводитися систематично, із залученням громадськості, медицини, школи, навчальних закладів, прокуратури.

Необхідно виховувати, починаючи з ранніх років, тверезницькі антиалкогольні традиції, створювати в колективах, а головне у сім’ї — здоровий морально-психологічний клімат. Успішна боротьба з алкоголізмом і зловживанням алкоголем дорослих може істотно сприяти поліпшенню сімейної обстановки і зниженню тих психічних відхилень у дітей, які обумовлені пошкоджуючим впливом алкоголю на генеративну функцію батьків. Певну роль в поліпшенні сімейного виховання може зіграти і проведення протиалкогольної освіти серед батьків учнів у школі. Але найпильнішої уваги вимагає організація вільного часу дітей і підлітків, оскільки беззмістовно проводиться дозвілля є ведучим «фактором ризику» у розвитку зловживання алкоголем підлітками. Потрібні активні форми залучення дітей і підлітків в різного роду гуртки, секції, клуби, особливо це стосується педагогічно «запущених», важких дітей. І сім’я, і класний керівник повинні знати, чим займається школяр у вільний час, допомогти йому організувати змістовне дозвілля з урахуванням його схильностей та інтересів. У силу психологічних особливостей підліткового віку — інтенсивного прагнення до створення підліткових груп — важливо розвивати для підлітків колективні групові форми змістовного дозвілля. Слід враховувати, що «важкі» підлітки найбільшу схильність і інтерес виявляють не до інтелектуальної діяльності, а до фізичних занять і вправ, вони охоче беруть участь у різного роду спортивних змаганнях, походах і т. д. Тому необхідно всіляко заохочувати захоплення таких дітей і підлітків спортом, організовувати різні види колективного відпочинку зі спортивним нахилом.

Ведучий. На закінчення хотілося б ще раз підкреслити, що успішне рішення задачі сучасного протиалкогольного виховання й освіти дітей і підлітків можливо тільки при постійному, цілеспрямованому і багатоплановому впливі: родина — школа, батьки — діти.

Необхідний більш суворий контроль за проведенням часу дітей і підлітків. Слід активно виявляти групи підлітків, що вживають спиртні напої, пиячать сім’ї, в яких є діти, і проводити в них протиалкогольну роботу. Необхідно розвивати наставництво, більше уваги приділяти організації дозвілля молодих людей і т. д.

Успіх цієї роботи залежить від об’єднаних зусиль педагогічних і медичних установ, забезпечення чіткої взаємодії і наступності в роботі всіх соціальних інститутів і зацікавлених органів, координації всіх протиалкогольних заходів.

І найважливіше, для того щоб сказати НІ! алкоголю, потрібно навчитися дотримуватися таких правил:

Класна година: алкоголізм і наслідки. Розрахований для 8 класу. Використовується для профілактики алкоголізму серед пордростков.

Муніципальне освітня бюджетна установа.

середня загальноосвітня школа с. Жуково.

по профілактиці вживання алкоголю)

Цілі: – створення умов для формування особистої негативної позиції учня по відношенню до зловживання алкоголем через вплив на його інформаційний простір.

Завдання – — виробити у неповнолітніх установку на здоровий образ.

– показати на конкретних прикладах негативний вплив алкоголю на.

профілактика алкоголізму в школі

– обговорити причини вживання алкоголю.

Обладнання: Мультимедійна презентація, картки — «виходи», добірка пісень на тему » Алкоголь»

Включається добірка пісень.

Ми вже настільки звикли, що алкоголь пов’язаний у нас з радістю, святом, задушевним розмовою, що забули про те, що.

А початок всьому закладено ще в підлітковому віці.

Проводиться інтерв’ю: «Чому ж підлітки починають пити?»

Можливі варіанти відповідей дітей:

1. Цікавість (інтерес, свято)

2. Розслаблення (повеселитися, спілкуватися, сміливість, зняти комплекси)

3. Модно (все і я, реклама, престиж, традиції, краще, ніж наркотик, доступність, корисно і т. д.)

У давнину практикувалося помірне споживання спиртовмісних напоїв. Китайський імператор Ву Вонг в 1220 р. до н. е. видав едикт, згідно з яким всі особи, захоплені під час пиятики, піддавалися страти. У Стародавньому Римі до 30 років пити вино заборонялося. Кожен римлянин, який застав свою дружину в п’яному вигляді, мав право вбити її. У Стародавній Спарті спеціально напаювали рабів і показували їх юнакам, щоб вселити їм страх і огиду до вина. В Афінах за часів Соломона пияцтво вважалося станом, гідним презирства. В Англії одягали на алкоголіків ярмо, а потім водили по головних вулицях міста.

В Ізраїлі і країнах Близького Сходу, де дуже жаркий клімат, п’ють підкислену воду або натуральне вино, розведене в співвідношенні 1: 5 або 1: 3. Ті ж, хто пив вино нерозбавленим або сікеру (це схоже на горілку), називалися п’яницями.

Колись існував міф, що російські споконвіку пили і навчили пити Європу. Але це зовсім не так. Русь була однією з «тверезих» держав в історії. На Русі на весіллі молоді пили тільки квас. Першим з царів, хто провів ряд послідовних заходів з монополізації винної торгівлі, був Іван Грозний. Він жорстоко карав тих, хто в таємниці займався винокурінням і підпільно продавав горілку (корчемарил). За часів Петра I п’яницям вішали чавунну медаль вагою 7 кг з написом » за пияцтво — — з такими не водилися.

Законодавство Росії відрізнялося своєю гуманністю: якщо в інших країнах вводилися жорстокі покарання за пияцтво, то в Росії вони в основному зводилися до морально-виховним заходам та грошових штрафів на користь потерпілих і скарбниці. У 1895 році царський уряд ввів в Росії державну монополію на торгівлю спиртними напоями. Продаж горілки давала хороший прибуток скарбниці. Бюджет царської Росії на третину будувався на доходах від продажу спиртних напоїв. Широке поширення пияцтва спонукало народ до стихійного руху за тверезість.

В даний час алкоголізм, як причина смертності стоїть в Росії на третьому місці після раку і серцево-судинних захворювань.

Учні повинні відповідати на питання: ТАК чи НІ, а також аргументувати свою відповідь.

1. Алкоголь – це стимулюючий засіб, його вживання веде до підняття бадьорості духу (немає). (Алкоголь-це депресант, він пригнічує діяльність головного і спинного мозку).

2. Якщо ви хочете протверезіти, то чашка гарячої свіжої чорної кави, свіже повітря і холодний душ допоможуть вам (Ні). (Відчуття, що ти протверезів, дійсно виникає, але кількість алкоголю в крові не змінюється, і, отже, швидкість реакції, увагу і поведінку будуть, як у п’яної людини).

3. Сп’яніння від пива легше, ніж сп’яніння від горілки (немає). (Пиво, вино і міцні напої – все містять алкоголь, і, отже, ефект один і той же).

4. Люди не вмирають від алкогольного отруєння (ні). (Люди вмирають від надмірної частки алкоголю).

5. Підлітки, які починають пити алкоголь до 15 років, піддаються у 2 рази більшому ризику почати вживання наркотиків, ніж ті, хто пробував, будучи дорослим (так). (Дослідження показують що, якщо людина починає вживати алкоголь до 15 років, то він більше схильний до ризику зіткнутися з проблемою наркоманії).

6. Якщо людям подобається сам стан сп’яніння, то існує велика ймовірність того, що вони стануть алкоголіками (так). (Людина, яка не відчуває небезпеки, не підготовлена до прийняття правильного рішення).

7. Для того щоб зігрітися, можна прийняти чарку алкоголю (немає). Вживання чарки алкоголю викликає розширення кровоносних судин у поверхні шкіри, хоча це створює відчуття тепла, організм насправді швидко втрачає тепло, тим самим викликаючи переохолодження тіла.

Вплив алкоголю на організм людини.

У крові в нормі є алкоголь 2,2 мл Він бере участь в енергетичному обміні. Алкоголь, що надійшов ззовні, може включитися в обмін і придушити природне вироблення алкоголю, тоді з’являється залежність.

Алкоголь серйозним чином впливає на організм людини.

У шлунково-кишковому тракті викликає подразнення, опіки слизової порожнини рота, глотки, стравоходу, шлунка, пародонтоз, випадання зубів, хронічне запалення шлунка, кишечника, виразкову хворобу, цироз печінки.

Страждає серцево-судинна система: стінки судин стають ламкими, розвивається атеросклероз, ендартеріїт (гангрена, хронічне захворювання периферичних кровоносних судин людини, з переважним ураженням артерій стоп та гомілок), гіпертонія.

У мочеполовай системі: у нирках і сечовому міхурі з’являються хронічні запалення, пригнічується вироблення статевих гормонів (чоловіки стають женоподібним – м’язи дряблеют, зменшується ріст волосся на тілі й обличчі, мужоподібні жінки – голос грубішає, порушується МЦ), п’яне зачаття може призвести до потворності, шизофренії, недоумства у дитини.

В ЦНС відбувається пригнічення функції головного мозку, загальмованість, деградація інтелекту, порушується координація, підвищується стомлюваність, спостерігається нетримання сечі, нездатність до аналізу і контролю вчинків, нездатність до соціальної адаптації.

За бажанням один учасник бере на себе роль людини, що вживає алкоголь. Він займає місце в середині ігрового простору, де по колу розкладені картки – «виходи», ризики того, що може статися з людиною в алкогольному сп’янінні. Учаснику зав’язують очі і розкручують навколо себе (як аналог алкогольного сп’яніння, непередбачуваності наслідків). Коли він зупинився, йому пропонують знайти «вихід».

Що ви відчували, коли з зав’язаними очима вам потрібно було знайти вихід?

Чи очікує людина того, що він отримує в результаті? Чому?

Що управляє життям алкоголіка? Чому?

Вплив алкоголю на дитячий організм.

Проба алкоголю в дитячому віці прирівнюється до отруєння. Одне єдине алкогольне отруєння в дитячому віці може виявитися смертельним або мати наслідки, аж до порушення роботи головного мозку. Першокласнику достатньо для цього кілька ковтків горілки; чим молодший організм, тим швидше звикання: молода людина може звикнути до алкоголю вже через кілька тижнів зловживання ним, тоді як дорослий – лише через місяці й роки. Вживання спиртних напоїв до 20 років призводить до алкоголізму в 80% випадків. При цьому тремтіння рук вранці є лише симптомом хвороби, яка часто закінчується сильними галюцинаціями. При регулярному вживанні протягом одного року відбувається затримка в зростанні, розвитку, дозрівання; інтелект ще не сформований, а те, що є, піддається деградації. Кожна склянка алкоголю-це крок до падіння.

Алкоголь не тільки скорочують життя на 12-18 років, але і підвищує ризик смерті: 15-20 % причетних до дорожньо – транспортних пригод зі смертельними наслідками перед цим вживали алкогольні напої; 20-40 % загиблих в результаті нещасного випадку були в стані алкогольного сп’яніння; більше 60 % всіх насильницьких злочинів вчиняється під впливом алкоголю.

У всіх 50 штатах США закон забороняє продавати спиртні напої особам молодше 21 року. Це не випадково, тому що у підлітків та молодих людей від 13 до 19 років вживання алкоголю призводить до набагато більшого числа важких наслідків, ніж вживання інших наркотиків. Серед підлітків алкоголь викликає більше смертей, ніж будь-яке інше наркотичну речовину. Згідно з результатами дослідження, в студентських містечках, 95% злочинів, пов’язаних з насильством, викликано вживанням алкоголю. У 90% зареєстрованих випадків згвалтування нетверезі були або гвалтівник, або жертва, або обидва. 60% студенток коледжу, у яких виявлені передаються статевим шляхом захворювання, в момент зараження були п’яні.

З 1 січня 2013 р обмежена продаж будь-якого алкоголю, включаючи пиво, міцністю більше 0,5% з 23:00 до 8:00.

Законом заборонено продаж алкогольних напоїв у місцях проведення культурно – масових заходів.

«Стаття 151.1. Федерального Закону», прийнятого Державною Думою 8 липня 2011 року свідчить: «Роздрібний продаж неповнолітнім алкогольної продукції, якщо це діяння скоєно неодноразово,

— карається штрафом в розмірі до вісімдесяти тисяч рублів або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до шести місяців, або виправними роботами на строк до одного року з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Примітка. Роздрібним продажем неповнолітньому алкогольної продукції, вчиненого особою неодноразово, визнається роздрібний продаж неповнолітньому алкогольної продукції, якщо ця особа раніше притягалася до адміністративної відповідальності за аналогічне діяння протягом ста вісімдесяти днів».

Факти, відомі науці про вплив алкоголю на живі істоти.

У приміщення, де в підвалі проводилася перегонка спирту, було покладено 160 яєць для штучного виведення курчат. Вывелась тільки половина, з якої 40 незабаром загинули, а 25 вилупилися потворними: у них були відсутні нігті, були ненормальні дзьоби, роздвоєні пальці на ногах та ін потворності.

У корм свиням (свиноматки, поросята, самці) додавали алкоголь. Результати показали, що самці втрачали 45% маси тіла, при припиненні подачі алкоголю в корм відразу померли; серед свиноматок спостерігався частковий відмінок, поросята народжуються з вродженими каліцтвами або мертвонародженими; у поросят відбувалися зміни з боку внутрішніх органів (нирки, печінка) і вони померли.

У прикорм бджолам додавали алкоголь, потім вони поводилися буйно, а стільники робити розучувалися.

Вчені впорснули мізерну кількість алкоголю павуку, він метушливо забігав і разом «забув» свої навички плести павутину.

Добавка алкоголю в корм птахам знижує їх несучість зі 120 до 48 яєць в рік.

Окрема тема – вживання підлітками пива.

Ю. Резник (директор незалежного інституту громадянського суспільства) сказав: «Пивний алкоголізм перетворився на лихо національного масштабу. Споживання пива стало частиною способу і стилю життя молодих людей. Йде процес руйнування генофонду, споювання нації». Підлітку достатньо тижня, щоб отримати стійку алкогольну залежність.

В середньому в кожній пляшці пива міститься стільки ж спирту, скільки в 50 грамах горілки. І коли дівчинка, що йде зі школи, випиває з горла пляшку пива, вона випиває чверть склянки горілки. А якщо вона промочує горло двома пляшками-значить вже півсклянки горілки. Якби ви побачили цю дівчинку, яка махнула півсклянки горілки в компанії друзів на вулиці, ви б оторопіли. Але вона п’є пиво, і це вважається нормою.

Пивний алкоголізм нічим не відрізняється від винного, або горілчаного, або коньячного. З ним пов’язують і спілкування, і лікування. Головне ж і найбільш небезпечна відмінність полягає в тому, що до пива відносяться значно легше, ніж до горілки. У тих ситуаціях, коли «пити горілку» означає «бути алкоголіком», пиво часто сприймається як невинне розвага. Що б ми не пили, ми п’ємо етиловий спирт.

Чим небезпечне саме пиво? Воно дуже прилипчиво. Створити обстановку для розпивання горілки або вина важче. А пиво або ті ж баночні коктейлі ритуалу не вимагають. Йдеш з роботи або зі школи, купив у кіоску – і негайно випив. Або приніс додому, розташувався біля телевізора і потягуєш. І ніхто не лає: не горілку ж. Але пиво, між іншим, дає зовсім не те сп’яніння, ніж горілка або коньяк. Після пива стан пришибленности, тупого сп’яніння. Тому що в пиві містяться речовини, що утворюються в результаті бродіння, які жахливо діють на головний мозок.

У пиві виявлені мікродози похідних конопель, отруйні моноаміни і навіть трупна отрута – кадаверин.

Рослинні аналоги статевих гормонів (фітоестрогенів), що містяться в пиві, змінюють зовнішній вигляд любителів пива. Хлопці товстіють, у них збільшуються молочні залози, округляються стегна, з’являється животик – фігура змінюється за жіночим типом, у жінок пропорційно випитому пива зростає ймовірність захворіти на рак грудної залози. Небезпечно пити пиво матері, що вигодовує немовляти. У малюка можливі епілептичні судоми, а з часом може виникнути і епілепсія.

Гіркоти і деякі екстрактивні речовини можуть викликати галюцинації у тих, хто випиває більше 1 літра в день.

Зараз ми спостерігаємо таку картину сп’яніння, що раніше з пива була просто неможлива. Дорослі чоловіки йдуть в тривалі запої.

У деяких сім’ях дітям дають пиво або вино, думаючи, що це абсолютно нешкідливо. Але такі батьки привчають дитину до алкогольного ритуалу, до думки, що алкоголь – це смачно. А потім у них настає підлітковий вік. Вони намагаються наслідувати старшим, в їх поведінці протягає те, що вони бачили вдома. А вдома вони бачили те, що випивається все, що поставлено на стіл. Підлітки швидко звикають до хмільного, хоча найперша реакція буває зазвичай негативною. Спочатку настає легке сп’яніння, яке швидко змінюється важким. Дуже часто вони втрачають пам’ять – настає інтоксикація, отруєння організму. Потім блювота і тяжкий, муторний стан на наступний день. Жахливо те, що підлітка часто привчають до страшної речі: йому не пояснюють, що це стан – елементарне отруєння, а пропонують похмелитися.

Деякі підлітки хваляться, що у них не буває блювоти при сп’янінні. А адже це погано! Це перша ознака звикання. Значить, перший природний захист зламана.

Може бути, у підлітковому віці вживати алкоголь – це круто, це прояв дорослості, це бажання виділиться, але все це можна показати іншими способами, без шкоди для вашого здоров’я.

1. Хочеш бути крутим – Будь людиною з сильним характером. Умій відстоювати свою думку. Виділися з натовпу!

2. Нічого робити – Став перед собою цілі і прагни досягати їх.

профілактика алкоголізму в школі

3. Проблеми-вчися вирішувати проблеми, а не тікати від них в алкогольний обман.

4. Хочеш схуднути – Займайся спортом і правильно харчуйся!

5. Не вмієш спілкуватися – Вчися дружити по-справжньому. Будь чесним, щирим, поважай інших!

6. Відчуваєш самотність – Звернися за допомогою до оточуючих.

7. Хочеш ризикувати-Ризикни змінитися, стати краще, добрішими.

8. Стрес — будь творчим і розслабляйся в хорошій компанії!

9. Хочеш екстриму-займися спортом.

10. Містер Всесвіт – Виділися мудрістю, а не тупістю.

Список використовуваної літератури.

1. Анісімов Л. М. профілактика пияцтва та наркоманії серед молоді. — М., 1989.

2. Єнікєєва Д. Д. Як попередити алкоголізм і наркоманію у підлітків. – М., Академія, 1999.

3. Касмынина Т. В. Вплив алкоголю на організм підлітка. — М., Просвітництво 1996.

4. Копит Н.Я., Сидоров П. І. Профілактика алкоголізму. – М., 2006.

5. Короленко Ц. П., Тимофєєва А. С. коріння алкоголізму. Новосибірськ, 2006.

6. Корченов В. І. пияцтво, алкоголізм, наркоманія: причини і наслідки. М., РГМУ, 2007.

Муратова В. Д, Сидоров П. І. Антиалкогольне виховання в школі. Архангельськ, 1997р.

Класна година «профілактика алкоголізму» складена для проведення в старших класах корекційної школи 8 виду.

Муніципального спеціального(корекційного) освітнього закладу.

для учнів, вихованців з обмеженими можливостями здоров’я,

Кольської спеціальної (корекційної) загальноосвітньої школи VIII виду.

Муніципального освіти Кольського району Мурманської області.

по профілактиці алкоголізму.

«Моє здоров’я в моїх руках»

Мета: сприяти вихованню негативного ставлення до алкоголю.

профілактика алкоголізму в школі

— вчити протистояти тиску однолітків; спонукати дітей до опору шкідливим звичкам;

— розвивати критичне мислення;

— виховувати активну життєву позицію в позитивному ставленні до здоров’я як найбільшої цінності.

Шлях до Краси, до істини, до добра знаходиться завжди в самій людині. Людство підійшло до небезпечної межі – йому загрожують не тільки екологічні катастрофи, найбільшу небезпеку представляє його духовне спустошення і розтління.

У кожного з нас є свої слабкості, які по-різному відображаються на нашому способі життя і здоров’я. Деякі з слабкостей переходять у шкідливі звички.

Одна з шкідливих звичок-пияцтво. Пияцтво дуже швидко переростає в манію – алкоголізм. Алкоголь – найпоширеніший наркотик, щорічно вбиває сотні людей.

Алкоголь — це отрута, яка приносить безліч бід і страждань, будучи соціальним злом для суспільства.

П’яний чоловік-видовище відразливе. Але алкоголіку байдуже думка оточуючих, він втрачає людський вигляд і стає рабом своєї шкідливої звички. Від алкоголізму страждають не тільки самі п’яниці, а й близькі їм люди: матері, дружини, діти. Величезна кількість злочинів відбувається на грунті пияцтва, руйнується багато сімей, ламаються долі.

Пропоную вам послухати історію про злого перевертня на ім’я Ал Коголь і громадян, які його перемогли.

Давним-давно в одне східне місто в’їхав на возі торговець на ім’я Ал Коголь. Він розклав нитки, ложки, цвяхи, миски і став торгувати. Він поводився тихо і нікому не заважав. Але після його появи в місті стали відбуватися дивні речі. Швець замість пряжок набив набійки, замість набійок прибив пряжки. Лікар одному з пацієнтів вирвав здоровий зуб, іншому замість зубів лікував вуха, третьому замість ліків насипав в рот перцю. Тесляр побився з сусідом-перукарем. Муляр лаявся на вулиці і зачіпав перехожих.

Кравець, двірник і продавець східних солодощів ображали своїх дружин і дітей, яких раніше любили. Жінки і діти плакали. Скляр і пекар були знайдені сплячими в пилу біля дороги. Всі ці люди сильно змінилися. Очі у них налилися кров’ю, носи стали червоними, руки тряслися. Городяни помітили, що, коли люди заходили в лавку Ал Коголя, купували там не цвяхи, горщики і миски, а високі пляшки.

Коли вони пили з цих пляшок, то морщилися, очі у них червоніли і говори вони грубими голосами. Часто лаялися і навіть билися. Горе, сльози прийшли в будинок. Городяни звернулися за допомогою до мудрого старця. І ось що він сказав.

Завжди йде боротьба між добром і злом. Ал Коголь на одній зі східних мов означає «дурманний». Цим дурманом наповнені пляшки. Вино дурманить голови людей. Вони перестають бути самими собою. Поводяться нерозумно і грубо. Алкоголь спочатку руйнує душі, а потім тіла людей. Існувала легенда, що той, хто вип’є першу чарку цього зілля, перетвориться в орла, якого заклюет курка, хто вип’є дві чарки, той перетвориться в барана, самого безголового в стаді.

Той, хто вип’є три чарки, стане свинею, і буде валятися в грязі, ніколи не бачачи ні зеленої трави, ні листя, ні зірок на небі. Якщо ми хочемо жити щасливо і гідно, то треба об’єднатися і вигнати цю нечисть з міста.

Люди прислухалися до поради мудреця. Вони вигнали злого перевертня Ал Коголя, розбили всі пляшки з отрутою. А швець, лікар, тесляр і перукар, муляр і кравець, двірник і продавець скоро одужали і знову стали добрими, розумними і чистими людьми.

— Хлопці, як же діє алкоголь на поведінку людини?

Під дією алкоголю людина:

* часто проявляє агресивну або розв’язну поведінку по відношенню до оточуючих;

* настрій або невиправдано підвищений або необгрунтовано похмуре;

* мова стає більш гучною і часто невиразною, при цьому людина проявляє підвищену » балакучість»

* відсутність правильної координації рухів;

* метушливість або, навпаки, загальмованість) рухів (аж до повного «омертвіння» і дуже глибокого сну).

Учитель: як ви думаєте, як алкоголь впливає на людей? На їхнє здоров’я?

Перш за все, алкоголем уражається мозок, порушується координація рухів. Головні болі, відчуття підвищеної тривоги, недовірливість, погіршення процесів мислення, послаблення пам’яті, — все це в науковій літературі носить назву «алкогольне недоумство».

Відеоролик «Наслідки вживання алкоголю — мозок» (30 с.)

Порушується робота серця. Питуща людина відчуває слабкість, підвищену стомлюваність, запаморочення, з’являються болі в області серця. І як наслідок, може наступити інфаркт.

Відеоролик «Наслідки вживання алкоголю — серце» (40 с.)

Алкоголь обпалює стінки шлунка, де перетравлюється їжа. Внаслідок зловживання спиртними напоями розвиваються такі хвороби як гастрит шлунка, виразка шлунка.

Відеоролик «Наслідки вживання алкоголю — кишечник» (45 с.)

При надмірному вживанні алкоголю захворює і відмирає печінку.

Відеоролик «Наслідки вживання алкоголю — печінка» (45 с.)

5. При частому і непомірному вживанні алкоголю процес дихання порушується. Страждають алкоголізмом люди набагато частіше мають такі захворювання , як хронічний бронхіт, пневмонія, запалення легенів. Відеоролик «Наслідки вживання алкоголю» (30 с.)

(Додаток 1,2. Картки «алкогольне слабоумство», «інфаркт», «виразка шлунка», «запалення легенів» кріпляться на дерево чорного кольору » Дерево хвороб»)

Учитель: Хлопці, що треба робити, щоб не хворіти і зберегти своє здоров’я? Відповіді дітей.

Додаток 3. (Картки «правильне харчування», «дотримання режиму дня», «фізичні вправи» кріпляться на квітуче дерево «Дерево життя»)

Практична робота учнів .

Учитель. Під дією алкоголю у людини змінюється не тільки поведінка, але і його зовнішність. Ваше завдання-визначити за якими змінами в зовнішньому вигляді людини ми можемо судити про те, що він в стані алкогольного сп’яніння.

(Роздаються картки – конструктор із зображенням окремих елементів зовнішності 2 різних людей (по 2 картки на учня). Треба скласти портрет людини, що знаходиться в стані алкогольного сп’яніння і здорової тверезої людини– за принципом Складання фоторобота). Додаток 4.

За результатами виконання вправи з’ясовуємо,що у людини в стані сп’яніння відбувається:

почервоніння обличчя (і шиї) почервоніння і підвищена вологість слизової оболонки очей затуманений , важкий погляд набряклість обличчя неохайність і неохайність в одязі.

Так може виглядати тільки хвора людина при зловживанні алкогольними напоями звичка перетворюється на хворобу – алкоголізм.

— Ось так поступово руйнує алкоголь весь людський організм. У 40 років алкоголіки вже старі люди.

Про шкоду алкоголю люди склали багато прислів’їв.

Щасливий той, хто вина не п’є.

Хліб на ноги ставить, а вино валить.

П’яний-хоробриться, а проспиться ― свині боїться.

профілактика алкоголізму в школі

(Учні читають прислів’я за вибором і пояснюють їх зміст.)

Учитель: а ось це прислів’я Розшифруйте самі. Я буду називати число, а ви по таблиці будете записувати букву, відповідну даному числу. По закінченні прочитаєте прислів’я.

Пити до дна, добра не бачити додаток 5.

Учитель: боротися з алкоголем, нам потрібно навчитися вже зараз. Для цього треба добре вміти відрізняти корисні напої від шкідливих.

Щоб лився дощик з неба,

Учитель: рідко, а не вода, біло, а не сніг.

Учитель: Вася виріс, став високий.

Учитель: сядемо разом, помріємо, пригостимо Вас солодким …

На картках записані склади. З складів скласти слова-назви корисних напоїв.

Мо ко Лі ком ка као мо кі Фір йо ло фе над ке ко гурт пот сель. Додаток 6.

Відповіді учнів: молоко, йогурт, кава, лимонад, компот, кисіль, кефір, какао.

5. практична робота в парах.

Учитель: — хлопці, чи потрібно пробувати спиртні напої, якщо вам їх хто-небудь запропонує?

Давайте спробуємо разом виробити правила відмови: «вмій сказати «ні»!»

Вам пропонують спробувати алкоголь, причому в дуже ввічливій формі. У цій ситуації деяким людям буває важко відмовити, і вони, самі того не бажаючи, роблять те, чого не повинні робити, що приносить їм шкоди. Давайте повторимо (запишемо) з вами правила відмови:

1. Ніколи не вагатися, а рішуче і твердо сказати: «Ні!» При цьому дивитися прямо в очі співрозмовника.

2. Якщо тиск триває, то треба перейти в наступ, говорити жорстко: «Послухай, чому ти мені нав’язуєш це?»

3. Відмовитися взагалі говорити на цю тему.

Пам’ятайте: кожна людина має право відмовитися від будь-якої пропозиції іншої людини.

Учитель: ми всі народилися, щоб здоровими бути.

Хлопці, побудуйте сходи здоров’я, використовуючи в якості ступенів наступні поняття: праця, життя, походи, подорожі, алкоголь, злість, книги, театр, відпочинок, наркотики, нові зустрічі, заздрість, спорт, куріння, помста, свята (кожне слово записано на окремій картці). Які слова ви не візьмете? Чому? Доповніть порожні картки своїми словами ( любов, дружба …). Додаток 7.

Кожному учню дається картка із завданням: продовжити фразу:

1. Якщо мені запропонують наркотик, то … .

3. Якщо я буду брати участь в акції проти шкідливих звичок, то виберу девіз: … .)

(« Ми за здоровий спосіб життя!», «Спорт – це життя! Шкідливі звички – це смерть!», «Живи здоровим!»)

Учитель: Хлопці, ви молодці! Відмінно впоралися із завданнями! Ваша впевненість у правильному виборі здорового способу життя зростає з кожною хвилиною.

V. Заключне слово: Дорогі хлопці! Я сподіваюся, що наша година спілкування не пройшла для вас задарма: ця година стала для вас нехай маленькою, але перемогою на шляху до здоров’я! Нехай кожну годину, кожен день тільки примножують ваше здоров’я! Кожен день починайте і закінчуйте словами (хором) : «Моє здоров’я в моїх руках!».

На згадку про наш класному годині ви можете взяти пам’ятки. Додаток 8.

— Бажаю вам міцного здоров’я! До побачення!

Профілактика алкоголізму і наркоманії в школі-файл n1.doc.

придбати профілактика алкоголізму і наркоманії в школі скачати (110.5 kb.) Доступні файли (1): n1.doc 111kb. 13.09.2012 14:32 завантажити Дивіться також: Реферат — Проблеми жіночого алкоголізму (Реферат) Шпаргалка — Залік по Профілактиці наркоманії та алкоголізму (Шпаргалка) Зміст роботи соціального педагога з профілактики наркоманії у підлітків (Документ) Реферат — Наркоманія (Реферат) Бабаян Е. А., Гонопольський М. Наркологія (Документ) Ясюкова Л. А. Методики дослідження рівня готовності дітей до навчання в школі (Документ) Березіна С. В., Лисецького К. С. (ред) Попередження підліткової і юнацької наркоманії (Документ) Презентація — Профілактика наркоманії (Реферат) Реферат — Наркоманія та її соціальну шкоду (Реферат) Профілактика короткозорості у дітей і підлітків (Документ) Курсова робота — Теоретичні основи проблеми профілактики наркоманії серед підлітків (Курсова) Реферат — Проблеми наркоманії серед молоді та способи її профілактики (Реферат)

n1.doc.

профілактика алкоголізму в школі

2 . Алкоголізм, його поняття, стадії алкоголізму…………………………. 3.

3 . Причини вживання алкоголю, його вплив на підлітка…………..5.

5 . Наркоманія, поняття наркотичної речовини………………………. 8.

6 . Причини вживання наркотиків, їх вплив на підлітка………. 9.

9 . Список літератури…………………………………………………………15 вступ. Пияцтво, алкоголізм, наркоманія несумісні з соціальним способом життя, проблема утвердження якого не носить абстрактно-абстрактного характеру. Вона пов’язана з повсякденним життям людей і тому викликає підвищений інтерес цілком певного практичного властивості. Особливо така його категорія, як стиль життя, що відображає або характеризує поведінку людей в цілому. Питуща людина живе і працює серед людей, і збиток, що наноситься зловживанням алкоголю, стосується широкого кола медичних, соціальних, моральних та інших проблем як самого питущого, так і його родини, виробничого колективу, суспільства в цілому. Наркоманія і алкоголізм породжують безліч соціальних проблем, хоча взаємозв’язок ступеня алкоголізації з частотою і тяжкістю соціальних проблем не завжди очевидна і прямолінійна.

Алкоголізм і наркоманія, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, перестали бути сьогодні медичними або моральними проблемами тільки окремих осіб, вони зачіпають здоров’я, благополуччя і безпеку всього населення, впливають на національний розвиток, алкоголізм і наркоманія — це трагедія не тільки родини, але й суспільства в цілому і вирішувати її необхідно спільними зусиллями. Алкоголізм, наркоманія, токсикоманія, куріння і пов’язані з ними проблеми, стоять зараз в одному ряду з такими поширеними захворюваннями, як серцево-судинні та онкологічні, а за економічним і соціальним збитком навіть перевершують їх. Отже, тема алкоголізму і наркоманії, особливо серед підлітків є актуальною і однією з серйозних соціально-педагогічних проблем на сьогоднішній день. Школа є одним з основних соціальних інститутів, здатних активно протистояти поширенню вживання наркотичних речовин та алкоголю серед школярів. Профілактична роль сім’ї зараз активно зменшилася з відновленням колишніх обсягів споживання алкоголю дорослими.

Соціальна значимість алкоголізму і наркоманії визначається матеріальним збитком, який вони завдають суспільству, а також медико-біологічними наслідками для здоров’я нинішніх і наступних поколінь. Економічні умови, питні звичаї, неправильне виховання, прагнення наслідувати старшим, погані приклади, анатомо-фізіологічні особливості дитячого та юнацького організму все це було умовами, що визначають розвиток алкоголізму і наркоманії в молодому віці.

Соціологи і психологи в якості основних причин тяги підлітків до алкоголю і наркотиків вказують на зростаючу психологічне напруження, невміння правильно використовувати вільний час, відчуження, неустроенную життя і неспроможність сім’ї у питаннях виховання.

АЛКОГОЛІЗМ, ЙОГО ПОНЯТТЯ, СТАДІЇ АЛКОГОЛІЗМУ.

Сьогодні в Росії проблема дитячого алкоголізму помітно загострилася, причиною цього стало: поява комерційних торгових точок, які продають спиртні напої навіть неповнолітнім, прагнення наслідувати дорослим і намагатися виглядати як вони, а зрештою наслідування своїх однолітків, які вже і так вживають алкоголь чи палять, що б не здаватися серед них «білою вороною».

Завдання всебічного і гармонійного розвитку підростаючого покоління нерозривно пов’язана з вихованням у нього позитивних моральних установок, у тому числі й негативного ставлення до проявів пияцтва.

Існує кілька визначень алкоголізму. З медичної точки зору алкоголізм — це хронічне захворювання, що характеризується нескоримим потягом до спиртних напоїв. Із соціальних позицій алкоголізм — форма девіантної поведінки, що характеризується патологічним потягом до спиртного і подальшою деградацією особистості.

Дитяча наркоманія і алкоголізм в Росії прийняли загрозливі розміри, проблема вимагає втручання законодавців. Такий висновок зробили в Генпрокуратурі, підвівши підсумки масштабної перевірки по країні.

Підлітки сьогодні п’ють, колються, нюхають і ковтають всяку погань нарівні з дорослими. Причому не стільки по квартирах, де їх можуть застукати батьки, а в підвалах, на вулиці, в парках, на дискотеках і навіть у громадському транспорті.

Сучасний період вивчення ранньої алкоголізації відзначений численними спробами більш глибоко розкрити і зрозуміти причини зловживання спиртними напоями. М. А. Галагузова та інші автори відзначають, що причинами залучення до спиртних напоїв в підлітковому віці є:

· позитивна реклама в засобах масової інформації;

· незайнятість вільного часу;

· відсутність знань про наслідки алкоголізму;

* догляд від проблем;

· психологічні особливості особистості;

Алкогольна залежність як соціальна проблема: стадії і профілактика.

Алкоголізм являє собою одну з форм токсикоманії, характеризуються пристрастю до вживання речовин, що містять етиловий спирт, розвитком психічної і фізичної залежності, абстинентного синдрому, психічної, фізичної та соціальної деградації особистості. Як і будь-яка інша хвороба, алкоголізм не виникає раптом, а має свої доклінічні прояви-побутове пияцтво.

Алкоголізм відрізняється від побутового пияцтва чітко окресленими і біологічно зумовленими ознаками, хоча побутове пияцтво завжди передує алкоголізму. Побутове пияцтво, звичне зловживання алкоголем – це завжди порушення особистістю соціально-етичних правил. Внаслідок цього в профілактиці пияцтва вирішальне значення мають заходи адміністративно-правового і виховного характеру. На відміну від пияцтва алкоголізм є захворюванням, яке завжди вимагає застосування активних заходів медичного характеру, комплексу лікувально-реабілітаційних заходів.

Найбільш суттєвими факторами ризику раннього зловживання алкоголем вважаються конфліктні стосунки в сім’ї, аномалії характеру, ранній початок девіантної поведінки (імпульсивність, непослух, агресивність, антисоціальні вчинки), інфантилізм, невисокий інтелектуальний рівень, низька шкільна успішність, відсутність планів на продовження освіти. До алкоголізму таких дітей штовхає внутрішній дискомфорт, створюваний відсутністю необхідного для правильного розвитку схвалення дорослих і однолітків, незадоволена потреба в самоповазі. Правильне ставлення до таких дітей, відповідна допомога з боку батьків, педагогів і бібліотекарів, знаходження для них сфери діяльності, де підліток може показати успіхи, перешкоджає розвитку раннього алкоголізму.

Алкоголь приймають для підняття настрою, для зігрівання організму, для попередження і лікування хвороб, зокрема як дезинфікуючий засіб, а також як засіб підвищення апетиту і енергетично цінний продукт.

Потреба в алкоголі не входить у число природних життєвих потреб людини, як, наприклад, потреба в кисні або їжі, і тому сам по собі алкоголь не має спонукальної сили для людини. Потреба ця, як і деякі інші «потреби» людини (наприклад, паління) з’являється тому, що суспільство, по-перше, виробляє даний продукт. По-друге « «відтворює» звичаї, форми, звички і забобони, пов’язані з його споживанням.

При вживанні алкоголю підлітки стають неуважними до близьких, до колишніх друзів, нещирими, холодними, замкнутими і недовірливими. Невимушено вони відчувають себе тільки в «своєму колі». Що стосується зовнішніх манер поведінки, то неповнолітнім хворим властиві — безцеремонність, розв’язність, хвастощі, які, однак, в умовах суворого контролю легко змінюються пригніченістю, безпорадністю.

Розрізняються три стадії алкоголізму:

Початкова стадія характеризується появою потягу до алкоголю. Це результат психічної залежності, зростання стійкості до прийнятих доз: для досягнення сп’яніння потрібна велика доза алкоголю. Вживання алкоголю стає систематичним.

Середня стадія характеризується наростаючим потягом до алкоголю, зміною характеру сп’яніння, подальшим забуванням минулого, втратою контролю над кількістю випитого, появою стану похмілля. На цій стадії відзначаються порушення психіки, зміни у внутрішніх органах і нервовій системі.

Остання стадія характеризується зниженням стійкості до прийнятих доз алкоголю, розвитком запійного пияцтва. Виникають важкі нервово-психічні порушення, глибокі зміни у внутрішніх органах.

Коли з’являється психічна залежність від алкоголю, людина найчастіше не вважає себе хворим. Слідом за психічною залежністю настає фізична: алкоголь включається в процеси обміну речовин, позбавлення його призводить до тягостному захворювання – похмілля, яке характеризується тремтінням рук, тривожним настроєм, важким сном з кошмарами, неприємними відчуттями з боку внутрішніх органів. На кожній з наступних стадій збільшуються зміни в організмі, психіці і поведінці хворого. Йому стає не під силу творча діяльність; різко послаблюється воля – людина не може керувати своїми вчинками, потрапляє під чужий вплив; емоції огрубляются, настає емоційний занепад і деградація особистості. ПРИЧИНИ ВЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ, ЙОГО ВПЛИВ НА ПІДЛІТКА. Спираючись на дослідження вчених науково-дослідного інституту фізіології дітей і підлітків можна виділити сім рівнів залученості дітей у вживання спиртних напоїв.

1. Нульовий рівень характеризує підлітків, які ніколи не вживали алкоголю завдяки особистій установці на повну тверезість. Мотиви відмови: переконаність в негативному впливі спиртного на організм, поведінку.

2. Початковий рівень характеризується одиничними або дуже рідкісними випадками вживання спиртних напоїв. Мотиви: долучитися до світу дорослих, чинити як усі. Стадія триває 1-2 місяці.

3. Рівень епізодичного вживання алкоголю характеризується знайомством з різними напоями, що містять алкоголь. Мотиви: підвищити настрій, набути впевненості в собі, підвищити комунікабельність. Тривалість періоду 3-4 місяці.

4. Рівень високого ризику відрізняється тим, що розширюється число приводів для випивок . Мотиви: підвищити свій тонус, весело провести час в компанії. Період 4-12 місяців.

5. Рівень вираженої психічної залежності від алкоголю. Алкогольне сп’яніння перетворюється в найбільш бажаний психічний стан. Мотиви: тимчасово піти від реальності, підвищити упевненість в собі. Формується протягом 1, 5 років.

6. Рівень фізичної залежності від алкоголю. Формується підвищена переносимість спиртного, з’являється синдром похмілля. Мотиви: усунути погане самопочуття внаслідок попередньої випивки, підвищити життєвий тонус. Фізична залежність формується протягом 3-5 років вживання алкоголю.

7. Рівень алкогольного розпаду особи характеризується розвитком запійного пияцтва, психічна залежність від алкоголю, яка перекрита важкою фізичною залежністю. Мотиви: прагнення усунути хворобливий стан.

У дослідженнях Б. С. Братусь, П. І. Сидорова відзначені наступні види мотивації в розвитку алкогольного поведінки підлітків:

· Атарактическая мотивація — прагнення до прийому алкоголю з метою пом’якшити або усунути явища емоційного дискомфорту, тривоги, зниженого настрою;

* Субмісивна мотивація-небажання образити людей, що пропонують алкоголь, що відображає виражену тенденцію до підпорядкування і залежності від думки оточуючих;

· Гедоністична мотивація — прагнення підвищити настрій, отримати задоволення.

· Псевдокультурная мотивація — прагнення справити враження на оточуючих рідкісними і дорогими алкогольними напоями, продемонструвати «вишуканий смак».

У загальноосвітніх школах необхідно створювати антиалкогольні профілактичні програми для підлітків групи ризику, вести цілеспрямовану роботу серед батьків і педагогів щодо навчання їх різним формам і методам антиалкогольної пропаганди здорового способу життя. ПРОФІЛАКТИКА АЛКОГОЛІЗМУ. Робота з профілактики алкоголізму може включати в себе три компоненти:

1. Освітній компонент .

Специфічний — дати учням уявлення про дію хімічних речовин, що змінюють стан свідомості, про хвороби і про наслідки, до яких призводить хімічна залежність. Мета: навчити підлітка розуміти і усвідомлювати, що відбувається з людиною при вживанні алкоголю.

Неспецифічний-допомогти дітям знайти знання про особливості свого психофізичного здоров’я, навчити піклуватися про себе . Мета: формувати у молодої людини розвинену концепцію самопізнання.

2. Психологічний компонент — корекція певних психологічних особливостей особистості, що створюють залежність до вживання алкоголю, створення сприятливого клімату в колективі, психологічна адаптація підлітків з групи ризику та ін . Мета: психологічна підтримка дитини, формування адекватної самооцінки, формування навичок прийняття рішень.

3. Соціальний компонент-допомога в соціальній адаптації дитини до умов навколишнього середовища, навчання навички спілкування, здорового способу життя. Мета: формування соціальних навичок, необхідних для здорового способу життя і комфортного існування в навколишній соціальній дійсності.

До основним способам профілактики алкоголізму серед дітей підліткового віку фахівці відносять:

1. Просвітництво батьків у формі лекцій, бесід;

2.Формування моральної особистості учнів і усвідомлення підлітком цінності свого здоров’я;

3. Своєчасне визначення феномену психологічної готовності до вживання алкоголю у підлітків;

4. Ознайомлення підлітків зі спеціальною літературою про шкоду алкоголю.

Всі ці способи можуть бути використані педагогами для профілактики підліткового алкоголізму в школах.

Дитячий алкоголізм в більшості випадків є причиною підліткової злочинності. Це явище зазвичай зустрічається в неблагополучних сім’ях. Коли діти ще не можуть заробляти гроші, вони починають красти, щоб придбати алкоголь і прийняти чергову дозу. Для дітей, які страждають алкоголізмом, існують спеціальні заклади, в яких лікарі, психологи, терапевти докладають всіх зусиль, щоб викорінити цю небезпечну залежність.

Батьки і школа грають головну роль у вихованні дитини. Коли розвиток тільки починається, дуже важливо не впадати в крайність.

Якщо батьки будуть занадто строго ставитися до дитини, він буде шукати свободу поза домом, де немає ніяких заборон, ніяких правил. Якщо йому давати надто багато свободи, не втручатися в його особисте життя, він може відчути себе знедоленим і непотрібним. Все це може послужити причиною для дитячого алкоголізму.

Батьки повинні бути прикладом для дітей. Дуже важливо вислухати дитину, зрозуміти його проблеми і постаратися допомогти або радою або дією. Кожна дитина повинна відчувати себе комфортно і вільно, спілкуючись з батьками на актуальні теми. Їм необхідно більше приділяти часу своїм дітям, можна здійснювати спільні прогулянки, пікніки, сімейні обіди і вечері і т. д.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я дослідження, проведені серед підлітків-школярів, виявили, що основну роль у залученні до алкоголю зіграли існуючі традиції та звичаї. 57,7 % хлопчиків і 73,4 % дівчаток вперше познайомилися зі спиртними напоями будинку в дні свят і сімейних торжеств. На розвиток схильності до алкоголізму у дітей молодшого підліткового віку виявлено також вплив однолітків. Серед мотивів вживання алкоголю підлітки 12-16 років називають: самоствердження – 56,9 %, символічне участь (тиск з боку підлітків того ж віку) – 31,1 %, зняття психічної напруги – 12 %.

Завдання вчителів включають наступні методи профілактики:

профілактика алкоголізму в школі

1. Навчальна — дати інформацію про шкоду алкоголю, сформувати негативне ставлення до вживання алкоголю, розвинути прагнення учнів до здорового способу життя.

2. Виховна — через різні форми виховної роботи розширити кругозір школярів, підвести до думки про те, що життя без алкоголю змістовна.

Мета профілактичних заходів.

1. Створення умов для гармонійного розвитку підлітків у шкільному середовищі.

2. Зміна ціннісного ставлення підлітків і батьків до алкоголю і формування антиалкогольних установок.

3. Пропаганда здорового способу життя.

4. Розвиток у підлітків поведінкової саморегуляції, усвідомлення особистої відповідальності за свою поведінку.

Проблема вживання алкоголю дуже актуальна в наші дні. Зараз споживання спиртних напоїв у світі характеризується величезними цифрами. Від цього страждає все суспільство, але в першу чергу під загрозу ставиться підростаюче покоління: діти, підлітки, молодь. Адже алкоголь особливо активно впливає на несформований організм, поступово руйнуючи його.

Велике значення має організація виховного процесу серед учнів по профілактиці алкоголізму. У центрі уваги виховного процесу в цьому напрямку — головні етичні цінності, як основа позитивних рис характеру. Критеріями оцінки виховної роботи повинні служити моральна атмосфера в установі, ефективність роботи викладацького складу і здатність учнів проявляти позитивні риси характеру в реальному житті.

НАРКОМАНІЯ, ПОНЯТТЯ НАРКОТИЧНОЇ РЕЧОВИНИ. Наркоманія – захворювання, обумовлене залежністю від наркотичного засобу або психотропної речовини. Проблема наркоманії існує більшою чи меншою мірою практично у всіх країнах, і в цьому відношенні Росія по праву входить до світової спільноти. Наркотики зараз називають третьою загрозою людству після ядерної зброї та глобальної екологічної катастрофи.

Наркотики – це хімічні речовини рослинного або синтетичного походження, здатні викликати зміни психічного стану, систематичне застосування яких призводить до залежності.

Самооцінка підлітка при вживанні наркотиків.

Незалежно від якості самооцінки на момент ініціації в процесі вживання наркотиків самооцінка знижується. Перш за все, про це свідчить зовнішній вигляд підлітка. Багато наркоманів байдужі до свого зовнішнього вигляду, виглядають неохайно, не дбають про чистоту свого тіла і одягу. Сексуальність не хвилює їх, оскільки більшість з них набувають імпотенцію. Заради дози вони йдуть на будь-які приниження, аж до продажу власного тіла.

ПРИЧИНИ ВЖИВАННЯ НАРКОТИКІВ, ЇХ ВПЛИВ НА ПІДЛІТКА.

Слід зазначити, що серед причин зловживання наркотиками найбільш часто згадуються наступні :

· Соціальна узгодженість. Якщо використання того чи іншого наркотику прийнято в групі, до якої людина належить або з якою.

він себе ідентифікує, він відчує необхідність застосовувати цей наркотик, щоб показати свою приналежність до цієї групи. Це відноситься до всіх наркотиків, від нікотину і алкоголю до героїну.

· Задоволення. Одна з головних причин, чому люди вживають наркотики, — це супутні і приємні відчуття, від хорошого самопочуття і релаксації до містичної ейфорії.

· Доступність. Нелегальне споживання наркотиків найбільш високо там, де вони легше доступні, наприклад, у великих містах. Застосування легальних котиків також зростає з доступністю, наприклад, алкоголізм поширений серед торговців спиртними напоями.

· Цікавість щодо наркотиків змушує деяких людей почати самим приймати наркотики.

· Ворожість. Застосування наркотиків може виглядати символом опозиції цінностям суспільства. Коли людина відкидає суспільство і всі альтернативи, включаючи самого себе, свої надії і цілі, що виникає почуття безглуздості життя, ізоляції і неадекватності робить його схильним до хронічної наркоманії.

* Достаток і дозвілля можуть привести до нудьги і втрати інтересу до життя, і виходом і стимуляцією в цьому випадку можуть здатися наркотики.

* Догляд від фізичного стресу. Більшості людей вдається справлятися з найбільш стресовими ситуаціями їх життя, але деякі намагаються знайти притулок у формі наркотичної залежності. Наркотики часто стають хибним центром, навколо якого обертається їх життя. Проблема наркоманії досягла глобальних масштабів, має багатогранний характер, включає економічний, медичний, соціальний, правовий, виховний аспекти.

Проблема » наркотики і наркоманія» у всьому світі сприймається, перш за все, як молодіжна. Головним фактором збільшення масштабів наркоманії стає віковий вектор. Наркоманія стрімко «молодіє», сьогодні можна констатувати не тільки підліткову, але і дитячу наркоманію. Наркотики – це хімічні речовини рослинного або синтетичного походження, здатні викликати зміни психічного стану, систематичне застосування яких призводить до залежності.

Стан психічної залежності виявляється в тому, що людина за допомогою наркотику бажає досягти внутрішньої рівноваги і прагне знову і знову відчути дію наркотику. Наркотик, його дія, поступово заміщає собою всі звичайні для людини позитивні емоції. На цьому етапі людина ще зберігає здатність контролювати вживання, він ще може вибирати, в яких ситуаціях, і в який момент прийняти наркотик. При цьому бажання вжити наркотик зберігається завжди, але розум може перемогти в боротьбі мотивів.

Часткова можливість контролювати прийом наркотику створює у споживача ілюзію того, що наркотики ще не впливає на його життя, він вільний у своїх рішеннях і зможе припинити вживання в будь-який момент.

Наслідки прийняття наркотиків.

Після сп’яніння будь-якою наркотичною речовиною настає ломка. Стан нагадує стан після сп’яніння алкоголем з апатією, млявістю, загальним нездужанням. Переважає тужливий, похмурий, пригнічений настрій. Чим більше була прийнята доза, тим гірше самопочуття наркомана. В цей час вони озлоблені, дратівливі, плаксиві, примхливі, запальні, конфліктні, байдужі до оточуючих і близьким. У них може наступати безпричинне почуття страху, незрозуміле збудження; пальці тремтять, зіниці звужуються або розширюються. Організм не здатний переносити психічні і фізичні навантаження. Навіть дуже сильні і терплячі люди насилу переносять цей стан, болі часом настільки інтенсивні, що можливі спроби самогубства. Ломка – вірна ознака того, що організм людини не може нормально функціонувати без наркотику, а в окремих випадках настає смерть. Вся поведінка наркомана під час ломки направлено на пошук наркотику. ПРОФІЛАКТИКА НАРКОМАНІЇ Профілактика наркоманії являє собою стратегії, спрямовані на зниження факторів ризику хвороби, або на посилення дії чинників, які знижують сприйнятливість до хвороби. Відпрацьовані профілактичні підходи шикуються в залежності від рівня проблеми і наявності досвіду вживання наркотичних речовин.

Профілактика ділиться на: первинну, вторинну, третинну.

1. До первинної профілактики відносяться заходи, спрямовані на особи, які не вживають наркотичні засоби. Тут основна мета – попередити початок вживання психоактивних речовин особами, які раніше їх не вживали. Вона є переважно соціальною, найбільш масовою і орієнтована на загальну популяцію дітей, підлітків, молоді. Первинна профілактика прагне зменшити число осіб, у яких може виникнути захворювання, а її зусилля спрямовані не тільки на запобігання розвитку хвороби, скільки на формування здатності зберегти або зміцнити здоров’я.

2. Вторинна профілактика наркоманії є виборчою. Вона орієнтована на особи, у яких вже відзначені епізоди вживання наркотичних речовин, або на особи, що мають ознаки формується залежності в її початковій стадії.

3. Третинна профілактика залежності від психоактивних речовин є переважно медичною, індивідуальною та орієнтованою на контингенти хворих, залежних від психоактивних речовин.

Профілактика наркоманії в школах .

Якщо говорити про профілактику в школах, хлопцям потрібна, правда, про страшні наслідки вживання наркотиків, про їх підступність, про те, як важко потім позбуватися від наркозалежності. Хлопцям необхідно допомагати сформувати налаштованість жити без наркотиків, налаштованість на моральні та культурні цінності, творчість, спорт, бажання всього досягати своєю головою і своїми руками, налаштованість на доброту, справедливість, відповідальність. Це чітка і доступна інформація для дітей, підлітків, батьків, вчителів з метою роз’яснення не стільки шкоди наркотиків, скільки користі здорового способу життя, формування здорового морально — психологічного клімату, створення умов для розумної організації у проведенні вільного часу, роз’яснення певних норм поведінки. Робота повинна проводитися за певними принципами: 1. індивідуальна спрямованість;

2. виявлення груп ризику з використанням різних методів (медичних, психологічних, педагогічних та ін.);

3. робота з особами груп ризику за груповими та індивідуальними програмами; 4. організація спеціальних таборів для дітей з девіантною поведінкою. Слід мати на увазі, що частіше в «рядах наркоманів» можуть виявитися Підлітки з акцентуаціями і психічними захворюваннями.

Перше-це робота вчителя і класного керівника, турбота батьків і рідних, увага шкільного психолога і лікаря. Це повсякденна робота, що вимагає певних знань з проблеми.

Друге — це раннє виявлення, діагностика і лікування хворих. Цим займаються в спеціалізованих дитячих наркологічних диспансерах. Труднощі в проведенні профілактики стосуються педагогів, батьків, психологів, лікарів. Перш за все, це пов’язано з практичною відсутністю підготовлених з проблеми кадрів. Велика частина педагогів шкіл, середніх і вищих навчальних закладів не мають знань з діагностики корекційного виховання дітей і підлітків у сучасних соціальних умовах нашої країни.

Завдання вчителів-не допустити, щоб в це коло залучилися інші Підлітки. Якщо хоча б один учень страждає алкоголізмом або наркоманіями, то вживання спиртного або наркотиків може прийняти характер епідемії в класі.

Отже, що ж робити педагогам? В першу чергу звернути пильну увагу на три групи учнів:

Перша — стабільні двієчники-трієчники.

Друга-учні, які постійно порушують дисципліну.

Третя-хлопці з неблагополучних сімей.

Це групи ризику. Швидше за все, вийде, що кілька учнів в класі володіють всіма трьома характеристиками, а саме: в сім’ї випиває батько або мати, підліток вчиться з трійок на двійки і регулярно порушує правила і норми поведінки.

Наркоманія і торгівля наркотичними речовинами – явище для Російської Федерації щодо не нове, але для суспільства воно являє постійно зростаючу загрозу. Погіршення умов життя і розпад системи звичних морально-етичних цінностей самим негативним чином позначилися на стані моральності в суспільстві.

Сьогодні в Росії не залишилося жодного регіону, де б не були зафіксовані випадки вживання наркотиків або їх поширення. Наркоманія остаточно перетворилася на загальнонаціональну проблему, що несе пряму загрозу державі.

Організація заходів з профілактики наркоманії будується на основі цільових програм, об’єднаних загальною концепцією профілактичної роботи.

Цілі такої роботи-створення в молодіжному середовищі ситуації, що перешкоджає зловживанню наркотиками і знижує шкоду від їх вживання. Будь-яка профілактична програма повинна включати в себе певні види діяльності в кожному з наступних напрямків:

Поширення інформації про причини, форми і наслідки зловживання наркотичних засобів;

Формування у підлітків навички аналізу і критичної оцінки інформації, одержуваної про наркотики, і вміння приймати правильні рішення. УКЛАДЕННЯ. Сьогодні увага суспільства прикута до однієї з головних загроз — до боротьби з соціально-обумовленими захворюваннями: алкоголізмом, наркоманією, токсикоманією. Кожному добре відомо, що в дитячому та підлітковому віці відбувається формування особистості, становлення характеру. Від того, як складеться цей період в житті людини, в значній мірі залежить вся його подальше життя. До вживання алкоголю і наркотиків все частіше вдаються зовсім юні.

Найперспективніший метод боротьби з наркоманією — це профілактика-комплекс соціальних, освітніх та медико-психологічних заходів, які спрямовані на запобігання розповсюдження та споживання психоактивних речовин, а також попередження і ліквідації бездоглядності, злочинності, зростання супутніх наркоманії та алкоголізму захворювань. Таким чином, можна відзначити наявність трьох основних цілей профілактичної роботи: первинна, вторинна і третинна профілактика.

Первинна профілактика — робота з популяцією умовно здорових людей, а також з так званою групою ризику наркотизації, яка спрямована на попередження залучення до вживання психоактивних речовин, що викликають хворобливу залежність.

Вторинна профілактика — робота з тими, хто зловживає наркотиками, але без сформованої фізичної залежності, яка спрямована на запобігання формування залежності від психоактивних речовин і передбачає роботу з людьми, що вживають ці речовини, але не виявляють ознак наркоманії як хвороби.

Третинна профілактика-реабілітація, яка передбачає проведення комплексу заходів, що сприяють відновленню особистісного і соціального статусу хворого наркоманією, включаючи алкоголізм. Повернення його в сім’ю, в освітній заклад, до суспільно корисної діяльності.

Найбільш важливою у справі формування здорового способу життя серед підростаючого покоління є роль учителя. Саме вчитель може і повинен сформувати систему ціннісних орієнтацій щодо здоров’я.

Тому поточний етап розвитку педагогічної освіти висуває нові вимоги до професійної підготовки вчителя. З одного боку, це — озброєння педагога новітніми методами і технологіями навчання, з іншого — це — освоєння виховних технологій, спрямованих на формування особистості учня — громадянина своєї республіки, країни і всього світу.

Сучасна школа повинна, як відомо, готувати молоду людину до життя в суспільстві ринкового типу, в якому, перш за все, виживає здорова, енергійна, соціально адаптована і активна людина.

Базовою основою всіх профілактичних заходів, є інформаційно-освітній напрям. Добре відомо, наскільки важлива просвітницько-освітня і корекційно-психологічна діяльність. Первинна профілактична допомога повинна спиратися на шкільну психологічну службу, на підрозділи центрів психолого-педагогічної реабілітації, на формування широкої мережі консультативних пунктів для дітей та підлітків.

Первинна антинаркотична профілактична робота в освітніх закладах проводиться переважно через дві основні форми: проведення бесід, читання лекцій фахівцями батьківської аудиторії, сімейне консультування з виховним, психологічним проблемам розвитку і поведінки дитини, у позакласній і позашкільній діяльності з учнями, роботі за місцем проживання, навчальної роботи, організації індивідуального шефства, колективних творчих справах, роботі клубно-спортивних секцій, занять за інтересами.

У роботі з профілактики асоціальної поведінки педагогічними колективами широко використовуються перегляди відеофільмів з попередження наркоманії, бесіди і класні години з антиалкогольної пропаганди, конкурси плакатів і малюнків з пропаганди здорового способу життя. Завдяки цим заходам і заходам щорічно знижується рівень підліткової злочинності.

В даний час профілактика споживання психоактивних речовин в багатьох шкільних колективах представлена найчастіше тематичними лекціями шкільних психологів, лікарів психіатрів-наркологів, або працівників органів внутрішніх справ, а також тематичними навчальними заняттями, які проводяться за типом дискусії на задану тему. Подібний підхід не відповідає основним вимогам до попередження вживання психоактивних речовин, у зв’язку з тим, що в ньому відсутня послідовність, безперервність, врахування реальної ситуації. Необхідно також враховувати, що первинна профілактика входить в сферу діяльності наркологічної служби тільки в рамках професійної компетенції лікарів психіатрів-наркологів. Подібні питання є прямим обов’язком педагогів і шкільних психологів, тобто тих фахівців, які мають постійний і безпосередній контакт з дітьми і підлітками, займаються їх навчанням і вихованням — педагогів-превентологов. Реалізація даної роботи ускладнена, внаслідок недостатнього рівня знань у фахівців освітніх установ з проблеми наркоманії та первинної антинаркотичної профілактичної роботи.

Для ефективного вирішення зазначеної проблеми необхідно в першу чергу ввести в компонент основних навчальних планів освітніх установ дисципліни з пропаганди здорового способу життя.

Підсумовуючи вищесказане, хотілося б ще раз підкреслити, що тільки послідовне, поетапне і комплексне виконання заходів, спрямованих на вирішення виділених ключових проблем, зробить роботу з профілактики наркоманії та алкоголізму серед дітей і підлітків дійсно системної, конструктивної та дозволить подолати негативні тенденції наркоситуації та алкоголізму в дитячо-підлітковому середовищі. ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. А. А. Реан – навчальний посібник «Психологія підлітка. Важкий вік від 11 до 18 років», Санкт-Петербург 2007р.

2. А. А. Реан — «психологія підлітка» Навчальний посібник для психологів, педагогів і батьків. Санкт-Петербург 2008р.

3. Горанский А. Н. Наркоманія: причини, наслідки, заходи захисту. – Видавництво Ю. Мандрики. Тюмень. 2000 р.

4. Коробкіна З. В. Профілактика наркотичної залежності у дітей та молоді: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів – Москва: Видавничий центр «Академія». 2002 р.

5. Максимова Н.Ю. Психологічна профілактика алкоголізму та наркоманії неповнолітніх. Навчальний посібник. – Ростов-на-Дону: «Фенікс». 2000 р.

6. Сирота Н.А., Ялтонский В. М. Профілактика залежності від наркотиків, алкоголю та інших психоактивних речовин. Керівництво по наркології. — Москва: ІД Медпрактика. 2002 р.

Профілактика алкоголізму серед підлітків.

Не починати пити алкогольні напої в дитячому та підлітковому віці.

Намагатися вирішувати проблеми своїх емоційних станів іншим шляхом: шукати причини проблем і усувати їх. Це досить складний процес і одна людина з ним може не впоратися. Потрібно звернутися за допомогою до друзів, батьків, психологів, яким довіряєш.

При стані внутрішньої напруги займіться спортом, фізичною роботою, послухайте музику, сходіть в гості до друзів. Це допоможе розслабитися.

Перебуваючи в компанії, де всі п’ють, постарайтеся сказати «ні», пояснюючи це поганим самопочуттям або терміновими справами. Якщо все ж не вдалося відмовитися, не пийте відразу всю дозу, а лише пригубите. Потім, не привертаючи до себе уваги, постарайтеся піти.

З ЧОГО ПОЧИНАЄТЬСЯ ПИЯЦТВО. ОСОБЛИВОСТІ ПИЯЦТВА У ПІДЛІТКІВ.

У термінологічному плані слід розрізняти «алкоголізм» як хвороба і «пияцтво» як вживання спиртних напоїв, що призводить до алкоголізму.

Алкоголізм – це захворювання з прогресуючим перебігом, яке виникає на основі вживання спиртних напоїв і проявляється характерними психічними і неврологічними розладами, ураженням внутрішніх органів, а також супроводжується порушенням різних соціальних функцій хворого.

Таким чином, поняття алкоголізм включає в себе два основних критерії: медичний і соціальний. Медичним критерієм алкоголізму є патологічні зміни в організмі, безпосередньо пов’язані з хронічною алкогольною інтоксикацією або настають в результаті її. Соціальний критерій-це духовна, матеріальна і біологічна шкода, яка приносить вживання алкоголю, як самим п’яницям, так і всьому суспільству.

Пияцтво – не захворювання. Цим воно відрізняється від алкоголізму, хоча соціальні критерії пияцтва і алкоголізму збігаються. Пияцтво – антигромадська форма поведінки, пов’язана з вживанням алкоголю. Водночас пияцтво, служить благодатним ґрунтом для розвитку захворювання-алкоголізму.

Сприйняття і поступове засвоєння алкогольних звичаїв починаються задовго до того, як у людини виникає потреба в алкоголі, задовго навіть до першого знайомства із самим алкоголем, його смаком і дією. Маленька дитина, що сидить за святковим столом, чекає, що йому в чарку наллють солодкої води, «дитячого вина», і він під схвальний гул гостей потягнеться цокатися з усіма, засвоюючи при цьому зовнішній ритуал пиття вина. Досліди, проведені в старших групах дитячого садка, показали, що якщо дітям запропонувати зіграти «до весілля», «день народження», то вони з достатньою точністю копіюють у грі зовнішні атрибути дорослого застілля з імітацією чоканья келихами, тостів, хитної ходи гостей. Вже в цей час починає формуватися уявлення про алкоголь як про особливий, обов’язковий супутник урочистостей і зустрічей, притягальному символі дорослого життя.

Школярі, яким батьки дозволяли вживати спиртні напої з дорослими по святах, у кілька разів частіше, ніж їх однолітки, яким забороняли це робити, в подальшому випивали в компанії друзів. Таким чином, навіть ненавмисне залучення дітей до алкогольних звичаїв може бути початковим пусковим механізмом для їх подальшого самостійного знайомства з алкоголем.

Приводи першого залучення до алкоголю дуже різноманітні. Але простежуються їх характерні зміни в залежності від віку. До 11 років перше знайомство з алкоголем відбувається або випадково, або його дають «для апетиту», «лікують вином», або ж дитина сама з цікавості пробує спиртне (мотив, властивий головним чином хлопчикам). У старшому віці мотивами першого вживання алкоголю стають традиційні приводи: «свято», «сімейне торжество», «гості» і т. д. З 14-15 років з’являються такі приводи, як «незручно було відстати від хлопців», «друзі умовили», «за компанію», «для хоробрості» і т. д. Хлопчикам властиві всі ці групи мотивів першого знайомства з алкоголем. Для дівчаток типова в основному друга, «традиційна» група мотивів.

Зазвичай це буває, так би мовити, «безневинна» чарочка на честь дня народження або іншого торжества. І хоча це відбувається за згодою батьків, у колі сім’ї, все ж таке залучення дітей до вина небезпечне. Адже варто раз доторкнутися до спиртного, як уже знімається психологічний бар’єр, і підліток відчуває себе вправі випити з товаришами або навіть одному, якщо з’являється така можливість. Недарма в народі кажуть:»Річка починається з струмочка, а пияцтво з чарочки».

В цілому, мотиви вживання спиртного підлітками діляться на дві групи. В основі мотивів першої групи лежить бажання дотримуватися традицій, випробувати нові відчуття, цікавість і т. п. Формуванню цих мотивів сприяють деякі властивості психіки неповнолітніх, пробуджується в них почуття дорослості, бажання бути як усі, прагнення наслідувати старшим і т. п. Віковими особливостями підлітків певною мірою можна пояснити і вживання ними спиртних напоїв «для хоробрості». Цей мотив пов’язаний з відсутністю у неповнолітніх життєвого досвіду, знань, що дозволяють їм вільно вступати в спілкування з оточуючими (наприклад, особами старшого віку, дівчатами). Крім того, певної частини людей властива сором’язливість як риса характеру, що виявляється сильніше в молодості, ніж в зрілому віці. Звідси переоцінка таких якостей особистості, як сміливість, фізична сила. У нетверезому вигляді удаване володіння цими якостями переходить в розв’язність.

Отже, ще до першого знайомства зі смаком алкоголю у підлітка утворюється певне уявлення про продукт, про його особливому, як неправильно прийнято думати, приємному збудливу дію. Але перше знайомство з алкоголем несподівано виявляється зовсім не таким, яким воно вам уявлялося: «гіркий смак» горілки, печіння у роті, запаморочення, нудота і в ряді випадків блювання навіть від одноразового прийому невеликих доз спиртного.

Після такого неприємного знайомства більшість підлітків деякий час уникають алкоголю. Проте у віці 13-16 у зв’язку з якими-небудь подіями (закінчення школи, вступ до навчального закладу, свята, дні народження, весілля тощо) спокуса випити вино відновлюється, причому поступово він починає набувати новий психологічний зміст.

У зв’язку з цим особливої уваги заслуговує друга група мотивів споживання алкоголю, що формують пияцтво як тип поводження правопорушників. У число цих мотивів входить прагнення позбутися нудьги. У психології нудьгою називають особливий психічний стан особистості, пов’язаний з емоційним голодом. У підлітків цієї категорії втрачений або істотно ослаблений інтерес до пізнавальної діяльності. Підлітки, які споживають спиртне, майже не займаються громадською роботою. Суттєві зрушення спостерігаються у них у сфері дозвілля. Ці хлопці нічим не цікавляться.

Алкоголізм супроводжується глибокими змінами в статевій сфері. Під впливом алкоголю у чоловіків зменшується продукція сперми, в якій поступово починають переважати недієздатні сперматозоїди. Спостерігається недорозвинення статевих клітин як у чоловіків, так і у жінок-алкоголіків.

Виділяють три ступені алкогольного сп’яніння.

Легкий ступінь алкогольного сп’яніння визначається насамперед зміною настрою. У цей час людина стає безпричинно веселим, сьогодення і майбутнє малюється йому в райдужному світлі, він схильний до переоцінки своїх сил, можливостей і здібностей. Неприємності і труднощі здаються легко переборними, дріб’язковими, що не заслуговують серйозної уваги. Сп’янілому властиво ослаблення здатності обмежувати бажане від можливого і допустимого в даній ситуації.

У сп’янілого погіршується здатність до активного зосередження уваги. Він легко відволікається від виконуваної справи, часто перемикає увагу на випадкові малозначні об’єкти. У нього погіршується здатність до запам’ятовування, переважають поверхневі асоціації.

При наростанні ступеня сп’яніння у людини продовжують знижуватися функціональні здатності зорового і слухового аналізаторів, збільшується час, необхідний для впізнання пред’являються сигналів, прийняття рішення, здійснення рухової реакції. Більшою мірою порушується координація рухів. Збільшується кількість помилок при вирішенні будь-яких завдань, при виконанні звичних робочих операцій.

Таким чином, з одного боку, сп’янілий схильний переоцінювати свої можливості і недооцінювати серйозність навколишнього оточення, з іншого — у нього знижуються можливості до виконання роботи. Ці своєрідні «ножиці» призводять до необдуманих вчинків, помилок у виробничій діяльності. З наростанням сп’яніння імпульсивна поведінка і кількість помилок в робочій діяльності наростають.

Стан сп’яніння триває зазвичай декілька годин, після чого настрій поступово нормалізується, а відчуття бадьорості, як правило, змінюється млявістю і сонливістю.

Зміни психічних функцій, порушення поведінки та координації рухів з’являються через деякий час (приблизно через годину) після прийому спиртного, коли концентрація алкоголю в крові досягне певного рівня, і зникають при її зниженні. Однак і після зникнення виражених ознак сп’яніння здатності ряду функціональних систем організму, що визначають фізичну і психічну працездатність, продовжують залишатися зниженими. Відновлюються вони поступово, протягом багатьох годин. Наприклад, ознаки зниження працездатності при складній операторської діяльності можуть спостерігатися після сп’яніння, навіть легкого ступеня ще багато годин.

Середній ступінь сп’яніння характеризується появою більш виражених розладів. Підвищений настрій, безпечність, благодушність легко змінюються образами, дратівливістю, злісністю, які проявляються у висловлюванні претензій, лайки, агресивних діях. Характерна нездатність стримувати свої почуття і бажання.

У стані сп’яніння часто відбуваються негативні вчинки. Своїм тілом п’яний управляє насилу. Координація рухів буває порушена до такої міри, що він не може йти по прямій лінії. Мова стає неповороткою, мова-надмірно гучною, повільною, що пов’язано зі зниженням в цей період слуху. П’яний відчуває труднощі в підборі слів, окремі слова і фрази повторює кілька разів.

При середньому ступені сп’яніння часто відчуваються запаморочення, дзвін у вухах. Можуть з’являтися ілюзорні сприйняття навколишнього, грубі помилки в оцінці величини предметів, відстані між ними. На зміну веселощам і бадьорості приходять зниження інтересу до навколишнього, відчуття втоми, слабкість, поступово наростає сонливість. Сп’яніння середньої тяжкості поступово переходить в сон.

Про зміни працездатності в стані сп’яніння середнього ступеня не доводиться говорити, так як цей стан несумісний з виконанням будь-якого виду робіт. П’яний чоловік здатний тільки ламати, псувати, може стати винуватцем нещасного випадку, аварії, пожежі.

Тривале зниження працездатності спостерігається і після сп’яніння. Для повного відновлення функцій нервової та серцево-судинної систем, м’язової сили і витривалості, як правило, потрібні не одну добу. Це пояснюється тим, що алкоголь викликає зміни в окисно-відновних процесах, що протікають в тканинах організму. Після виведення алкоголю з організму в крові ще значний час спостерігається зниження рівня цукру і підвищення її кислих властивостей. Ці зміни внутрішнього середовища організму супроводжуються проявом ряду суб’єктивних і об’єктивних симптомів: головним болем, підвищеною стомлюваністю, спрагою, нестійким депресивним настроєм, пітливістю, тремтінням кінцівок, посиленим серцебиттям, коливаннями артеріального тиску, зниженням м’язової сили, порушенням координації рухів.

Сп’яніння, викликане самогоном, настає швидше і триває довше. Це пов’язано з більшою токсичністю самогону. Після його прийому сп’яніння може наступити миттєво. Відразу ж втрачається здатність контролювати свої дії. Часто спостерігаються сильне рухове збудження, агресивні невмотивовані дії. Важче протікає і похмілля. Відзначаються сильні головні болі, слабкість, болі в області серця.

Важкий ступінь сп’яніння характеризується появою симптомів глибокого отруєння алкоголем. Часто настає непритомний стан, якому можуть передувати запаморочення, нудота, блювання, дзвін у вухах, відчуття оніміння різних ділянок тіла, глибоке порушення координації рухів, зниження тонусу м’язів.

Несвідомий стан — алкогольна кома — не завжди закінчується благополучно. Для цієї стадії сп’яніння характерний зовнішній вигляд хворого. Він не реагує не тільки на окрик, але навіть і на больові подразнення, його особа набуває спочатку багряно-червоний, а потім блідо-синюшний колір.

Алкоголізм-важка хронічна хвороба, в більшості своїй важковиліковна. Вона розвивається на основі регулярного і тривалого вживання алкоголю і характеризується особливим патологічним станом організму: нестримним потягом до спиртного, зміною ступеня його перенесення і деградацією особистості. Для алкоголіка сп’яніння представляється найкращим психічним станом. Цей потяг не піддається розумним доводам припинити лити. Алкоголік направляє всю енергію, кошти і думки на добування спиртного, не рахуючись з реальною обстановкою (наявність грошей в сім’ї, необхідність виходу на роботу і т. п.). Раз випивши, він прагне напитися до повного сп’яніння, до безпам’ятства. Як правило, алкоголіки не закушують, у них втрачається блювотний рефлекс і тому будь-яка кількість випитого залишається в організмі. У зв’язку з цим говорять о підвищеній переносимості алкоголю. Але насправді це патологічний стан, коли організм втратив здатність боротьби з алкогольною інтоксикацією шляхом блювоти та інших механізмів захисту.

Як часто деякі люди з гордістю відзначають у своїх товаришів підвищену стійкість до алкоголю, вважаючи, що це пов’язано з фізичним здоров’ям. А насправді підвищена стійкість до горілки — перша ознака починається алкоголізму, симптом серйозного захворювання. Для алкоголіка, що чарка, що стакан, що пляшка вина — все єдине. Вже від чарки спиртного він приходить до стан ейфорії — порушення, що тільки посилює його прагнення випити, потім наступні дози мало змінюють його зовнішній вигляд, хоча в організмі відбуваються помітні зрушення.

Спочатку алкоголік виявляє надзвичайну активність, намагаючись «позачергово» випити чергову стопку, починає буйствувати або дуріти. Але ось остання крапля переповнює межі стійкості, і алкоголік «відключається» від зовнішнього світу, впадаючи в забуття. Втрата контролю за кількістю випитого, непомірна жадібність до спиртного і супроводжує це неконтрольоване розв’язне, нерідко цинічна поведінка-стійкі ознаки алкоголізму.

На пізніх етапах алкоголізму переносимість спирту раптово знижується й у запеклого алкоголіка навіть малі дози вина викликають той же ефект, як і великі порції горілки в минулому. Для цієї стадії алкоголізму характерно важке похмілля після прийому алкоголю, погане самопочуття, дратівливість, злостивість. Під час так званого запою, коли людина п’є щодня, протягом багатьох днів, а то й тижнів, патологічні явища настільки виражені, що для їх ліквідації потрібна медична допомога.

Одним з характерних ускладнень під час запою є так звана біла гарячка, про яку ми розповімо окремо.

Таким чином, незалежно від форми пияцтва кожен прийом алкоголю викликає виражені зміни в організмі, а наступні І все більші дози спиртного ведуть до психічної деградації особистості і загального захворювання.

Після вживання алкоголю відбуваються емоційні зміни, динаміка яких інша, ніж у тверезої людини. Емоційні реакції випив не обумовлюються реальними зовнішніми причинами, а в великій мірі визначаються внутрішніми спонуканнями, пов’язаними з алкогольним станом. У результаті виходить, що піднесений або пригнічений настрій випив далеко не завжди узгоджується з настроєм оточуючих.

Правда, після того як людина протверезіє, він здатний (якщо він не закінчений алкоголік) оцінити і навіть засудити своє недоречне поведінка, що В подальшому розвитку пияцтва почуття каяття зникає взагалі. Це пов’язано з тим, що у п’яниці в мозку утворюється своєрідна установка, коли його психіка націлена на задоволення пекучого бажання напитися. Його вже не можуть цікавити серйозні проблеми і не зачіпають його почуттів ті події, які зачіпають душу кожної нормальної людини. Саме тому виникає відчуження між подружжям, один з яких зловживає алкоголем. Правда, на перших порах їх відносини порушуються тільки в зв’язку з черговою нетактовністю п’яного, але потім стан «нестійкої рівноваги» переходить в повне взаєморозуміння. Формується різко негативне ставлення до особистості п’яниці. І якщо чоловік не перестане пити, в сім’ї, як правило, виникає розлад, а нерідко справа доходить до розлучення.

У п’яниці ослаблена воля — і не тільки до обмеження прийому алкоголю, але і стосовно інших, ділових сторін повсякденного життя.

Алкоголь викликає безпричинні зміни настрою, вибухи радості і злості іноді по самим незначним приводів і в той же час байдужість до дійсно хвилюючих подій. Особливо важко доводиться дошкільнятам, які ніяк не можуть зрозуміти причину буйності поведінки свого батька, нелогічність оцінки їх вчинків. Це вселяє сум’яття в почуття дітей, плутає поняття добра і зла, хорошого і поганого, робить негативний вплив на їх психічний розвиток.

У питущого змінюється коло знайомих, коло інтересів. Як правило, відбувається концентрація уваги на пляшці. І яка б тема не зачіпалася в компанії питущих, рано чи пізно вона буде переведена на тему про вино і горілку.

Неможливість позбутися думок про пляшку спиртного, послухати голосу розуму і відрізняє особистість алкоголіка від просто випивають людей.

Для алкоголіка характерне огрубіння особистості, брехливість, падіння авторитету в сім’ї і робочому колективі, психофізіологічні зміни. Спочатку пропадають ті тонкі рухи душі, які скрашують відносини в сім’ї. П’яниця вже не скаже дружині ласкавого слова, не обдарує дітей цікавою розповіддю, прогулянкою або забавною іграшкою. В подальшому очерственіе характеру супроводжується грубістю і навіть жорстокістю. Намагаючись приховати факт покупки вина, п’яниця починає брехати. Це веде до втрати поваги до п’яниці як вдома, так і на роботі. Будучи роздратованими постійними конфліктами з п’яницями, члени його сім’ї та колективу самі стають невитриманими. П’яниця ж знову шукає розради від виникаючих скандалів у вині. Утворюється як би порочне коло.

Алкоголізм розвивається за такою схемою:

профілактика алкоголізму в школі

А. Початкова фаза. Сп’яніння з випаданням пам’яті, «затемнення». Людина постійно думає про спиртне, йому здається, що випив недостатньо, він п’є «взапас», у нього розвивається жадібність до алкоголю. Однак він зберігає свідомість своєї провини, уникає розмов про свою тягу до вину.

Б. Критична фаза. Втрата контролю над собою після першого ж ковтка горілки. Прагнення знайти виправдання своєму пияцтву, опір всім спробам запобігти його бажання випити. У людини розвивається зарозумілість, агресивність. Ой звинувачує оточуючих у своїх бідах. У нього починаються запої, його друзями стають випадкові товариші по чарці. Він змушений піти з постійної роботи, втрачає інтерес до всього, що не має відношення до вина і горілки.

В. Хронічна фаза. Щоденне похмілля. Розпад особистості. Помутніння пам’яті. Сбивчивость думки. Людина п’є сурогати алкоголю, технічні рідини, одеколон. У нього розвиваються безпідставні страхи, біла гарячка, інші алкогольні психози.

Біла гарячка . «Спирт так само консервує душу і розум п’яниці, як він консервує анатомічні препарати»,— писав Л. Толстой. Кінцевою стадією такої консервації є біла гарячка.

Біла гарячка — найбільш часто зустрічається алкогольний психоз. Вона виникає зазвичай в стані похмілля, коли у п’яниці з’являються несвідомий страх, безсоння, тремтіння рук, кошмари (погоні, напади і т. п.), слухові та зорові обмани у вигляді шумів, дзвінків, руху тіней. Це провісники білої гарячки. Її симптоми особливо виражені вночі. У хворого з’являються яскраві переживання страхітливого характеру. Він бачить повзаючих навколо комах, щурів, нападників на нього чудовиськ, відчуває біль від укусів, ударів, чує загрози. Він бурхливо реагує на свої галюцинації, обороняється або біжить, рятуючись від переслідування.

Вдень галюцинації дещо загасають, хоча хворий залишається збудженим, у нього трясуться руки, він метушливий і не може спокійно сидіти на одному місці. У медичній літературі описаний випадок, коли такого хворого, орієнтується в реальній обстановці, відправили в лікарню для лікування на громадському транспорті у супроводі дружини.

На станції метро йому раптом уявилося, що на нього рухається група ворожих солдатів з автоматами. Він перестрибнув через перила містка над лінією і впав на дах вагона, а з неї — на платформу, де його підхопили пасажири.

Інший хворий поступив в лікарню з безліччю ножових поранень. На питання лікаря, як це сталося, алкоголік відповів, що до шкіри у нього причепилися чортики, і він зрізав їх бритвою.

Іншою формою психозу є алкогольна маячня. Він виникає і після короткочасного пияцтва, але на відміну від білої гарячки не супроводжується галюцинаціями. Однак таких хворих переслідують нав’язливі думки. Найчастіше це маячня підозрілості, переслідування, ревнощів. П’яниці, наприклад, здається, що проти нього влаштована «змова». Не бачачи виходу зі створеного положення, він намагається кінчити життя самогубством.

Бувають і курйозні випадки. Наприклад, один хворий не міг переставити стрілку годин: поки він, дізнавшись по телефону точний час, піднімався до настінним годинником, він забував час. Тоді він повертався до телефону, знову дзвонив, швидко біг до години, намагався запам’ятати почуте від служби точного часу, але тут же плутався, і все починалося заново.

Виявлена форма епілепсії, яка обумовлена виключно зловживанням спиртними напоями. Судомні напади частіше наступають в стані похмілля і припиняються при утриманні від алкоголю. Під час нападу обличчя хворого блідне, він втрачає свідомість і падає. Хворий б’ється головою об підлогу, може отримати різні каліцтва. При так званої малої алкогольної епілепсії справа обмежується тим, що хворий втрачає свідомість на кілька секунд: раптом припиняє говорити, завмирає, але, не встигнувши впасти, приходить в себе.

Що робити, щоб він не пив.

Це питання звучить частіше за інших в будь-якій обстановці: на прийомі у лікаря, на лекціях, в бесіді і в приватній розмові. Повинен зізнатися, що відповідь на нього дуже важкий. Відповідаючи на нього, я ніколи не забуваю, що можливості людини безпосередньо впливати на іншу особистість вельми обмежені. можна впливати на інших.

людей опосередкованим способом, тобто шляхом зміни власної поведінки. Така поведінкова зміна часто викликає зміну в поведінці іншої людини, особливо в разі коли існують сильні сімейні, фінансові, емоційні узи. Тут все відбувається як в годиннику, де механізм (у нашому випадку, сім’я) складається з окремих питань (чоловік, дружина, діти, люди похилого віку), пов’язаних між собою і працюють синхронно. І якщо алкоголік (одна з «деталей») здатний порушити хід інших, то члени сім’ї (решта «шестерінки») в змозі змусити його підкоритися їх ритму. Шанси на успіх тим більше, чим більша кількість членів сім’ї (більше «деталей») візьме участь у цьому заході. Про те, як це робити (краще сказати, чого не робити, щоб несвідомо не допомагати алкоголіку), кажуть наведені нижче поради:

1. Не забувай, що алкоголізм — це хронічна хвороба. Якщо хочеш допомогти хворому, то слід визнати факт хвороби і перестати соромитися її.

2. Не дивись на хворобу, як на сімейну ганьбу-здоров’я при алкоголізмі також можливо як при більшості інших захворювань.

3. Не стався до алкоголіка, як до неслухняного дитині, адже ти б не ‘ робив (а) цього, якби він мучився від якоїсь іншої хвороби.

4. Не дорікай і не затівай лайки, особливо в той час, коли він знаходиться в стані алкогольного сп’яніння.

5. Не бурчи, не морализируй, не читай нравоучении. Швидше за все, алкоголік сам добре знає, що ти намагаєшся втемяшить. Він в змозі сприймати це до певної міри, потім зовсім перестане слухати. Ти можеш спровокувати його на подальший обман і примусити його дати обіцянки, які він не в змозі виконати ..

6. Не приймай обіцянки, яким не віриш. Не дозволяй обманювати себе і не роби вигляд, що віриш йому. В іншому випадку він упевниться, що зможе тебе перехитрити; це викличе втрату довіри до тебе.

7. Не шантажуй, використовуючи вираз: «Якби ти мене дійсно любив . «. Алкоголік не здатний контролювати кількість випивається своєю так званою «силою волі». Подібні заклики до совісті алкоголіка лише посилюють в ньому почуття провини, по суті нічого не змінивши. Це можна прирівняти до виразу:»Якби ти мене любив, то не пробачив би».

8. Не намагайся погрожувати, хіба що ґрунтовно зваживши свої погрози, і якщо ти в змозі їх здійснити. Зрозуміло, бувають обставини, коли необхідні круті заходи для захисту дітей самих себе; з іншого боку, порожні погрози дають можливість алкоголіку судити, що ти не належиш се серйозно до своїх слів .

9. Не перевіряй алкоголіка, скільки він випив, бо і так у тебе немає шансів дізнатися про все.

10. Не шукай алкогольних «заначок», так як змусиш алкоголіка шукати більш затишні місця для них.

11 .. Не тримай вдома алкоголь; не виливай його в унітаз-це змусить алкоголіка йти на крайні заходи для його видобутку. Зрештою , він завжди знайде можливість і спосіб напитися.

12. Ніколи не пий разом з алкоголіком в надії, що йому менше дістанеться. Це не допоможе. Погоджуючись на спільну випивку, ти відтягуєш момент, коли він зважиться попросити допомоги.

13 не ревнуй до методу лікування, який обрав собі алкоголік. Нам часто здається, що любові до дому з сім’ї йому повинно цілком вистачати для того, щоб кинути пити. Не ображайся, якщо алкоголік звернеться за допомогою до інших людей. Адже ти не став(А) Б ревнувати до лікаря, якби хто-небудь з домашніх потребував медичної допомоги.

14. Не оберігай алкоголіка від ситуацій, де можуть пропонувати алкоголь. Адже він повинен колись сам навчитися говорити «Сьогодні я не п’ю». Попереджаючи інших, щоб вони не пропонували’ йому алкоголь, ти демонструєш свою недовіру до нього.

15. Не роби нічого за алкоголіка, що він сам в змозі виконати. Не вирішуй за нього його проблеми, надай йому самому шанс впоратися з ними. Поводься з ним таким чином, що б він сам відповідав за свої власні вчинки (неповернення боргу і інші наслідки п’янки). Тільки в такому випадку ти даси йому можливість зрозуміти, до чого привела його п’янка, і не виключено, що він задумається над своїм нинішнім станом.

16. Не вимагай моментального лікування. Як для кожного хронічного захворювання, так і при алкоголізмі, процес лікування і відновлення здоров’я, довгий. Не виключені рецидиви хвороби.

17. Не відмовляй йому в любові, підтримці і розумінні, коли він намагається росити пити і вести тверезий спосіб життя.

Якщо хочеш досягти мети, то невпинно дотримуйся принципу «справедливої любові».

Аналіз роботи соціального педагога в школі з профілактики алкоголізму серед підлітків.

Дослідження роботи соціального педагога з профілактики алкоголізму серед підлітків у школі.

Експериментальна частина нашого дослідження проводилася на базі школи 20 9 класів, всього взяло участь 38 осіб, з них 20 хлопчиків і 18 дівчаток, соціальний педагог.

У констатуючому експерименті були виконані наступні напрямки експерименту:

1. Виявити схильність і мотивацію підлітків до вживання алкоголю.

2. Вивчити профілактичну роботу соціального педагога школи і оцінити її ефективність.

Перша серія експерименту полягала у виявленні схильності підлітків до вживання алкоголю. Для цього ми використовували анкету, що є соціологічним дослідженням.

Опитано 38 школярів, в результаті було виявлено, що з усіх опитаних підлітків, спиртні напої вживають 28 осіб (73, 7%), 10 людина не вживає алкоголь на сьогоднішній день (26,3%).

На питання: «як часто вживаєте алкоголь?»- 19 осіб (67,8%) відповіли:» не часто«; 6 осіб (21,4%) вживають у свята; 3 особи (10,8%) — »коли з’являється бажання».

Частота вживання алкоголю.

На питання: «З якою метою Ви вживаєте алкоголь?» — 19 осіб (67,8%) відповіли: «Для веселощів»; 3 людини (10,8%)- «Щоб підтримати компанію»; 6 людини (21,4%) — «Щоб розслабитися».

Думка про шкоду алкоголю серед підлітків.

30 учнів (79%) вважає, що алкоголь шкодить організму; 4 людини (10,5%) вважає, що не шкодить; 4 людини (10,5%) — не знає.

Підлітки в основному воліють слабоалкогольні напої (пиво, вино, джин) — 28 осіб (73,7%).10 (26,3%) осіб -не пробували.

На питання: «Скільки Вам було років, коли Ви вперше спробували алкогольний напій?» — 19 (67,8%) осіб відповіли, що 15-16 років і 9 (32,2%) осіб — 12-14 років.

Таким чином, ми виявили, що підлітків схильні до алкоголізації і, що проблема вживання спиртних напоїв в підлітковому середовищі вельми актуальна. В основному вживання спиртних напоїв підлітками відбувається за компанію, вважаючи за краще слабоалкогольні напої, такі як пиво, джин, вино. П’ють підлітки для того, щоб розслабитися, щоб підняти настрій, хоча і знають, що алкоголь шкодить організму.

На виявлення мотивації споживання алкоголю підлітками, ми використовували опитувальник з виявлення особливостей мотивації споживання алкоголю підлітками (модифікація методики МПП В. Д. Зав’ялова) (див. Додаток 2).

Певною перевагою методики є спрямованість на мотивацію споживання — менш приховується фактор, ніж кількість і частота прийому спиртних напоїв.

Ми проводили це дослідження на базі тих самих 9 класів школи № 20 М. Шадринска. у групі дослідження брали участь 28 школяра (група підлітків вживають алкоголь). Результати можна розглянути за допомогою діаграми 6.

В обстеженій групі у 33 % підлітків в основному переважають традиційні (культурно поширені) мотиви. Проба алкоголю у таких підлітків збігалася з будь-якою урочистою подією: День народження, загальнонаціональне або релігійне свято, весілля.

У 25% підлітків виражені мотиви, що відображають підпорядкування груповому тиску. Такі підлітки п’ють для того, щоб «бути як всі», «відчути себе дорослим». Мотиви гіперактивації поведінки переважають у 8% підлітків. Такі підлітки п’ють заради прагнення підвищити свою активність, життєвий тонус, посилити ефективність своєї поведінки, щоб вийти зі стану нудьги.

4% підлітків приймають алкоголь для того, щоб отримати фізичне і психологічне задоволення — гедоністична мотивація.

Атарактичні мотиви виявлені у 16% підлітків вживання алкоголю обумовлюється «бажанням розслабитися», «підняти настрій», «від нудьги», «просто захотілося».

У інших підлітків (14%) виявлені псевдокультурні мотиви, що виражають прагнення людини пристосуватися до норм алкогольної мікросередовища.

Серед обстежуваної групи підлітків кількість набраних балів не перевищує 35, отже, зловживання алкоголем у цієї групи немає. Вони п’ють слабкі алкогольні напої (пиво, джин), піддаючись груповому впливу і для того щоб підвищити свій життєвий тонус, активність.

Друга серія експерименту спрямована на вивчення профілактичної роботи соціального педагога школи та її ефективності.

При вивченні профілактичної роботи соціального педагога з даної проблеми ми використовували методи: бесіди з соціальним педагогом, спостереження за її діяльністю та перевірка документації. З усього вивченого ми виділили, що основний акцент роботи соціального педагога в цьому віці — це робота з групою через такі напрями діяльності:

1) профілактика причин і наслідків алкоголізму.

Основні соціальні вміння, які може сформувати соціальний педагог в підлітковій групі, це: вміння формулювати аргументи проти алкоголю і вміння протистояти тиску однолітків.

Форми роботи: диспут, в якому відбувається обмін інформацією про шкоду алкоголізму, де соціальний педагог виступає в ролі арбітра; анкетування; ділова гра; екскурсія; лекції; тренінги, уроки-конференції і т. д. (див. додаток 1,2, 3, 4, 5)

2) Організація вільного часу підлітків, оскільки беззмістовний дозвілля є провідним фактором ризику в розвитку зловживань підлітком алкоголю. Необхідна своєрідна яскрава реклама діяльності гуртків, секцій, клубів, дитячих та юнацьких організацій, щоб підліток міг вибрати собі заняття по душі. Соціальний педагог повинен знати інтереси, схильності і захоплення підлітка і допомогти йому організувати змістовне дозвілля.

3) Антиалкогольне виховання, що проводиться соціальним педагогом і спрямоване на формування у підлітка твердих антиалкогольних переконань про необхідність тверезого способу життя, про неприпустимість вживання алкоголю в період формування організму, про аморальність пияцтва і алкоголізму, про формування антисоціальної особистості підлітка, схильного до вживання алкоголю.

Форми роботи: бесіда; лекції ( див. додаток 6)

4) антиалкогольна Просвіта педагогічного колективу школи теж є функцією соціального педагога. Включення елементи антиалкогольного виховання в усі предмети шкільного циклу. Наприклад, в курсі «Основи держави і права» можна запропонувати наступний розділ: « Позбавлення батьківських прав унаслідок зловживання алкоголем»; у курсі «Історія» можуть бути такі теми, як « Споювання колонізаторами відсталих народів з метою їх поневолення»; у курсі «Біологія» необхідно розповісти про вплив алкоголю на всі системи організму, наприклад, теми: «Кров і кровообіг»: шкідливий вплив вживання алкоголю на серце та судини; «Нервова система. Органи чуття»: шкідливий вплив вживання спиртних напоїв на нервову систему.

5) посередницька діяльність соціального педагога-підключення до профілактичної роботи не тільки батьків, учнів, а й співробітників міліції, лікарів, працівників довколишніх підприємств, громадськості.

6) Робота з сім’єю. Надання педагогічної допомоги батькам підлітка вживає алкоголь. Вчення їх розуміти дитину, спиратися на його позитивні якості, контролювати його поведінку і заняття у вільний час. Виявлення проблем сімейного виховання: невідреагованість почуттів і переживань батьками, неусвідомлена проекція особистісних проблем на дітей, нерозуміння, неприйняття, негнучкість батьків і т. д.

7) Консультування та індивідуальні бесіди з метою допомогти дитині розібратися у своїх проблемах і підказати, як їх можна було б вирішити і зорієнтувати його на вчинення більш осмислені вчинків, подолання своїх переживань, страхом, перемоги над непевністю в спілкуванні з іншими без вживання алкоголю.

8)Подолання соціально-педагогічної занедбаності підлітка, що виявляється у вигляді обмеженості словникового запасу; бідності знань про навколишній світ, недостатньою усвоенности багатьох навичок (рахунку, читання, письма та ін).

При оцінці ефективності профілактичної роботи, ми для цього серед цих же 9 класів (всього 38 осіб) проводилося опитування.

Опитування складається з 2-х питань, також до них додаються варіанти відповіді. Важливим і основним моментом нашого дослідження є визначення різниці між проведеною роботою соціальним педагогом з профілактики алкоголізму та бажанням дітей брати участь у більш цікавих профілактичних заходах. В якості критерію визначення різниці обрані проводиться соціальним педагогом робота з профілактики алкоголізму і інтерес дітей до таких заходів.

При цьому було виділено чотири рівні проведеної роботи соціальним педагогом і чотири рівня інтересу підлітків до тих чи інших профілактичних заходів (див. таблицю 1).

Підліткам було поставлено перше питання: які заходи з профілактики алкоголізму з вами проводить соціальний педагог?

На поставлене запитання підлітки відповіли, використовуючи варіанти:

а) відсутність профілактичних заходів;

б) бесіди про здоровий спосіб життя;

в) поїздки в будинок для дітей-інвалідів, інтернати для дітей;

г) бесіди на теми, запропоновані вами; бесіди з проведенням рольових ігор, «круглого столу», дискусій, а також бесіди з запрошенням лікарів-наркологів, юристів, працівників міліції.

Ми зіставили відповіді, дані дітьми, з таблицею і отримали такі результати: більшість підлітків на поставлене питання дають варіант відповіді під літерою «б»-19человек; 12 людину-варіант відповіді під літерою «г»; 7 осіб-варіант відповіді під літерою «в»; немає варіанти відповіді під літерою «а».

Друге питання соціологічного опитування: Які заходи ви б хотіли, щоб з вами провів соціальний педагог по профілактиці алкоголізму?

На це питання були дані подібні варіанти відповідей, що і в першому:

а) Мене не цікавлять такі заходи;

б) Бесіди про здоровий спосіб життя;

в) Поїздки в будинок для дітей-інвалідів, інтернати для дітей;

г) бесіди на теми, запропоновані вами; бесіди з проведенням рольових ігор, «круглого столу», дискусій, а також бесіди з запрошенням лікарів-наркологів, юристів, працівників міліції.

Відповіді підлітків на це питання також склали з нижерасположенной таблицею 2.

Більшість підлітків на поставлене запитання дають варіант відповіді під літерою » Г » -16 чоловік; 14 людини — варіант відповіді під літерою «в»; 7 людини — варіант відповіді під літерою «Б»; немає варіанту відповіді під літерою «а».

Порівнявши відповіді першого і другого питань, видно, що заходи з профілактики алкоголізму соціальним педагогом проводяться. Але це в основному однотипні бесіди про здоровий спосіб життя, як показують відповіді підлітків з першого питання.

Проаналізувавши дані відповіді на друге питання, можна сказати, що у більшості підлітків дуже високий інтерес до профілактичних заходів, але не до нудних лекцій або розмов, а саме до бесід на теми, запропоновані ними; до бесід з проведенням рольових ігор, «круглого столу», дискусій; до бесідам із запрошенням лікарів-наркологів, юристів, працівників міліції. Також значне число підлітків схиляються до варіанту відповіді «в» -це говорить про те, що дітей цікавить і живий приклад того, які наслідки несе за собою вживання алкоголю.

З вищесказаного можна зробити висновок, що соціальні педагоги в силу свого незнання або уділення меншої уваги профілактиці алкоголізму, використовують одноманітні методи в роботі. Саме для цього ми розробили більш широкий перелік форм і методів, які може використовувати соціальний педагог у профілактичній роботі.

Профілактика алкоголізму в школі.

Мета програми: профілактика споживання алкоголю і наркотиків неповнолітніми і формування здорового способу життя через створення умов для реалізації творчого потенціалу підростаючого покоління і зміцнення інституту сім’ї.

формування у дітей і підлітків позитивних соціальних і антиалкогольних, антинаркотичних установок;

-формування позитивних установок у взаєминах дитини і дорослого, зміцнення інституту сім’ї та пропаганда традиційних сімейних цінностей;

-забезпечення соціально-психологічної допомоги підліткам групи «ризику» та членам їх сімей;

— залучення підлітків в профілактичні заходи та акції;

профілактика алкоголізму в школі

— формування в учнів навичок, що дозволяють знизити ризик залучення до спиртних напоїв і наркотиків;

-просвіта учасників освітнього процесу за здоровий спосіб життя.

Скачавши:

Вкладення Розмір programma_narkomanii_i_alkogolizma.docx 40.45 КБ.

Попередній перегляд:

Муніципальне бюджетне загальноосвітній заклад.

«Середня загальноосвітня школа №1»

Директор МБОУ ЗОШ № 1 М. Шарипово.

Номінація: «Програма первинної профілактичної роботи з формування цінності здорового способу життя за допомогою дитячо-дорослих об’єднань (співпраця з позашкільними громадськими об’єднаннями)»

по профілактиці алкоголізму та наркоманії серед підлітків.

Зайцева Світлана Геннадіївна — соціальний педагог.

Профілактика алкоголізму і наркоманії серед підлітків.

Зайцева Світлана Геннадіївна — соціальний педагог.

Підстава для розробки програми.

1. Постанова Уряду Російської Федерації №89 від 14.02 2006р. «Про державну підтримку шкіл і вузів, які впроваджують інноваційні програми»;

Терміни реалізації програми:

2013-2014 навчальний рік.

профілактика алкоголізму в школі

Муніципальна Середня загальноосвітня школа № 1 М. Шарипово.

р. Шарипово, пер. Шкільний, 1.

Муніципальна Середня загальноосвітня школа № 1 М. Шарипово.

профілактика споживання алкоголю і наркотиків неповнолітніми і формування здорового способу життя через створення умов для реалізації творчого потенціалу підростаючого покоління і зміцнення інституту сім’ї.

— формування у дітей і підлітків позитивних соціальних і антиалкогольних, антинаркотичних установок;

-формування позитивних установок у взаєминах дитини і дорослого, зміцнення інституту сім’ї та пропаганда традиційних сімейних цінностей;

-забезпечення соціально-психологічної допомоги підліткам групи «ризику» та членам їх сімей;

— залучення підлітків в профілактичні заходи та акції;

— формування в учнів навичок, що дозволяють знизити ризик залучення до спиртних напоїв і наркотиків;

-просвіта учасників освітнього процесу за здоровий спосіб життя.

Карати-по-російськи значить повчати.

Повчати потрібно тільки прикладом.

Відплата же злом за зло, не повчає,

В даний час зловживання алкоголем, наркотиками та іншими психоактивними речовинами неповнолітніми та молоддю прийняло характер національного лиха, яке представляє загрозу здоров’ю населення, економіці країни, соціальній сфері та правопорядку. Сьогодні проблема наркоманії зачіпає більше 30 млн. чоловік, тобто практично кожного п’ятого жителя країни. Постійне погіршення здоров’я, поширення шкідливих звичок, таких як куріння, споживання алкогольних напоїв і наркотиків досягло критичного рівня, подальше наростання існуючих тенденцій може викликати незворотні наслідки. Відомо, що кожен наркоман за рік здатний залучити від 4 до 17 осіб. При таких темпах через 5 років в країні більш ніж ¼ населення спробує наркотики.

Відбувається неухильне «омолодження» наркоманії. Вік залучення до наркотиків знижується до 8-10 років. Відзначені випадки вживання наркотиків дітьми 6-7 років. Підлітки зловживають наркотиками в 7,5 рази, а ненаркотичними психоактивними речовинами – в 11,4 рази частіше, ніж дорослі.

Крім зростання числа осіб, що зловживають наркотичними речовинами і хворих наркоманією, відзначається збільшення обсягу негативних медико-соціальних наслідків наркоманії. Це збільшена у 7-11 разів смертність, збільшення в десятки разів кількості суїцидальних спроб, а також супутніх наркоманії хвороб: в першу чергу Сніду, інфекційних гепатитів, венеричних хвороб, туберкульозу та інших захворювань. За останні 10 років число смертей від наркотиків серед дітей збільшилася в 42 рази, причому в 65 % випадків причиною смерті є передозування.

Наркоманію називають «комплексним социопсихофизиологическим розладом». Дана проблема знайома і жителям нашого невеликого міста Шарипово. Сім’я залишається головним «щитом», що перегороджує дорогу цьому злу, але, на жаль, не завжди може з успіхом вирішити цю проблему. В результаті загострення сімейних проблем, значна частина підлітків віддаляється від батьків, отже, в складних сучасних умовах сім’ї потрібна систематична і кваліфікована допомога з боку освітніх установ. Тому нерідко єдиною і реальною перепоною на шляху молодої людини до залежності від психоактивних речовин залишається вчитель.

Освіта в школі, включає в себе все розмаїття напрямів, забезпечує інтереси дітей всіх віків, передбачає здійснення цілеспрямованого і систематичного прищеплення навичок здорового способу життя в процесі навчання і виховання, впливає на рівень домагань і самооцінку учнів. У школі є можливість залучення фахівців з профілактики наркотичних та інших психоактивних речовин та вільний доступ до сім’ї підлітка для аналізу, контролю ситуації і проведення консультативної роботи з сім’єю учня.

З урахуванням актуальності даної проблеми соціально-психологічною службою школи № 1 Р. Шарипово розроблена програма з профілактики алкоголізму і наркоманії серед неповнолітніх і формування здорового способу життя, яка була випробувана в 2011-2012 навчальному році.

Мета: профілактика споживання алкоголю і наркотиків неповнолітніми і формування здорового способу життя через створення умов для реалізації творчого потенціалу підростаючого покоління і зміцнення інституту сім’ї.

— формування у дітей і підлітків позитивних соціальних і антиалкогольних, антинаркотичних установок;

-формування позитивних установок у взаєминах дитини і дорослого, зміцнення інституту сім’ї та пропаганда традиційних сімейних цінностей;

-забезпечення соціально-психологічної допомоги підліткам групи «ризику» та членам їх сімей;

— залучення підлітків в профілактичні заходи та акції;

— формування в учнів навичок, що дозволяють знизити ризик залучення до спиртних напоїв, наркотиків;

-просвіта учасників освітнього процесу за здоровий спосіб життя.

У своїй роботі ми спираємося на принципи гуманістичної педагогіки:

— відкритості та інформованості;

— добровільності та співпраці;

— системності та наступності межпоколенческих зв’язків.

Головними напрямками роботи є: просвітницька, діагностико-аналітична та профілактична діяльність.

Освіта орієнтована на створення умов для активного освоєння і використання соціально-психологічних знань усіма учасниками освітнього процесу. Реалізація цього напрямку здійснюється в наступних формах: круглого столу, інформаційного стенду для батьків і учнів, розробки буклетів і тренінгів, семінарів, конференцій з проблем маній.

Для популяризації здорового способу життя і життєствердних цінностей для дітей, підлітків та батьків заплановано спільний перегляд та обговорення театрального спектаклю «Білий ангел — чорні крила», акції: «Ми вибираємо здорове майбутнє», «Не переступи межу» — з профілактики наркоманії та алкоголізму серед підлітків, «Я обираю життя», конкурс плакатів, малюнків виконаних у програмі Power Paint по даній темі. Вікторина «Корисні звички», літній майданчик «Айсберг безпеки», виступ театральної студії в акції «Зупинись, подумай», та інші заходи, спрямовані на активне залучення вихованців до здорового способу життя.

Бесіди, лекторії з проблем сім’ї та нарко-та алкогольної залежності, консультації фахівців, дні відкритих дверей, конкурси плакатів, психологічні вправи – всі ці заходи спрямовані на формування у дітей і підлітків позитивних соціальних і антинаркоалкогольных установок. При всьому різноманітті форм профілактичної діяльності, основний напрямок програми-профілактичні бесіди.

Консультування є однією з основних форм роботи з дітьми та батьками. Воно носить діагностичний, стимулюючий, рекомендаційний і профілактичний характер. Консультації бувають як індивідуальні, так і групові.

Індивідуальне консультування передбачає надання допомоги бажаючим відмовитися від шкідливих звичок, допомоги у вирішенні питань, що стосуються вікових та індивідуальних особливостей психічного розвитку дитини, взаємин з педагогом, однолітками і батьками.

У процесі консультування вирішуються проблеми, які людина не в змозі вирішити самостійно. Це відбувається в тих випадках, коли він не розуміє проблеми, не бачить її причин, шляхів вирішення, не вірить у свої можливості і сили, або знаходиться в стані стресу.

Діагностична робота спрямована на виявлення кількості учнів групи «ризику» та які потребують допомоги, на обізнаність дітей про небезпеку використання наркотичних речовин, особливостей впливу алкогольних та наркотичних засобів на організм і, що робити в разі, якщо їх змусили поширювати наркотики.

Дані, отримані в результаті аналізу анкет-опитувальників, використовуються для планування освітнього процесу Муніципального освітнього закладу та корекції девіантної поведінки.

Даний проект роботи з профілактики наркоманії та алкоголізму серед підлітків є варіативним, так як його зміст може бути доповнено в ході реалізації.

Проект складається з наступних розділів.

профілактика алкоголізму в школі

1. Законодавчо-нормативна база для організації системи профілактичної роботи.

2. Система профілактичних заходів:

семінари та тренінги з підвищення майстерності фахівців (вчителів-предметників, класних керівників) в області профілактики наркоманії та алкоголізму;

просвітницькі семінари для педагогів; просвітницькі батьківські збори;

тренінгові заняття та тематичні класні години для учнів 1-11-х класів.

3. Анкетування учнів з метою виявлення рівня обізнаності та ставлення до проблеми наркоманії (тести, анкети-опитувальники).

4. Проведення конкурсів творчих робіт учнів. Індивідуальні творчі роботи та колективні творчі справи (випуск газет, виготовлення плакатів, зйомка відеороликів, конкурс акторської майстерності).

5. Участь у міських конкурсах профілактичної спрямованості.

6. Проведення спортивних і розважальних заходів під знаком пропаганди здорового способу життя.

7. Семінари та лекції запрошених фахівців.

8. Система інформаційного забезпечення для підвищення ефективності профілактичної роботи (оформлення переносних стендів; класних куточків) і методичні рекомендації.

Учасники та партнери проекту:

педагог — психолог; соціальний педагог; батьки; учні початкової школи; учні середньої школи; учні старшої школи; класні керівники; фельдшер школи; бібліотекар школи; інспектор ПДН; лікар-нарколог.

Алкоголізм є однією з шкідливих і поширених звичок серед молоді. Шкода, що наноситься здоров’ю населення алкоголем, посилюється особливостями екологічною обстановкою. Крім нанесення непоправної шкоди здоров’ю, а ще й ця залежність перешкоджає формуванню у дітей, підлітків, юнаків і дівчат, адекватних віку поведінкових установок на здоровий спосіб життя, уповільнює особистісний і моральний зростання.

Дитячий алкоголізм-багатогранна і багатоаспектна проблема. Нею займаються представники багатьох областей знання: психологи, психотерапевти, наркологи, соціологи, палеолог, педагоги та інші [20;37].

Алкоголь страшний не тільки тим, що він руйнує здоров’я підлітка: він сприяє саморуйнування особистості, спотворення її взаємин з іншими людьми, розриву всіх соціальних зв’язків, що пов’язують її з миром, втрати людської подоби. Що стосується профілактики підліткового алкоголізму, то вона поділяється:

1. Первинна профілактика алкоголізму;

2. Вторинна профілактика алкоголізму;

3. Третинна профілактика алкоголізму.

Первинна профілактика алкоголізму має на меті попередити початок вживання алкоголю особами, які раніше його не вживали. Первинна профілактика алкоголізму націлена, перш за все, на дітей, підлітків, молодь. Первинна профілактика алкоголізму сприяє зменшенню кількості людей, у яких може виникнути алкоголізм, а її зусилля спрямовані не стільки на попередження алкоголізму, скільки на збереження або зміцнення здоров’я.

Вторинна профілактика алкоголізму є виборчою. Вона спрямована на людей, які вже спробували алкоголь або на людей, у яких вже формуються ознаки алкогольної залежності.

Третинна профілактика алкоголізму спрямована на людей залежних від алкоголю і є переважно медичною. Третинна профілактика алкоголізму має два напрямки:

1. направлено на попередження подальшого зловживання алкоголем або на зменшення майбутньої шкоди від його вживання, на надання допомоги в подоланні алкогольної залежності;

2. направлено на попередження рецидиву у людей які припинили вживати алкоголь.

Руйнівна сила алкоголю змусила психологів і педагогів шукати відповідь на питання, чому підлітки вживають алкоголь і як їм допомогти позбутися цієї звички, наскільки ефективні програми з профілактики алкоголізму.

Вивчивши літературу і причини підліткового алкоголізму, нами була розроблена програма По профілактиці алкоголізму серед учнів середніх загальноосвітніх шкіл».

1. Формування позитивного ставлення до суспільних норм і законів.

2. Профілактика негативних тенденцій в поведінці учня;

3. Корекція емоційно-вольової сфери особистості;

4. Розвиток і закріплення позитивних форм поведінки;

Напрями: Обмежувати спілкування учнів з особами асоціальної поведінки, створювати можливості для учня проявляти себе, залучати до роботи гуртків і секцій, викорінювати і попереджати алкоголізм серед підлітків.

Дана програма передбачає наступну роботу:

1) Вивчення особистісних особливостей учнів.

2) Індивідуальні консультації з учнями за результатами діагностики.

3) Вироблення рекомендацій щодо взаємодії з учнями всім учасникам навчально-виховного процесу.

4) корекційні заняття (бесіди, консультації, тренінги та т. п.)

профілактика алкоголізму в школі

5) Відвідування на дому з метою вивчення: а) житлово-побутових умов; б) стилю сімейного виховання; в) сфери соціального впливу.

6) Вивчення сфери інтересів учня.

7) Залучення учня в роботу гуртків за інтересами, спортивних секцій.

8) Створення ситуації успіху під час навчальних занять, заохочення прояву ініціативи учня.

9) Контроль за навчанням і поведінкою учня та інформування батьків про результати контролю.

10) створення сприятливої сімейної мікросередовища для навчання і повноцінного відпочинку; контроль за поведінкою в позаурочний час.

11) вивчення соціостатусу учня в групі.

12) Корекція міжособистісних відносин (бесіди, рольові ігри і т. п.)

13) Консультування учнів за результатами діагностики.

14) Профілактика асоціальної поведінки, цикл бесід:

· «Законодавство РБ про права та обов’язки неповнолітніх»

· «Умій протистояти негативному впливу»

15) індивідуальні бесіди про зайнятість учня в період зимових і літніх канікул.

16) індивідуальні бесіди Інспектора ІДН Фрунзенського району з правових питань.

17) просвітництво учня за програмою ЗСЖ і профілактиці шкідливих звичок, цикл бесід:

· «Пити — здоров’ю шкодити»

· «Психологічний аспект алкогольної залежності»

· «Не дай себе вбити (правда про алкоголь)»

· «Шкідливі звички і їх вплив на психічне здоров’я».

18) індивідуальні бесіди нарколога з профілактики пияцтва і алкоголізму.

19) бесіда з учнями та батьками про організацію літньої праці та відпочинку.

Відповідальними за реалізацію даної програми є:

3. інспектор ИДН.

Таким чином, дана програма допоможе сформувати в підлітка негативне ставлення до алкоголю, дізнатися про його шкоду, про те, якої шкоди завдає алкоголь його організму, сприяти розвитку дітей у пізнанні себе як особистості; формувати правильні судження про життя і навколишній світ.

Висновки по 2 розділі.

профілактика алкоголізму в школі

Наслідки регулярного вживання алкоголю підлітками набагато серйозніше і небезпечніше, ніж алкоголізм в зрілому віці. Тому що в цей час відбувається зростання і розвиток всіх життєво важливих систем і функцій людини, і вплив алкоголю на ці процеси, безсумнівно, призведе до жахливих результатів.

Більшість підлітків розуміють, якої шкоди здоров’ю несе за собою вживання алкоголю. Але, не дивлячись на це, вони все одно піддаються згубному впливу навколишнього світу. Це однолітки, які таким чином проводять вільний час, це телевізійні реклами, нав’язування дитині з дитинства, що алкоголь на святковому столі є, мало не головним елементом і т. д. Все це нав’язує дитині позитивне ставлення до алкоголю, він вважає, що це престижно і модно, а головне, що таким чином він може показати, що він незалежний, і відчути себе дорослим. Але це оманливе уявлення.

Соціальна робота з підлітками, що зловживають алкоголем, повинна носити комплексний характер і бути спрямованою не тільки на лікування самого підлітка, але й на оздоровлення всієї його родини. Важливим у даній діяльності є поняття «соціальна реабілітація», що означає реалізацію здібностей підлітка-алкоголіка до дій, нормальної поведінки і спілкування в суспільстві.

Робота соціального педагога з профілактики алкоголю серед підлітків — це комплексний підхід, що включає індивідуальне вивчення підлітків, їх соціальне оточення, вивчення сімей. Основними напрямками є: профілактика причин і наслідків алкоголізму, організація вільного часу підлітків, антиалкогольне виховання і просвіта не тільки підлітків, але і батьків, і педагогів школи. Форми і методи, що застосовуються у профілактичній роботі — це анкети, опитування, бесіди, лекції, тренінги, ігри і т. д., взаємодію з психологами, медичними працівниками, правоохоронними органами, що зробить цю роботу набагато ефективніше.

Таким чином, вітчизняна практика соціальної роботи з підлітками, які вживають алкоголь, містить позитивні приклади комплексного підходу. Співпрацюючи з різними антиалкогольними фондами, громадськими і релігійними організаціями, державні соціальні служби здійснюють спеціалізовані соціально-психологічні реабілітаційні заходи. Але, на жаль, ефективність цієї діяльності безпосередньо залежить від невисокого фінансування соціальних служб, брак кваліфікованого персоналу, недостатній розробленості реабілітаційних програм і умов їх впровадження.

Основна ідея програми — формування гармонійно розвиненої, здорової особистості, стійкої до життєвих труднощів і проблем.

Профілактика залежностей, асоціальної, нездорової поведінки не може здійснюватися без систематичного формування у дітей, підлітків здорового життєвого стилю. Їх слід проводити одночасно із залученням усіх органів та установ системи профілактики, громадських організацій, засобів масової інформації. Заходи та акції з профілактики адиктивної поведінки і формування здорового способу життя можуть проводитися в різних формах.

Вміст розробки.

ТОГБОУ «Центр психолого-педагогічного супроводу та корекції «Гармонія»

Наказ № 114 від 12.01.2017 р.

на педагогічній раді № 2.

протокол від 12.01.2017 р.

з профілактики наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління.

і правопорушень серед неповнолітніх.

Мета і завдання програми………………………………………………. 6.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ.

Програма з профілактики наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління та правопорушень серед неповнолітніх » Правила життя»

Дата затвердження програми.

Рішення педагогічної ради ТОГБОУ «Центр психолого-педагогічного супроводу та корекції «Гармонія»

Соціальний педагог Жукова Є. м.

– створення в Центрі «Гармонія» системи роботи з профілактики наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління та правопорушень серед неповнолітніх, що дозволяє їм розвиватися у сприятливому середовищі.

— розвиток у вихованців позитивних стосунків з оточуючими, придбання вміння адаптуватися до негативних ефектів реклами, виражати свої почуття, вирішувати конфлікти, чинити опір тиску, яке загрожує здоров’ю і життю;

— попередження вживання психоактивних речовин дітьми та підлітками;

— навчання навичкам відповідальної поведінки в користь свого здоров’я;

— залучення підлітків, які потрапили у важку життєву ситуацію, до заняття суспільно значущими видами діяльності;

— профілактика правопорушень і злочинів, асоціальних явищ в учнівському середовищі.

Терміни реалізації програми.

2017 – 2019 навчальні рік.

Очікувані кінцеві результати реалізації програми, їх соціальна ефективність.

Розробити комплекс заходів, необхідних для профілактики правопорушень.

2. Формування негативного ставлення до шкідливих звичок у учнів.

3. Підвищення рівня розвитку умінь і навичок:

профілактика алкоголізму в школі

а) активна життєва позиція тих, хто навчається в питаннях ЗСЖ;

б) конструктивне спілкування учнів між собою і з дорослими;

в) відстоювання і захист своєї точки зору;

г) обізнаність у питаннях гігієни та профілактики хвороб;

4. Підвищення загальної культури поведінки та формування образу соціально успішної молодої людини.

5. Створення пріоритетного батьківського виховання, побудова демократичної системи відносин дітей і дорослих.

Учасники реалізації програми.

Учні 1-11 класів, класні керівники, вихователі, мед.працівник, педагог-психолог, соціальний педагог, бібліотекар, батьки.

Форми і методи реалізації програми.

Групові та індивідуальні заняття, бесіди, тренінги, елементи індивідуальної роботи.

2. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА.

В процесі виховання відбувається не тільки передача культурних і моральних цінностей, накопичених людством за багатотисячну історію, але й закладаються основи світогляду людини, що росте, відбувається його соціалізація.

Незважаючи на намічені позитивні тенденції в розвитку суспільства, ми живемо в складний перехідний період нашої держави, і саме діти знаходяться в дуже важкій соціально-психологічній ситуації. Значною мірою зруйновані колишні застарілі стереотипи поведінки, нормативні та ціннісні орієнтації. Молоде покоління часто не має певних життєвих навичок, які дозволили б зберегти свою індивідуальність і сформувати здоровий ефективний життєвий стиль. Діти і підлітки, знаходячись під впливом хронічних, безперервно зростаючих інтенсивних стресових ситуацій, не готові до їх подолання і страждають від можливих негативних наслідків, що сприяє пошуку засобів, які допомагають йти від тяжких переживань, наприклад, різні види зловживань психоактивними речовинами та алкоголем, підвищення кількості правопорушень, внаслідок бездоглядності дітей. Аналіз попереднього періоду роботи Центру виявив, що в «групу ризику» потрапляють навчаються за дисгармонійних відносин в сім’ях, неблагополучних ситуацій в колективі однолітків, внаслідок вікових психоемоційних особливостей школярів, низькою средовой адаптації учнів.

Основна ідея програми — формування гармонійно розвиненої, здорової особистості, стійкої до життєвих труднощів і проблем.

Профілактика залежностей, асоціальної, нездорової поведінки не може здійснюватися без систематичного формування у дітей, підлітків здорового життєвого стилю. Їх слід проводити одночасно із залученням усіх органів та установ системи профілактики, громадських організацій, засобів масової інформації. Заходи та акції з профілактики адиктивної поведінки і формування здорового способу життя можуть проводитися в різних формах.

Розробка цієї програми зумовлена необхідністю створення в Центрі системи роботи з профілактики наркоманії, токсикоманії, тютюнопаління та правопорушень неповнолітніх, що дозволяє їм розвиватися у сприятливому середовищі.

Програма профілактики спрямована на формування навичок опору психоактивними речовинами (ПАР), включаючи вживання тютюну, алкоголю, наркотиків на основі посилення відповідальності особистості у використанні ПАР, збільшення соціальної компетентності (міжособистісні стосунки, самодостатність, і твердість в опорі), в поєднанні із зміцненням негативного ставлення до тютюну, алкоголю, ПАР. Розроблена профілактична програма покликана вплинути на всі причини, нівелюючи вплив негативних, і сприяючи впливу позитивних.

Профілактику наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління, правопорушень та пропаганду здорового способу життя доцільно починати вже з 1-го класу. Дана Програма розрахована на учнів шкільного віку, легко застосовна в загальноосвітньому закладі.

Мета і завдання програми.

– створення в Центрі «Гармонія» системи роботи з профілактики наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління та правопорушень серед неповнолітніх, що дозволяє їм розвиватися у сприятливому середовищі.

Поставлена мета реалізується через вирішення наступних завдань:

— розвиток у вихованців позитивних стосунків з оточуючими, придбання вміння адаптуватися до негативних ефектів реклами, виражати свої почуття, вирішувати конфлікти, чинити опір тиску, яке загрожує здоров’ю і життю;

— попередження вживання психоактивних речовин дітьми та підлітками;

— навчання навичкам відповідальної поведінки в користь свого здоров’я;

— залучення підлітків, які потрапили у важку життєву ситуацію, до заняття суспільно значущими видами діяльності;

— профілактика правопорушень і злочинів, асоціальних явищ в учнівському середовищі.

I Підготовчий етап (січень 2017р. — червень 2017 р.)

— планування реалізації основних напрямків програми;

— створення умов реалізації програми;

— початок реалізації програми.

II. Основний етап (вересень 2017р. – грудень 2018г.)

профілактика алкоголізму в школі

— поетапна реалізація програми відповідно до цілей і завдань;

— проміжний моніторинг результатів;

— коригування планів відповідно до цілей і завдань і проміжними результатами.

III. Аналітичний етап (січень 2019р – — Травень 2019р.)

— завершення реалізації програми;

— аналіз результатів і узагальнення досвіду.

Механізм реалізації програми здійснюється через:

моніторингові дослідження та визначення перспектив.

взаємодія педагогів, класних керівників, батьків, дітей; співпраця з КДН, ПДН.

впровадження здоровьесберегающих технологій, що формують позитивні установки на ЗСЖ.

залучення батьків для успішного функціонування програми з профілактики наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління та правопорушень серед неповнолітніх.

підвищення ролі додаткової освіти дітей; організацію спільної діяльності дітей і дорослих: військово-патріотичне, інтелектуальне, науково-технічне, художнє, естетичне, екологічне, фізичне виховання, краєзнавчу роботу.

1. Розробити комплекс заходів, необхідних для профілактики правопорушень.

2. Формування негативного ставлення до шкідливих звичок у учнів.

3. Підвищення рівня розвитку умінь і навичок:

а) активна життєва позиція тих, хто навчається в питаннях ЗСЖ;

б) конструктивне спілкування учнів між собою і з дорослими;

в) відстоювання і захист своєї точки зору;

г) обізнаність у питаннях гігієни та профілактики хвороб;

4. Підвищення загальної культури поведінки та формування образу соціально успішної молодої людини.

5. Створення пріоритетного батьківського виховання, побудова демократичної системи відносин дітей і дорослих.

Приблизний діагностичний інструментарій:

профілактика алкоголізму в школі

Тест Дж. Морено – соціометрія (діагностика міжособистісних і міжгрупових відносин)

Тест руки Вагнера.

Тест К. Томаса » конфліктний ви людина»

Тест М. Снайдера «Оцінка самоконтролю в спілкуванні»

Тест В. В. Бойко на «перешкоди» у встановленні емоційних контактів.

Тест «Яка ваша самооцінка» в модифікації Л. П. Пономаренко.

Тест «Мій стиль спілкування»

Проективні методики: Дж. Бук » Дім. Дерево. Людина» ,А. Л. Венгер » Неіснуюча тварина»

Критерії оцінки результативності програми за цільовими групами.

Цільова група-навчаються:

збільшення числа учнів негативно відносяться до наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління;

зниження ступеня залученості в проблему зловживання ПАР (виявлення групи ризику наркотизації);

зменшення числа учнів, що стоять на всіх видах обліку;

динаміка зростання відвідуваності навчаються гуртків, секцій і клубів за інтересами;

різноманітність позаурочної діяльності, що реалізується в освітньому закладі.

Цільова група-педагоги освітнього закладу:

підвищення рівня розвитку педагогічного колективу;

позитивна мотивація працівників освітнього закладу до антинаркотичної профілактичної діяльності.

Цільова група – батьки:

співпраця освітнього закладу з соціальними інститутами підтримки сім’ї;

підтримка батьками антинаркотичної діяльності освітнього закладу.

Управління, контроль, моніторинг.

Управління та контроль над реалізацією програми здійснює адміністрація центру в моніторингу програми. Координатором програми є класні керівники, вчителі-предметники, вихователі, педагог-психолог, соціальний педагог, бібліотекар.

Профілактика алкоголізму.

профілактика алкоголізму в школі

Шкода алкоголю.

Багатьом відомо, що алкоголь — це шкода для всього організму і психіки людини. Шкода від алкоголю починається з порушень пам’яті і закінчується важкими захворюваннями, які можуть не піддаватися лікуванню, а в деяких випадках привести до летального результату. Згідно з останніми дослідженнями навіть незначні дози спиртного можуть призводити до деяких змін в мозку людини та інших системах організму. Шкода алкоголю наноситься не тільки питущому, але і оточуючим його людям, всьому суспільству в цілому.

Шкода алкоголю на організм людини.

Шкода алкоголю на організм може бути колосальним. Молекула спирту швидко всмоктується в кров і розноситься по всьому організму. Процес всмоктування починається в слизовій оболонці рота, слизова шлунка всмоктує близько 20% алкоголю, а основна частина припадає на тонкий кишечник. Спирт легко проникає в клітинні мембрани будь-яких тканин, але його вміст залежить від кількості води в клітині. Тому найбільше етанолу всмоктується в тканини головного мозку: в 1,5 — 2 рази більше, ніж в тканинах інших органів. У печінці також спостерігається високий вміст спирту, так як вона служить фільтром організму і нейтралізує речовини, шкідливі для нього.

Шкода алкоголю на організм підлітка.

Шкода алкоголю для підлітків вище, ніж у дорослого організму, так як дитина знаходиться на стадії формування. Шкоду алкоголю для підлітків проявляється в гальмуванні росту, затримці розвитку психічних і статевих функцій, м’язів, впливає на зовнішній вигляд людини. Молодий організм гірше сприймає алкоголь і не здатний протистояти його впливу. Досить 100 грамів вина або горілки, щоб підліток сп’янів. Підлітковий алкоголізм розвивається в 5 — 10 разів швидше, ніж у дорослих людей. Особливо слід виділити шкоду алкогольних енергетиків, які здаються нешкідливими. Однак це не так, вони містять етанол і можуть становити загрозу для життя дитини.

Шкода алкоголю на організм дитини і підлітка виражається в наступному:

порушення хімічних процесів в мозку і нервовій системі дитини, викликаючи затримку в розвитку, порушення пам’яті; знижуються здатності підлітка до навчання і інших областях науки, творчості; знижується здатність до логічного і абстрактного мислення; прояв психозів і депресій; діти і підлітки емоційно деградують, знижується реальне сприйняття навколишнього світу.

Попередження пивного алкоголізму.

Звичайно, пиво — це не чистий алкоголь, але ж те ж можна сказати і про горілку, яка є 40%-ным розчином. У пиві вміст алкоголю може бути різним: від 0 до 10% і більше. Середній вміст алкоголю в пиві-3,5%, за західною статистикою-5%. Це означає, що при вживанні пляшки горілки або 8 пляшок пива в організм потрапляє однакову кількість алкоголю.

Медики різних країн прийшли до несподіваного висновку: при вживанні пива в порівнянні з іншими алкогольними напоями хронічний алкоголізм розвивається в 3-4 рази швидше. Пиво є найбільш агресивним з легальних наркотиків, а пивний алкоголізм характеризується особливою жорстокістю.

Вживання пива підлітками сприяють наступні фактори ризику: 1) їх знайомство з цим алкогольним напоєм відбувається в тому віці, коли рівень самоконтролю недостатній, система цінностей нерозвинена; 2) друзі вживають пиво, а підлітки, як відомо, схильні до впливу ровесників; 3) батьки вживають пиво в присутності дітей.

Близько 40% учнів помилково вважають, що вживання невеликої кількості пива не становить загрози здоров’ю і не викликає алкогольної залежності. Це говорить про нестачу у них знань про вплив пива на організм.

Багато підлітків вважають, що вживання алкоголю і зокрема пива не тільки не шкідливо, але навіть корисно. Ці твердження — з розряду помилок.

Таке уявлення-не більше ніж ілюзія. У стані піднесеного настрою, не відповідає об’єктивним умовам, у людини створюється відчуття розслаблення (релаксації). Дія алкоголю закінчується, а напруга залишається.

Помилка друге. Вживання пиво необхідно для веселощів.

Веселощі під дією пива — перша стадія наркотичного збудження. На зміну збудження приходять пригнічення, загальна розбитість, головний біль.

Помилка третя. Пиво зігріває, особливо в холодному кліматі.

Споживання пива в холодну пору веде до смертельних результатів частіше, ніж в тепле. Коли людина випиває, відбувається розширення судин, збільшується віддача тепла. Людині здається, що він зігрівся і йому жарко. Насправді внутрішня температура організму знижується, а оскільки шкірні пори розширені, охолодження йде швидше. При такій ситуації може навіть настати смерть від переохолодження організму.

Помилка четверта. Пиво є важливим джерелом корисного кремнію, а з ним у вас не буде атрофії мозку, порушення мовних функцій і дезорієнтації.

При пивній алкоголізації клітини мозку страждають набагато сильніше, ніж при горілчаної. У підлітковому і юнацькому віці, поки організм росте, всі ці зміни відбуваються на порядок швидше, ніж у дорослих. Постійне споживання пива впливає на інтелект людини, знижує його здатність до навчання. Хворі пивним алкоголізмом потрапляють в лікарні у вкрай важкому, запущеному стані, найчастіше з вираженим недоумством і зниженням особистісної оцінки.

Виступ на тему «Профілактика алкогольної залежності серед підлітків»

Йде прийом заявок.

Для учнів 1-11 класів та дошкільнят.

Муніципальне казенне спеціальне (корекційне) освітній заклад для учнів, вихованців з обмеженими можливостями здоров’я «СКОШ VIII виду № 4» М. Сарапула.

Виступ на тему.

«ПРОФІЛАКТИКА АЛКОГОЛЬНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ СЕРЕД ПІДЛІТКІВ»

міська науково-практична конференція учнів та педагогів » молоде покоління обирає здоровий спосіб життя»

МКС (К)ОУ «С (К) ЗШ VIII виду № 4»

Глава 1. Алкоголізм — соціально-педагогічна проблема 5.

Поняття і характеристика алкоголізму як форми 5-6.

девіантної поведінки підлітків.

1.2. Причини вживання підлітками алкоголю 7-9.

Глава 2. Діяльність соціального педагога по 10.

профілактиці алкогольної залежності серед підлітків.

2.1 Зміст роботи з підлітками з профілактики 10-16.

2.2 Система роботи з профілактики алкогольної залежності 17-21.

серед підлітків соціального педагога МКС(К)ОУ.

«С (К)ЗШ VIII виду № 4 »

Список літератури 23-24.

Додаток 1. Година спілкування « на краю прірви »

Додаток 2. Гра » Моє здоров’я »

На сьогоднішній день проблема вживання алкоголю серед населення в Росії стає все більш актуальною. Особливо тривожним фактом є раннє і швидке звикання до спиртного підлітків. Звикання до алкогольних напоїв у підлітків відбувається набагато швидше, ніж у дорослих, що в найближчій перспективі може призвести до соціальної нестабільності російського суспільства.

Проблема алкоголізму, особливо серед підлітків є актуальною і однією з серйозних соціально-педагогічних проблем на сьогоднішній день.

В даний час різко знижується вік першого знайомства дітей з алкоголем. За даними наркологічних служб 12 % починають вживати спиртні напої в 8-12 років, а до 14-15 вже спостерігається систематичне вживання алкоголю [18, с. 241].

Початок зловживання алкоголю найтіснішим чином пов’язано з психологічними особливостями підлітка, c відхиленою поведінкою. При аналізі алкоголізації неповнолітніх вживання спиртних напоїв підлітками необхідно розглядати як одну з форм порушення поведінки.

Актуальність проблеми і його практична значимість визначила мету даного виступу.

Мета – вивчення змісту роботи соціального педагога з профілактики алкогольної залежності серед підлітків.

У зв’язку з цим були поставлені наступні завдання:

здійснити аналіз соціально-педагогічної літератури з досліджуваної проблеми;

визначити сутність поняття підліткового алкоголізму;

вивчити зміст діяльності соціального педагога з профілактики алкоголізму в С(К)ЗШ № 4 р. Сарапула.

Об’єктом дослідження є підлітковий алкоголізм.

Предметом дослідження виступає діяльність соціального педагога з профілактики підліткового алкоголізму.

Виходячи з мети, була висунута гіпотеза: зниженню підліткового алкоголізму сприятиме цілеспрямована, систематична профілактична робота соціального педагога в школі.

При підтвердженні гіпотези автором були використані наступні методи психолого-педагогічного дослідження:

метод теоретичного аналізу психологічної та соціально-педагогічної літератури, досліджень з проблеми;

Теоретичною основою дослідження послужили праці теоретиків і практиків, присвячених проблемі підліткового алкоголізму: Сироти Н.Я., Кондрашенко В. Т., Колесова Д. В., Сироти Н.Я., Копит Н.Я., Галагузова М. А., Мустаева Ф. А., Наумчик В. Н., Ястребов А. В. та ін.

База дослідження: МКС(К)ОУ « С (К)ЗШ VIII виду № 4 ».

Цілеспрямована профілактична робота соціального педагога в школі сприятиме не тільки зниженню алкоголізму і шкідливих звичок в підлітковому середовищі, а й зниженню правопорушень і злочинності серед підлітків.

Глава 1. Алкоголізм — соціально-педагогічна проблема.

Поняття і характеристика алкоголізму як форми девіантної поведінки підлітків.

Дитячий алкоголізм є сьогодні однією з найсерйозніших соціально-педагогічних проблем.

Підлітковий вік і ризикована поведінка — це майже синоніми. В цьому віці стають актуальними потреби у визнанні, спілкуванні, самоствердженні, нових відчуттях. Підліток живе ними, вони складають основний сенс його життя і змушують діяти. Нерідко самим простим і швидким способом задоволення цих потреб підлітку представляється вживання алкоголю. І дійсно, деяким це дає можливість на якийсь час відчути впевненість у собі, легкість у спілкуванні, відволіктися від своїх проблем.

Поняття «алкоголізм» включає в себе два основних критерії: медичний і соціальний. З медичної точки зору, алкоголізм розглядається як захворювання, що визначається патологічним потягом до спиртних напоїв (психічна і фізична залежність), розвитком дисфункціонального стану, абстинентного синдрому при припиненні вживання алкоголю, а в далеко зайшли випадках — стійкими соматоневрологічних розладами та психічною деградацією [21, с. 6].

З соціальних позицій алкоголізм-форма девіантної поведінки,

характеризується патологічним потягом до спиртного і подальшою.

соціальною деградацією особистості [21, с. 8].

В останні десятиліття пияцтво все ширше поширюється серед підлітків та юнацтва. Багато підлітки розглядають алкоголь як обов’язковий атрибут культу розваг, а сам ритуал пияцтва — як прояв мужності й незалежності [ 1 , с. 20].

Особливість пияцтва і алкоголізму як форми девіантної поведінки полягає в тому, що ці явища зумовлюють пов’язані з ними інші соціальні відхилення: злочинність, правопорушення, соціальний паразитизм, аморальна поведінка, самогубства.

Аналіз літератури з досліджуваної проблеми показав, що в даний час алкоголізм прийнято розглядати як прогресуючий болісний процес, що дозволяє виділити три стадії його розвитку.

Перша стадія алкоголізму поступово формується з пияцтва. Для неї характерні такі ознаки як: психічна залежність від алкоголю, зростаюча стійкість до нього, часткові порушення пам’яті на період сп’яніння, перехід від епізодичного до систематичного пияцтва.

У другій стадії патологічний потяг до алкоголю набуває нездоланний характер. Повністю втрачається контроль над кількістю випитого. Рання ознака цієї стадії — формування абстинентного синдрому. Наявність абстинентного синдрому, нездоланний характер потягу, висока стійкість до алкоголю — все це робить підлітка залежним від алкоголю не тільки у психічному, але й у фізичному відношенні [15, с. 25].

Третя стадія характеризується зменшенням стійкості до алкоголю, посиленням фізичної залежності від алкоголю, заглиблюється деградації особистості [15, с. 26].

Таким чином, наслідки зловживання алкоголем для здоров’я і соціального статусу людини свідчать, що воно являє серйозну соціальну небезпеку. Зловживання алкоголем руйнує суспільство, тому що веде до зростанню правопорушень, злочинності, до розпаду сімей, зниження продуктивності праці, погіршення стану економіки.

1.2 Причини вживання підлітками алкоголю.

Більшість сучасних авторів (В. Т. Кондрашенко, Н.Я. Копит, М. А. Галагузова та інші) вказують, що зловживання алкоголем і розвитку алкоголізму сприяє комплекс чинників як біологічного, так і соціального плану.

З точки зору сучасної психології, формування і психічний розвиток дитини відбувається в результаті тісної взаємодії трьох компонентів: біологічного (організм дитини, рівень його зрілості, особливості функціонування різних органів і систем), соціального (люди з їх справами, поглядами, відносинами, вчинками, ідеалами, серед яких живе і з якими спілкується дитина) і поведінкової активності дитини, під якою розуміється фізична і розумова (прагнення дізнатися, що це таке, як влаштовано і так далі) діяльність [16, с. 16].

Першим соціальним середовищем для дитини є його сім’я. Вона грає найважливішу і багато в чому вирішальну роль у вихованні дітей. Сім’я обумовлює засвоєння дитиною основних правил і норм поведінки, виробляє стереотип ставлення до навколишнього світу. Неблагополуччя сім’ї обов’язково відбивається на дітях. Не випадково підлітки, що вживають алкогольні напої, як правило, живуть саме в таких сім’ях.

Функціональна неповноцінність сімей підлітків, часто вживають алкоголь, виражається, перш за все, в напруженій психологічній обстановці, конфліктних взаєминах між членами сім’ї. Атмосфера постійного психологічного дискомфорту виштовхує дітей на вулицю під вплив друзів, компанії, тим більше батькам часто не до них.

Характер вживання алкоголю в сім’ї надає надзвичайно великий вплив на дитину. Існуючі в сім’ї «питні традиції» стають об’єктом спостереження і наслідування дитини. При цьому хлопчики більше намагаються бути схожими на батька, а дівчатка — на матір. Отже, алкоголізм батьків є причиною виникнення пияцтва у дітей [16, с. 18].

Ще однією причиною підліткового алкоголізму є наявність «зайвого часу». Дослідження, проведені Н.Я. Копитом, свідчать про те, що для підлітків «групи ризику» характерно саме невміння змістовно проводити своє дозвілля. Для них характерні азартні ігри, відвідування кафе, барів, і так далі [16, с. 21].

Необхідно відзначити ще одну особливість проведення вільного часу підлітками — обов’язкова наявність друзів, товаришів, просто однолітків. Компанія друзів служить для підлітка тим соціальним колективом, де відбувається його подальше залучення до алкоголю.

Ряд дослідників (Н.Я. Копит, Ф. Ф. Гордееня, В. Т. Кондрашенко) в якості причин, що призводять до формування алкогольної залежності, називають умовно біологічні фактори, спадкові, чи генетичні, під якими розуміють фактори обумовлюють схильність до алкоголізму. До теперішнього часу накопичився великий фактичний матеріал, який свідчить про те, що діти, народжені в сім’ях алкоголіків, більш схильні до алкоголізму, ніж діти здорових батьків.

М. А. Галагузова в якості причин залучення до спиртних напоїв в підлітковому віці називає:

позитивна реклама в засобах масової інформації;

незайнятість вільного часу;

відсутність знань про наслідки алкоголізму;

відхід від проблем;

психологічні особливості особистості;

самоствердження [8, с. 231].

Соціологи і психологи в якості основних причин тяги підлітків до алкоголю вказують на зростаюче психологічне напруження, невміння, правильно використовувати вільний час, невлаштоване життя. Неблагополуччя в сім’ї і зіткнення з дійсністю, конфлікт з громадськими нормами — такі причини зростання алкоголізації і алкоголізму серед підлітків [19, с. 195].

Аналіз результатів досліджень алкоголізації молоді показує, що рівень споживання спиртного вище в середовищі підлітків, що перебувають на обліку в міліції, що мають аномалії характеру, і дітей з сімей алкоголіків.

Таким чином, причину, як пияцтва, так і алкоголізму слід розглядати під кутом впливу на організм комплексу взаємопов’язаних і взаємообумовлених зовнішніх чинників і внутрішніх сприяючих умов. Несприятливі біологічні чинники є свого роду каталізаторами процесу зловживання алкоголем, породжуваного несприятливими сімейними і поведінковими факторами.

Глава 2. діяльність соціального педагога з профілактики алкогольної залежності серед підлітків.

2.1. Зміст роботи з підлітками по профілактиці алкогольної залежності.

Профілактика — система економічних, соціальних, гігієнічних і медичних заходів, які проводяться державою, громадськими організаціями та окремими громадянами з метою забезпечення високого рівня здоров’я населення та попередження хвороб.

«Мета профілактичної роботи-створення в молодіжному середовищі ситуації, що перешкоджає зловживанню алкоголю. Будь-яка профілактична програма повинна включати в себе певні види діяльності в кожному з наступних напрямків:

1. Поширення інформації про причини, форми і наслідки вживання алкоголю.

2. Формування у підлітків навичок аналізу і критичної оцінки інформації, одержуваної з екранів телебачення і рекламних проспектів, і вміння приймати правильні рішення.

3. Представлення альтернатив алкоголізму. Мета роботи в даному напрямку — корекція соціально-психологічних особливостей особистості.

4. Взаємодія з органами і структурами, які проводять профілактичну роботу».

Згідно класифікації ВООЗ, профілактику захворювань прийнято розділяти на первинну, вторинну і третинну. Первинна спрямована на попередження хвороб, вторинна передбачає способи стримування темпу їх розвитку та попередження ускладнень, а третинна-являє собою комплекс реабілітаційних впливів на хворих.

Мета первинної профілактики алкоголізму: запобігти виникненню порушення або початку хвороби, попередити негативні наслідки і посилити позитивні результати розвитку індивіда.

Завдання первинної профілактики, що здійснюються соціальним педагогом:

1. Впровадження позитивної профілактики в шкільні уроки, наявність посібників з профілактики та включення уроків в шкільний розклад; створення груп самодопомоги учнів; програми для підготовки шкільних лідерів серед учнів і батьків.

2. Виявлення групи ризику (за спеціально розробленими методичними рекомендаціями).

3. Робота з батьками (дати батькам необхідну інформацію з проблеми, що сприяє ефективному соціально-підтримуючого і розвиваючого поведінки; надати допомогу в усвідомленні власних сімейних і соціальних ресурсів).

4. Робота з педагогічним колективом (підготовка фахівців, здатних проводити уроки з позитивної профілактики в школах і по появі групи ризику).

Найбільш доцільно проводити первинну профілактику в школах відповідно до затверджених програм. Основні побоювання: можливість спровокувати підвищений інтерес школярів до різних аспектів алкоголізації і боязнь підштовхнути їх до вживання алкоголю.

Вторинна профілактика алкоголізму.

Головною метою вторинної профілактики є зміна дезадаптивних і псевдоадаптивных моделей поведінки ризику на більш адаптивну модель здорової поведінки.

По своїй спрямованості на контингент ризику (молоді люди, підлітки і діти, які починають вживати алкоголь, а також особи з високим ступенем ризику прилучення до споживання алкоголю) вторинна профілактика є масовою, індивідуальної щодо корекції поведінки окремих осіб. Вона включає в себе як соціальні, психологічні, так і медичні заходи специфічного і неспецифічного характеру.

Завдання вторинної профілактики здійснювані соціальним педагогом:

Робота з підлітками груп ризику (виявлення патології, лікування і спостереження у фахівців; створення програм для роботи з ними)

Робота в центрах реабілітації спільно з іншими фахівцями, де всі методи психотерапевтичної роботи спрямовані на соціалізацію і адаптацію (тренінги підвищення самооцінки, впевненості в собі, зняття напруги, психотерапія творчим самовираженням і т. д.)

Робота з батьками цієї групи (лекційні та практичні заняття, які надають професійну психолого-педагогічну допомогу батькам; створення груп взаємодопомоги, навчання навичкам соціально-підтримуючого і розвиваючого поведінки у родині та у взаєминах з дітьми).

Третинна профілактика алкоголізму.

Третинна профілактика наркоманії та алкоголізму спрямована на відновлення особистості та її ефективного функціонування в соціальному середовищі після відповідного лікування, зменшення ймовірності рецидиву захворювання. Другий напрямок третинної профілактики — зниження шкоди від вживання алкоголю у тих, хто ще не готовий до припинення його вживання.

Головною метою третинної профілактики є формування соціально-підтримуючого та розвиваючого середовища (соціально-підтримуючі та терапевтичні спільноти, локальні та територіальні програми, програми на робочих місцях, соціальні програми, альтернативні вживанню алкоголю).

Таким чином, для найбільшої ефективності профілактики алкоголізму підлітків необхідно об’єднати зусилля. Соціальні педагоги повинні залучати батьків, і звертатися за допомогою в правоохоронні органи, і бути в контакті з лікарями-психіатрами.

Безсумнівно, боротьба з алкоголізмом, це завдання батьків, друзів, близьких, але поруч з підлітком залежним від алкоголю, повинен знаходитися кваліфікований фахівець — соціальний педагог.

Основний акцент роботи соціального педагога зі школярами підліткового віку — це робота з групою через такі напрями діяльності:

Профілактика причин і наслідків алкоголізму. Це можна здійснити через проведення групових дискусій на теми, пов’язані з алкоголізмом. Результатом таких занять повинно бути формування групової думки, якого будуть дотримуватися всі учасники групи. Крім дискусій можливі й інші форми роботи: проведення рольових ігор, в ході яких програються основні ситуації, пов’язані зі споживанням алкоголю і тиском однолітків. У рольовій грі спрямованої на профілактику алкоголізму, можна досягти особистісного розвитку дитини, сформувати вміння протистояти умовлянням вжити спиртне. Основні соціальні вміння, які може сформувати соціальний педагог у підлітковій групі: це вміння чітко формулювати аргументи відмови від алкоголю і протистояти тиску однолітків. Форми роботи: диспут, в ході якого відбувається обмін інформацією про шкоду алкоголю, де соціальний педагог виступає в ролі арбітра, ділова гра, бесіда. Методи, які залякують дітей, застосовувати не доцільно.

Організація вільного часу підлітків, оскільки беззмістовний дозвілля є провідним фактором ризику в розвитку зловживань підлітком алкоголю. Необхідна своєрідна яскрава реклама діяльності гуртків, секцій, клубів, дитячих та юнацьких організацій, щоб підліток міг вибрати собі заняття по душі. Соціальний педагог повинен знати інтереси, схильності і захоплення підлітка і допомогти організувати йому змістовне дозвілля. В силу психологічних особливостей віку важливо розвивати для підлітків конкретні групові форми дозвілля. Слід враховувати, що найбільший інтерес підлітки виявляють не до інтелектуальної діяльності, а до занять спортом. Тому необхідно всіляко заохочувати заняття в спортивних секціях, організовувати походи, спортивні змагання і інше.

Антиалкогольне виховання, що проводиться соціальним педагогом і спрямоване на формування у підлітка твердих антиалкогольних переконань про необхідність тверезого способу життя, про неприпустимість вживання алкоголю в період формування організму, про аморальність пияцтва і алкоголізму, про формування антисоціальної особистості підлітка зловживає алкоголем. Важливо для соціального педагога звертати увагу не скільки на шкоду вживання алкоголю для здоров’я питущого, скільки на шкоду його в соціальному плані — в плані взаємин школяра з навколишнім світом.

Антиалкогольне просвіта педагогічного колективу школи теж є функцією соціального педагога. На основі знайомства з освітніми програмами установи соціальний педагог може запропонувати включити елементи антиалкогольного виховання в усі предмети шкільного циклу. Завдяки цим доповненням будуть розширені знання учнів про шкідливий вплив алкоголю на здоров’я людини і його нащадків, про несумісність вживання алкоголю з соціальним способом життя. Соціальному педагогу необхідно прагнути до того, щоб всі вчителі слідували антиалкогольним установкам, були прикладом тверезого способу життя, негативно ставилися до алкоголю у всіх ситуаціях шкільного і позашкільного життя.

Посередницька діяльність соціального педагога-підключення до професійної роботи не тільки батьків, учнів, а й співробітників міліції, лікарів, працівників найближчих підприємств, громадськості.

Подолання соціально-педагогічної занедбаності школяра, що проявляється у вигляді обмеженого словникового запасу, бідності знань про навколишній світ, недостатньою усвоенности різних навичок.

У висновку необхідно ще раз підкреслити, що проблема алкоголізму школярів — проблема комплексна і її рішення може дати позитивний результат лише за умови, що її реалізація буде здійснюватися не тільки зусиллями соціального педагога, але й усіх суб’єктів діяльності [15, с. 32].

2.2. Система роботи з профілактики алкогольної залежності серед підлітків соціального педагога МКС(К)ОУ « С (К) ЗШ VIII виду № 4 » М. Сарапула.

МКС(К)ОУ « С (К)ЗШ VIII виду № 4 » знаходиться за адресою: М. Сарапул вул. Гагаріна д. 20.

Джерела негативного впливу:

профілактика алкоголізму в школі

— вільна торгівля тютюновими виробами та алкогольними напоями (ларьки);

Основний контингент учнів це діти з клінічним діагнозом « олігофренія ». Як відомо їм властиво недорозвинення емоційно-вольової сфери. Це пояснює великий відсоток порушеної поведінки, яка проявляється в схильності до бродяжництва, крадіжки, ранньої алкоголізації, токсикоманії. Як правило, діти з такою поведінкою потрапляють в поле зору правоохоронних органів і вимагають особливої уваги з боку навчального закладу.

В даний час в освітньому закладі навчаються 129 учнів з різних сімей:

Сім’ї, в яких діти проживають з одним батьком.

Багатодітних (малозабезпечених) сімей.

Діти, які проживають з опікунами.

Сім’ї та неповнолітні, що знаходяться в соціально-небезпечному становищі.

Представлені дані говорять про те, що в основному сім’ї з слабозахищених верств населення. Тому вони потребують соціально-педагогічної підтримки з боку школи.

Аналіз роботи школи за 2012 рік показав зростання числа учнів, затриманих в нетверезому стані. У зв’язку з цим в школі була організована цілеспрямована робота по зниженню кількості учнів вживають алкоголь і затриманих в алкогольному сп’янінні на вулицях міста.

Був розроблений комплексний план заходів з профілактики алкогольної залежності учнів, який охоплює роботу з педагогічним колективом, з учнями та їх батьками.

Для ефективності роботи в даному напрямку соціальний педагог взаємодіє з органами і установами системи профілактики: ОДН, відділом медичної профілактики, управлінням у справах сім’ї, материнства і дитинства.

Основні завдання з профілактики алкогольної залежності:

Надання учням об’єктивної інформації про вплив алкоголю на організм людини.

Формування у них негативного ставлення до розпивання спиртних напоїв .

Формування вміння протистояти тиску однолітків.

У роботі з профілактики здорового способу життя, залежностей і шкідливих звичок можна виділити наступні напрямки діяльності:

Діагностика відносини учнів до вживання алкоголю;

Інформаційне забезпечення учнів з даної проблеми;

Формування негативного ставлення до вживання алкоголю;

Спільна діяльність учнів з усвідомлення та профілактики вживання алкоголю;

Проведення заходів, спрямованих на формування емоційного неприйняття вживання алкоголю;

Індивідуальна робота з учнями, схильними до вживання алкоголю.

Для підтвердження гіпотези соціальним педагогом проводилася профілактична робота з учнями 7-9 класів. Вибір був обумовлений тим, що в 8-9 класах навчаються окремі школярі, помічені у вживанні спиртного, у 7 класі — з метою попередити вживання алкоголю підлітками.

У профілактичну роботу входили:

Акції « Здоровим бути модно! » , « Знати, щоб жити! »;

Оформлення інформаційного стенду для учнів « Зроби правильний вибір »;

Круглі столи « Вплив алкоголю на розвиток зростаючого організму », « Вживання алкоголю – небезпечна хвороба », « Підлітки та алкоголь » за участю спеціалістів відділу медичної профілактики , інспектора ОДН;

Роздум на тему « В здоровому тілі – здоровий дух », « Як перемогти дракона або втримайся від шкідливої звички » ;

Години спілкування « Корисні і шкідливі звички », « Дорога до себе », « Щоб не пропасти поодинці », « Вільна людина і його вибір », « Все в твоїх руках », « На краю прірви » ( Додаток 1);

Перегляд відеороликів по ЗСЖ;

Гра « Моє здоров’я » ( Додаток 2);

Брейн – ринг « Зона ризику » ;

профілактика алкоголізму в школі

КВН » за здоровий спосіб життя »;

Єдиний день профілактики за участю фахівців відділу медичної профілактики, інспектора ОДН;

Індивідуальна робота з батьками і окремими навчаються: відвідування сімей і бесіда з батьками з питання вживання алкоголю їх дітьми та індивідуальні заняття з навчаються, поміченими у вживанні алкоголю;

Організація в шкільній бібліотеці виставки книг з проблеми алкогольної залежності;

Участь в організації виступу на общешкольном батьківських зборах інспектора ОДН з питань відповідальності батьків за вживання неповнолітніми алкоголю;

Проведення лекторіїв для батьків « Роль сім’ї у формуванні ЗСЖ і позитивних звичок дитини », « Роль правових знань у попередженні правопорушень підлітків » за участю фахівців;

Питання, пов’язані з профілактикою алкогольної залежності серед підлітків розглядаються на МО класних керівників.

При системі роботи школи з профілактики алкогольної залежності ми домоглися позитивних результатів:

зменшилася кількість учнів, що вживають алкоголь.

Порівняльна таблиця правопорушень за 2 роки.

2012 – 2013 навчальний рік.

2013 – 2014 навчальний рік.

Знаходження неповнолітніх-нього в громадських місцях в алкогольному сп’янінні.

4,7 % від загального числа учнів.

2,3 % від загального числа навчальних-ся.

від загального числа навчальних-ся.

За кількісними даними , зазначених у порівняльній таблиці спостерігається зниження кількості учнів, які вживають алкоголь і затриманих на вулицях міста в алкогольному сп’янінні.

Таким чином, ми вважаємо, що зниженню підліткового алкоголізму сприятиме цілеспрямована, систематична профілактична робота в школі.

Проведене дослідження соціально – педагогічної літератури та система роботи соціального педагога з профілактики алкогольної залежності серед підлітків дозволило зробити наступні висновки.

алкогольна залежність дітей з’являється не випадково, а під впливом певних факторів;

основні причини спадковість, сімейне неблагополуччя;

наслідки – це зростання правопорушень серед неповнолітніх.

В даний час вживання алкоголю підлітками проблема всієї держави. Тому зараз як ніколи актуально говорити про це і при-

стягувати заходи з «порятунку» нашого молодого покоління.

Школа повинна компенсувати недолік позитивного соціального досвіду у дітей з неблагополучних сімей, виявляти групи з несприятливим морально-психологічним кліматом і своєчасно оздоровлювати взаємини в них з допомогою індивідуальної виховної роботи.

Отже, система роботи соціального педагога з профілактики вживання підлітками алкоголю буде ефективною, якщо включає в себе:

— роботу з сім’єю;

— індивідуальну роботу з підлітком;

— залучення фахівців органів і установ системи профілактики.

профілактика алкоголізму в школі

Таким чином, мета досягнута, завдання вирішені, гіпотеза підтверджена.

Адиктивна поведінка підлітків / упоряд. С. Г. Кажарська. — Мінськ: Красико-Принт, 2008. — 128 с. — (Діяльність класного керівника).

Азаров, Ю. безпритульність і дитяча злочинність-наші біди / / виховання школярів. – 2002. — №7. – с. 60-63.

Березін, С. В. Психологія раннього алкоголізму [Текст] / С. В. Березін. — Самара, 2005. — 68 с.

Борисов, Є. В. Алкоголь і діти [ Текст] / Є. В. Борисов. — М., 2001. — 243 с.

Бородкін, Ю. С. алкоголізм: причини, наслідок, профілактика [ Текст] / Ю. С. Бородкін. — СПб., 2007. — 73 с.

Брокан, Е. Д. рекомендації щодо протиалкогольної пропаганди [ Текст] / Е. Д. Брокан. — Рига, 2007. — 34 с.

Василькова, Ю. В., Василькова, Т. А. Соціальна педагогіка: Курс лекцій: Навч. посібник для студ. высш. пед. навч. закладів. – 2-е вид., стереотип. — М: Изд.Центр « Академія », 2001, — 440 с.

Галагузова, М. А. Соціальна педагогіка: курс лекцій: Учеб. Посібник для студ. Вищих навчальних закладів. Закладів / під заг. Ред. М. А. Галагузовой. — Москва: Гуманит. изд. центр Владос, 2001. — 416 с.

Головань, А. Про питання взаємодії органів і установ системи профілактики бездоглядності і правопорушень неповнолітніх // Соціальна педагогіка. – 2005. -№3. – 20 с.-22.

Еникеева, Д. Д. як попередити алкоголізм і наркоманію у підлітків [Текст] / Д. Д. Еникеева. — М., 2001. — 134 с.

Зайнишев, І. Г. технологія соціальної роботи [ Текст] / І. Г. Зайнишев. — М, 2004. — 56 с.

Калінін, М. А. Методичні рекомендації для проведення бесід з антиалкогольного виховання школярів [Текст] / М. А. Калінін. — Архангельськ: АГПИ, 2007. — 18 с.

Колесов, Д. В. бесіди про антиалкогольне виховання [Текст] / Д. В. Колесов. — М, 2007. — 97 с.

Колесов, Д. В. Актуальні питання антиалкогольної пропаганди та шляхи підвищення її ефективності [Текст] / Д. В. Колесов. — М.: Знання, 2000. — 64 с.

Кондрашенко, В. Т. Пияцтво і алкоголізм у підлітків. — Мінськ.: Виш. шк., 1986. — 64 с.

Копит, Н.Я., Скворцова Е. С. Алкоголь і підлітки. — Москва: Медицина, 1984. — 48 с., мул. (Науково.- попул. мед. література. Протиалкогольна пропаганда).

Копит, Н.Я. Алкоголь і підлітки [Текст] / Н.Я. Копит. — М., 2004. — 145 с.

Левко, а. І. Соціальна педагогіка.- Мінськ: уп «ІВЦ Мінфіну», 2003, — 341 с.

Наумчик, В. Н. Соціальна педагогіка: Проблема «важких» дітей: теорія. Практика. Експеримент: посібник для вчителів, вихователів, студентів і так далі. высш. навчання. заклад / В. Н. Наумчик, М. А. Паздніков. — Мінськ: Адук. і вих., 2005. — 400 с. іл.

Нікітіна,Л. Зміст роботи соціального педагога в освітньому закладі// Виховання школярів. – 2001. — №1. – с. 31.

Підлітку про шкоду алкоголю / Ф. Ф. Гордееня. — Мінськ:, 1981. — 30 с.

Стриж, Е. А. Методичні рекомендації для педагогів з протиалкогольної роз’яснювальної і виховної роботи серед учнів [Текст] / Е. А. Стриж. — Таллінн: PC ДОБТ. 2006. — 54 с.

Суслова, В. С. Соціальна діагностика: методи і способи її здійснення [Текст] / В. С. Суслова. — М, 2003. — 87 с.

Фіцула, М. І. антиалкогольна Виховна робота в школі [ Текст] / М. І. Фіцула. — К.: Радий. школа, 2004. — 104 с.

Година спілкування « На краю прірви » для 8-9 класів.

Мета : показати негативний вплив алкоголю на людину, сприяти розвитку індивідуальної відповідальності особистості за себе, за своє здоров’я.

Обладнання: мультимедійний проектор для показу слайдів .

Все в природі бореться за чистоту, справедливість, життя. Маленький квітка тягнеться до сонця. Йому потрібно вирости, показати свої свіжі листочки, красиві ароматні квітки, кинути насіння в землю, щоб виросли інші молоді квітки. Також і людина-частинка природи, намагається бути сильним, добрим, розумним, здоровим в цьому житті, незалежно від оточуючих обставин. Людина радіє красі природи: синьому морю, теплому сонцю, зачаровує зіркам. Але він може, звичайно, всього цього не побачити, якщо… згорнути не на ту дорогу.

Сьогодні, ми з вами поведемо розмову про алкоголь.

Презентація « Наслідки вживання алкоголю ».

— Перед Вами стоїть питання пити чи не пити?

Адже алкоголь руйнує твоє майбутнє, вживання алкоголю перешкоджає отриманню престижної професії, влаштуванню на роботу і кар’єрному зростанню.

А тепер давайте відповімо на питання: « Ти коли – небудь пив? »

( роздаємо чисті листочки, де протягом 5 хвилин учні відповідають анонімно на поставлене питання).

Питання: « Ти коли-небудь пив алкогольні напої? »

— пробував одного разу, але не напився.

— був п’яний одного разу.

— іноді п’ю, але не напиваюсь.

— був п’яний 2-9 разів.

профілактика алкоголізму в школі

— був п’яний більше 10 разів.

В одній далекій країні жив мудрець, на багато питань він знав відповіді, і сотні людей приходили до нього за порадою і допомогою. В тій же країні жив молодий чоловік, який зовсім недавно був ще дитиною й тільки починав свій життєвий шлях. Але він думав, що все вже знає, багато чого вміє, і чужих порад Слухати йому не треба. Вирішив він провести мудреця-зловив метелика, затиснув її між долонями і запитав мудреця: «що у мене в руках – живе або неживе? » Якщо мудрець відповів би « живе », він сильніше здавив б руки, метелик б померла, і мудрець був би не правий, а якщо мудрець відповів би « неживе », молодий чоловік розтиснув руки, метелик випурхнула, а мудрець знову був би не прав. Але коли молодий чоловік підійшов до мудреця і задав своє питання, старий чоловік уважно подивився на нього і сказав: « ВСЕ В ТВОЇХ РУКАХ… »

Мені хочеться , що б ви вибрали правильний шлях. І на завершення подивіться короткий відеоролик.

— прошу вас продовжити:

для себе я зрозумів (зрозуміла), що…

Гра » Моє здоров’я »

Мета: формування ціннісного ставлення до власного здоров’я, вміння протистояти залежностям від наркотиків, алкоголю, куріння.

формувати тенденції та установки ЗСЖ;

розширювати знання з даної проблеми;

сприяти свідомому вибору ЗСЖ.

Привіт, хлопці! Тема нашого заняття « Моє здоров’я ».

Правила (відповідають грі » що? Де? Коли? »

У грі беруть участь дві команди.

Відповідає команда, капітан якої першим підніме руку після питання ведучого. При правильній відповіді на рахунок команди записується відповідне ціною питання число балів.

капітан команди в кінці обговорення повинен назвати знавця, який дасть відповідь.

Дається 1 хвилина. Кількість хвилин залежить від кількості достроково даних вірних відповідей, команда може взяти більше однієї додаткової хвилини.

Сектор « Кіт у мішку ». Команда передає право відповіді однієї з команд – суперниць.

Сектор « Питання – аукціон ». Команда призначає будь-яку ціну питання, але не нижче номінальної і не вище суми балів, наявної на рахунку команди.

Сектор « Своя гра ». Команда має право збільшити або зменшити ціну питання на свій розсуд.

Сектор « Щасливий випадок ». Команда отримує вказану на табло суму балів.

Для кожного раунду ведучий вивішує на дошку (або малює на ній) відповідну таблицю.

Підіб’ємо підсумки 1 раунду…

Здоров’я людини і суспільство.

Підбити підсумок. У нас перемогла команда…

Давайте привітаємо один одного з гарним настроєм!

профілактика алкоголізму в школі

Тема « Особиста гігієна »

10 – це необхідно приймати перед сном щодня, а в жарку погоду вранці і ввечері? (Душ)

20 – як часто рекомендується мити голову? (не рідше 1 разу на 10 днів)

30 – « Своя гра ». Це засіб дійсно служить профілактикою карієсу, проте надмірне його вживання призводить до перенапруження слинних залоз? (жувальна гумка)

40-як називається предмет, який використовується для чищення зубів? (зубна нитка)

Тема « Фізична культура »

10 – « Кіт у мішку ». Тема « Загадки ».

Намочи його водою.

Та потри його рукою.

Як почне гуляти по шиї,

відразу ти похорошеешь. (мило.)

20 – стан повного фізичного благополуччя. (здоров’я)

30 – такий супровід зарядки покращує настрій, полегшує виконання вправ. (Музичний супровід).

40 – які фізичні вправи називаються анаеробними? (виконуються короткими різкими рухами.)

10 – коли я їм, …(я глухий і ньому.)

20 — в яких одиницях вимірюється енергетична цінність їжі? (калорія)

30- « Кіт у мішку ». Здоров’я. Здатність організму протистояти дії факторів, що ушкоджують, захисна реакція організму? (імунітет)

40 – які захворювання травної системи ви знаєте? (гастрит, виразка).

Тема « Здорові зуби »

10 – « Питання – аукціон ». Скільки часу потрібно чистити зуби? (2-3 хв.)

20 – скільки разів на рік потрібно відвідувати стоматолога »? (2 рази)

30 – яку кількість зубної пасти потрібно наносити на щітку? (з горошину)

40 – в нашій країні від цього захворювання страждає майже 100 % населення? (карієс)

Тема » кинь сигарету »

20 – при попаданні у великих кількостях в організм людини від цієї міститься в тютюні отрути починаються судоми. (нікотин)

40 — чому курцеві важче, ніж іншим , вивчити вірш? ( у курців погіршується пам’ять)

60 — що відбувається з зубами людини під впливом клейких смол, що утворюються при курінні? (зуби жовтіють)

80- « Питання-аукціон ». Що таке « пасивне куріння »? ( перебування в накуреному приміщенні).

Тема « Алкоголь – отрута! »

20 – які захворювання виникають при зловживанні алкоголем? (виразки, гастрит)

40 – « Кіт у мішку ». Біологія. Ці тварини – розповсюджувачі грибка захворювання шкіри. (собаки, кішки).

60 – « питання-аукціон ». Чим загрожує вживання алкоголю вагітній жінці? ( можливі патологічні зміни у майбутньої дитини).

80-який вплив на зір підлітка надає алкоголь? ( зниження, втрата).

профілактика алкоголізму в школі

Тема « Здоров’я людини і суспільство »

20-продовжіть давній вислів: «У здоровому тілі…(здоровий дух)

40 – « Щасливий випадок » — ці дві шкідливі звички негативно позначаються на роботі серця. (куріння і вживання алкоголю).

60-який вплив роблять наркотики на здоров’я? (порушення діяльності всіх органів і систем людського організму, деградація особистості)

80 — « Своя гра ». З якого віку починається формування постави? (з перших днів життя дитини.)

Підведення підсумків. Нагородження переможців.

Щоб завантажити матеріал, введіть свій E-mail, вкажіть хто Ви, і натисніть кнопку.

Натискаючи кнопку, Ви погоджуєтеся отримувати від нас E-mail-розсилку.

Якщо завантаження матеріалу не почалося, натисніть ще раз «завантажити матеріал».

Муніципальне казенне спеціальне (корекційне) освітній заклад для учнів, вихованців з обмеженими можливостями здоров’я «СКОШ VIII виду № 4» М. Сарапула.

Виступ на тему.

«ПРОФІЛАКТИКА АЛКОГОЛЬНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ СЕРЕД ПІДЛІТКІВ»

міська науково-практична конференція учнів та педагогів » молоде покоління обирає здоровий спосіб життя»

Підготувала: Рочева.

Олена Василівна ,

Соціальний педагог.

МКС (К)ОУ «С (К) ЗШ VIII виду № 4»

Квітень, 2014.

Введення 3-4.

Глава 1. Алкоголізм — соціально-педагогічна проблема 5.

* Поняття і характеристика алкоголізму як форми 5-6.

девіантної поведінки підлітків.

профілактика алкоголізму в школі

1.2. Причини вживання підлітками алкоголю 7-9.

Глава 2. Діяльність соціального педагога по 10.

профілактиці алкогольної залежності серед підлітків.

2.1 Зміст роботи з підлітками з профілактики 10-16.

2.2 Система роботи з профілактики алкогольної залежності 17-21.

серед підлітків соціального педагога МКС(К)ОУ.

«С (К)ЗШ VIII виду № 4 »

Висновок 22.

Список літератури 23-24.

Додаток 1. Година спілкування « на краю прірви »

Додаток 2. Гра » Моє здоров’я »

Введення.

На сьогоднішній день проблема вживання алкоголю серед населення в Росії стає все більш актуальною. Особливо тривожним фактом є раннє і швидке звикання до спиртного підлітків. Звикання до алкогольних напоїв у підлітків відбувається набагато швидше, ніж у дорослих, що в найближчій перспективі може призвести до соціальної нестабільності російського суспільства.

Проблема алкоголізму, особливо серед підлітків є актуальною і однією з серйозних соціально-педагогічних проблем на сьогоднішній день.

В даний час різко знижується вік першого знайомства дітей з алкоголем. За даними наркологічних служб 12 % починають вживати спиртні напої в 8-12 років, а до 14-15 вже спостерігається систематичне вживання алкоголю [18, с. 241].

Початок зловживання алкоголю найтіснішим чином пов’язано з психологічними особливостями підлітка, c відхиленою поведінкою. При аналізі алкоголізації неповнолітніх вживання спиртних напоїв підлітками необхідно розглядати як одну з форм порушення поведінки.

Актуальність проблеми і його практична значимість визначила мету даного виступу.

Мета – вивчення змісту роботи соціального педагога з профілактики алкогольної залежності серед підлітків.

У зв’язку з цим були поставлені наступні завдання:

· здійснити аналіз соціально-педагогічної літератури з досліджуваної проблеми;

· визначити сутність поняття підліткового алкоголізму;

профілактика алкоголізму в школі

· вивчити зміст діяльності соціального педагога з профілактики алкоголізму в С(К)ЗШ № 4 р. Сарапула.

Об’єктом дослідження є підлітковий алкоголізм.

Предметом дослідження виступає діяльність соціального педагога з профілактики підліткового алкоголізму.

Виходячи з мети, була висунута гіпотеза: зниженню підліткового алкоголізму сприятиме цілеспрямована, систематична профілактична робота соціального педагога в школі.

При підтвердженні гіпотези автором були використані наступні методи психолого-педагогічного дослідження:

· метод теоретичного аналізу психологічної та соціально-педагогічної літератури, досліджень з проблеми;

Теоретичною основою дослідження послужили праці теоретиків і практиків, присвячених проблемі підліткового алкоголізму: Сироти Н.Я., Кондрашенко В. Т., Колесова Д. В., Сироти Н.Я., Копит Н.Я., Галагузова М. А., Мустаева Ф. А., Наумчик В. Н., Ястребов А. В. та ін.

База дослідження: МКС(К)ОУ « С (К)ЗШ VIII виду № 4 ».

Цілеспрямована профілактична робота соціального педагога в школі сприятиме не тільки зниженню алкоголізму і шкідливих звичок в підлітковому середовищі, а й зниженню правопорушень і злочинності серед підлітків.

Глава 1. Алкоголізм — соціально-педагогічна проблема.

* Поняття і характеристика алкоголізму як форми девіантної поведінки підлітків.

Дитячий алкоголізм є сьогодні однією з найсерйозніших соціально-педагогічних проблем.

Підлітковий вік і ризикована поведінка — це майже синоніми. В цьому віці стають актуальними потреби у визнанні, спілкуванні, самоствердженні, нових відчуттях. Підліток живе ними, вони складають основний сенс його життя і змушують діяти. Нерідко самим простим і швидким способом задоволення цих потреб підлітку представляється вживання алкоголю. І дійсно, деяким це дає можливість на якийсь час відчути впевненість у собі, легкість у спілкуванні, відволіктися від своїх проблем.

Поняття «алкоголізм» включає в себе два основних критерії: медичний і соціальний. З медичної точки зору, алкоголізм розглядається як захворювання, що визначається патологічним потягом до спиртних напоїв (психічна і фізична залежність), розвитком дисфункціонального стану, абстинентного синдрому при припиненні вживання алкоголю, а в далеко зайшли випадках — стійкими соматоневрологічних розладами та психічною деградацією [21, с. 6].

З соціальних позицій алкоголізм-форма девіантної поведінки,

характеризується патологічним потягом до спиртного і подальшою.

соціальною деградацією особистості [21, с. 8].

В останні десятиліття пияцтво все ширше поширюється серед підлітків та юнацтва. Багато підлітки розглядають алкоголь як обов’язковий атрибут культу розваг, а сам ритуал пияцтва — як прояв мужності й незалежності [ 1 , с. 20].

Особливість пияцтва і алкоголізму як форми девіантної поведінки полягає в тому, що ці явища зумовлюють пов’язані з ними інші соціальні відхилення: злочинність, правопорушення, соціальний паразитизм, аморальна поведінка, самогубства.

Аналіз літератури з досліджуваної проблеми показав, що в даний час алкоголізм прийнято розглядати як прогресуючий болісний процес, що дозволяє виділити три стадії його розвитку.

Перша стадія алкоголізму поступово формується з пияцтва. Для неї характерні такі ознаки як: психічна залежність від алкоголю, зростаюча стійкість до нього, часткові порушення пам’яті на період сп’яніння, перехід від епізодичного до систематичного пияцтва.

У другій стадії патологічний потяг до алкоголю набуває нездоланний характер. Повністю втрачається контроль над кількістю випитого. Рання ознака цієї стадії — формування абстинентного синдрому. Наявність абстинентного синдрому, нездоланний характер потягу, висока стійкість до алкоголю — все це робить підлітка залежним від алкоголю не тільки у психічному, але й у фізичному відношенні [15, с. 25].

Третя стадія характеризується зменшенням стійкості до алкоголю, посиленням фізичної залежності від алкоголю, заглиблюється деградації особистості [15, с. 26].

Таким чином, наслідки зловживання алкоголем для здоров’я і соціального статусу людини свідчать, що воно являє серйозну соціальну небезпеку. Зловживання алкоголем руйнує суспільство, тому що веде до зростанню правопорушень, злочинності, до розпаду сімей, зниження продуктивності праці, погіршення стану економіки.

1.2 Причини вживання підлітками алкоголю.

Більшість сучасних авторів (В. Т. Кондрашенко, Н.Я. Копит, М. А. Галагузова та інші) вказують, що зловживання алкоголем і розвитку алкоголізму сприяє комплекс чинників як біологічного, так і соціального плану.

З точки зору сучасної психології, формування і психічний розвиток дитини відбувається в результаті тісної взаємодії трьох компонентів: біологічного (організм дитини, рівень його зрілості, особливості функціонування різних органів і систем), соціального (люди з їх справами, поглядами, відносинами, вчинками, ідеалами, серед яких живе і з якими спілкується дитина) і поведінкової активності дитини, під якою розуміється фізична і розумова (прагнення дізнатися, що це таке, як влаштовано і так далі) діяльність [16, с. 16].

Першим соціальним середовищем для дитини є його сім’я. Вона грає найважливішу і багато в чому вирішальну роль у вихованні дітей. Сім’я обумовлює засвоєння дитиною основних правил і норм поведінки, виробляє стереотип ставлення до навколишнього світу. Неблагополуччя сім’ї обов’язково відбивається на дітях. Не випадково підлітки, що вживають алкогольні напої, як правило, живуть саме в таких сім’ях.

Функціональна неповноцінність сімей підлітків, часто вживають алкоголь, виражається, перш за все, в напруженій психологічній обстановці, конфліктних взаєминах між членами сім’ї. Атмосфера постійного психологічного дискомфорту виштовхує дітей на вулицю під вплив друзів, компанії, тим більше батькам часто не до них.

Характер вживання алкоголю в сім’ї надає надзвичайно великий вплив на дитину. Існуючі в сім’ї «питні традиції» стають об’єктом спостереження і наслідування дитини. При цьому хлопчики більше намагаються бути схожими на батька, а дівчатка — на матір. Отже, алкоголізм батьків є причиною виникнення пияцтва у дітей [16, с. 18].

Ще однією причиною підліткового алкоголізму є наявність «зайвого часу». Дослідження, проведені Н.Я. Копитом, свідчать про те, що для підлітків «групи ризику» характерно саме невміння змістовно проводити своє дозвілля. Для них характерні азартні ігри, відвідування кафе, барів, і так далі [16, с. 21].

Необхідно відзначити ще одну особливість проведення вільного часу підлітками — обов’язкова наявність друзів, товаришів, просто однолітків. Компанія друзів служить для підлітка тим соціальним колективом, де відбувається його подальше залучення до алкоголю.

Ряд дослідників (Н.Я. Копит, Ф. Ф. Гордееня, В. Т. Кондрашенко) в якості причин, що призводять до формування алкогольної залежності, називають умовно біологічні фактори, спадкові, чи генетичні, під якими розуміють фактори обумовлюють схильність до алкоголізму. До теперішнього часу накопичився великий фактичний матеріал, який свідчить про те, що діти, народжені в сім’ях алкоголіків, більш схильні до алкоголізму, ніж діти здорових батьків.

М. А. Галагузова в якості причин залучення до спиртних напоїв в підлітковому віці називає:

· позитивна реклама в засобах масової інформації;

· незайнятість вільного часу;

· відсутність знань про наслідки алкоголізму;

* догляд від проблем;

· психологічні особливості особистості;

· самоствердження [8, с. 231].

Соціологи і психологи в якості основних причин тяги підлітків до алкоголю вказують на зростаюче психологічне напруження, невміння, правильно використовувати вільний час, невлаштоване життя. Неблагополуччя в сім’ї і зіткнення з дійсністю, конфлікт з громадськими нормами — такі причини зростання алкоголізації і алкоголізму серед підлітків [19, с. 195].

Аналіз результатів досліджень алкоголізації молоді показує, що рівень споживання спиртного вище в середовищі підлітків, що перебувають на обліку в міліції, що мають аномалії характеру, і дітей з сімей алкоголіків.

Таким чином, причину, як пияцтва, так і алкоголізму слід розглядати під кутом впливу на організм комплексу взаємопов’язаних і взаємообумовлених зовнішніх чинників і внутрішніх сприяючих умов. Несприятливі біологічні чинники є свого роду каталізаторами процесу зловживання алкоголем, породжуваного несприятливими сімейними і поведінковими факторами.

Глава 2. діяльність соціального педагога з профілактики алкогольної залежності серед підлітків.

2.1. Зміст роботи з підлітками по профілактиці алкогольної залежності.

Профілактика — система економічних, соціальних, гігієнічних і медичних заходів, які проводяться державою, громадськими організаціями та окремими громадянами з метою забезпечення високого рівня здоров’я населення та попередження хвороб.

«Мета профілактичної роботи-створення в молодіжному середовищі ситуації, що перешкоджає зловживанню алкоголю. Будь-яка профілактична програма повинна включати в себе певні види діяльності в кожному з наступних напрямків:

1. Поширення інформації про причини, форми і наслідки вживання алкоголю.

2. Формування у підлітків навичок аналізу і критичної оцінки інформації, одержуваної з екранів телебачення і рекламних проспектів, і вміння приймати правильні рішення.

3. Представлення альтернатив алкоголізму. Мета роботи в даному напрямку — корекція соціально-психологічних особливостей особистості.

4. Взаємодія з органами і структурами, які проводять профілактичну роботу».

Згідно класифікації ВООЗ, профілактику захворювань прийнято розділяти на первинну, вторинну і третинну. Первинна спрямована на попередження хвороб, вторинна передбачає способи стримування темпу їх розвитку та попередження ускладнень, а третинна-являє собою комплекс реабілітаційних впливів на хворих.

Первинна профілактика.

профілактика алкоголізму в школі

Мета первинної профілактики алкоголізму: запобігти виникненню порушення або початку хвороби, попередити негативні наслідки і посилити позитивні результати розвитку індивіда.

Завдання первинної профілактики, що здійснюються соціальним педагогом:

1. Впровадження позитивної профілактики в шкільні уроки, наявність посібників з профілактики та включення уроків в шкільний розклад; створення груп самодопомоги учнів; програми для підготовки шкільних лідерів серед учнів і батьків.

2. Виявлення групи ризику (за спеціально розробленими методичними рекомендаціями).

3. Робота з батьками (дати батькам необхідну інформацію з проблеми, що сприяє ефективному соціально-підтримуючого і розвиваючого поведінки; надати допомогу в усвідомленні власних сімейних і соціальних ресурсів).

4. Робота з педагогічним колективом (підготовка фахівців, здатних проводити уроки з позитивної профілактики в школах і по появі групи ризику).

Найбільш доцільно проводити первинну профілактику в школах відповідно до затверджених програм. Основні побоювання: можливість спровокувати підвищений інтерес школярів до різних аспектів алкоголізації і боязнь підштовхнути їх до вживання алкоголю.

Вторинна профілактика алкоголізму.

Головною метою вторинної профілактики є зміна дезадаптивних і псевдоадаптивных моделей поведінки ризику на більш адаптивну модель здорової поведінки.

По своїй спрямованості на контингент ризику (молоді люди, підлітки і діти, які починають вживати алкоголь, а також особи з високим ступенем ризику прилучення до споживання алкоголю) вторинна профілактика є масовою, індивідуальної щодо корекції поведінки окремих осіб. Вона включає в себе як соціальні, психологічні, так і медичні заходи специфічного і неспецифічного характеру.

Завдання вторинної профілактики здійснювані соціальним педагогом:

· Робота з підлітками груп ризику (виявлення патології, лікування і спостереження у фахівців; створення програм для роботи з ними)

· Робота в центрах реабілітації спільно з іншими фахівцями, де всі методи психотерапевтичної роботи спрямовані на соціалізацію і адаптацію (тренінги підвищення самооцінки, впевненості в собі, зняття напруги, психотерапія творчим самовираженням і т. д.)

· Робота з батьками цієї групи (лекційні та практичні заняття, які надають професійну психолого-педагогічну допомогу батькам; створення груп взаємодопомоги, навчання навичкам соціально-підтримуючого і розвиваючого поведінки у родині та у взаєминах з дітьми).

Третинна профілактика алкоголізму.

Третинна профілактика наркоманії та алкоголізму спрямована на відновлення особистості та її ефективного функціонування в соціальному середовищі після відповідного лікування, зменшення ймовірності рецидиву захворювання. Другий напрямок третинної профілактики — зниження шкоди від вживання алкоголю у тих, хто ще не готовий до припинення його вживання.

Головною метою третинної профілактики є формування соціально-підтримуючого та розвиваючого середовища (соціально-підтримуючі та терапевтичні спільноти, локальні та територіальні програми, програми на робочих місцях, соціальні програми, альтернативні вживанню алкоголю).

Таким чином, для найбільшої ефективності профілактики алкоголізму підлітків необхідно об’єднати зусилля. Соціальні педагоги повинні залучати батьків, і звертатися за допомогою в правоохоронні органи, і бути в контакті з лікарями-психіатрами.

Безсумнівно, боротьба з алкоголізмом, це завдання батьків, друзів, близьких, але поруч з підлітком залежним від алкоголю, повинен знаходитися кваліфікований фахівець — соціальний педагог.

Основний акцент роботи соціального педагога зі школярами підліткового віку — це робота з групою через такі напрями діяльності:

· Профілактика причин і наслідків алкоголізму. Це можна здійснити через проведення групових дискусій на теми, пов’язані з алкоголізмом. Результатом таких занять повинно бути формування групової думки, якого будуть дотримуватися всі учасники групи. Крім дискусій можливі й інші форми роботи: проведення рольових ігор, в ході яких програються основні ситуації, пов’язані зі споживанням алкоголю і тиском однолітків. У рольовій грі спрямованої на профілактику алкоголізму, можна досягти особистісного розвитку дитини, сформувати вміння протистояти умовлянням вжити спиртне. Основні соціальні вміння, які може сформувати соціальний педагог у підлітковій групі: це вміння чітко формулювати аргументи відмови від алкоголю і протистояти тиску однолітків. Форми роботи: диспут, в ході якого відбувається обмін інформацією про шкоду алкоголю, де соціальний педагог виступає в ролі арбітра, ділова гра, бесіда. Методи, які залякують дітей, застосовувати не доцільно.

· Організація вільного часу підлітків, оскільки беззмістовний дозвілля є провідним фактором ризику в розвитку зловживань підлітком алкоголю. Необхідна своєрідна яскрава реклама діяльності гуртків, секцій, клубів, дитячих та юнацьких організацій, щоб підліток міг вибрати собі заняття по душі. Соціальний педагог повинен знати інтереси, схильності і захоплення підлітка і допомогти організувати йому змістовне дозвілля. В силу психологічних особливостей віку важливо розвивати для підлітків конкретні групові форми дозвілля. Слід враховувати, що найбільший інтерес підлітки виявляють не до інтелектуальної діяльності, а до занять спортом. Тому необхідно всіляко заохочувати заняття в спортивних секціях, організовувати походи, спортивні змагання і інше.

· Антиалкогольне виховання, що проводиться соціальним педагогом і спрямоване на формування у підлітка твердих антиалкогольних переконань про необхідність тверезого способу життя, про неприпустимість вживання алкоголю в період формування організму, про аморальність пияцтва і алкоголізму, про формування антисоціальної особистості підлітка зловживає алкоголем. Важливо для соціального педагога звертати увагу не скільки на шкоду вживання алкоголю для здоров’я питущого, скільки на шкоду його в соціальному плані — в плані взаємин школяра з навколишнім світом.

· Антиалкогольне просвіта педагогічного колективу школи теж є функцією соціального педагога. На основі знайомства з освітніми програмами установи соціальний педагог може запропонувати включити елементи антиалкогольного виховання в усі предмети шкільного циклу. Завдяки цим доповненням будуть розширені знання учнів про шкідливий вплив алкоголю на здоров’я людини і його нащадків, про несумісність вживання алкоголю з соціальним способом життя. Соціальному педагогу необхідно прагнути до того, щоб всі вчителі слідували антиалкогольним установкам, були прикладом тверезого способу життя, негативно ставилися до алкоголю у всіх ситуаціях шкільного і позашкільного життя.

* Посередницька діяльність соціального педагога — підключення до професійної роботи не тільки батьків, учнів, а й співробітників міліції, лікарів, працівників найближчих підприємств, громадськості.

· Подолання соціально-педагогічної занедбаності школяра, що проявляється у вигляді обмеженого словникового запасу, бідності знань про навколишній світ, недостатньою усвоенности різних навичок.

У висновку необхідно ще раз підкреслити, що проблема алкоголізму школярів — проблема комплексна і її рішення може дати позитивний результат лише за умови, що її реалізація буде здійснюватися не тільки зусиллями соціального педагога, але й усіх суб’єктів діяльності [15, с. 32].

2.2. Система роботи з профілактики алкогольної залежності серед підлітків соціального педагога МКС(К)ОУ « С (К) ЗШ VIII виду № 4 » М. Сарапула.

МКС(К)ОУ « С (К)ЗШ VIII виду № 4 » знаходиться за адресою: М. Сарапул вул. Гагаріна д. 20.

Джерела негативного впливу:

— вільна торгівля тютюновими виробами та алкогольними напоями (ларьки);

Основний контингент учнів це діти з клінічним діагнозом « олігофренія ». Як відомо їм властиво недорозвинення емоційно-вольової сфери. Це пояснює великий відсоток порушеної поведінки, яка проявляється в схильності до бродяжництва, крадіжки, ранньої алкоголізації, токсикоманії. Як правило, діти з такою поведінкою потрапляють в поле зору правоохоронних органів і вимагають особливої уваги з боку навчального закладу.

В даний час в освітньому закладі навчаються 129 учнів з різних сімей:

Тип сім’ї.

Кількість.

Сім’ї, в яких діти проживають з одним батьком.

Запій і його лікування.

Сайт про запій.

Інформація про профілактику алкоголізму в школі.

Профілактика алкоголізму залишається однією з актуальних проблем в Росії. Зростання алкоголізації населення Росії свідчить про необхідність розробки нових концепцій в профілактиці алкоголізму . Профілактика алкоголізму складається з двох стратегій :

Ні для кого не секрет, що певні життєві ситуації можуть сприяти, або перешкоджати початку вживання алкоголю. Обставини сприяють вживанню алкоголю-називаються факторами ризику. А обставини знижують вживання алкоголю – називаються факторами захисту.

Фактор ризику:

Проблеми з психічним або фізичним здоров’ям індивіда; Діти, народжені і виховані батьками алкоголіками; Спілкування з людьми, які регулярно вживають алкоголь і відсутність стійкості до тиску однолітків; Особистісні якості (низький інтелект, низька самооцінка, мінливість настрою, невпевненість у собі, небажання дотримуватися соціальних норм, цінностей і поведінки тощо); Ранній початок статевого життя; Часті конфлікти в сім’ї, низький рівень доходів сім’ї; Погана успішність у школі, небажання вчитися; Проблеми при спілкуванні з родичами, однолітками.

Фактори захисту:

Благополуччя в родині, згуртованість членів сім’ї, гарне виховання, відсутність конфліктів у сім’ї; Високий рівень інтелекту, фізичне і психічне здоров’я, стійкість до стресів; Хороший рівень достатку, забезпеченість житлом; Регулярне медичне спостереження; Низький рівень криміналізації у населеному пункті; Висока самооцінка, здатність ефективно вирішувати проблеми, що виникли, стійкість до тиску, вміння контролювати емоції і свою поведінку; Дотримання суспільних норм.

З наведеного вище стає зрозуміло, що профілактика алкоголізму має перед собою мету посилити чинники захисту і по можливості усунути фактори ризику. В процесі свого життя на людину впливають як фактори ризику, так і фактори захисту і чим більше факторів ризику, тим більше шанс стати алкоголіком. Немає єдиного фактора, який би сприяв розвитку алкоголізму.

Профілактика алкоголізму підрозділяється:

Первинна профілактика алкоголізму; Вторинна профілактика алкоголізму; Третинна профілактика алкоголізму.

Первинна профілактика алкоголізму має на меті попередити початок вживання алкоголю особами, які раніше його не вживали. Первинна профілактика алкоголізму націлена, перш за все, на дітей, підлітків, молодь. Первинна профілактика алкоголізму сприяє зменшенню кількості людей, у яких може виникнути алкоголізм, а її зусилля спрямовані не стільки на попередження алкоголізму, скільки на збереження або зміцнення здоров’я.

Вторинна профілактика алкоголізму є виборчою. Вона спрямована на людей, які вже спробували алкоголь або на людей, у яких вже формуються ознаки алкогольної залежності.

Третинна профілактика алкоголізму спрямована на людей залежних від алкоголю і є переважно медичною. Третинна профілактика алкоголізму має два напрямки: 1. направлено на попередження подальшого зловживання алкоголем або на зменшення майбутньої шкоди від його вживання, на надання допомоги в подоланні алкогольної залежності; 2. направлено на попередження рецидиву у людей які припинили вживати алкоголь.

Підходи в профілактиці алкоголізму.

Розроблені підходи враховують психосоціальні та особистісні фактори, що перешкоджають початку алкоголізації.

1. Підхід, заснований на поширенні інформації про алкоголь. Даний підхід є найбільш поширеним, суть його зводиться в наданні інформації про алкоголь, його шкоду для організму і наслідки вживання. Існує три варіанти даного підходу: a. Надання інформації про факти впливу алкоголю на організм людини, поведінку, а також статистичних даних про поширеність алкоголізму; b. Стратегія залякування мету, якої – це надання інформації застрашливого характеру (описуються небезпечні боку вживання алкоголю); c. Надання інформації про те, як змінюється особистість питущого людини. 2. Підхід, заснований на емоційному навчанні. У рамках цього підходу підвищується самооцінка, визначаються значимі особистісні цілі, розвиваються навички вираження своїх почуттів і емоцій, розвиваються навички прийняття рішень, розвиваються навички успішної боротьби зі стресами. 3. Підхід, заснований на ролі соціальних факторів. Профілактичні програми, націлені на соціальні фактори, що сприяють вживанню алкоголю. Даний підхід ґрунтується на визнанні того, що вплив друзів і членів сім’ї грає не останню роль у формуванні алкогольної залежності. Поведінка людини поступово формується в результаті позитивних і негативних наслідків його власної поведінки і впливу прикладів (позитивних чи негативних) поведінки оточуючих. У цьому підході так само проводяться вправи зі стійкості до соціального тиску, засобів масової інформації та реклами. 4. Підхід, в основі якого лежить формування життєвих навичок. Життєві навички – це навички особистої поведінки та міжособистісного спілкування, які дозволяють людям контролювати і спрямовувати свою життєдіяльність, розвивати вміння жити разом з іншими людьми і вносити позитивні зміни в навколишній світ. Проблемна поведінка-таке, як вживання алкоголю розглядається з точки зору функціональних проблем і має на увазі допомогу молодим людям в досягненні особистих цілей. Початкова фаза вживання алкоголю спостерігається переважно в молодому віці і може бути: демонстрацією дорослого поведінки, формою протесту батьківському вихованню, вираженням соціального протесту, прагненням отримати нові відчуття, бажання влитися в групу дорослих, актом відчаю, відповіддю на певні порушення в психологічному розвитку. Мета полягає в підвищенні у підлітків несприйнятливості до різних соціальних явищ, в тому числі і до вживання алкоголю, в підвищенні індивідуальної компетентності. 5. Підхід, заснований на альтернативній споживанню алкоголю діяльності. Передбачалося виходити з психологічної моделі вживання алкоголю. Вживання алкоголю є спробою уникнути негативних моментів різних фаз розвитку в житті підлітка. Формується специфічна позитивна активність (подорож з пригодами), яка викликає сильні емоції, так і навчає долати різні труднощі. Участь в таких видах активності заохочується, і залучаються інші молоді люди для підтримки. 6. Підхід, заснований на зміцненні здоров’я. Підлітків навчають методам зміцнення і підтримки власного здоров’я, долучають до здорового способу життя, вчать уникати факторів негативно впливають на здоров’я. 7. Комбінований підхід. У профілактиці алкоголізму зазвичай використовуються всі вище перераховані підходи.

Технології та методи профілактики алкоголізму.

профілактика алкоголізму в школі

1. Формування мотивації на здоровий спосіб життя. Вченими встановлено, що настрій людини на позитивне ставлення та здоровий спосіб життя більш ефективно, ніж залякування наслідками вживання алкоголю. 2. Формування мотивації на підтримку. Кожна людина повинна мати можливість поділитися своїм нещастям або навпаки щастям з іншими і отримати значиму підтримку. Важливо навчити людей допомагати іншим і знати, що в разі необхідності до них теж прийдуть на допомогу. Люди, у яких є підтримуючі друзі (сім’я, друзі, колеги) легше справляються зі стресами без вживання алкоголю і можуть ефективно вирішувати завдання. 3. Розвиток захисних факторів здорової та соціально-ефективної поведінки. Люди, що мають поведінкові стратегії і розвинені особистісні, фізичні, психічні ресурси, більш стійкі до стресів і у них менше ймовірність формування алкогольної залежності. 4. Надання знань і навичок у сфері протидії вживанню алкоголю у школярів, студентів, батьків, вчителів і ін Достатні знання про шкідливий вплив алкоголю і способи відмови від його вживання ведуть до формування здорового способу життя. 5. Настрій на здоровий спосіб життя вже приймають алкоголь людей. Для того щоб налаштувати питущого людини на здоровий спосіб життя, необхідно сформувати у нього активне бажання, рішучість і готовність вести здоровий спосіб життя. 6. Заохочення людини робить перші кроки кинути пити. Формування прагнення на припинення вживання алкоголю. 7. Розробка альтернативних програм дозвілля людей.

Заняття з профілактики алкоголізму » ти і алкоголь»

Мета заняття — формування у підлітків прагнення до здорового способу життя, всебічний розгляд проблеми алкоголізму.

Хлопці, кожен з вас, напевно, хоче бути багатим і знаменитим, успішним, популярним. Але в житті, як на дорозі зі знаками, ми повинні завжди думати про те, а чи правильно ми живемо?

Людям у вашому віці властиво не дуже замислюватися про своє здоров’я. Однак же думати про це варто.

Так як сьогодні освіта і здоров’я стають основами для успішної кар’єри і нормального, гідного у всіх сенсах життя, І тут найважливішими умовами успіху, поряд з особистими якостями кожної людини, є також мир і порядок в нашій Росії.

Сьогодні ми детально поговоримо про актуальну проблему, яку не можна обійти в нашому житті. Що по одній китайській мудрості приносить одну радість і багато горя? Звичайно, алкоголь.

Алкоголь-викрадач розуму — так називають його з давніх часів. Про п’янких властивості спиртних напоїв люди дізналися не менше чим за 8000 років до н. е .. — з появою керамічного посуду, що дала можливість виготовлення алкогольних напоїв з меду, плодових соків і дикорослого винограду. Можливо, виноробство виникло до початку культурного землеволодіння. Так, відомий мандрівник Н.Н. Миклухо-Маклай спостерігав папуасів Нової Гвінеї, що не вміли ще добувати вогонь, але вже знали прийоми готування хмільних напоїв.

У Середньовіччі в Західній Європі також навчилися отримувати міцні спиртні напої шляхом сублімації вина та інших бродячих цукристих рідин. Згідно з легендою, вперше цю операцію здійснив італійський монах алхімік Валентіус. Спробувавши щойно отриманий продукт і прийшовши в стан сильного сп’яніння, алхімік заявив, що він відкрив чудодійний еліксир, що робить старця молодим не стомленим, бадьорим, сумного — веселим.

З тих пір міцні алкогольні напої швидко поширилися по країнах світу, насамперед за рахунок постійно зростаючого промислового виробництва алкоголю з дешевої сировини (картоплі, відходів цукрового виробництва тощо). Алкоголь настільки швидко увійшов в побут, що практично жоден художник, письменник або поет не обходив цю тему. Що ж відбувається сьогодні в нашій Росії? Чому чудодійний еліксир став приносити людям багато горя?

Життя — це проста гра. І коли Ви знаєте правила гри, значно легше виживати. У цій грі існують підводні камені, про які розбиваються долі людей, один з них — алкоголізм. Хвороба, алкоголізм, досить часто виводить людей з гри.

Що ж таке алкоголізм?

Алкоголізм, за визначенням — захворювання, викликуване систематичним уживанням спиртних напоїв, що характеризується потягом до них, що призводить до психічних і фізичних розладів і порушень соціальні відносини особи, які страждають цим захворюванням.

Пияцтво, наприклад, це не алкоголізм, це непомірне вживання спиртних напоїв. Воно породжує алкоголізм, але не є хворобою. Алкоголізм характеризується певними ознаками, які відрізняють його від так званого «звичного», або «побутового», пияцтва.

Що ж робить алкоголь з організмом людини!?

Прийняття алкоголю призводить до сумних наслідків. Кожна випита чарка не проходить крізь наш організм безслідно. При вживанні алкоголю страждають: нервова система (мозок), травна (шлунок, кишечник, печінка, серцево-судинна і кровоносна (серце), репродуктивна система. Алкоголь скорочують життя людини на 12 — 18 років.

Давайте розглянемо вплив алкоголю на кожну з систем більш докладно.

Нервова система (мозок)

Коли алкоголь потрапляє в кров, еритроцити злипаються. У крові утворюються тромби, які намертво закупорюють мікрокапіляри. Капіляри роздуваються і лопаються. При вживанні 100 гр горілки, назавжди і безповоротно вмирають кілька тисяч клітин головного мозку. При кожному застіллі десятки тисяч. Мертві клітини мозку виводяться з сечею, а наступний день.

Кожна нова порція спиртного усе більше паралізує вищі нервові центри, немов зв’язуючи їх і не дозволяючи втручатися в діяльність нижчих відділів мозку: порушуються координація рухів, наприклад рух очей (предмети починають двоїтися), з’являється незграбна хитка хода.

Порушення роботи нервової системи і внутрішніх органів людини спостерігається при будь-якому вживанні алкоголю: одноразовому, епізодичному і систематичному.

Серцево-судинна система, (серце)

Коли алкоголь з кров’ю потрапляє в серце він руйнує клітини вашого серцевого м’яза. З’являються мікрорубці, м’яз втрачає свою еластичність, працює на межі можливостей і захлинається кров’ю не встигаючи проштовхувати її. Серце покривається жировою тканиною, тому у питущого людини воно завжди збільшено. В артеріях і капілярах утворюються тромби, які перекривають доступ кисню і поживних речовин до частини серцевого м’яза, тканини серця відмирають — це називається інфаркт.

Всі 5-7 годин, поки випитий алкоголь циркулює в крові, серце працює в несприятливому режимі. Пульс збільшується до 100 ударів в хвилину, в організмі порушується обмін речовин і живлення серцевого м’яза. Алкоголь порушує кровообіг в шкірному капілярах — ці малі судини стискаються, загустевают, лопаються (всім відомий синдром «червоного носа»), тому серце погано забезпечується кров’ю і відчуває кисневе голодування.

У серцевому м’язі накопичується надмірна кількість жиру, вона перероджується, стає в’ялою і серце насилу справляється з роботою. Результат — передчасний атеросклероз і гіпертонічна хвороба.

Травна система (шлунок)

Потрапляючи в шлунок алкоголь, ефективно стимулює вироблення ферментів. Ферменти разом зі спиртом агресивно руйнують слизову і стінки шлунка, в результаті шлунок перетравлює сам себе, а процес травлення перетворюється в процес гниття. Наслідки — гастрит, виразка, рак шлунка.

При прийомі алкоголю відбувається:

— порушення роботи тонкого кишечника (нездатність всмоктувати поживні речовини)

— руйнування підшлункової залози (ризик виникнення діабету)

— ураження печінки, жирова дистрофія, гепатит, цироз (призводить до летального результату).

І наостанок найважливіша тема-вплив алкоголю на репродуктивну систему. Це призводить до таких наслідків як:

— порушення дозрівання статевих клітин(безпліддя)

— патології розвитку плода.

Якщо алкоголь потрапляє в кров плода, то в першу чергу уражаються печінка, судинна система, а також ті структури мозку, які визначають розумову діяльність.

Так невже тоді варто свідомо ризикувати здоров’ям дитини, вживаючи алкоголь, нехай навіть в невеликих кількостях. Адже тільки в наших силах звести нанівець всі ризики і народити здорового і міцного малюка.

Жінка, покликана творити сімейне гніздечко, руйнує його.

Все це лише ті деякі наслідки заподіяні вживанням алкоголю. Алкоголь — це отрута! Він знищує все живе, він вбиває надії і мрії про прекрасне майбутнє.

Чоловік, який покликаний бути захисником своєї сім’ї, приносить біль дружині і дітям.

Алкоголь підвищує ризик смерті.

Адже алкоголь руйнує твоє майбутнє, вживання алкоголю перешкоджає отриманню престижної професії, влаштуванню на роботу і кар’єрному зростанню.

Так чому, на ваш погляд, підлітки починають пити?

Будь людиною з сильним характером. Умій відстоювати свою думку. Виділися з натовпу!

Вчися дружити по-справжньому. Будь чесним, щирим, поважай інших!

профілактика алкоголізму в школі

Будь творчим і розслабляйся в хорошій компанії!

Звернися за допомогою до оточуючих.

Давайте не будемо втрачати голову. Подумайте про себе і про своїх близьких. Бережіть себе.

Список використаної літератури.

1. Г. Г. Кулинич» шкідливі звички: профілактика залежностей«, М.,»ВАКО»., 2008.

2. Популярна медична енциклопедія, М., 1979.

3. О. М. Рудякова «як зберегти здоров’я школярів», Видавництво «Учитель», 2007.

4. Т. А. Шишковець «ускладнена поведінка підлітків», м., 2006.

Що таке профілактика алкоголізму? Це система заходів, спрямованих на посилення факторів захисту серед населення від алкоголізму. Як відомо, певні життєві ситуації можуть сприяти, або навпаки перешкоджати початку вживання алкоголю. Ті обставини, що сприяють вживанню алкоголю, називаються факторами ризику, а ті, що сприяють зниженню – чинники захисту. Протягом життя на людину впливає як ті, так і інші фактори, профілактика алкоголізму ж спрямована на посилення факторів захисту. До числа останніх можна віднести: благополуччя в сім’ї, фізичне і психічне здоров’я, регулярне медичне спостереження, стійкість до стресів, хороший рівень достатку, дотримання суспільних норм і інші.

У сучасній Росії профілактика алкоголізму залишається однією з найактуальніших проблем. Зростання алкоголізації населення показує, що робота в цьому напрямку необхідна. І особливе місце, звичайно, тут займає профілактика алкоголізму серед підростаючого покоління, серед дітей і підлітків.

Первинна профілактика алкоголізму.

Фахівці поділяють профілактику алкоголізму на три стадії: первинна, вторинна і третинна. Нас же буде цікавити головним чином первинна профілактика алкоголізму.

Мета. Ця стадія має на меті попередити початок вживання алкоголю серед тих, хто ще не вживав алкоголь. Тому вона націлена, перш за все, на дітей, підлітків і молодь. Головна мета цього етапу полягає в тому, щоб сформувати негативне ставлення до зловживання алкоголем, сприятиме зменшенню кількості людей, у яких може виникнути алкоголізм. Більш того, в загальному, можна сказати, що цей етап профілактики припускає навіть не стільки попередження алкоголізму, скільки збереження і зміцнення здоров’я людини, формування здорового способу життя серед населення.

Завдання. Для первинної профілактики алкоголізму в школі характерні три головних завдання. По-перше, проведення широкої виховної роботи серед учнів. По-друге, санітарно-гігієнічне протиалкогольне виховання. І останнє, формування тверезницьких установок.

Принцип. Основу профілактики алкоголізму в школі складають наступні принципи:

3. Протиалкогольна робота в школах повинна проводитися переважно силами вчителів із запрошенням для читання окремих фахівців (медиків, юристів, соціологів і ін);

4. Протиалкогольна Просвіта має поширюватися і на батьків учнів.

Метод. Основи антиалкогольного виховання закладаються вже в початковій школі. Так в початковій школі передбачені антиалкогольні бесіди, наприклад при проходженні теми «Охорона здоров’я». На уроках природознавства вчитель організовує наочні досліди щодо дії алкоголю на рослини і тварин, в тому числі за допомогою електронних лабораторій. Починаючи з 5 класу, бесіди та лекції вже носять цілеспрямований характер і проводяться, в тому числі спільно з лікарем, з соціологом, а в більш старших класах і спільно з юристами, з працівником поліції. У 8-11 класах передбачена наступна антиалкогольна тематика: «Алкоголь і здоров’я», «Алкоголь і потомство», «Алкоголь і алкоголізм», «Алкоголь і спорт несумісні», «Збиток наноситься алкоголем суспільству», «Алкоголь та правопорушення», «Про фактори, що сприяють пияцтву та алкоголізму серед підлітків» і т. д. Але крім спеціальних лекцій і бесід, необхідно проводити систематичне антиалкогольне виховання під час предметного навчання. У сучасній школі переважно ведеться роботу з організації спеціальних лекцій і бесід за участю юристів, лікарів, соціологів, працівників поліції.

Але поряд з протиалкогольним вихованням учнів слід проводити відповідну просвітницьку роботу і серед батьків дітей. При цьому, як відзначають, соціальні працівники, подібна профілактична робота з батьками виявляється найбільш продуктивним при диференційованому підході: робота окремо з групами батьків дітей початкової школи та старших учнів. Для профілактичної роботи, також як показує накопичений досвід профілактики алкоголізму в школі, серед батьків краще використовувати батьківські збори.

Всі заходи, спрямовані на профілактику пияцтва і алкоголізму, необхідно планувати і проводити з участю широкого кола зацікавлених державних і громадських організацій. Профілактика алкоголізму в школі, та й в цілому серед населення країни, завдання загальнодержавна.

Пристрасть до алкоголю не виникає з нізвідки. На жаль, перші кроки на шляху до алкогольної залежності людина робить вже в підлітковому віці. Саме тоді періодичні зустрічі «під градусом» з друзями здаються нешкідливими, а алкоголізм — чимось нереальним, властивим тільки неблагополучним «елементам суспільства». Але всі ми розуміємо, що, насправді, це далеко не так. Алкоголізація серед підлітків і молоді-це одна з найстрашніших проблем, з якими бореться суспільство. І найсумніше, що ця проблема прокрадається в сім’ї дуже тихо і непомітно, про неї всі здогадуються, але, як правило, або не помічають, або намагаються не помічати. Про те, що підліток вживає алкогольні напої, в сім’ях і, тим більше, в освітніх організаціях, на жаль, дізнаються занадто пізно – випадково застукавши або отримавши попередження правоохоронних органів. А адже сім’я і школа – це саме ті два інститути суспільства, на яких лежить непросте завдання – профілактика алкоголізму серед підлітків. І якщо в родині знайти правильний підхід набагато легше, то в освітніх організаціях потрібно дуже грамотно і акуратно вибудовувати профілактичну роботу. Педагогічне співтовариство, борці за здоровий спосіб життя та психологи давно визнали, що лекціями і нотаціями таку роботу вести марно. У цій статті ми зібрали загальні рекомендації психологів і педагогів з організації та проведення подібної роботи в школах.

Перше, про що говорять всі фахівці у сфері боротьби з алкоголізмом (та й з іншими залежностями) серед підлітків – це необхідність вести планомірну роботу з підлітками і батьками. Якщо по першій аудиторії все зрозуміло, то чому так важливо не забувати про роботу з сім’єю? Все дуже просто – саме батьки є для дитини прикладом для наслідування, саме батьки повинні формувати моральний центр підлітка, допомагати уникати помилок або допомагати вирішувати виникаючі проблеми. А ще батьки мають вміти приймати проблеми дитини, не закривати очі на «темні сторони» свого чада, вони повинні вирішувати проблему, а не заперечувати її.

Найпростішими та найефективнішими формами роботи за названими напрямками є відкриті уроки з учнями та батьківські збори. На що рекомендується робити упор – розберемо докладніше.

Одного відкритого уроку за навчальний рік, звичайно ж, мало-така робота повинна бути регулярна і системна. Тематика може трохи відрізнятися-торкатися, наприклад, різних залежностей або здорового способу життя в цілому. На подібних уроках підлітки повинні не просто дізнатися про негативні наслідки вживання алкоголю для здоров’я і психіки, але і самостійно усвідомити альтернативні шляхи життя, навчитися застосовувати отримані знання в реальному житті. Не можна будувати урок у форматі постійних «заборон» — слово «НІ» тягне ще сильніше. Підлітки повинні в ході роботи робити самостійні висновки. Завдання педагога акуратно підштовхнути аудиторію до правильних висновків. Найпопулярніші формати відкритих уроків – тренінги, групові дискусії. Важливо не забувати про інтерактивність – провідний уроку повинен бути озброєний наочними матеріалами, відеороликами. А найголовніше, що йому повинні довіряти – це може бути класний керівник, шкільний психолог або залучений молодий фахівець, який за принципом «рівний рівному» успішно зможе включити школярів у діалог. Вітаються теми, пов’язані з проблемами дорослішання, суспільними ярликами і стереотипами про те, що модно, круто або, навпаки, нудно. Дуже важливо в такій роботі навчити підлітків довіри в сім’ї, вмінню самостійно (без алкоголю або наркотичних засобів) справлятися зі стресовими або негативними ситуаціями. Дуже важлива не тільки концентрація уваги на індивідуальності кожного учня. В рамках таких відкритих уроків потрібно обов’язково працювати над згуртуванням, командоутворенням, формуванням довірчих відносин між однокласниками.

Це основні методичні рекомендації для проведення відкритих уроків. Сьогодні в мережі інтернет і в різних методичних матеріалах офіційних організацій по боротьбі з алкоголізацією можна знайти практично покрокові інструкції, які педагоги можуть використовувати на свій розсуд. Важливо розуміти, що профілактична робота повинна вестися завжди за принципом «рівний рівному», в спільному пошуку правильних відповідей, а не в нотаціях і повчаннях. Дітей не завжди потрібно лякати, їм треба давати можливість самостійно розбиратися в суті. Батьківські збори.

Що стосується роботи з батьками, вона також повинна бути систематизована і логічна. Зрозуміло, що час спілкування педагога з батьками завжди значно коротший, ніж з учнями. Як правило, годину-дві один раз на чверть. Можна ефективно вибудувати роботу і за цей час. Основне, що має зробити вчитель, – це спробувати зняти з батьків «рожеві окуляри». Це не означає, що потрібно назвати всіх дітей алкоголіками або на конкретній дитині провчити всіх батьків. Це означає, що потрібно підкреслити всю серйозність проблеми в цілому. З батьками також не заважає використовувати візуальні матеріали, їм можна наводити статистику (дорослі люблять і довіряють цифрам). Основні акценти потрібно, звичайно, робити на інформування про ознаки вживання підлітком алкоголю, наслідки та необхідні методики (з точки зору психології) спілкування з дитиною на такі теми як, як профілактики, так і вже за фактом того, що відбувається. Але вчитель повинен завжди пам’ятати, що дорослі, як і діти, дуже не люблять, коли їх вчать, читають нотації. Потрібно домогтися від батьків розуміння, що ви одна команда, що вас дуже хвилює доля їх дітей.

Профілактика підліткового алкоголізму і можливі наслідки.

Профілактика алкоголізму серед підлітків необхідна для формування у молодих людей правильного ставлення до спиртних напоїв. Підлітковий вік дуже не простий тим, що погляди на багато життєві ситуації ще не стійкі, і тому велика ймовірність, потрапити під негативний вплив оточення.

Виявлення алкоголізму на ранніх стадіях дає можливість попередити розвиток серйозних ускладнень.

Причини розвитку алкогольної залежності серед підлітків.

Причиною алкоголізму серед підлітків може служити не тільки відсутність виховання і вседозволеність. Під згубний вплив часто потрапляють діти з благополучних сімей. Послужити цьому можуть багато факторів.

Підлітковий алкоголізм у всьому світі з кожним роком стає все більш актуальною проблемою.

Сімейні свята. Зазвичай домашні застілля і торжества супроводжуються розпиванням алкогольних напоїв. Саме з келихом вина або чаркою горілки вимовляються тости і численні побажання. Дорослі знаходяться в піднесеному настрої, жартують, сміються. Діти часто не розуміють, що причиною веселощів є не тільки привід застілля, але і прийнятий алкоголь. Так і формується асоціація свята з алкоголем.

Деякі батьки пропонують дитині випити трохи вина або пива, мотивуючи це тим, що краще нехай спробує вдома під наглядом дорослих, ніж на вулиці не зрозумілою компанії. Звичайно ж, вони роблять це з кращих спонукань. Для деяких дітей смак алкоголю буде настільки не приємний, що в подальшому не виникне бажання випивати. Таким чином, дорослі вважають, що це свого роду профілактика алкоголізму. Але насправді для багатьох підлітків це стає своєрідним визнанням того, що вони дорослі і можуть робити все, що захочуть. У період дорослішання юнаки та дівчата намагаються наслідувати інших людей. Це можуть бути батьки, і, спостерігаючи за їх життєвим укладом, вони можуть вирішити, що випивати не так вже погано. У багатьох підлітків є кумири серед зірок і публічних людей. Коли вони бачать їх з келихом алкогольного напою, підсвідомо прагнуть бути схожими. А іноді молоді люди намагаються наслідувати більш популярним хлопцям зі своєї компанії. Відсутність уваги з боку батьків так само може привести до захоплення спиртним. Дуже часто в неблагополучних сім’ях немає місця вихованню, і діти надані самі собі. В результаті вони більшу частину часу проводять на вулиці часом не в кращому суспільстві, розпиваючи спиртні напої.

Причин формування алкоголізму серед школярів може бути велика кількість, тому необхідна грамотна профілактика цієї згубної залежності. При чому проводитися вона повинна не тільки вдома, але і в навчальних закладах та громадських місцях.

Профілактика підліткового алкоголізму.

Важливу роль у профілактиці підліткового алкоголізму відіграють батьки.

В першу чергу цим повинні займатися батьки і починати потрібно зі свого способу життя. Якщо дитина регулярно спостерігає побутове пияцтво дорослих, то мимоволі починає приймати це як норму життя. Немає нічого хорошого в спільних застіллях з вживанням спиртного. У підлітків формується не правильне ставлення до алкоголю. Вони повинні бачити, що можна жити цікаво без міцних напоїв, що таким способом не вирішуються проблеми, а тільки посилюються.

Велику роль відіграє інформаційно-роз’яснювальна робота. У школі та інших навчальних закладах повинні проводитися бесіди, в ході яких діти отримають інформацію про шкоду і наслідки вживання алкогольних напоїв. Соціальна реклама, плакати, бігборди, поширення брошур-профілактика, яка не досить ефективна. Всі ці заходи мають заборонений характер, а молоді люди зазвичай не приймають такі методи. Тому необхідний більш тонкий підхід.

Дуже важливо серед підлітків поширювати інформацію про комфортне і щасливе життя без додаткових допінгів. Досить успішна профілактика алкоголізму на прикладі оточуючих людей. Спився сусід може не зробити потрібного ефекту, а ось історія публічної людини може торкнутися. Нехай підліток перегляне передачу або документальний фільм про долі відомих особистостей, життя яких склалося плачевно через пристрасть до спиртного. Як досягалася слава і популярність в період тверезості, і чим це все закінчилося через алкоголізму.

Для підлітків дуже важливо самовираження. І необхідна така профілактика, щоб він зрозумів, як це здорово доводити свої здібності за допомогою будь-яких досягнень. Це може бути спорт, розвиток якихось талантів або знань в певній галузі. Підростаючій людині необхідно мати цікаве захоплення, тоді і питання алкоголізму серед підлітків сам по собі відпаде.

Велике значення має робота соціальних служб серед неблагополучних сімей. Повинні встановлюватися факти хронічного пияцтва батьків і надаватися психологічна та інша допомога дітям. Підлітків не можна залишати наодинці з проблемою алкоголізму близьких людей. Нестійка психіка і не вміння впоратися з цією ситуацією може призвести до трагічних наслідків.

Наслідки алкоголізму серед підлітків.

Регулярне вживання алкоголю підлітками набагато серйозніше і небезпечніше, ніж алкоголізм в зрілому віці.

Серед молодих людей існує думка, що пляшка пива або слабоалкогольного напою не може завдати шкоди їх здоров’ю. Але в підлітковому періоді організм ще не повністю сформований, і звикання відбувається дуже швидко. Відповідно високий ризик алкоголізму.

Профілактика алкогольної залежності повинна включати і роз’яснення з приводу того, які наслідки несе любов до спиртного.

Погіршення здоров’я. В школі серед дітей повинна вестися пропаганда здорового способу життя. Школярі з самого раннього віку повинні знати про користь спорту, про правильне харчування, дотримання режиму дня і шкоду алкоголю і нікотину. Вживання спиртних напоїв веде до порушення функції печінки, захворювань ШЛУНКОВО-кишкового тракту, серця і судин. Молоді люди повинні розуміти що, підірвавши своє здоров’я, вони не зможуть домогтися бажаного успіху в житті. Порушення репродуктивної функції. Особливо це поширене серед дівчат. Для чоловіка утримання від спиртного протягом 6 місяців здатне відновити дітородні можливості. Але жіночий алкоголізм призводить до народження слабких і хворих дітей з дуже серйозними відхиленнями. Психічне здоров’я. Найбільший вплив алкоголю відбувається на нервову систему. Серед підлітків легко виділити схильність до випивки з поведінки. Такі діти поводяться зухвало, а часом навіть агресивно. На зміну такій поведінці приходить апатія і пригніченість. У школі відзначається знижена успішність, так як порушується пам’ять і вміння зосередитися. Унаслідок алкоголізму виникають проблеми з вчителями, однолітками і батьками.

Підвищене захоплення дітьми підліткового віку алкоголем веде до серйозних проблем. Тому дорослими повинна проводитися профілактика цієї недуги і агітація здорового способу життя.

Профілактика різних видів алкоголізму.

Алкоголізм-це хвороба, дуже серйозна, пов’язана з тягою до алкоголю, яка проявляється у вигляді фізичної та психологічної залежності. З проблемами алкоголізму стикаються не тільки в Росії, але і в інших країнах світу, однак лише в Росії алкоголізм є настільки масштабною проблемою, що можна порівняти з національним лихом.

Ще в Біблії сказано, що люди пили вино, пили його скрізь, замість води або, наприклад, чайного відвару, але невідомо, яке це було вино, чи було воно хмільним напоєм або вважалося зразок соку, та й атмосфера в ті далекі часи була інша. Тиск атмосфери інакше позначалося на людях, що жили в давнину, спиртовмісні напої могли і не надавати згубного впливу на організм стародавніх жителів, як, наприклад, кефір або квас на живуть нині.

Чи є способи для лікування алкоголізму кожної людини окремо і нації в цілому? Бувши. Необхідно проводити профілактику даного захворювання. Так само, як і лікарі, які ставлять людям щеплення від грипу, або саме населення в період епідемії грипу або простудних захворювань починає їсти часник і пити чай з лимоном, щоб посилити імунітет і не підхопити застуду. Потрібно проводити бесіди з людьми і на тему алкогольної залежності.

Профілактика алкоголізму потрібна людям в будь-якому віці, тому що люди стають залежними за різних життєвих причин: когось штовхає банальний інтерес — це найчастіше в підлітковому віці, когось сімейні проблеми — у людей молодого та середнього віку, а деякі борються з віковою депресією, вбачаючи в склянці хмільного пійла вихід з усіх життєвих негараздів.

Види профілактики.

Профілактика алкоголізму є дуже важливою і необхідною, адже легше попередити і запобігти, ніж боротися з наслідками, так і лікування протікає важко і не завжди буває успішним. Багато алкоголіки після курсу терапії відчувають полегшення, але після деякого часу знову повертаються до цієї згубної звички — пити алкоголь.

Профілактика алкогольної залежності буває:

профілактика алкоголізму в школі

Первинну профілактику від алкоголізму проводять у вигляді бесіди, вона попереджає виникнення алкогольної залежності. Це бесіди, перегляд різних відеороликів і прослуховування курсу інтерв’ю з людьми, що вживають згубні напої. Люди, що ведуть боротьбу з цим захворюванням, виходять в місця масового скупчення людей і пропагують здоровий спосіб життя. Бесіди потрібно проводити зі школярами і студентами, на біржах зайнятості і з молоддю.

Зазвичай подібні бесіди зводяться до розповідей про захворювання, які викликає прийом алкоголю. Порушується діяльність шлунково-кишкового тракту, починають боліти печінка і нирки, розвивається алкогольний гепатит, підшлункова залоза не справляється з функціями, які на неї покладені, з’являється панкреатит, який потім переходить на цукровий діабет.

Вплив західних ідеологій дуже сильно діє на російських громадян. Раніше не було такого поняття, як келих вина на сніданок для поліпшення травлення. Зараз все більше ділових обідів і зустрічей проходить з вживанням спиртного, а хіба можна здійснювати важливі угоди на п’яну голову?

Все більше сімей руйнується через те, що один або обидва чоловіки зловживають спиртними напоями. Навіть пиво, яке більшість чоловіків вважає нешкідливим напоєм, завдає непоправних наслідків. Мало того, що воно порушує діяльність нервової системи, так ще й збільшує кількість жіночих гормонів в чоловічому організмі. Представники сильної статі стають схожими на жінок: у них з’являються округлості на животі і стегнах, плечі стають більш похилими, так і психіка розхитується — чоловіки починають влаштовувати істерики, і їх все частіше «пробиває на сльозу. Ось для цього і потрібна первинна профілактика алкогольної залежності, щоб уникнути всіх незворотних наслідків, які таїть в собі вживання алкоголю.

Вторинна профілактика являє собою бесіди та зустрічі з людьми, які лікуються на даний момент від звички пити етиловий спирт. Профілактика пияцтва і алкоголізму полягає із зустрічами з сім’єю хворого, щоб її члени всіляко підтримували і допомагали в лікуванні від звички.

Та й самим членам сім’ї потрібна психологічна допомога по боротьбі з проблемою пияцтва, адже їх рідна людина змінюється — спочатку зразкового сім’янина він перетворюється в п’яницю і алкоголіка, який перестає цінувати свою сім’ю, а потім, навпаки, він намагається перетворитися знову в порядної людини. Іноді повірити в можливість чуда набагато складніше, ніж в те, що диво вже сталося, і близька людина перестав бути залежним.

Третинна профілактика-це суспільство анонімних алкоголіків.

Щоб знову не вдаритися в пияцтво, потрібно говорити про свої проблеми.

Але дуже складно знайти людину, яка б вислухала і не засудила, допомогла впоратися з виниклою проблемою і поділилася власним досвідом. Для цих цілей все частіше створюються суспільства анонімних алкоголіків, де люди розмовляють один з одним, діляться своїми проблемами і переживаннями, розповідають, як вони боролися з хворобою. З ними працює психолог і допомагає їм зрозуміти себе. Такі суспільства необхідні кожному місту Росії, тоді стане менше людей, які страждають алкоголізмом.

Профілактика алкоголізму серед школярів.

Зараз все частіше від підлітків можна почути, що вони пили у вихідні або відривалися на дискотеках зі спиртним. Це є приводом, щоб почати бити тривогу.

Програма профілактики алкоголізму серед школярів повинна бути розрахована на дві вікові групи:

Молодші школярі. Середня і старша Ланка.

Програма з профілактики повинна бути у кожному навчальному закладі, розрахована на конкретний контингент дітей і батьків, оновлення та коригування потрібно вносити щорічно.

Зрозуміло, що діти у віці до 11 років не стануть вживати алкоголь, але це можуть робити їх батьки. Саме робота з батьками стає ключовою ланкою даної програми. На плечі класного керівника лягає завдання розпізнати батьків, які страждають алкогольною залежністю. Як правильно зробити це?

Проводити батьківські збори не рідше 1 разу на місяць. Ясно, що вчителям вистачає і своїх проблем на роботі і в особистому житті, їм потрібно писати програми, щодня готується до занять, отримувати молоко на початкові класи, перевіряти домашнє завдання. Вчителів у школах не вистачає — це є гострою проблемою, багатьом з них доводиться брати під своє керівництво два класи і працювати в дві зміни, а тут ще батьки. Але якщо вчасно не розпізнати, що у дитини в родині існують проблеми з алкоголем, його батьки п’ють, а сам дитина страждає, то в майбутньому він і сам стане потенційним алкоголіком. Його успішність низька, він наданий сам собі, а поведінка залишає бажати кращого.

Такі діти намагаються привернути до себе увагу дорослих, в даному випадку вчителів, саме поганим поведінкою, тому що інакше вони не вміють. Чи засвоїли, що на поганий вчинок швидше звернуть увагу, ніж на хороший.

Проведення батьківських зборів дозволить оцінити картину в цілому. Якщо батьки справно відвідують збори, беруть активну участь в житті своїх дітей, то в сім’ї все в порядку. Але якщо батьки не виходять на контакт з класним керівником, не є на зібрання, посилаючись на роботу, то варто задуматися про причетність даної сім’ї до алкогольної залежності.

Індивідуальна бесіда з батьками. Якщо батьки не з’явилися на шкільне збори, то варто спробувати зустрітися з ними особисто, призначити зручний для них час і поговорити про шкільні проблеми дітей, їх успішності і класних завданнях.

Проведення шкільних заходів і походів. Похід-веселий час для дітлахів, вони із задоволенням відправляться на природу, посидять біля багаття, посмажать сосиски, попустують і побігають. Для класного керівника — це дуже велика відповідальність, він бере з собою дітей і відповідає за їх безпеку, але він може спостерігати за їх поведінкою. Діти з неблагополучних сімей не соромляться у висловах, розповідають про те, що їхні батьки п’ють, а коли самі діти п’ють чай або інші напої, то вони «цокаються», як це роблять дорослі. Така поведінка молодших школярів змушує задуматися про те, що вони з неблагополучної сім’ї, і треба допомагати такій дитині і його батькам.

Профілактика алкоголізму серед старших школярів і студентів.

Досить складним завданням в школах та інших навчальних закладах є необхідність проводити профілактику пияцтва. В середньому по Росії діти починають вживати алкоголь з 14 років. Підштовхнути їх до цього може не тільки ситуація в сім’ї, але і навколишнє середовище, ставлення між однолітками, тяга до популярності. Багато підлітків помилково вважають, що вживання спиртних напоїв допоможе зробити їх більш популярними і розкутими, завести безліч друзів серед протилежної статі і налагодити своє особисте життя.

Якщо з дітьми просто розмовляти і показувати їм відеоролики про шкоду алкоголю і вплив на молодий організм, то в даному випадку користь від цього буде мінімальна. Підлітки рідко замислюються про власне здоров’я і здоров’я своїх майбутніх дітей.

Попередження пияцтва серед підлітків має зводитися до наступного: залишити дітям якомога менше вільного часу. Залучати їх у всілякі шкільні справи та заходи: оформлення шкільних куточків та стендів, робота в групах над проектами по якому-небудь предмету, але так, щоб вона здійснювалася на території школи або шкільного двору, а не в домашніх умовах, коли батьки на роботі, а діти мають можливість придбати алкоголь в магазині.

Школам та іншим навчальним закладам необхідно проводити якомога більше спортивно-розважальних заходів, явка на які буде обов’язковою.

Спорт і активний спосіб життя — це і є заходи профілактики алкоголізму і пропаганда здорового способу життя.

Якщо кожній дитині в обов’язковому порядку доведеться відвідувати спортивну секцію при навчальному закладі, то часу на вживання спиртних напоїв не залишиться.

Статистика алкоголізму.

У 60% випадків підлітки починають вживати алкоголь під впливом питущих батьків або інших членів сім’ї, а в 40% випадків діти долучаються до алкоголю з-за того, що їм нічим зайнятися, вони втомлюються сидіти за комп’ютером і слухати музику. Алкоголь допомагає їм почати спілкуватися один з одним, вони так вважають.

Сучасні підлітки володіють комп’ютерними технологіями, активно клацають по клавішах і переписуються один з одним. Але вони не вміють говорити, спілкуватися, їм треба відчувати себе впевнено, тому вони ховаються за алкогольним сп’янінням. Що робити в подібній ситуації? На уроках у навчальних закладах вчителям потрібно спробувати будувати заняття так, щоб діти спілкувалися діалогом, обговорювали проблеми. Учитель або викладач не повинен вести заняття у формі монологу і лекції. Де інакше дітям навчитися спілкуватися з ровесниками, якщо не в навчальних закладах.

Профілактика алкоголізму серед підлітків здійснюється і на державному рівні. Алкоголь заборонено продавати дітям і підліткам молодше 18 років, після 21-00 в деяких регіонах і після 22-00 по всій Росії. Такий закон існує, але не завжди виконується. За виконанням закону необхідно стежити, тому що деякі продавці продають спиртні напої дітям, а деякі дорослі люди купують алкоголь на прохання підлітків. Профілактику підліткового алкоголізму необхідно проводити і з громадськістю, щоб уникнути випадків продажу алкоголю неповнолітнім людям і випадків купівлі спиртного для неповнолітніх осіб підліткового віку.

Заходи профілактики алкоголізму серед підлітків повинні прийматися комплексно. У цьому повинні брати участь сім’я, навчальні заклади і держава.

Жіночий алкоголізм: профілактика.

Якщо у чоловіків проблеми з алкоголем вирішувані, а саму залежність хоча і складно, але можливо вилікувати, то жіночий алкоголізм невиліковний. Це вже давно доведений факт. Представниці прекрасної статі, які виглядають далеко не так чудово, як до хвороби, ніколи повністю не зможуть позбутися від залежності, в будь-якій важкій ситуації вони знову і знову будуть прикладатися до пляшки і намагатися втопити свої проблеми у вині або щось міцніше.

Залишається один вихід по боротьбі з жіночим пияцтвом — профілактика алкоголізму. Юні дівчата воліють легкі сорти алкоголю: світле пиво, ігристе вино або мартіні. Вони не замислюються про те, що організм звикає до солодкуватим рідин, які опьяняют і дають хибну свободу в спілкуванні, після розпиття подібних напоїв протягом року 1-2 рази в тиждень виникає залежність, яка є невиліковною. Після 2-3 років подібного розпиття алкоголю легке спиртне вже не приносить п’янкої легкості, і дівчата переходять на більш міцний алкоголь, не замислюючись про своє здоров’я.

Маса води в жіночому організмі на 20% менше, ніж в чоловічому, психіка м’якше і ранимей. А організм не розрахований на алкогольні напої і токсини, тому і виникає важка форма залежності. Дівчата найчастіше навіть не замислюються про те, що ніколи не зможуть відмовитися від алкоголю, тому з раннього шкільного віку з ними необхідно проводити роз’яснювальні бесіди. Більш того, п’яна дівчина погано контролює себе, можуть виникнути незахищені статеві контакти з молодими людьми, що призведе до небажаної вагітності. А «п’яне» зачаття є дуже небезпечним як для малюка, так і для майбутньої мами.

Більше 60% дівчат у віці 14-17 років вживають алкоголь тільки в компаніях, але у 40% виникає бажання випити і поодинці. Якщо батьки помітили підвищену тривожність дочки або дратівливість, грубість, падіння успішності в навчанні, то потрібно провести з нею бесіди, а потім звернутися до психолога. Профілактику жіночого алкоголізму проводити необхідно. Зловживання алкоголем серед дівчат веде до безпліддя і проблем до виношування потомства.

Стадій жіночого алкоголізму налічується три:

Перша стадія — розпивання алкоголю в групах. Ця стадія триває до 1-2 років, коли дівчата та молоді жінки бачаться в компаніях, там вони розпивають алкоголь і спілкуються. Друга стадія — алкоголь є вирішенням проблеми. На даній стадії змінюється психічний стан жінки або дівчини. Вони вже не уявляють, як можна говорити про проблеми без пляшки спиртного. Подружка і пляшка є кращими психологами. А потім дівчина починає пити поодинці. На даній стадії якщо звернутися за допомогою до фахівців, то можна ще позбутися від залежності. Третя стадія — болюча. На даній стадії розвиваються хвороби печінки, нирок, підшлункової залози. У психіці відбуваються незворотні зміни, алкоголізм вже неможливо вилікувати.

Профілактика і лікування чоловічого пияцтва.

Профілактика пияцтва серед чоловіків набагато актуальніше, ніж лікування алкоголізму, краще попередити, ніж лікувати. Причому групова терапія приносить кращі результати, ніж індивідуальні бесіди. Що зробити для профілактики? Роботодавцям і начальникам фірм, де працюють в основному чоловічі колективи, пропагувати спорт і здоровий спосіб життя, проводити матчі з футболу, волейболу та інших видів спорту між цехами і бригадами, тоді відсоток залежних від алкоголю чоловіків знизиться. Не секрет, що серед чоловіків є ті, які зловживають спиртними напоями, але чоловічий алкоголізм є виліковну хворобу.

Чи можна якось лікувати вже наявну залежність? Звичайно, можна. Профілактика і лікування алкоголізму повинно проводиться комплексно-бесіда і лікарські засоби. У всю приготовлену їжу рекомендується додавати лавровий лист. Це не тільки профілактика простудних захворювань, але і алкогольної залежності. Лавровий лист відбиває у організму тягу до розпивання спиртного. Лаврушка допомагає впоратися із залежністю не тільки чоловікам, але і жінкам, які зловживають спиртним.

Якщо щодня з чаєм їсти 2-3 чайні ложки меду, то теж можна впоратися з бажанням відчути алкогольне сп’яніння. Мед — відмінний метод лікування. До його складу входить глюкоза і мальтоза, необхідні організму, щоб впоратися із залежністю.

Крім меду і лаврового листа, можна використовувати соду, але сода принесе лише тимчасове полегшення. Щоб лікувати алкоголізм, потрібно випивати по половині склянки води, в якій розведена сода протягом доби.

Для попередження пияцтва і алкоголізму треба пропагувати здоровий спосіб життя, оповіщати населення за допомогою листівок і газет, говорити про шкоду спиртного по телебаченню, більше часу приділяти дітям, щоб вони не знайшли часу для вживання алкоголю.

УВАГА! Інформація, опублікована в статті, носить виключно ознайомчий характер і не є інструкцією до застосування. Обов’язково проконсультуйтеся з вашим лікарем!

Профілактика алкоголізму в роботі соціального педагога серед підлітків у школі.

Причини і наслідки підліткового алкоголізму. Формування антиалкогольної установки підлітків в загальноосвітній школі. Профілактика підліткового алкоголізму в роботі соціального педагога. Розробка програми антиалкогольного виховання.

Надіслати свою хорошу роботу в базу знань просто. Використовуйте форму, розташовану нижче.

Студенти, аспіранти, молоді вчені, які використовують базу знань у своєму навчанні та роботі, будуть Вам дуже вдячні.

Глава 1. Теоретичні основи роботи соціального педагога з підлітками в школі по профілактиці алкоголізму 1.1 Причини і наслідки підліткового алкоголізму 1.2 Формування антиалкогольної установки підлітків в умовах загальноосвітньої школи 1.3 Профілактика підліткового алкоголізму в роботі соціального педагога Глава 2. Аналіз результатів роботи соціального педагога по профілактиці алкоголізму серед підлітків в умовах загальноосвітньої школи 2.1 Виявлення початкового рівня алкогольної залежності серед підлітків 2.2 Розробка програми антиалкогольного виховання для підлітків загальноосвітньої школи 2.3 Організація роботи соціального педагога по профілактиці алкоголізму серед підлітків Висновок Додатки.

Профілактика алкоголізму — коротко — Медицина.

Алкоголізм-це важка, важковиліковна хвороба і, на жаль, дуже актуальна. Вона призводить до підриву здоров’я і психічних змін в організмі людини, до проблем в сім’ї та суспільстві і до деградації особистості. Алкоголізм являє собою серйозну соціальну проблему, вирішення якої вимагає вжиття широкомасштабних заходів на державному рівні для запобігання здорових людей від цієї небезпеки і надання допомоги хворим на алкоголізм, які ще мають можливість стати на шлях одужання.

Види профілактики алкоголізму — коротко.

Профілактика алкоголізму має різні форми і напрямки:

Первинна профілактика. Даний напрямок пов’язаний з прищепленням знань про шкоду алкоголю і тяжкі наслідки його вживання, з соціальним орієнтуванням особистості, пропагандою здорового способу життя, занять спортом. У цьому виді профілактики беруть участь педагоги, психологи, медичні працівники.

Вторинна профілактика. Вона орієнтована на людей, які вже опинилися в полоні алкогольної залежності. Ефективність цієї форми в значній мірі збільшується при залученні в процес її проведення членів сім’ї, друзів і близьких хворого алкоголізмом. Заходами допомоги алкоголікам є бесіди з хворими, які проходять лікування від своєї залежності. Дуже важливою є участь в цей період фахівців-психологів і лікарів у супроводі хворого і його сім’ї і попередження ситуацій, що можуть спровокувати зрив.

Третинна профілактика. Дані заходи по профілактиці алкоголізму поширюються на алкоголіків з поглибленою залежністю, але прагнуть до позбавлення від неї. Основними серед цих заходів є організація зустрічей анонімних алкоголіків, надання допомоги таким хворим для відновлення їх соціального і психологічного стану.

Профілактика алкоголізму серед підлітків.

Особливу тривогу викликає можливість появи алкогольної залежності в підлітковому віці. Причини можуть бути пов’язані з сімейною ситуацією — питущими батьками, оточенням підлітка, помилковими ідеалами. Основні заходи, з якими пов’язана профілактика алкоголізму в школі – це підключення дітей до проведення цікавих шкільних заходів розважальної та освітньої спрямованості, залучення в різні гуртки, спортивні секції. Значну роль в організації здорового дозвілля для підлітків повинні виконати держава і громадські організації і сприяти з цією метою створення широкої мережі доступних стадіонів, басейнів, театрів, клубів.

Соціальна профілактика алкоголізму.

Соціальна профілактика алкоголізму передбачає можливість обмеження вживання спиртного на основі законодавчого регулювання. До цих заходів відносяться:

заборона на придбання спиртних напоїв неповнолітніми; обмеження часу продажу спиртного; заборона вживання спиртного у громадських місцях; рекламування негативного впливу алкоголю.

Особливо ефективними ці заходи стають на тлі громадського контролю.

Спасибі, що прочитали, отримаєте подарунок! (Visited 1 times, 1 visits today)

профілактика алкоголізму в школі

Гіпотеза. Учні нашого дитячого будинку, хоча б один раз в житті пробували спиртні напої, а деякі їх вживають досить часто.

Залучення підлітків до алкоголю спостерігається в середньому в 13-14 років, і, як правило, відбувається або в сім’ї, або серед однолітків.

Знання підлітків про вплив алкоголю на організм є загальними і поверхневими. По нашим даним, більшість школярів вважають алкоголь шкідливим для здоров’я, однак це не зупиняє їх від його вживання. Так, в 8 класі 75% учнів вживають алкоголь, знаючи про його шкоду, а до 11 класу їх число зростає до 98%. Пивопитие сьогодні стало і модним, і недорогим. Наприклад, у старшій школі 60% учнів регулярно вживають на дискотеках пиво, 2% — міцні спиртні напої. Велика частина школярів і молоді в селі не відвідують спортивні секції, гуртки, які проводяться всередині школи, вважаючи це заняття дурним, марною тратою часу.

Збільшується число дівчат вживають алкогольні напої до 58% серед 16-17 річної молоді, що особливо небезпечно для жіночого організму, так як алкоголь негативно впливає на здоров’я майбутньої матері.

Вживання алкоголю завдає шкоди не тільки здоров’ю самого вживає, але і має величезні соціальні наслідки:

зростання злочинності; збільшення числа дітей-сиріт і дітей, що залишилися без піклування батьків.

профілактика алкоголізму в підлітковому віці при спільній роботі дитячого будинку, педагогів школи з батьками.

Зменшення вживання підлітками алкоголю можливе при обмеженні продажу алкогольних напоїв дітям на території нашого села. Велике значення для формування тверезого способу життя має небайдужість дорослих неповнолітніх до пияцтва.

Профілактику алкоголізму в підлітковому та юнацькому віці необхідно будувати на трьох принципах:

Перший принцип: спрямованість виховання не проти алкоголізму в цілому, а проти кожного з його елементів, кожного його прояви.

Другий принцип: спрямованість виховання в першу чергу на запобігання негативних наслідків вживання алкоголю, які можуть розвиватися в найближчий час, а не через 10-15 років і навіть пізніше. Підлітки і юнаки, а тим більше діти не схильні (а часто не здатні у зв’язку з віком) реально задуматися над тим, що може трапитися з ними через 10-15 років. Але для них може бути переконливою думка про те, що в даний конкретний період життя вони втрачають багато через вживання алкоголю.

Третій принцип: виробляти негативне ставлення до алкоголю слід не тільки на основі роз’яснення негативних наслідків зловживання ним, але і шляхом оцінки всіх окремих моментів непривабливого поведінки питущого, розкриття неспроможності всіх тих «переваг» і «переваг», якими хваляться алкоголіки метою самоствердження.

Тому завдання профілактики – зробити так, щоб ті, хто не вживає – не вживали, а ті, хто вживає – не вживали. На наш погляд, найголовніша форма профілактики – це зайнятість.

Вихованці дитячого будинку, педагоги дитячого будинку, педагоги школи.

Формування потреби бути здоровим через відмову від вживання алкоголю та алкогольних напоїв (пиво, джин-тонік, т. д.).

Формувати у дітей і підлітків уявлення про соціальних і психологічних наслідках алкоголізму (у тому числі пивного алкоголізму); Визначити заходи профілактики вживання спиртних напоїв; Створювати в дитячому будинку середовище, що забезпечує фізичне, моральне і емоційне здоров’я учасників освітнього процесу; Забезпечити зайнятість дітей у вільний час, попередження бездоглядності неповнолітніх; Вивчити ситуацію вживання алкогольних напоїв у дитячому будинку; Оцінити соціальні наслідки алкоголізму в нашому селі; Привернути увагу громадськості, педагогів, адміністрації сільської Ради до даної проблеми.

Проект буде проводитися в дитячому будинку з дітьми підліткового віку. Учасники проекту : педагоги дитячого будинку, співробітники РВВС, ППДН, МОУ «Красівський сільська рада», МОБУ «Красивская ЗОШ», психолог, соціальний педагог, медичні працівники дитячого будинку, працівник бібліотеки.

Проект включатиме різні види діяльності (ігрові та лекційні).

При роботі над проектом використовувалися наступні методи: збір інформації, вивчення науково-популярної літератури, анкетування, інтерв’ювання, аналіз, узагальнення.

Даний проект має практико-орієнтовану спрямованість, оскільки пропонує заходи профілактики вживання алкогольних напоїв.

Етапи та план реалізації проекту.

I етап – Організаційна робота.

1.Вивчення статистичних та інформаційно-аналітичних даних (група аналітиків).

2.Вивчення законодавчих актів (група правознавців).

3.Отримання конкретної достовірної інформації від компетентних осіб (група експертів).

4. Соціологічні дослідження серед вихованців дитячого будинку (група соціологів):

Виявлення ставлення підлітків до даної проблеми;

Виявлення інформованості підлітків про шкоду алкоголю.

5.Залучення до участі в проекті: співробітників РВВС, МОУ «Красівський сільська рада», МОБУ «Красивская ЗОШ», психолог, соціальний педагог, медичні працівники дитячого будинку, працівник бібліотеки.

II етап-основний.

* з’являються різні запальні захворювання в легенях, бронхах, гортані, носоглотці;• знижується імунний захист організму.

У підлітка з’являються емоційні порушення: огрубіння, вибуховість, безпечність, сугестивність. Відсутній контроль за своєю поведінкою. Природним вважається прийом алкогольних напоїв у вихідні дні, під час відпочинку з друзями. Випивка приймає регулярний характер. В результаті цього, вживання спиртного непомітно стає практично головним сенсом життя.

Як розпізнати що підліток почав вживати алкоголь.

Необхідно звернути увагу на різку зміну в поведінці дитини. • Якщо з’явилися такі риси, як грубість, агресія, дратівливість. * Дитина стала замкнутою, потайливою.• У будинку пропадають гроші, речі.• У дитини різко знизилася успішність. • Приходить пізно додому з запахом алкоголю.

Що робити якщо підліток прийшов додому п’яним.

З підлітком необхідно поговорити. Але розмова краще відкласти до ранку, в стані алкогольного сп’яніння підліток не стане слухати ніякі доводи.

В розмові з підлітком необхідно з’ясувати причини, за якими він вирішив спробувати алкоголь і знайти спосіб досягти тих же цілей, але без спиртного. Навчити підлітка відстоювати свою думку, говорити «Ні». Це допоможе підлітку завоювати авторитет серед однолітків, без випивки.

Якщо дитина серйозно цікавиться спиртним, необхідно звернутися за допомогою до лікаря або психолога, фахівці дадуть відповідні рекомендації і при необхідності проведуть анонімне лікування алкоголізму.

Підлітки з благополучних сімей і алкоголізм.

Багато людей думають, що дитячий алкоголізм поширений тільки в неблагополучних сім’ях, де батьки часто самі страждають від алкогольної залежності. Часто алкоголіками стають діти з благополучних сімей, де батьки страждають алкоголізмом і в матеріальному плані повністю забезпечують своїх дітей.

У таких сім’ях батьки часто зайняті, і не завжди стежать за розвитком своєї дитини.

Часто батьки не знають, з ким спілкується їхня дитина, чим вона займається у вільний час, як, де і з ким вона проводить свій час. Батьки часто вважають, що головне у вихованні дитини, це забезпечити його здоровим харчування, хорошим одягом і кишеньковими грошима.

Коли підліток починає поводитися дивно, часто зухвало і нахабно, вони виправдовують його поведінку перехідним віком або ще чим-небудь, і вирішують всі труднощі і суперечки подарунками і кишеньковими грошима, навіть не підозрюючи, що ці гроші продовжують спонсорувати дитячий алкоголізм.

Як уберегти дітей і підлітків від алкоголізму.

Підліток повинен відчувати себе комфортно в своїй родині, відчувати, що його розуміють. Сприймати своїх батьків в якості найрозумніших наставників в життєвих питаннях. • Проявляйте повагу до підлітка. Не маніпулюйте своїм досвідом і віком. Не показуйте свою перевагу.* Знайдіть загальне захоплення. Воно дозволить з великим задоволенням проводити спільно вільний час.• Допоможіть підлітку стати особистістю, гідною дорослою людиною.* Будьте завжди авторитетні, а для цього завжди ведіть собі гідно в будь-яких ситуаціях.

Профілактика алкоголізму в школі.

У Республіці Білорусь профілактика алкоголізму залишається однією з найактуальніших проблем. Зростання алкоголізації населення показує, що робота в цьому напрямку необхідна. І особливе місце, звичайно, тут займає профілактика алкоголізму серед підростаючого покоління, серед дітей і підлітків.

Первинна профілактика алкоголізму.

1. Протиалкогольну просвіта повинно бути представлено у вигляді цілісної системи протиалкогольного виховання проводиться протягом усіх років навчання і спрямована на формування у свідомості дітей та підлітків нетерпимого ставлення до будь-яких проявів пияцтва і алкоголізму;

2. Програма протиалкогольного виховання повинна передбачати поступове з обліком вікових і психологічних особливостей учнів, розкриття сторін негативного впливу алкоголю на здоров’я людини і життя суспільства в цілому;

3. Протиалкогольна робота в школах повинна проводитися переважно силами вчителів із запрошенням для читання окремих фахівців;

Профілактика алкоголізму: план заходу і програма профілактики підліткового алкоголізму в школі | Стоп алкоголізм.

Висловлюючись казенною мовою, алкоголь здійснив на блакитній планеті стрімку кар’єру. Згадайте, з якою наполегливістю і готовністю індіанці вимагали у нових поселенців «Вогняної води». Такий же, примітивний, інтерес до міцних напоїв досі з малих років проявляють жителі більшості країн і континентів. Причому, картина з роками істотно не змінюється. Міняються місцями лише країни в неофіційній гонці за обсягами алкоголізації. Ось і виходить, що в суспільстві майже не залишилося оазисів без зеленого змія.

В круговороті алкогольних отрут є один позитивний аспект. Людство в цілому все-таки усвідомило масштаби загроз алкоголю. Залишилося домогтися того, щоб ці доводи дійшли і до конкретного індивідуума. Тоді, можливо, вдасться змінити масштаби поширення проблеми багатьох поколінь, алкоголізму, і він почне здаватися. Для цього потрібно небагато. Грамотна і дохідлива, зрозуміла для будь-якого віку профілактика алкоголізму. Проблема полягає в тому, що вона являє собою комплекс заходів і для кожної вікової та статевої груп питущих потрібен свій підхід.

В даній категорії присутні такі матеріали:Профілактика дитячого алкоголізму.

Проблеми профілактики в підлітковому віці.

профілактика алкоголізму в школі

Ця тема набрала піку актуальності в останні десятиліття. Тільки медикам і працівникам правоохоронних органів відомі справжні масштаби проблеми підліткового алкоголізму. Люди цих І ще небагатьох професій знаходяться в кінці конвеєра біди. За те, відносний штиль в умах і серцях педагогів, батьків — тих, хто знаходиться в безпосередній близькості з дитиною і повинні займатися його вихованням. Інакше пояснити не можна, чому перша інформація про те, що підліток вживає спиртне або став токсикоманом, частіше надходить не зі школи і не з сім’ї. Цей факт наводить на серйозні роздуми про стан профілактичної роботи серед підлітків.

Чи не через байдуже ставлення до дітей їм часом нема з ким обговорити, а тим більше, пошукати вихід зі скрутного становища! Заплутавшись остаточно, дитина знаходить заспокоєння в чарочці спочатку зі слабоалкогольним напоєм. Чи говорив Хто з ним, чим може обернутися перша проба «гіркої» на смак?

Завдання педколективів.

За фактом того, що стався між школою і батьками часто розпалюються диспути, хто винен у тому, що трапилося. Може бути, предмета спору і не існує: обидві сторони повинні нести частку своєї відповідальності.

Робота класного керівника, соціального педагога не обмежується таблицею множення або муками молодого вченого Ломоносова в пошуках формули горілки. Існують класифікатори видів діяльності при роботі з дитиною, яка помічена в тязі до спиртного:

оптимізація умов соціальної адаптації дитини з передумовами до алкогольних напоїв через його особистісний розвиток; профілактика алкоголізму, що включає антиалкогольні бесіди з формування негативного ставлення до алкоголю будь – якого виду; просвітництво батьків для спонукання їх до здорового способу життя в сім’ї і в побуті, розвиток культури взаємин у зв’язці «батьки-діти»; соціальна реабілітація дитини, що перейшла межі алкогольної психічної та фізичної залежності; посередництво між проблемною дитиною і його оточенням з метою усунення перешкод

Вирішення проблеми з реалізації основних методів профілактики на рівні «сім’я – школа» ускладнюється наявністю великих, поки не вирішених, проблем в самому суспільстві:

заходи по скороченню виробництва, реалізації та вживання алкогольних напоїв; дії державних чиновників, медустанов, психологів та інших у боротьбі з поширенням алкоголізму.

Завдання держави.

Сфера діяльності державних органів масштабніша:

стежити за контролем якості продукції підприємств, що займаються випуском алкогольних напоїв; вводити заборони на реалізацію алкоголю неповнолітнім і домагатися виконання законодавчих актів; лімітувати місця торгових точок з продажу і ро